Visar 6 resultat

Arkivbeskrivning
Björk, Eva
Förhandsgranska utskrift Visa:

Eva och Adolf Björk. Tillägg: Accession till L 301

  • SE S-HS Acc2009/52
  • Arkiv
  • 1800-tal--2009

Accessionen innehåller brev till och från Leif Björk, en omfattande och långvarig brevserie från Herman Kihlman till Eva Björk, diverse familje- och släktkorrespondens, Leif Björks brevkopior, biographica, recensioner av Eva Björks arbeten, fotogr...

Björk, Adolf

Björk, Adolf och Eva Björk: Accession till L 301

  • SE S-HS Acc2011/11
  • Arkiv
  • 1900-talet

Främst dokument efter sonen Leif Björk: Brev, biographica, minnesanteckningar, pressklipp m.m. Biographica rörande Eva och Adolf Björk samt brev till Eva Björk, bland brevskrivarna märks bl.a. Karin Boye och Kai Nielsen.

Björk, Adolf


Kungliga biblioteket
Kontakta oss