Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 1967 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

196 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Material rörande Radio 88
Material rörande Radio 88
Familjen Linders arkiv
Familjen Linders arkiv
Birgitta Hedbergs samling
Birgitta Hedbergs samling
Kashgarsamlingen
Kashgarsamlingen
Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection
Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection
Brev från Moa Martinson till Åke Unemo
Brev från Moa Martinson till Åke Unemo
Karl Gerhards samling, tillägg
Karl Gerhards samling, tillägg
Bodil Malmstens samling
Bodil Malmstens samling
Hammarskiöld, Lorenzo: "Frejas rock" : ett diktmanuskript
Hammarskiöld, Lorenzo: "Frejas rock" : ett diktmanuskript
August Strindberg: Promemoria för eget bruk, i koncept, ojusteradt
August Strindberg: Promemoria för eget bruk, i koncept, ojusteradt
Alexander Carl Bronikowsky
Alexander Carl Bronikowsky
Sigrid Leijonhufvuds papper
Sigrid Leijonhufvuds papper
Curt Berg och Eva Bergs arkiv
Curt Berg och Eva Bergs arkiv
Selma Lagerlöf-samlingen
Selma Lagerlöf-samlingen
Ellen Keys samling, tillägg
Ellen Keys samling, tillägg
Carlo Derkerts samling, tillägg
Carlo Derkerts samling, tillägg
Sophie Elkans papper
Sophie Elkans papper
Margareta Lagerman: Gabriel Polhem. En 1700-talets ingenjör
Margareta Lagerman: Gabriel Polhem. En 1700-talets ingenjör
Karin Stridhs samling
Karin Stridhs samling
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Isa Edholms arkiv
Isa Edholms arkiv
Karl-Erik Johansson i Backe arkiv
Karl-Erik Johansson i Backe arkiv
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Ann-Madeleine Gelottes samling
Ann-Madeleine Gelottes samling
Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
Siri Derkerts samling, tillägg
Siri Derkerts samling, tillägg
Gösta Oswalds papper
Gösta Oswalds papper
Hugo Lindbergs papper
Hugo Lindbergs papper
Kate Larsons personarkiv
Kate Larsons personarkiv
Sara Danius samling
Sara Danius samling
Elin Clasons papper
Elin Clasons papper
Porträtt av Lisa Welander 1985
Lisa Welanders arkiv
Anders Lundquist: Självbiografi
Anders Lundquist: Självbiografi
Sverker Sörlins arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Manuskript av Carl Jonas Love Almqvist
Manuskript av Carl Jonas Love Almqvist
Carl Jonas Love Almqvist: Översättning av August von Kotzebues Der Shawl
Carl Jonas Love Almqvist: Översättning av August von Kotzebues Der Shawl
Cornelis Vreeswijks papper
Cornelis Vreeswijks papper
Ellen Keys samling
Ellen Keys samling
Vilhelm Carlheim-Gyllensköld: Strindbergsarkivet
Vilhelm Carlheim-Gyllensköld: Strindbergsarkivet
Kjell Alinges samling
Kjell Alinges samling
Sven Petter Werkströms ättlingar. Genealogisk utredning av Örjan Werkström
Sven Petter Werkströms ättlingar. Genealogisk utredning av Örjan Werkström
Anders Ehnmarks arkiv
Anders Ehnmarks arkiv
Familiengeschichte von Buggenhagen I-III
Familiengeschichte von Buggenhagen I-III
Sorgeskrift över Hedvig Christina Tideström
