Visar 180 resultat

Arkivbeskrivning
Med digitala objekt
Förhandsgranska utskrift Visa:
En fiskarhustrus roman
En fiskarhustrus roman
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Tr...
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Trolldoms-Oväsendet i Sverige och Martin Brunnerus Betänkande om trolldomsväsendet
Loka Enmarks arkiv
Loka Enmarks arkiv
Kurt Genrups arkiv
Kurt Genrups arkiv
Theodor Linders arkiv
Theodor Linders arkiv
Elfred Berggrens arkiv
Elfred Berggrens arkiv
Jonas Samuel Bagge, manuskript
Jonas Samuel Bagge, manuskript
Torsten Fogelqvists arkiv
Torsten Fogelqvists arkiv
Gustaf Bergfors arkiv
Gustaf Bergfors arkiv
Helge Dahlstedts arkiv
Helge Dahlstedts arkiv
Karl Hampus Dahlstedts arkiv
Karl Hampus Dahlstedts arkiv
Björn-Erik Höijers arkiv
Björn-Erik Höijers arkiv
Bengt Hubendicks arkiv
Bengt Hubendicks arkiv
Olof Hederyds arkiv
Olof Hederyds arkiv
Frida Åslunds arkiv
Frida Åslunds arkiv
Gunnar Erkners arkiv
Gunnar Erkners arkiv
Lars Gunnar Martlings arkiv
Lars Gunnar Martlings arkiv
Alvar Nilssons arkiv
Alvar Nilssons arkiv
Kenneth Nilssons arkiv
Kenneth Nilssons arkiv
Erik Nordbergs arkiv
Erik Nordbergs arkiv
Handlingar rörande Thorsten Jonsson
Handlingar rörande Thorsten Jonsson
Bernhard Nordhs arkiv
Bernhard Nordhs arkiv
Sigbrit Frankes arkiv
Sigbrit Frankes arkiv
Torsten W. Perssons arkiv
Torsten W. Perssons arkiv
Predikosamlingar
Predikosamlingar
Bo Johanssons arkiv
Bo Johanssons arkiv
Lisa Welanders arkiv
Lisa Welanders arkiv
Bengt Lundbergs arkiv
Bengt Lundbergs arkiv
Karin Nordbergs arkiv
Karin Nordbergs arkiv
Olof Östergrens arkiv
Olof Östergrens arkiv
Kurt Salomonsons arkiv
Kurt Salomonsons arkiv
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827
Anita Salomonssons arkiv
Anita Salomonssons arkiv
August Strindberg: Röda rummet
August Strindberg: Röda rummet
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fisch...
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fischerström den 31 Martii 1792
Carl Michael Bellman: Tillfällige verser och rim skrifne och hopsamlade innom ett hus, där Auctor...
