Visar 797 resultat

Arkivbeskrivning
Handskriftssamlingen - Kungliga biblioteket
Förhandsgranska utskrift Visa:

9 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Göran Zachrisons arkiv. Tillägg
Göran Zachrisons arkiv. Tillägg
Drottning Kristina: marginalanteckningar
Drottning Kristina: marginalanteckningar
Karl August Nicanders papper
Karl August Nicanders papper
Sjögestabro släktarkiv
Sjögestabro släktarkiv
Falu folkskoleseminarium, avgångsklassen 1948
Falu folkskoleseminarium, avgångsklassen 1948
August Strindberg: Kemi. Met.Transm. Analys af metallerna
August Strindberg: Kemi. Met.Transm. Analys af metallerna
Erik Dahlgrens samling
Erik Dahlgrens samling
Natanael Bergs donation
Natanael Bergs donation
August Strindberg: Kemi. Guld. Div. klipp
August Strindberg: Kemi. Guld. Div. klipp
Brev till August Strindbergs hustrur och barn från skilda personer
Brev till August Strindbergs hustrur och barn från skilda personer
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
August Strindberg: Gartenlaube Kalender
August Strindberg: Gartenlaube Kalender
Kati Nordgren-Karléns samling
Kati Nordgren-Karléns samling
Papper efter Harriet Bosse : 2 böcker samt 1 kort.
Papper efter Harriet Bosse : 2 böcker samt 1 kort.
Innocence Ordens arkiv
Innocence Ordens arkiv
Munthe, Axel
Munthe, Axel
Karin Alins efterlämnade papper
Karin Alins efterlämnade papper
Rolf Zandéns papper
Rolf Zandéns papper
Tom Hardts arkiv, tillägg
Tom Hardts arkiv, tillägg
Arne Wettermarks handlingar rörande forskning kring drottning Kristina
Arne Wettermarks handlingar rörande forskning kring drottning Kristina
August Strindberg: Kinesiska språkets härkomst
August Strindberg: Kinesiska språkets härkomst
Släkten Thyselius samling
Släkten Thyselius samling
Anton Sjögrens papper
Anton Sjögrens papper
Radium
Radium
Conrad Mandorffs arkiv
Conrad Mandorffs arkiv
Gabriella Danvers arkiv, tillägg
Gabriella Danvers arkiv, tillägg
August Strindberg: Astronomi, Fysik. Ballong. Kartor
August Strindberg: Astronomi, Fysik. Ballong. Kartor
Ingeborg Ameen: Anteckningar
Ingeborg Ameen: Anteckningar
Samling dokument av okänt ursprung
Samling dokument av okänt ursprung
Material rörande Sven Låstbom
Material rörande Sven Låstbom
E. H. Thörnbergs efterlämnade papper
E. H. Thörnbergs efterlämnade papper
Körlingska notsamlingen
Körlingska notsamlingen
Carin Mannheimers samling
Carin Mannheimers samling
Karl Eduard Kindblad: Förslag till plan för ordbok öfver svenska språket : Tryck med handskrivna kommentarer
Karl Eduard Kindblad: Förslag till plan för ordbok öfver svenska språket : Tryck med handskrivna kommentarer
Hjalmar Hjorths efterlämnade papper. Tillägg
Hjalmar Hjorths efterlämnade papper. Tillägg
von Feilitzens släktarkiv, tillägg
von Feilitzens släktarkiv, tillägg
Märta Lindqvists efterlämnade papper
Märta Lindqvists efterlämnade papper
Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.
Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.
Svensk-indiska föreningens arkiv
Svensk-indiska föreningens arkiv
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Autografsamling
Autografsamling
Torsten Renqvists samling
Torsten Renqvists samling
Rydbergska samlingen
Rydbergska samlingen
August Strindberg: Kina och Japan
August Strindberg: Kina och Japan
Annakarin Svedbergs arkiv
Annakarin Svedbergs arkiv
Några upplysningar rörande romaren Verthers lidande
Några upplysningar rörande romaren Verthers lidande
Erik och Per-Erik Lindorm: Efterlämnade papper
Erik och Per-Erik Lindorm: Efterlämnade papper
Carlheim-Gyllenskölds samling
Carlheim-Gyllenskölds samling