Sorgeskrift över Hedvig Christina Tideström
Hj. Strömberg: Ord till Johan Bengtsson och Thyra Linnér
Hj. Strömberg: Ord till Johan Bengtsson och Thyra Linnér
"Baldur Edda" av Erich Stirnemann
"Baldur Edda" av Erich Stirnemann
Bevärade fartyg vid Kongl. Flottans stationer år 1831. Tillägnad Hans Kongl. Höghet Stor Amiralen [Oscar I] den 1.7. 1831 av Salomon Sjöbohm
Bevärade fartyg vid Kongl. Flottans stationer år 1831. Tillägnad Hans Kongl. Höghet Stor Amiralen [Oscar I] den 1.7. 1831 av Salomon Sjöbohm
Journal of a Tour through the North of Europe in the year one thousand eight hundred and thirteen by E. A. Sanford
Journal of a Tour through the North of Europe in the year one thousand eight hundred and thirteen by E. A. Sanford
Moral Philosophie för 4:de Klassen Landtkadetter tillhörig J. M. Rudebeck
Moral Philosophie för 4:de Klassen Landtkadetter tillhörig J. M. Rudebeck
Fan-i. Manchurisk handskrift
Fan-i. Manchurisk handskrift
Hiyoo ging. Manchurisk handskrift
Hiyoo ging. Manchurisk handskrift
Arfved Nordenssons papper
Arfved Nordenssons papper
Märta Janse: Sigrid Leijonhufvud
Märta Janse: Sigrid Leijonhufvud
Högmässopredikan av Gustaf Hollander år 1808 samt tidningsurklipp om A. G. Hollander från 1962
Högmässopredikan av Gustaf Hollander år 1808 samt tidningsurklipp om A. G. Hollander från 1962
Mickel Hoffs berättelse om de öden och lidanden, som han utstått under 1808 och 1809 års finska fälttåg. Upptecknad av prosten Frans Oskar Durchman. Kopia av original i Uleåborgs handskriftssamling
Mickel Hoffs berättelse om de öden och lidanden, som han utstått under 1808 och 1809 års finska fälttåg. Upptecknad av prosten Frans Oskar Durchman. Kopia av original i Uleåborgs handskriftssamling
Tysk lyrik i översättning av Carl J. E. Hasselberg
Tysk lyrik i översättning av Carl J. E. Hasselberg
Dan Brändströms arkiv
Dan Brändströms arkiv
Folkskollärare Johan Alfred Erikssons ungdomsminnen, dagboksanteckningar 1874-1884 samt annotationsalmanacka för 1884 med anteckningar
Folkskollärare Johan Alfred Erikssons ungdomsminnen, dagboksanteckningar 1874-1884 samt annotationsalmanacka för 1884 med anteckningar
Manuskript till "Från gången tid" av Henri de Champs
Manuskript till "Från gången tid" av Henri de Champs
Bengt Dahlbäcks anförande vid öppnandet av utställningen Hill-Josephson-Strindberg i Narodni Galerie, Prag 22 maj 1970 samt Till Jonas när han blev "student" 12 juni 1970
Bengt Dahlbäcks anförande vid öppnandet av utställningen Hill-Josephson-Strindberg i Narodni Galerie, Prag 22 maj 1970 samt Till Jonas när han blev "student" 12 juni 1970
"Antonius i Paris" av Sophus Claussen med längre dedikation från författaren samt inskriven dikt av densamme
"Antonius i Paris" av Sophus Claussen med längre dedikation från författaren samt inskriven dikt av densamme
Anders Bergmark: Berättelse om en...1790...företagen beskickning med 124 barn från Stockholms stora barnhus...
Anders Bergmark: Berättelse om en...1790...företagen beskickning med 124 barn från Stockholms stora barnhus...