Carl Michael Bellman: Tillfällige verser och rim skrifne och hopsamlade innom ett hus, där Auctor finner sig älskad och wälkommen
Carl Michael Bellman: Ansökan om konfirmationsfullmakt på sekreterarebeställningen i Nummerlotteriet
Carl Michael Bellman: Ansökan om konfirmationsfullmakt på sekreterarebeställningen i Nummerlotteriet
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Raoul J. Granqvists arkiv
Raoul J. Granqvists arkiv
Philotanus, poëme, en forme de dialogue, ou l'histoire de la constitution unigenitus
Philotanus, poëme, en forme de dialogue, ou l'histoire de la constitution unigenitus
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Thor Christofferssons arkiv
Thor Christofferssons arkiv
Lars-Gunnar Siklunds arkiv
Lars-Gunnar Siklunds arkiv
Manuskript: Gerhard Gerhardsson och nyläseriet i Västerbotten
Manuskript: Gerhard Gerhardsson och nyläseriet i Västerbotten
Lars Rumar: "Lappskolläraren från Vilhelmina"
Lars Rumar: "Lappskolläraren från Vilhelmina"
Lennart Anderssons arkiv
Lennart Anderssons arkiv
Sigurd Fries arkiv
Sigurd Fries arkiv
Tryggve Skölds arkiv
Tryggve Skölds arkiv
Per Tingbrands arkiv
Per Tingbrands arkiv
Pehr von Afzelius, manuskript och föreläsningsanteckningar
Pehr von Afzelius, manuskript och föreläsningsanteckningar
Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv
Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv
Tuuli Forsgrens arkiv
Tuuli Forsgrens arkiv
Gösta Erikssons arkiv
Gösta Erikssons arkiv
Claes-Christian Elerts arkiv
Claes-Christian Elerts arkiv
Birgitta Holms arkiv
Birgitta Holms arkiv
Sverker R Eks arkiv
Sverker R Eks arkiv
Elsi Ekstedts arkiv
Elsi Ekstedts arkiv
Jan Ekstedts arkiv
Jan Ekstedts arkiv
Phebe Fjellströms arkiv
Phebe Fjellströms arkiv
Birgit Peterssons arkiv
Birgit Peterssons arkiv
Sara Lidmans arkiv
Sara Lidmans arkiv
Sven Hallströms arkiv
Sven Hallströms arkiv
Henning Larssons arkiv
Henning Larssons arkiv
Ingrid Liljenäs arkiv
Ingrid Liljenäs arkiv
Ferdinand Öbergs arkiv
Ferdinand Öbergs arkiv
Carl Fredrik Alenius arkiv
Carl Fredrik Alenius arkiv
Folke Nordströms arkiv
Folke Nordströms arkiv
Olof Erik Nygren
Olof Erik Nygren
Tore Nilssons arkiv
Tore Nilssons arkiv
Otto Nordenfors arkiv
Otto Nordenfors arkiv
Brit-Marie Andréns arkiv
Brit-Marie Andréns arkiv
Svenska missionssällskapets arkiv
Svenska missionssällskapets arkiv
Fredrik Burgmans arkiv
Fredrik Burgmans arkiv
Hans Svenssons arkiv
Hans Svenssons arkiv
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Brända Tomten
August Strindberg: Brända Tomten
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen,...
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen, hållen öfver Bränvinsbrännaren och Ridd. Lundholm d.15 Okt.1769 af Ordensparentatorn... Janke Jensen
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: Musik till dikter av C.M. Bellman med ord mellan notskriften
Carl Michael Bellman: Musik till dikter av C.M. Bellman med ord mellan notskriften
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Backi tempel [öpnadt vid corporalen samt ordens-oboistens Fader Movitz död ...
Carl Michael Bellman: Backi tempel [öpnadt vid corporalen samt ordens-oboistens Fader Movitz död 1779]
Sören Wibes arkiv
Sören Wibes arkiv
Roland Berglings arkiv
Roland Berglings arkiv
Torgny Lindgrens arkiv
Torgny Lindgrens arkiv
Karl Örngrims arkiv
Karl Örngrims arkiv
Jon Erik Erikssons arkiv
Jon Erik Erikssons arkiv
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många s...
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många stycken grofwe wildfarellser
Lars Wilssons arkiv
Lars Wilssons arkiv
Johan Anders Linders arkiv
Johan Anders Linders arkiv
Lars Göran Tedebrands arkiv
Lars Göran Tedebrands arkiv
Stig Lundbergs arkiv
Stig Lundbergs arkiv
Fredrica Christina Linders arkiv
Fredrica Christina Linders arkiv
Annika Burholms arkiv
Annika Burholms arkiv
Helmer Grundströms arkiv
Helmer Grundströms arkiv
Carl-Göran Ekerwalds arkiv
Carl-Göran Ekerwalds arkiv
Handlingar rörande Gustaf Westerlund
Handlingar rörande Gustaf Westerlund
Resultat 1 till 100 av 180

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.