Print preview Close

Showing 1690 results

Archival description
Print preview View:

165 results with digital objects Show results with digital objects

Gösta Gustaf-Jansons arkiv
Gösta Gustaf-Jansons arkiv
Frans Michael Franzéns resedagbok 1795-1796
Frans Michael Franzéns resedagbok 1795-1796
Hernmarcks släktarkiv
Hernmarcks släktarkiv
Christoffer Barnekows arkiv
Christoffer Barnekows arkiv
Hjalmars och Hramers saga
Hjalmars och Hramers saga
Bogoljub J. Krejčik: Kopia av manuskript
Bogoljub J. Krejčik: Kopia av manuskript
Selma Lagerlöfs brev till översättare m.m.
Selma Lagerlöfs brev till översättare m.m.
Sun Axelssons samling
Sun Axelssons samling
Ulla Ehrensvärds samling
Ulla Ehrensvärds samling
Kjell Lundholms arkiv
Kjell Lundholms arkiv
Sophie Elkans papper
Sophie Elkans papper
Stig Lundbergs arkiv
Stig Lundbergs arkiv
Selma Lagerlöf-samlingen
Selma Lagerlöf-samlingen
Charles Portins arkiv
Charles Portins arkiv
Hans Svenssons arkiv
Hans Svenssons arkiv
August Strindberg: Radium
August Strindberg: Radium
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Bodil Malmstens samling
Bodil Malmstens samling
Mats Paulsons samling
Mats Paulsons samling
Bertolt Brechts papper
Bertolt Brechts papper
Vilhelm Moberg: Manuskript till Därför är jag republikan
Vilhelm Moberg: Manuskript till Därför är jag republikan
Lisa Welanders arkiv
Lisa Welanders arkiv
Sigrid och Johannes Elmblad: Efterlämnade papper
Sigrid och Johannes Elmblad: Efterlämnade papper
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fisch...
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fischerström den 31 Martii 1792
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Fredrik Burgmans arkiv
Fredrik Burgmans arkiv
Egil Johanssons arkiv
Egil Johanssons arkiv
Gustaf Höijers arkiv
Gustaf Höijers arkiv
Brit-Marie Andréns arkiv
Brit-Marie Andréns arkiv
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen,...
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen, hållen öfver Bränvinsbrännaren och Ridd. Lundholm d.15 Okt.1769 af Ordensparentatorn... Janke Jensen
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Fredrik Nycanders samling
Fredrik Nycanders samling
Ahlströmska samlingen
Ahlströmska samlingen
Hjalmar Lindquists samling
Hjalmar Lindquists samling
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Lenke Rothmans samling
Lenke Rothmans samling
Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv
Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Skrifter, dels original, dels afskrifter av Johan O. Schagerström
Carl Michael Bellman: Skrifter, dels original, dels afskrifter av Johan O. Schagerström
Folke Dahlbergs samling
Folke Dahlbergs samling
Ellen Hagens samling
Ellen Hagens samling
Beate Grimsruds arkiv
Beate Grimsruds arkiv
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Vilgot Sjömans arkiv
Vilgot Sjömans arkiv
Carl Samuel Åsbergs samling: tillägg
Carl Samuel Åsbergs samling: tillägg
Hammarskjöldska arkivet
Hammarskjöldska arkivet
Johan Strömdahls efterlämnade papper
Johan Strömdahls efterlämnade papper
Alexander Weiss efterlämnade papper
Alexander Weiss efterlämnade papper
Lars Rumar: "Lappskolläraren från Vilhelmina"
Lars Rumar: "Lappskolläraren från Vilhelmina"
Ingegerd Granlunds brev- och manuskriptsamling
Ingegerd Granlunds brev- och manuskriptsamling
Kerstin Strandbergs samling
Kerstin Strandbergs samling
Östen Undéns samling
Östen Undéns samling
Harald Fröderströms papper
Harald Fröderströms papper
Walter Ljungquists samling
Walter Ljungquists samling
Ragnar Oldbergs samling
Ragnar Oldbergs samling
Herbert Grevenius samling, tillägg
Herbert Grevenius samling, tillägg
Artur Lundkvist: Kopia av manuskript till Skrivet mot kvällen
Artur Lundkvist: Kopia av manuskript till Skrivet mot kvällen
Magica incantatrix
Magica incantatrix
Diplomatarium Norrlandicum
Diplomatarium Norrlandicum
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Krigshandlingar 1808-1809
Krigshandlingar 1808-1809
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Eddan av Snorre Sturlasson
Eddan av Snorre Sturlasson
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.
Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor
Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor
Roteringslängder, Umeå,rote Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
Roteringslängder, Umeå,rote Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 1788
Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 1788
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Mantalslängder, Piteå socken 1782, 1783 och Piteå stad 1812
Mantalslängder, Piteå socken 1782, 1783 och Piteå stad 1812
Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn..
Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn..
Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906
Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906
Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen
Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882
Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882
Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
Results 1 to 100 of 1690

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.