Visar 164 resultat

Arkivbeskrivning
Med digitala objekt
Förhandsgranska utskrift Visa:
Jon Erik Erikssons arkiv
Jon Erik Erikssons arkiv
Karl Örngrims arkiv
Karl Örngrims arkiv
Thor Christofferssons arkiv
Thor Christofferssons arkiv
Sigurd Fries arkiv
Sigurd Fries arkiv
Lars-Gunnar Siklunds arkiv
Lars-Gunnar Siklunds arkiv
Manuskript: Gerhard Gerhardsson och nyläseriet i Västerbotten
Manuskript: Gerhard Gerhardsson och nyläseriet i Västerbotten
Lars Rumar: "Lappskolläraren från Vilhelmina"
Lars Rumar: "Lappskolläraren från Vilhelmina"
Lennart Anderssons arkiv
Lennart Anderssons arkiv
Sverker R Eks arkiv
Sverker R Eks arkiv
Elsi Ekstedts arkiv
Elsi Ekstedts arkiv
Jan Ekstedts arkiv
Jan Ekstedts arkiv
Claes-Christian Elerts arkiv
Claes-Christian Elerts arkiv
Phebe Fjellströms arkiv
Phebe Fjellströms arkiv
Tuuli Forsgrens arkiv
Tuuli Forsgrens arkiv
Gösta Erikssons arkiv
Gösta Erikssons arkiv
Tryggve Skölds arkiv
Tryggve Skölds arkiv
Per Tingbrands arkiv
Per Tingbrands arkiv
Birgitta Holms arkiv
Birgitta Holms arkiv
Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv
Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv
Roland Berglings arkiv
Roland Berglings arkiv
Svenska missionssällskapets arkiv
Svenska missionssällskapets arkiv
Sven Hallströms arkiv
Sven Hallströms arkiv
Pehr von Afzelius, manuskript och föreläsningsanteckningar
Pehr von Afzelius, manuskript och föreläsningsanteckningar
Torgny Lindgrens arkiv
Torgny Lindgrens arkiv
Henning Larssons arkiv
Henning Larssons arkiv
Ingrid Liljenäs arkiv
Ingrid Liljenäs arkiv
Ferdinand Öbergs arkiv
Ferdinand Öbergs arkiv
Sara Lidmans arkiv
Sara Lidmans arkiv
Folke Nordströms arkiv
Folke Nordströms arkiv
Olof Erik Nygren
Olof Erik Nygren
Tore Nilssons arkiv
Tore Nilssons arkiv
Otto Nordenfors arkiv
Otto Nordenfors arkiv
Carl Fredrik Alenius arkiv
Carl Fredrik Alenius arkiv
Birgit Peterssons arkiv
Birgit Peterssons arkiv
Sören Wibes arkiv
Sören Wibes arkiv
August Strindberg: Brända Tomten
August Strindberg: Brända Tomten
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen,...
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen, hållen öfver Bränvinsbrännaren och Ridd. Lundholm d.15 Okt.1769 af Ordensparentatorn... Janke Jensen
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Brit-Marie Andréns arkiv
Brit-Marie Andréns arkiv
Fredrik Burgmans arkiv
Fredrik Burgmans arkiv
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Hans Svenssons arkiv
Hans Svenssons arkiv
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många s...
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många stycken grofwe wildfarellser
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium cor...
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium coronarum regni Fulkandiarum seu Svethiae antiquissimae
August Strindberg: Spök-Sonaten [Spöksonaten]
August Strindberg: Spök-Sonaten [Spöksonaten]
Helmer Grundströms arkiv
Helmer Grundströms arkiv
Carl-Göran Ekerwalds arkiv
Carl-Göran Ekerwalds arkiv
Erland Flemmings arkiv
Erland Flemmings arkiv
Stig Lundbergs arkiv
Stig Lundbergs arkiv
Fredrica Christina Linders arkiv
Fredrica Christina Linders arkiv
Lars Göran Tedebrands arkiv
Lars Göran Tedebrands arkiv
Johan Anders Linders arkiv
Johan Anders Linders arkiv
Lars Wilssons arkiv
Lars Wilssons arkiv
Astrid Värings arkiv
Astrid Värings arkiv
Handlingar rörande Gustaf Westerlund
Handlingar rörande Gustaf Westerlund
Bernhard Nilssons arkiv
Bernhard Nilssons arkiv
Frithjof Örngrims arkiv
Frithjof Örngrims arkiv
Karin Kallerdahls arkiv
Karin Kallerdahls arkiv
Folke Isakssons arkiv
Folke Isakssons arkiv
Märta Balgårds arkiv
Märta Balgårds arkiv
Kerstin Bergströms arkiv
Kerstin Bergströms arkiv
Eva Dahlstedts arkiv
Eva Dahlstedts arkiv
Annika Burholms arkiv
Annika Burholms arkiv
Algot Hellboms arkiv
Algot Hellboms arkiv
Håkan Linderholms arkiv
Håkan Linderholms arkiv
Helge Lindens arkiv
Helge Lindens arkiv
Börje Lundgrens arkiv
Börje Lundgrens arkiv
Rolf Sjöströms arkiv
Rolf Sjöströms arkiv
Siv Cederings arkiv
Siv Cederings arkiv
Kerstin Stråbys arkiv
Kerstin Stråbys arkiv
Kjell Söderbergs arkiv
Kjell Söderbergs arkiv
Gustaf Norrmans arkiv
Gustaf Norrmans arkiv
Malte Nyberg XII:s arkiv
Malte Nyberg XII:s arkiv
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Bellmansvisor
Bellmansvisor
En fiskarhustrus roman
En fiskarhustrus roman
August Strindberg: Röda rummet
August Strindberg: Röda rummet
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Elfred Berggrens arkiv
Elfred Berggrens arkiv
Theodor Linders arkiv
Theodor Linders arkiv
Loka Enmarks arkiv
Loka Enmarks arkiv
Kurt Genrups arkiv
Kurt Genrups arkiv
Gustaf Bergfors arkiv
Gustaf Bergfors arkiv
Helge Dahlstedts arkiv
Helge Dahlstedts arkiv
Karl Hampus Dahlstedts arkiv
Karl Hampus Dahlstedts arkiv
Björn-Erik Höijers arkiv
Björn-Erik Höijers arkiv
Bengt Hubendicks arkiv
Bengt Hubendicks arkiv
Olof Hederyds arkiv
Olof Hederyds arkiv
Frida Åslunds arkiv
Frida Åslunds arkiv
Gunnar Erkners arkiv
Gunnar Erkners arkiv
Torsten Fogelqvists arkiv
Torsten Fogelqvists arkiv
Alvar Nilssons arkiv
Alvar Nilssons arkiv
Resultat 1 till 100 av 164

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.