Visar 1392 resultat

Arkivbeskrivning
Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

6 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev till Leif Björk m.m.
Brev till Leif Björk m.m.
Ett rikt gifte
Ett rikt gifte
Nordström, Karl
Nordström, Karl
Bååth, Albert Ulrik
Bååth, Albert Ulrik
Karlfeldt, Erik Axel
Karlfeldt, Erik Axel
Lagerlöf, Selma
Lagerlöf, Selma
Leffler, Anne Charlotte
Leffler, Anne Charlotte
Levertin, Oscar
Levertin, Oscar
Lilljekvist, Fredrik
Lilljekvist, Fredrik
Lundström, Isidor
Lundström, Isidor
Lybeck, Mikael
Lybeck, Mikael
Melin, Karl Alfred
Melin, Karl Alfred
Nordström, Karl / Snoilsky, Carl
Nordström, Karl / Snoilsky, Carl
Nyblom, Helena
Nyblom, Helena
Gustaf Gabriel Bengtsson Oxenstierna: En serafimerridares bedrifter
Gustaf Gabriel Bengtsson Oxenstierna: En serafimerridares bedrifter
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Disa Beijers samling
Disa Beijers samling
Brev, manuskript m.m.
Brev, manuskript m.m.
Elkan, Sophie
Elkan, Sophie
En halftimme i konstföreningen
En halftimme i konstföreningen
Snoilsky, Carl
Snoilsky, Carl
Nycander, Fredrik
Nycander, Fredrik
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Ossiannilsson, K. G.
Ossiannilsson, K. G.
Rydberg, Viktor
Rydberg, Viktor
Söderberg, Hjalmar
Söderberg, Hjalmar
Söderberg, Natan
Söderberg, Natan
Tavaststjerna, Karl August
Tavaststjerna, Karl August
Topelius, Zacharias
Topelius, Zacharias
Wennerberg, Gunnar
Wennerberg, Gunnar
Wettergrund, Josefina ("Lea")
Wettergrund, Josefina ("Lea")
En dikt av okänd författare
En dikt av okänd författare
Fallström, Daniel
Fallström, Daniel
Vår Herre och Sankte Per
Vår Herre och Sankte Per
Leif Björk: Diverse manuskript och anteckningar
Leif Björk: Diverse manuskript och anteckningar
Fröding, Gustaf
Fröding, Gustaf
Kopparkitteln
Kopparkitteln
Korrektur
Korrektur
Geijerstam, Gustaf af
Geijerstam, Gustaf af
En fiskarhustrus roman
En fiskarhustrus roman
Kejsarinnans kassakista
Kejsarinnans kassakista
Gellerstedt, Albert Theodor
Gellerstedt, Albert Theodor
Gernandt-Claine, Jane
Gernandt-Claine, Jane
Hallström, Per
Hallström, Per
Hedberg, Tor
Hedberg, Tor
Hedberg, Frans
Hedberg, Frans
Ivan Sajkovics efterlämnade papper
Ivan Sajkovics efterlämnade papper
Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin
Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin
Johannes Edfeldt: Högmässa
Johannes Edfeldt: Högmässa
Seferis, Giôrgos: Manuskript
Seferis, Giôrgos: Manuskript
Sven Adolf Hedins papper
Sven Adolf Hedins papper
Log of a voyage to the Baltic in the Year 1855
Log of a voyage to the Baltic in the Year 1855
Juridiska arbeten som tillhört professor Karl Benckert
Juridiska arbeten som tillhört professor Karl Benckert
Thorsten Quennerstedt: Bergslaget och Söderfors 1907
Thorsten Quennerstedt: Bergslaget och Söderfors 1907
Vice häradshövding Nils von Dardels memoarer
Vice häradshövding Nils von Dardels memoarer
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Emmerich Kálmán: Zigenarkungen : Originaltitel: Zigenarprimas
Emmerich Kálmán: Zigenarkungen : Originaltitel: Zigenarprimas
Erik Blombergs manuskript
Erik Blombergs manuskript
Johan G. R. Banér: Ragnarök
Johan G. R. Banér: Ragnarök
Alban Keysers manuskript
Alban Keysers manuskript
W. von Brauns hemliga skrifter
W. von Brauns hemliga skrifter
Rare Manuscripts and Books in the Libraries of the Romanian Peoples Republic
Rare Manuscripts and Books in the Libraries of the Romanian Peoples Republic
Historiska hemligheter om hofvet och cabinettet i St Cloud
Historiska hemligheter om hofvet och cabinettet i St Cloud
Elsa Nyblom: Förtrollad sommar
Elsa Nyblom: Förtrollad sommar
Erik Gunnar Hallbergs manuskript
Erik Gunnar Hallbergs manuskript
Johan Magnus Bergman: Memoirer
Johan Magnus Bergman: Memoirer
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.
E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893
E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893
Gustaf von Düben: dikter
Gustaf von Düben: dikter
Diverse brev och manuskript
Diverse brev och manuskript
Anton de Marcial: 2 manuskript
Anton de Marcial: 2 manuskript
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Diktsamling med delvis svenska motiv
Diktsamling med delvis svenska motiv
Anonym dikt
Anonym dikt
Gustaf Hellström: Ett rekommendationsbref
Gustaf Hellström: Ett rekommendationsbref
Tore Zetterholm: SOS eller Sanningen om Säkerheten
Tore Zetterholm: SOS eller Sanningen om Säkerheten
Tankarnes lek vid lediga stunder
Tankarnes lek vid lediga stunder
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Marianne Ehrenströms papper
Marianne Ehrenströms papper
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
Carl Snoilsky: Dikter
Carl Snoilsky: Dikter
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Ludvig Nordström: Första gången i Norge
Ludvig Nordström: Första gången i Norge
Isaac Kullberg: Allmän upplösningsmetod för numeriska equationer
Isaac Kullberg: Allmän upplösningsmetod för numeriska equationer
Ulrik Wilhelm Gyldenstolpes samling
Ulrik Wilhelm Gyldenstolpes samling
Callmer, Christian: Utbildning av bibliotekspersonal : Några fakta och synpunkter
Callmer, Christian: Utbildning av bibliotekspersonal : Några fakta och synpunkter
Sohlman, släkten. Tillägg
Sohlman, släkten. Tillägg
Birger Sjöberg: Sällskapsvisor
Birger Sjöberg: Sällskapsvisor
Esaias Tegnér: "Axel" i fransk översättning.
Esaias Tegnér: "Axel" i fransk översättning.
J Axel Höjer: Speglingar av ett liv : Visor och vers genom sjuttio år
J Axel Höjer: Speglingar av ett liv : Visor och vers genom sjuttio år
Konung Carl XI:s syn
Konung Carl XI:s syn
Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864
Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864
Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans "Leaves of grass".
Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans "Leaves of grass".
Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke
Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke
Girod de l ´Ain: Bernadotte
Girod de l ´Ain: Bernadotte
Artur Mahraun: Im Waffendienst für Deutschland
Artur Mahraun: Im Waffendienst für Deutschland
Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. Riddareholmskyrkan den 14 Maji 1792.
Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. Riddareholmskyrkan den 14 Maji 1792.
Resultat 1 till 100 av 1392

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.