Showing 1670 results

Archival description
Print preview View:

151 results with digital objects Show results with digital objects

Hjalmar Lindquists samling
Hjalmar Lindquists samling
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Lenke Rothmans samling
Lenke Rothmans samling
Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv
Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Skrifter, dels original, dels afskrifter av Johan O. Schagerström
Carl Michael Bellman: Skrifter, dels original, dels afskrifter av Johan O. Schagerström
Folke Dahlbergs samling
Folke Dahlbergs samling
Ellen Hagens samling
Ellen Hagens samling
Beate Grimsruds arkiv
Beate Grimsruds arkiv
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Selma Lagerlöf-samlingen
Selma Lagerlöf-samlingen
Vilgot Sjömans arkiv
Vilgot Sjömans arkiv
Carl Samuel Åsbergs samling: tillägg
Carl Samuel Åsbergs samling: tillägg
Hammarskjöldska arkivet
Hammarskjöldska arkivet
Johan Strömdahls efterlämnade papper
Johan Strömdahls efterlämnade papper
Alexander Weiss efterlämnade papper
Alexander Weiss efterlämnade papper
Lars Rumar: "Lappskolläraren från Vilhelmina"
Lars Rumar: "Lappskolläraren från Vilhelmina"
Ingegerd Granlunds brev- och manuskriptsamling
Ingegerd Granlunds brev- och manuskriptsamling
Kerstin Strandbergs samling
Kerstin Strandbergs samling
Östen Undéns samling
Östen Undéns samling
Harald Fröderströms papper
Harald Fröderströms papper
Walter Ljungquists samling
Walter Ljungquists samling
Ragnar Oldbergs samling
Ragnar Oldbergs samling
Herbert Grevenius samling, tillägg
Herbert Grevenius samling, tillägg
Artur Lundkvist: Kopia av manuskript till Skrivet mot kvällen
Artur Lundkvist: Kopia av manuskript till Skrivet mot kvällen
Magica incantatrix
Magica incantatrix
Diplomatarium Norrlandicum
Diplomatarium Norrlandicum
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Krigshandlingar 1808-1809
Krigshandlingar 1808-1809
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Eddan av Snorre Sturlasson
Eddan av Snorre Sturlasson
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.
Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor
Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor
Roteringslängder, Umeå,rote Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
Roteringslängder, Umeå,rote Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 1788
Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 1788
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Mantalslängder, Piteå socken 1782, 1783 och Piteå stad 1812
Mantalslängder, Piteå socken 1782, 1783 och Piteå stad 1812
Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn..
Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn..
Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906
Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906
Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen
Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882
Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882
Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
Gyllengrip, Gabriel, landshövding (1687 - 1753) Berättelse om Västerbotten 1736 m.m.
Gyllengrip, Gabriel, landshövding (1687 - 1753) Berättelse om Västerbotten 1736 m.m.
Konceptprotokoll avseende trolldomskommissionen i Ångermanland 1674
Konceptprotokoll avseende trolldomskommissionen i Ångermanland 1674
Dahlstedt, Karl-Hampus: Förslag till namn på sex gator i Umeå universitetsområde
Dahlstedt, Karl-Hampus: Förslag till namn på sex gator i Umeå universitetsområde
Karlsson, Svea, f Andersson (1877 - 1946), Barndomsminnen från Umeå på 1880-90-talen jämte några Degerforsminnen i början av 1900-talet
Karlsson, Svea, f Andersson (1877 - 1946), Barndomsminnen från Umeå på 1880-90-talen jämte några Degerforsminnen i början av 1900-talet
Östergren, Olof: Ordboksplan, groft utkastad
Östergren, Olof: Ordboksplan, groft utkastad
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824) Observationer av en valfisk
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824) Observationer av en valfisk
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
Likpredikan över ärkebiskopen Petrus Kenicius, den 28 februari 1636
Likpredikan över ärkebiskopen Petrus Kenicius, den 28 februari 1636
Elers, Johan, canc råd, (1730 - 1813), Historia om vägarna i Sverige
Elers, Johan, canc råd, (1730 - 1813), Historia om vägarna i Sverige
Nensén, Jonas A, kyrkoherde i Dorotea (1791 - 1881)
Nensén, Jonas A, kyrkoherde i Dorotea (1791 - 1881)
Kungl placater mm 1541 - 1649
Kungl placater mm 1541 - 1649
Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
Rutviks byarkiv
Rutviks byarkiv
Länsräkenskaper, Västerbottens län. Taxeringslängder Skellefteå socken
Länsräkenskaper, Västerbottens län. Taxeringslängder Skellefteå socken
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Fjellstedt, Peter, missionsledare (1802 - 1881), Reseberättelse från Lappland 1857
Fjellstedt, Peter, missionsledare (1802 - 1881), Reseberättelse från Lappland 1857
Burman, Fale A, lektor (1758 - 1809), Concept Dagböcker...
Burman, Fale A, lektor (1758 - 1809), Concept Dagböcker...
Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige
Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige
Keruupiiri 21, Länsipohja E - Ö. Tornedalsfinska ord upptecknade av Inkeri Tuovinen 1929 - 1937
Keruupiiri 21, Länsipohja E - Ö. Tornedalsfinska ord upptecknade av Inkeri Tuovinen 1929 - 1937
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten...
Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten...
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784)
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784)
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976
Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Strindberg, August (1849-1912) : Ett drömspel, manuskript
Strindberg, August (1849-1912) : Ett drömspel, manuskript
Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka
Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka
Strindberg, August (1849-1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
Strindberg, August (1849-1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
Gadde, Nils Olof Anders Ohlsson, (1834 - 1904): Island 1857
Gadde, Nils Olof Anders Ohlsson, (1834 - 1904): Island 1857
Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
Gustaf Norrmans arkiv
Gustaf Norrmans arkiv
Eric Forsgrens arkiv
Eric Forsgrens arkiv
Results 1 to 100 of 1670

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.