Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 282 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

16 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Casten Theodor Lychou: Amerikabrev
Casten Theodor Lychou: Amerikabrev
The revolutionary foreign policy of Mexico towards central american revolutionary governments.
The revolutionary foreign policy of Mexico towards central american revolutionary governments.
Släkten Ålunds historia
Släkten Ålunds historia
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Robert Murrays samling: tillägg
Robert Murrays samling: tillägg
Michael Håkansson: Dikter
Michael Håkansson: Dikter
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Göran Björkman: Brev m.m.
Göran Björkman: Brev m.m.
Släkten Theander: Släkttavla
Släkten Theander: Släkttavla
Wilho Ollikainen: Dikter
Wilho Ollikainen: Dikter
Bruno Kalnins: Levnadsbeskrivning "Kampen är ännu inte slut"
Bruno Kalnins: Levnadsbeskrivning "Kampen är ännu inte slut"
Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson
Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson
Motala mekaniska verkstad: Material från studiecirkel
Motala mekaniska verkstad: Material från studiecirkel
Essénska släktföreningens handlingar
Essénska släktföreningens handlingar
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Kurt Winberg: Artikel "Ur en gallrares anteckningar"
Kurt Winberg: Artikel "Ur en gallrares anteckningar"
Underdånig promemoria rörande Dramatiska Teatern
Underdånig promemoria rörande Dramatiska Teatern
Thage Falkerstedt: Släkttavla
Thage Falkerstedt: Släkttavla
Harry Martinson: Kopia av dedikation till ett exemplar av Nässlorna blomma
Harry Martinson: Kopia av dedikation till ett exemplar av Nässlorna blomma
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Emma Ahlin: Brev och kassabok
Emma Ahlin: Brev och kassabok
Morris Redman Spivack: Manuskript till The School of Athens
Morris Redman Spivack: Manuskript till The School of Athens
Gösta Carlsson: Minnesanteckningar från Sågverket Brädgården och samhället Skutskär
Gösta Carlsson: Minnesanteckningar från Sågverket Brädgården och samhället Skutskär
Gösta Sabelström: En utredning om släkten Sabelström från Öland
Gösta Sabelström: En utredning om släkten Sabelström från Öland
Carl Michael Bellman: Dikt Fjäriln vingad "urversionen"
Carl Michael Bellman: Dikt Fjäriln vingad "urversionen"
Gösta Lilienberg: Ånger och ångest, Bikt
Gösta Lilienberg: Ånger och ångest, Bikt
Släkten Rudbeck: Arkivförteckning
Släkten Rudbeck: Arkivförteckning
Poul Bjerre: Brev till Frederik van Eeden
Poul Bjerre: Brev till Frederik van Eeden
Daniel Georg Ekendahl: Brevsamling
Daniel Georg Ekendahl: Brevsamling
Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor
Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor
Brev från Fredrik Fryxell till Anders Fryxell
Brev från Fredrik Fryxell till Anders Fryxell
Carl David af Wirsén: Brev till Victoria Benedictsson
Carl David af Wirsén: Brev till Victoria Benedictsson
Friedrich Rühs: Brev från Gjörwell
Friedrich Rühs: Brev från Gjörwell
Theodor Cronqvist: Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Fortsättning av Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Fortsättning av Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Karl Warburg: Korrespondens, manuskript och pressklipp
Karl Warburg: Korrespondens, manuskript och pressklipp
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Greta af Klintberg: Ur dagboken
Greta af Klintberg: Ur dagboken
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Vadstens kloster: Kopia av kopiebok
Vadstens kloster: Kopia av kopiebok
Drottning Kristinas första brev till jesuitgeneralen 1651
Drottning Kristinas första brev till jesuitgeneralen 1651
Tore Strindberg: Manuskript och brev rörande återfinnandet av Andréexpeditionen
Tore Strindberg: Manuskript och brev rörande återfinnandet av Andréexpeditionen
Lars Kleberg: Kopia av tidskriften Front
Lars Kleberg: Kopia av tidskriften Front
Uno Willers samling: tillägg
Uno Willers samling: tillägg
Liber: Handlingar rörande karttryck
Liber: Handlingar rörande karttryck
Fotostatkopior och mikrofilm av medellågtyska handskrifter i tyska bibliotek
Fotostatkopior och mikrofilm av medellågtyska handskrifter i tyska bibliotek