"Giacomo" Opera i en akt av Erik Bergh (koipa)
"Giacomo" Opera i en akt av Erik Bergh (koipa)
Samling av verser sammanställda av C. J. Åhlström 9/9 1818
Samling av verser sammanställda av C. J. Åhlström 9/9 1818
"Essay sur les Elzevirs" av J. F. Adry med följebrev
"Essay sur les Elzevirs" av J. F. Adry med följebrev
Pehr Hörberg: Utdrag af Nordiska Konungars Chrönica och Edda Islandorum
Pehr Hörberg: Utdrag af Nordiska Konungars Chrönica och Edda Islandorum
Hjalmars och Hramers saga
Hjalmars och Hramers saga
Isländska ritualfragment från 1500-talet
Isländska ritualfragment från 1500-talet
Papyrus Graecus Holmiensis
Papyrus Graecus Holmiensis
Måns Backelin, hyllningsdikt till Uno Willers vid personalfesten 4/11; brev till Backelin från Sara Lidman 4/9 1976; brev till Backelin från Cecilia Sidenbladh 12/10 1977
Måns Backelin, hyllningsdikt till Uno Willers vid personalfesten 4/11; brev till Backelin från Sara Lidman 4/9 1976; brev till Backelin från Cecilia Sidenbladh 12/10 1977
Ernst Söderlund, "Örebro Enskilda Bank 1837-1918". Manuskript med notapparat som ej ingår i den tryckta boken
Ernst Söderlund, "Örebro Enskilda Bank 1837-1918". Manuskript med notapparat som ej ingår i den tryckta boken
Vilhelm Moberg, "Min svenska historia" originalmanuskript
Vilhelm Moberg, "Min svenska historia" originalmanuskript
Hafs-Katten. Handskriven tidning av och för badgäster i Marstrand. Spridda nummer från 1849; handskriven reseskildring av en resa på Göta kanal 1849 och vistelse i Marstrand, möjligen av Johan Abraham Löfvenius (1825-1850); Götheborgs-Bladet 25/8 1849 med artikel om Marstrand och Hafs-Katten
Hafs-Katten. Handskriven tidning av och för badgäster i Marstrand. Spridda nummer från 1849; handskriven reseskildring av en resa på Göta kanal 1849 och vistelse i Marstrand, möjligen av Johan Abraham Löfvenius (1825-1850); Götheborgs-Bladet 25/8 1849 med artikel om Marstrand och Hafs-Katten
"Minnesbilder och dagboksblad"
"Minnesbilder och dagboksblad"
Jesu bergspredikan textad och med dekorativ utsmyckning av Karin Fornander inklusive brevväxling rörande manuskriptet
Jesu bergspredikan textad och med dekorativ utsmyckning av Karin Fornander inklusive brevväxling rörande manuskriptet
Bengt Rösiös samling : Utredningar rörande Ndola-haveriet och Dag Hammarskjölds död
Bengt Rösiös samling : Utredningar rörande Ndola-haveriet och Dag Hammarskjölds död
Jonas Hesselman berättar om mor och hennes släkt
Jonas Hesselman berättar om mor och hennes släkt
Handlingar efter Per Persson
Handlingar efter Per Persson
Dikter av Carl Michael Bellman översatta till ryska av Ignatij Ivanovskij
Dikter av Carl Michael Bellman översatta till ryska av Ignatij Ivanovskij
Volym som i början innehåller recept för bot av sjuka hästar (1700-tal), därefter en kassabok 1862-1866
Volym som i början innehåller recept för bot av sjuka hästar (1700-tal), därefter en kassabok 1862-1866
Karl Nordströms papper
Karl Nordströms papper
Gustaf Cederström, brev till Bertha Tallgren med flera. Bertha Tallgrens brev till Gustaf Cederström samt kopia av "Hågkomster från det röda upproret 1918" av Erik Johan Tallgren.
Gustaf Cederström, brev till Bertha Tallgren med flera. Bertha Tallgrens brev till Gustaf Cederström samt kopia av "Hågkomster från det röda upproret 1918" av Erik Johan Tallgren.
"Mina anor" del 1-2 av Chris Henning
"Mina anor" del 1-2 av Chris Henning
"Andliga rikedomar". Etiska söndagsföreläsningar av professor Knut Kjellberg. Stockholms Arbetareinstitut, våren 1920 samt arbetsåret 1920-21. Stenografiskt referat.
"Andliga rikedomar". Etiska söndagsföreläsningar av professor Knut Kjellberg. Stockholms Arbetareinstitut, våren 1920 samt arbetsåret 1920-21. Stenografiskt referat.
