Visar 7 resultat

Arkivbeskrivning
Handskriftssamlingen - Kungliga biblioteket Linder, Gurli Enhet
Förhandsgranska utskrift Visa:

Brev till Gurli Linder från Strö-Östm samt brev från Gurli Linder

-Innehåller brev till Gurli Linder från:

Ström, Anna (Norge) 33 st., 1886-1904,
f. Hals 17 st., odat.
Bil.: 2 st. visitkort, 1 st. tidningsurklipp

Ström, Ingeborg (Norge) 2 st., 1886, 1 st., odat.

Ström, Knut T. (Norge) 6 st.,1886-1898, 1st. odat.
Fil.dr.
Bil.: icke avsänt brev till Ragnhild Ström som bifogats brev till Gurli 1892

Ström, Maria (Norge) 2 st., odat.

Ström, Martin B. (Norge) 3 st., 1889-1902
Apotekare
Bil.: 1 st. visitkort

Ström, Rachel (Norge) 1 st., 1900

Ström, Ragnhild (Norge) 47 st.1885-1902, 6st. odat
(1869- )
Bil.: visitkort (Oscar F. Baastad)

Sundström, R.& H. 1 st., 1889

Söderberg, Hjalmar (1869-1941) 1 st., 1941
Författare

Söderhjelm, Henning (1888-1967) 2 st., 1933, 1937
Författare, översättare

Söderhjelm, Sigrid (1863-1945) 1 st., 1933

Söderwall, Knut Fredrik (1842-1924) 9 st., 1904-1908
Professor, språkforskare

Taube, Signe (1856-1936) 1 st., 1907
f. Wennerberg

Tengbom, Ivar (1878-1968) 1 st., 1918
Professor, arkitekt

Wallander, Margaretha (Ljugarn) 1 st., 1901

Wedel, Stéphanie Augusta von, (1852-1937) 1 st., 1924
född Hamilton
furstinna, filantrop

Widerström, Karolina (1856-1949) 1 st., 1896
Läkare, gynekolog

Wilamowitz-Moellendorff, Fanny (1882-1958) 1 st., 1931
f.ödd Fock
Författare, grevinna

Wägner, Elin (1882-1949) 1 st., odat.
Förf.attare, journalist

Zimmermann, Jenny 1 st., 1882
Bil.: 1 st. Visitkort

Zweigbergk, Anna von (1865-1952) 1 st., 1933
född. Christenson
Journalist, lärarinna

Östberg, Ragnar (1866-1945) 1 st., 1917
arkitekt, professor

Östman, Nils (1882-1934) 5 st., 1932-1934 arkivarie

Oidentifierad (?, Ebba) (Norsholm) 1 st., 1915

Oidentifierad (?, Hulda (Stockholm) 1 st., 1919

Oidentifierad (Norge) 1 st., 1886

Diverse
Visitkort (Sigrid Ström, Norge) 1 st. odat.
Icke kompletta brev (Norge) 1 st.1899 & 7 st. odat.

-Innehåller brev från Gurli Linder till:

Henningsson, Hilma (1878- ) 3 st., 1905 & 3 st odat.
Talpedagog, lärarinna några brev icke avsända

Schildt, Mila 6 st., 1936-1949

Silfverbrand, Susanna (1876- ) 1 st., 1905
Lärarinna

Dagbok om dottern Greta

vol.1 1888-1890
vol. 2 1890-1895
vol. 3 1895-1909
Innehåller även brev, tygbitar från klädesplagg o.dyl.

Manuskript

Innehåller manuskript:
- Min begravning. Wallenberg, Ingeborg (syster till Marcus Eallenberg Sr.)
- En text sammanställd av Anne-Charloote leffler
- Övriga manuskript 1 och 2

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.