Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 281 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

16 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux
Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Underdånig promemoria rörande Dramatiska Teatern
Underdånig promemoria rörande Dramatiska Teatern
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Friedrich Rühs: Brev från Gjörwell
Friedrich Rühs: Brev från Gjörwell
Torsten Jonsson: Svensk uppsats
Torsten Jonsson: Svensk uppsats
Brev från Fredrik Fryxell till Anders Fryxell
Brev från Fredrik Fryxell till Anders Fryxell
J O Wallin: Promemoria
J O Wallin: Promemoria
Daniel Georg Ekendahl: Brevsamling
Daniel Georg Ekendahl: Brevsamling
Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer
Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer
The Contributor's Book of "Houshold Words"
The Contributor's Book of "Houshold Words"
Gustaf Edvard Klemming: Diverse material
Gustaf Edvard Klemming: Diverse material
Carl David af Wirsén: Brev till Victoria Benedictsson
Carl David af Wirsén: Brev till Victoria Benedictsson
Emma Ahlin: Brev och kassabok
Emma Ahlin: Brev och kassabok
Adolf Rydell: Brev
Adolf Rydell: Brev
Herbert Lundh: Breven berättar
Herbert Lundh: Breven berättar
Sven A von Heijne: Minnen från min Gotlandstid
Sven A von Heijne: Minnen från min Gotlandstid
Kopia av Birger Mörners stambok
Kopia av Birger Mörners stambok
Signe Trotzig: Brev till Cecilia Fröding
Signe Trotzig: Brev till Cecilia Fröding
Ellen Key: Brev till Paul Geheeb
Ellen Key: Brev till Paul Geheeb
Inskannad kopia av Viveka Hamiltons dagbok (Digitalt material)
Inskannad kopia av Viveka Hamiltons dagbok (Digitalt material)
Stender-Petersen: Katalog over Slaviske Manuscripter i Det kgl. Bibliothek
Stender-Petersen: Katalog over Slaviske Manuscripter i Det kgl. Bibliothek
Poul Bjerre: Brev till Frederik van Eeden
Poul Bjerre: Brev till Frederik van Eeden
Göran Björkman: Brev m.m.
Göran Björkman: Brev m.m.
Uno Willers samling: tillägg
Uno Willers samling: tillägg
Tore Strindberg: Manuskript och brev rörande återfinnandet av Andréexpeditionen
Tore Strindberg: Manuskript och brev rörande återfinnandet av Andréexpeditionen
Gösta Lilienberg: Ånger och ångest, Bikt
Gösta Lilienberg: Ånger och ångest, Bikt
Föreningen lapska missionens vänner
Föreningen lapska missionens vänner
Per Lindberg: Brev till Pär Lagerkvist
Per Lindberg: Brev till Pär Lagerkvist
Brev till Hans Ruin från Elmer Diktonius
Brev till Hans Ruin från Elmer Diktonius
Nils Afzelius: Handlingar rörande tillsättningen av andre bibliotekariebefattningen på Kungliga biblioteket
Nils Afzelius: Handlingar rörande tillsättningen av andre bibliotekariebefattningen på Kungliga biblioteket
Thorsten Jonsson: Brev till Axel Strindberg
Thorsten Jonsson: Brev till Axel Strindberg
Hans Fahlbecks handlingar rörande Manne Wester
Hans Fahlbecks handlingar rörande Manne Wester
Gösta Carlsson: Minnesanteckningar från Sågverket Brädgården och samhället Skutskär
Gösta Carlsson: Minnesanteckningar från Sågverket Brädgården och samhället Skutskär
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Robert Murrays samling: tillägg
Robert Murrays samling: tillägg
Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor
Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Operans repertoarbok
Operans repertoarbok
Morris Redman Spivack: Manuskript till The School of Athens
Morris Redman Spivack: Manuskript till The School of Athens
Anders Brännströms arkiv
Anders Brännströms arkiv
Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson
Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Herbert Lundh: En judisk släktkrönika
Herbert Lundh: En judisk släktkrönika
Sigfrid Anderssons efterlämnade papper
Sigfrid Anderssons efterlämnade papper
Brev mellan Bertil Ohlin, Evy Ohlin och Ruben Rauzing
Brev mellan Bertil Ohlin, Evy Ohlin och Ruben Rauzing
Thage Falkerstedt: Släkttavla
Thage Falkerstedt: Släkttavla
Kommitterade angående ett landsarkiv i Umeå
Kommitterade angående ett landsarkiv i Umeå
Kule Palmstierna: Minnen som dröjer kvar
Kule Palmstierna: Minnen som dröjer kvar
UDs material rörande Raoul Wallenberg
UDs material rörande Raoul Wallenberg
Kurt Winberg: Artikel "Ur en gallrares anteckningar"
Kurt Winberg: Artikel "Ur en gallrares anteckningar"
S:t Knuts Gille i Lund: Medlemsmatrikel
S:t Knuts Gille i Lund: Medlemsmatrikel
Gösta Olson: Metod för härledningsbeteckningar i genealogiska handlingar
Gösta Olson: Metod för härledningsbeteckningar i genealogiska handlingar
Elsa Edmars avhandlingsarbete om Gertrud Lilja
Elsa Edmars avhandlingsarbete om Gertrud Lilja
Johan Jolin: manuskript och dikter
Johan Jolin: manuskript och dikter
Motala mekaniska verkstad: Material från studiecirkel
Motala mekaniska verkstad: Material från studiecirkel
Essénska släktföreningens handlingar
Essénska släktföreningens handlingar
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm
Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm
Tore Nilssons arkiv
Tore Nilssons arkiv
Egil Holmsens efterlämnade papper
Egil Holmsens efterlämnade papper
Handlingar rörande Labangymnastik
Handlingar rörande Labangymnastik
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
I periferin. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850
I periferin. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850
Bengt Lundbergs arkiv
Bengt Lundbergs arkiv
Theodor Cronqvist: Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Fortsättning av Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Fortsättning av Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Center för arktisk kulturforskning (CAK) vid Umeå universitet
Center för arktisk kulturforskning (CAK) vid Umeå universitet
Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker
Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker
Jörgen Björklunds arkiv
Jörgen Björklunds arkiv
Olof Hederyds arkiv
Olof Hederyds arkiv
Roland Berglings arkiv
Roland Berglings arkiv
Efva Liljas samling, tillägg
Efva Liljas samling, tillägg
Sverker Sörlins arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Mats Paulsons samling: Tillägg
Mats Paulsons samling: Tillägg
Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer
Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer
Knut Wicksell: Brev
Knut Wicksell: Brev
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Magnus Erikssons landslag [kopia]
Magnus Erikssons landslag [kopia]
Josef Haglunds papper
Josef Haglunds papper
Harry Martinson: Kopia av dedikation till ett exemplar av Nässlorna blomma
Harry Martinson: Kopia av dedikation till ett exemplar av Nässlorna blomma
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Greta af Klintberg: Ur dagboken
Greta af Klintberg: Ur dagboken
Släkten Rudbeck: Arkivförteckning
Släkten Rudbeck: Arkivförteckning
Släkten Berghems samling
Släkten Berghems samling
Gustavianska samlingen
Gustavianska samlingen
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648
Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648
Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
Matrikel öfver de vid Vesterås högre allmänna läroverk intagna lärjungar för åren 1850 - 1857 och 1895 - 1914
Matrikel öfver de vid Vesterås högre allmänna läroverk intagna lärjungar för åren 1850 - 1857 och 1895 - 1914
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915
Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915
Resultat 1 till 100 av 281

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.