Visar 3 resultat

Arkivbeskrivning
PEN-klubben
Förhandsgranska utskrift Visa:

Svenska PENs arkiv

  • SE S-HS Acc2016/8
  • Arkiv
  • 1973-2010
Korrespondens, styrelsemötes- och årsmötesprotokoll, stadgar, handlingar rörande medlemmar, handlingar rörande stipendier, verksamhetsberättelser/ årsredovisningar.

PEN-klubben : Diverse handlingar

  • SE S-HS Acc1967/43
  • Arkiv
  • 1923-1973

Tryckta stadgar m. anteckningar 1961
Protokoll 1933-1966
Kassabok 1923-1956
International PEN-symposium 1-5 Maj 1973

Obs! Innehåller även Acc1973/77

PEN-klubben: Björn Linnells papper

  • SE S-HS Acc2007/51
  • Arkiv
  • 1960-tal--2000-tal
Accessionen innehåller konferenshandlingar, föreningshandlingar, ekonomiska handlingar, korrespondens m.m. från såväl International PEN som svenska PEN. Björn Linnell var ordförande i Svenska PEN-klubben 2005-2009

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.