Visar 13 resultat

Arkivbeskrivning
Endast arkivbeskrivningar på de högsta nivåerna Svenska humanistiska förbundet
Förhandsgranska utskrift Visa:

Handlingar rörande Svenska Humanistiska Förbundet

 • SE S-HS Acc2016/10
 • Arkiv
 • 1997--2013
Accessionen innehåller handlingar från Anders Björnssons tid i styrelsen för Svenska Humanistiska Förbundet.

Svenska humanistiska förbundet

Svenska humanistiska förbundet

 • SE S-HS Acc2022/15
 • Arkiv
Kapsel 1-8 innehåller ekonomiska handlingar för åren 2013-2019, 2021. Året 2020 har inte inkommit till KB
Kapsel 9 innehåller svar på en enkätundersökning gjord år 2006

Svenska humanistiska förbundet

Svenska humanistiska förbundet: diverse handlingar

 • SE S-HS Acc1977/86
 • Arkiv
 • ca 1954--1976
Accessionen innehåller protokoll, årsberättelser (även från lokalförbunden), meddelanden, ekonomiska redogörelser, skrivelser m.m.

Svenska humanistiska förbundet

Svenska humanistiska förbundet: handlingar 1961-1990

 • SE S-HS Acc1991/134
 • Arkiv
 • 1961--1990
Accessionen innehåller Svenska humanistiska förbundets handlingar från åren 1961-1990; årsmötesprotokoll, ekonomiska redogörelser och revisionsberättelser, skrivelser, meddelanden, verksamhetsberättelser från lokalförbunden m.m.

Svenska humanistiska förbundet

Svenska Humanistiska Förbundet: Handlingar 1973-2000

 • SE S-HS Acc2004/10
 • Arkiv
 • 1973-2000
1. Årsmötes- och styrelseprotokoll 1973-2000
2. Verksamhets- och revisionsberättelser 1975-2000
3. Kallelser till program 1979-2000
4. Protokoll, verksamhetsberättelse, styrelselista, brev till lokalorganisationer m m 1998-1999

Svenska humanistiska förbundet

Svenska humanistiska förbundet: handlingar 1993-2002

 • SE S-HS Acc2004/40
 • Arkiv
 • 1993--2002
Accessionen innehåller handlingar från åren 1993-2002; stadgar, protokoll, årsberättelser, ekonomiska översikter och revisionsberättelser, skrivelser m.m.

Svenska humanistiska förbundet

Svenska humanistiska förbundet: skrifter m.m.

 • SE S-HS Acc1992/98
 • Arkiv
 • 1900--1955
Accessionen innehåller arkivexemplar av förbundets skrifter (nummer 1-50, 53, 60 och 64), verifikationer (1947-1949), stadgar (1915, 1927), samt övrigt tryck (1937-1943)

Svenska humanistiska förbundet

Svenska humanistiska förbundet. Tillägg

 • SE S-HS Acc2022/47
 • Arkiv
 • 2015 - 2018
Innehåller, protoll, årsberättelse, korrespondens och varia från åren 2015-2018
Sorterat under år

Svenska humanistiska förbundet

Svenska humanistiska förbundets arkiv

 • SE S-HS L7
 • Arkiv
 • 1896--1956
Arkivet innehåller protokoll, årsberättelser, revisionsberättelser, tryck, brev och diverse handlingar m.m. Det överlämnades till KB efter beslut av Svenska humanistiska förbundets styrelse den 18 november 1954. Består av accession 1956/32.

Svenska humanistiska förbundet


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.