Konrad Marc-Wogaus papper
Konrad Marc-Wogaus papper
Jacques Outins arkiv, tillägg
Jacques Outins arkiv, tillägg
Lisa Berg Ortmans arkiv
Lisa Berg Ortmans arkiv
Bjarne Beckman: Biografisk studie
Bjarne Beckman: Biografisk studie
August och Tekla Larsons papper
August och Tekla Larsons papper
Birger Drakes samling
Birger Drakes samling
Handlingar efter Stig Dagerman
Handlingar efter Stig Dagerman
August Strindberg: Kuvert
August Strindberg: Kuvert
August Strindberg: Disposition för en samlingsutgåva [En Blå bok]
August Strindberg: Disposition för en samlingsutgåva [En Blå bok]
Vires medicamentorum : anteckningar från föreläsningar hållna av Johan Gustaf Acrel
Vires medicamentorum : anteckningar från föreläsningar hållna av Johan Gustaf Acrel
Ur August Strindbergs skrivbordslådor
Ur August Strindbergs skrivbordslådor
Brev till Emil Norlander
Brev till Emil Norlander
Jacques Outins arkiv, tillägg
Jacques Outins arkiv, tillägg
Funckska släktarkivet
Funckska släktarkivet
Visitkort med mera
Visitkort med mera
Carl Fredric Dahlgrens opublicerade dikter
Carl Fredric Dahlgrens opublicerade dikter
August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföranderätten till pjäsen och noter till Arbogavalsen
August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföranderätten till pjäsen och noter till Arbogavalsen
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Py Sörmans papper
Py Sörmans papper
Manuskript av P.C. Jersild
Manuskript av P.C. Jersild
Nils Erik Santessons efterlämnade papper
Nils Erik Santessons efterlämnade papper
August Strindberg: Recensioner m.m. i urklipp
August Strindberg: Recensioner m.m. i urklipp
August Blanches papper
August Blanches papper
Bengt Anders Örne
Bengt Anders Örne
Tage Lindbom: Excerpter
Tage Lindbom: Excerpter
Stellan Arvidsons efterlämnade papper
Stellan Arvidsons efterlämnade papper
Wängsjöbergsarkivet
Wängsjöbergsarkivet
Agnes von Krusenstjernas samling
Agnes von Krusenstjernas samling
August Strindberg: Svensk historia. Anteckningar till de historiska dramerna 1 - Erik XIV
August Strindberg: Svensk historia. Anteckningar till de historiska dramerna 1 - Erik XIV
Verser av Victor Örnberg
Verser av Victor Örnberg
Ellen Keys samling
Ellen Keys samling
Lars von Engeström: diverse handlingar
Lars von Engeström: diverse handlingar
Fragment av medeltida handskrift.
Fragment av medeltida handskrift.
Fritz von Dardels brevsamling
Fritz von Dardels brevsamling
Rietz släktarkiv
Rietz släktarkiv
Palmbladshandskrift
Palmbladshandskrift
Carl af Ugglas manuskript
Carl af Ugglas manuskript
Martin Kochs papper
Martin Kochs papper
August Strindberg: Kemi. Guld (digel) C.Sa Antibarbarus
August Strindberg: Kemi. Guld (digel) C.Sa Antibarbarus
Vitterhetssamlingar av Casten Fredric von Otter
Vitterhetssamlingar av Casten Fredric von Otter
Margareta Dellefors arkiv : Handlingar kring Dalhalla
Margareta Dellefors arkiv : Handlingar kring Dalhalla
Afzelius släktarkiv
Afzelius släktarkiv
Brev till Elsa Olenius
Brev till Elsa Olenius
Klara Johansons papper
Klara Johansons papper
Carl Fredrik Bergstedts papper
Carl Fredrik Bergstedts papper
August Strindberg: Musik
August Strindberg: Musik
Olle Östlinds samling
Olle Östlinds samling
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken
Jacques Outins arkiv
Jacques Outins arkiv
Reinhold Apiarius anteckningar
Reinhold Apiarius anteckningar
August Strindbegr: Kvartoblad i röd klot med band
August Strindbegr: Kvartoblad i röd klot med band
Resultat 1 till 100 av 797

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.