Showing 1427 results

Archival description
Swedish
Print preview View:

19 results with digital objects Show results with digital objects

Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
August Strindberg: Intima Teatern (några beriktiganden)
August Strindberg: Intima Teatern (några beriktiganden)
Oscar Krooks samling
Oscar Krooks samling
Östen Undéns samling
Östen Undéns samling
Göran Zachrisons arkiv
Göran Zachrisons arkiv
August Strindberg: Isaacs julkväll
August Strindberg: Isaacs julkväll
August Strindberg: Kemi. Qväfve, Kosm. Tal. Genesis. Kisel. Hg.Hydros cyl. Silke. Diamanter
August Strindberg: Kemi. Qväfve, Kosm. Tal. Genesis. Kisel. Hg.Hydros cyl. Silke. Diamanter
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Egron Lundgren: Förtroliga bekännelser
Egron Lundgren: Förtroliga bekännelser
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg
Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg
Lagerlöfska släktarkivet, tillägg
Lagerlöfska släktarkivet, tillägg
Gustaf von Düben: dikter
Gustaf von Düben: dikter
Gamla tjeckiska sägner, legender och berättelser
Gamla tjeckiska sägner, legender och berättelser
August Strindberg: Förord till Ett fritt Norge
August Strindberg: Förord till Ett fritt Norge
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Theodor Pauckstadt: Äkta eller oäkta
Theodor Pauckstadt: Äkta eller oäkta
Papper efter några medlemmar av släkten Herlin
Papper efter några medlemmar av släkten Herlin
Sigfrid Siwertz papper
Sigfrid Siwertz papper
August Strindbergs breflåda från Genève
August Strindbergs breflåda från Genève
Karin Kocks papper
Karin Kocks papper
Bertil Malmbergs papper
Bertil Malmbergs papper
Diverse brev och manuskript
Diverse brev och manuskript
Manuskript av Bride Adams-Ray
Manuskript av Bride Adams-Ray
Winifried Fischer: Manuskript, anteckningar, några brev
Winifried Fischer: Manuskript, anteckningar, några brev
Sun Axelssons samling
Sun Axelssons samling
Gunder Anderssons samling
Gunder Anderssons samling
Bertil Malmbergs papper: Tillägg
Bertil Malmbergs papper: Tillägg
Hans Lassen Martensen: Forelaesninger over Den christelige Moral
Hans Lassen Martensen: Forelaesninger over Den christelige Moral
Ingrid Starup: Brev m.m. från Erik Lindegren
Ingrid Starup: Brev m.m. från Erik Lindegren
Fritz Sjöströms arkiv
Fritz Sjöströms arkiv
August Strindberg: Kronbruden
August Strindberg: Kronbruden
August Strindberg: Engelbrekt
August Strindberg: Engelbrekt
August Strindberg: Språk. Diverse uton Hebr. och Svenska
August Strindberg: Språk. Diverse uton Hebr. och Svenska
Mia Leche Löfgrens papper
Mia Leche Löfgrens papper
Besynnerliga namn på orter, personer, böcker...
Besynnerliga namn på orter, personer, böcker...
Gustaf Abraham Granströms samling
Gustaf Abraham Granströms samling
Sohlmans samling
Sohlmans samling
Diktsamling med delvis svenska motiv
Diktsamling med delvis svenska motiv
August Strindberg: Nord-amerikas Indianer, Mexico, Peru
August Strindberg: Nord-amerikas Indianer, Mexico, Peru
Einar Odhners efterlämnade papper : Tillägg
Einar Odhners efterlämnade papper : Tillägg
August Strindberg: Botanik. Histol. Nerver Orchid. Solros Cyclamen
August Strindberg: Botanik. Histol. Nerver Orchid. Solros Cyclamen
Vilhelm Cederschiöld: Två skådespelare på tronen
Vilhelm Cederschiöld: Två skådespelare på tronen
August Strindberg: Uttalande om Bismarck
August Strindberg: Uttalande om Bismarck
Karl-Erik Lagerlöfs brevsamling
Karl-Erik Lagerlöfs brevsamling
Ragnar Bengtssons papper
Ragnar Bengtssons papper
August Strindberg: Armageddon
August Strindberg: Armageddon
Papper rörande August Strindbergs förhållande till Albert Ranft
Papper rörande August Strindbergs förhållande till Albert Ranft
Rohnström, John: Minnesbilder från Rom under krigsåren på 1940-talet : ett föredrag i Sällskapet Idun
Rohnström, John: Minnesbilder från Rom under krigsåren på 1940-talet : ett föredrag i Sällskapet Idun
Log of a voyage to the Baltic in the Year 1855
Log of a voyage to the Baltic in the Year 1855
August Strindberg: Uppsatser på franska. Prosafragment, novell- och romanutkast med mera
August Strindberg: Uppsatser på franska. Prosafragment, novell- och romanutkast med mera