Nils Afzelius: Handlingar rörande tillsättningen av andre bibliotekariebefattningen på Kungliga biblioteket
Nils Afzelius: Handlingar rörande tillsättningen av andre bibliotekariebefattningen på Kungliga biblioteket
Efva Liljas samling, tillägg
Efva Liljas samling, tillägg
Karl Edvard Laman: Manuskript till ordbok i Svenska-Teke-Kuta-Ngunu (Kopior)
Karl Edvard Laman: Manuskript till ordbok i Svenska-Teke-Kuta-Ngunu (Kopior)
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Signe Trotzig: Brev till Cecilia Fröding
Signe Trotzig: Brev till Cecilia Fröding
Egil Holmsens efterlämnade papper
Egil Holmsens efterlämnade papper
Magnus von Platen: Informatorn Almqvist
Magnus von Platen: Informatorn Almqvist
Fotokopia av handskriften Scand 14 i Paris
Fotokopia av handskriften Scand 14 i Paris
Magnus Erikssons landslag [kopia]
Magnus Erikssons landslag [kopia]
Per Lindberg: Brev till Pär Lagerkvist
Per Lindberg: Brev till Pär Lagerkvist
Anders Nygren: Manuskript till "Religionens hemligheter..." (Kopia)
Anders Nygren: Manuskript till "Religionens hemligheter..." (Kopia)
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Carl Snoilsky: Dikter
Carl Snoilsky: Dikter
Knut Wicksell: Brev
Knut Wicksell: Brev
Brev från Voltaire
Brev från Voltaire
Stamtavla över släkten Piculell
Stamtavla över släkten Piculell
Piranesis rapporter
Piranesis rapporter
Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux
Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux
Karl Gustaf Brandström: Avskrift av brev från L. Hjortsberg och tjänsteutnämning
Karl Gustaf Brandström: Avskrift av brev från L. Hjortsberg och tjänsteutnämning
Resejournal Finska Campagnen, kopia
Resejournal Finska Campagnen, kopia
Släkten Collijn: kort historik
Släkten Collijn: kort historik
Pär Lagerkvist: Dikter
Pär Lagerkvist: Dikter
Pär Lagerkvist: Dikter 2
Pär Lagerkvist: Dikter 2
Stender-Petersen: Katalog over Slaviske Manuscripter i Det kgl. Bibliothek
Stender-Petersen: Katalog over Slaviske Manuscripter i Det kgl. Bibliothek
Ellen Key: Brev till Paul Geheeb
Ellen Key: Brev till Paul Geheeb
Johan Hoff: Minnen från min verksamhet på I 1
Johan Hoff: Minnen från min verksamhet på I 1
Josef Haglunds papper
Josef Haglunds papper
Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer
Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer
Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker
Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker
Johan Jolin: manuskript och dikter
Johan Jolin: manuskript och dikter
Nelly Sachs: Brev och dikter
Nelly Sachs: Brev och dikter
Brev från Erik Gustaf Oxenstierna af Eka och Lindö till Pehr Wargentin 1775 (Kopior)
Brev från Erik Gustaf Oxenstierna af Eka och Lindö till Pehr Wargentin 1775 (Kopior)
Kataloger över medicinska skrifter
Kataloger över medicinska skrifter
J O Wallin: Promemoria
J O Wallin: Promemoria
Renskrifter av dokument från 1600-talet
Renskrifter av dokument från 1600-talet
Center för arktisk kulturforskning (CAK) vid Umeå universitet
Center för arktisk kulturforskning (CAK) vid Umeå universitet
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Dramatik på svenska scener 1910-1975
I periferin. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850
I periferin. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850
Jörgen Björklunds arkiv
Jörgen Björklunds arkiv
Magnus von Platens arkiv
Magnus von Platens arkiv
Tore Nilssons arkiv
Tore Nilssons arkiv
Kommitterade angående ett landsarkiv i Umeå
Kommitterade angående ett landsarkiv i Umeå
Föreningen lapska missionens vänner
Föreningen lapska missionens vänner
Bengt Lundbergs arkiv
Bengt Lundbergs arkiv
Olof Hederyds arkiv
Olof Hederyds arkiv
Anders Brännströms arkiv
Anders Brännströms arkiv
Handlingar rörande Labangymnastik
Handlingar rörande Labangymnastik
Handlingar rörande Gustaf Westerlund
Handlingar rörande Gustaf Westerlund
Herlog Robert Linders arkiv
Herlog Robert Linders arkiv
Släkten Berghems samling
Släkten Berghems samling
Gustaf Edvard Klemming: Diverse material
Gustaf Edvard Klemming: Diverse material
Gustavianska samlingen
Gustavianska samlingen
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Resultat 1 till 100 av 282

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.