"Georg Leonhard von Heijne. En kronobedragare under Gustaf III:s krig" och "Dråpet på kornetten. Olof Samuel von Heijne 12 maj 1762. Omständigheterna och följderna" av A. von Heijne
"Georg Leonhard von Heijne. En kronobedragare under Gustaf III:s krig" och "Dråpet på kornetten. Olof Samuel von Heijne 12 maj 1762. Omständigheterna och följderna" av A. von Heijne
Ditt å datt. Revue semestrielle de culture suedoise. Redacteur et Editeur: Jacques Macau
Ditt å datt. Revue semestrielle de culture suedoise. Redacteur et Editeur: Jacques Macau
Dagbok för krigsåren 1939-1945. Med två separata tidningsartiklar och fotografi av författaren.
Dagbok för krigsåren 1939-1945. Med två separata tidningsartiklar och fotografi av författaren.
Volym innehållande dikter, tänkespråk etc. som gått i släkterna Biengrääler, Schultze, Prinz och Hultstrand; Folkskollärarinnan i Skönberga församling, Östergötland, Amanda Karlssons (4/5 1867 - 9/12 1925) anteckningsböcker i pedagogik och metodik 1888-1889 samt tre uppsatser av densamma.
Volym innehållande dikter, tänkespråk etc. som gått i släkterna Biengrääler, Schultze, Prinz och Hultstrand; Folkskollärarinnan i Skönberga församling, Östergötland, Amanda Karlssons (4/5 1867 - 9/12 1925) anteckningsböcker i pedagogik och metodik 1888-1889 samt tre uppsatser av densamma.
Föreningen 1878 års män
Föreningen 1878 års män
"Efter ett kvartssekel i förvärvsarbete" av John Bredal Bauer
"Efter ett kvartssekel i förvärvsarbete" av John Bredal Bauer
Elisabet Henrietta Cederschiölds (1804-1868) poesialbum
Elisabet Henrietta Cederschiölds (1804-1868) poesialbum
Edvard Gyldenstolpe (1679-1709), Anteckningar från Konstantinopel 1702. Kopia av original i Gyldenstolpeska samlingen, vol. 12, Sjöholmsarkivet, Riksarkivet
Edvard Gyldenstolpe (1679-1709), Anteckningar från Konstantinopel 1702. Kopia av original i Gyldenstolpeska samlingen, vol. 12, Sjöholmsarkivet, Riksarkivet
Ärland Noreens manuskript inklusive fotografier
Ärland Noreens manuskript inklusive fotografier
Professor L G Rabenii Föreläsningar i Kameral-Lagfarenheten Wårterminen 1817
Professor L G Rabenii Föreläsningar i Kameral-Lagfarenheten Wårterminen 1817
Albert Theodor Gellerstedt, diktmanuskript "Reseskizz" och "Till lite kvar" samt tryckta boken "Eftersommar. En skizzbok på vers"
Albert Theodor Gellerstedt, diktmanuskript "Reseskizz" och "Till lite kvar" samt tryckta boken "Eftersommar. En skizzbok på vers"
Johan Henrik Kellgren "Dumbom Redivivus", Erik Johan Stagnelius "Neckan" och Gustaf Fröding "A Poor Monk from Skara" i översättning till engelska av Keith Laycock
Johan Henrik Kellgren "Dumbom Redivivus", Erik Johan Stagnelius "Neckan" och Gustaf Fröding "A Poor Monk from Skara" i översättning till engelska av Keith Laycock
"Föräldrar" av Otto Benzon (1856-1927) aut. översättning av Hjalmar Söderberg
"Föräldrar" av Otto Benzon (1856-1927) aut. översättning av Hjalmar Söderberg
Postdirektören och publicisten Georg Fredrik Ameens anteckningar öfver mitt förhållande till Prins Oscar sedermera Konung Oscar II, samt Elin Ameen diverse manuskript och klipp
Postdirektören och publicisten Georg Fredrik Ameens anteckningar öfver mitt förhållande till Prins Oscar sedermera Konung Oscar II, samt Elin Ameen diverse manuskript och klipp
Sophokles' Elektra i översättning av Sven Dahlgren
Sophokles' Elektra i översättning av Sven Dahlgren
Resultat 1 till 100 av 1967

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.