Gunnar Rydströms arkiv
Gunnar Rydströms arkiv
August Strindberg: Kemi. Typ. Prot.Atom.Equiv. Terma-K.S.O4. Krist. vinkl.
August Strindberg: Kemi. Typ. Prot.Atom.Equiv. Terma-K.S.O4. Krist. vinkl.
Lennart Josephson: Teaterhistoriska anteckningar
Lennart Josephson: Teaterhistoriska anteckningar
Margareta Lagerman: Gabriel Polhem. En 1700-talets ingenjör
Margareta Lagerman: Gabriel Polhem. En 1700-talets ingenjör
Carl Gunnar Cronholm: Alkvetterns bibliotek : manuskript
Carl Gunnar Cronholm: Alkvetterns bibliotek : manuskript
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
LUT: debattföreningens "Lär Ungdomen Tala" festskrifter
LUT: debattföreningens "Lär Ungdomen Tala" festskrifter
Släkten Jungbeck: Brev och handlingar
Släkten Jungbeck: Brev och handlingar
August Strindberg: Tag och Läs!
August Strindberg: Tag och Läs!
Lagerbergska släktarkivet
Lagerbergska släktarkivet
Olof Lagercrantz samling. Tillägg
Olof Lagercrantz samling. Tillägg
Nils Vult von Steyerns papper
Nils Vult von Steyerns papper
Festskrift till Harry Järv 1987
Festskrift till Harry Järv 1987
Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton
Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton
Emy Eks efterlämnade papper
Emy Eks efterlämnade papper
Historiska hemligheter om hofvet och cabinettet i St Cloud
Historiska hemligheter om hofvet och cabinettet i St Cloud
August Strindberg: Svenska Språket
August Strindberg: Svenska Språket
Gabrielle Rozsaffy-Lindberg: August et Harriet
Gabrielle Rozsaffy-Lindberg: August et Harriet
Louis Améen: levnadsminnen
Louis Améen: levnadsminnen
Rönnog Seabergs efterlämnade papper
Rönnog Seabergs efterlämnade papper
August Strindberg: Oväder
August Strindberg: Oväder
Eva Malmquist: Efterlämnade papper
Eva Malmquist: Efterlämnade papper
Andreas Bjerres samling, tillägg
Andreas Bjerres samling, tillägg
August Strindberg: Papper rörande Intima Teatern
August Strindberg: Papper rörande Intima Teatern
Manuskript: Marie-Antoinette: The movie
Manuskript: Marie-Antoinette: The movie
Olof Petersson: Väljarna och valet 1976. : Valundersökningen 1976.
Olof Petersson: Väljarna och valet 1976. : Valundersökningen 1976.
Släkten Arborelius papper
Släkten Arborelius papper
Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"
Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"
August Strindberg: Heb. Etymologi Gram. Bokstäfver
August Strindberg: Heb. Etymologi Gram. Bokstäfver
August Strindberg: Manuskript till artiklar i Aftontidningen
August Strindberg: Manuskript till artiklar i Aftontidningen
Släkten Carlanders arkiv
Släkten Carlanders arkiv
Vilhelm Mobergs efterlämnade papper
Vilhelm Mobergs efterlämnade papper
Hjalmar Lindquists samling
Hjalmar Lindquists samling
Ellen Keys samling, tillägg
Ellen Keys samling, tillägg
Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864
Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864
Emil Färnström: Om kärlek och vänskap. Esaias Tegnér och Fredrika Bremer. : Ett brevstudium.
Emil Färnström: Om kärlek och vänskap. Esaias Tegnér och Fredrika Bremer. : Ett brevstudium.
Släkten Malmsten, tillägg
Släkten Malmsten, tillägg
Robert Thegerström Dikt: "Då suckar det så tungt uti Sundinskan"
Robert Thegerström Dikt: "Då suckar det så tungt uti Sundinskan"
August Strindberg: Paris Dom
August Strindberg: Paris Dom
August Strindberg: Dramautkast och skizzer
August Strindberg: Dramautkast och skizzer
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Dikter av Nelly Sachs
Dikter av Nelly Sachs
August Strindberg: Etnografi Lärdomshistoria Sverige
August Strindberg: Etnografi Lärdomshistoria Sverige
Manuskript om Olmütz/Olomouc
Manuskript om Olmütz/Olomouc
Världsspråket volapük : lexikon samt annat material, sammanställt av Rune Thorsell
Världsspråket volapük : lexikon samt annat material, sammanställt av Rune Thorsell
Leo Tolstoj: Kopior av manuskriptblad till Krig och fred
Leo Tolstoj: Kopior av manuskriptblad till Krig och fred
Moa Martinsons samling
Moa Martinsons samling
Ivan Sajkovics efterlämnade papper
Ivan Sajkovics efterlämnade papper
Results 1 to 100 of 1427

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.