Visar 3 resultat

Arkivbeskrivning
Karlfeldt-samfundet Karlfeldt, Erik Axel
Förhandsgranska utskrift Visa:

Karlfeldtiana: Handlingar från Karlfeldtsamfundet

  • SE S-HS Acc2006/44
  • Arkiv
  • 1895--2002
Diverse Karlfeldtiana: Lista över Erik Axel Karlfeldts boklån i KB 1895-1923, E. A. Karlfeldts invigningstal vid Anders Zorns minnesutställning, 1924, E. A. Karlfeldts bouppteckning, 1931. Sune Karlfeldts berättelse "Minnesbilder av min far". Nils Uthorns lic. avhandling "Studier i Karlfeldts vers: En litteraturhistorisk undersökning", 1954. Handlingar från Karlfeldtsamfundets styrelse, 1966-1999. Gunnel Bergströms sångspel "Poeten och sångmön", 1988, dessutom brev till Staffan Bergsten från Svenska Akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt Nobelstiftelsen, 2002.

Karlfeldt-samfundet

Karlfeldtsamfundets arkiv

  • SE S-HS Acc2005/26
  • Arkiv
Innehåller brev, protokoll, årsböcker, räkenskaper, uppsatser, föredrag, tryck, pressklipp, översättningar till tyska med mera.

Karlfeldt-samfundet

Erik Axel Karlfeldt, pressklipp

  • SE S-HS L202
  • Arkiv
  • 1895--1983
Samlingen innehåller 23 st pärmar med olika sorters pressklipp rörande Erik Axel Karlfeldt. Består av accession 1996/62.

Karlfeldt-samfundet


Kungliga biblioteket
Kontakta oss