Visar 3793 resultat

Arkivbeskrivning
Arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

12 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

August Ljung: Några drag ur Jukkasjärvi skolhistoria
August Ljung: Några drag ur Jukkasjärvi skolhistoria
P. D. A. Atterbom: brev till modern
P. D. A. Atterbom: brev till modern
Henrik Schück: brev till "Gösta"
Henrik Schück: brev till "Gösta"
Magnus Jacob Crusenstolpe: Morianen, del 5.
Magnus Jacob Crusenstolpe: Morianen, del 5.
Carl Gustaf af Leopold: Den kyska Susanna i Babylon...
Carl Gustaf af Leopold: Den kyska Susanna i Babylon...
Cornelius Nepos: De vita exellentium imperatorum
Cornelius Nepos: De vita exellentium imperatorum
Piranesis rapporter
Piranesis rapporter
Gunnar M. L. Salander: visitkort och tidningar
Gunnar M. L. Salander: visitkort och tidningar
Brev till Julian Zedner
Brev till Julian Zedner
Marianne Ehrenströms papper
Marianne Ehrenströms papper
Brev från Sven Hedin till Otto Irminger
Brev från Sven Hedin till Otto Irminger
Hilda Carlings papper
Hilda Carlings papper
Brev från Alfred Jensen till Carl Snoilsky
Brev från Alfred Jensen till Carl Snoilsky
Brev från Gustaf Nyblaeus till Olof Eneroth
Brev från Gustaf Nyblaeus till Olof Eneroth
Carl Snoilsky: Brev
Carl Snoilsky: Brev
Stamtavla över släkten Piculell
Stamtavla över släkten Piculell
Codex Magliabecchi XXXVI, 62
Codex Magliabecchi XXXVI, 62
Silversparre, Catherina Gustafva
Silversparre, Catherina Gustafva
Innocence Ordens arkiv
Innocence Ordens arkiv
Anna-Lisa Edenholms samling
Anna-Lisa Edenholms samling
Släkten von Fieandts samling
Släkten von Fieandts samling
H. Erich Ribbings släktbok : H. Erich Ribbings slächtebook
H. Erich Ribbings släktbok : H. Erich Ribbings slächtebook
Verssamling avskriven av A Bergström
Verssamling avskriven av A Bergström
Georg-Helmut Fischer: Georg Joseph Vogler, genannt Abbé : Geschichte und Geschicke eines barocken Musikgenies in Schweden und Europa
Georg-Helmut Fischer: Georg Joseph Vogler, genannt Abbé : Geschichte und Geschicke eines barocken Musikgenies in Schweden und Europa
Brevsamling
Brevsamling
Palmqvist, Lotten
Palmqvist, Lotten
Receptbok från 1800-talet
Receptbok från 1800-talet
"Sidendaler"
"Sidendaler"
Sven-Gustaf Edqvist: Uppsats om Oscar Levertin
Sven-Gustaf Edqvist: Uppsats om Oscar Levertin
Musikhandskrift
Musikhandskrift
En bönbok, tryckt 1620 samt anteckningar rörande Tunalängdens släktledning
En bönbok, tryckt 1620 samt anteckningar rörande Tunalängdens släktledning
Le Theatre de la Foire ou l´Opera Comique, inbunden bok
Le Theatre de la Foire ou l´Opera Comique, inbunden bok
Pergament: Literae de divisione terrae ajud Brixian
Pergament: Literae de divisione terrae ajud Brixian
Katalog över Granhammar biblioteket
Katalog över Granhammar biblioteket
Reseskildring i ord och bild
Reseskildring i ord och bild
Palmbladshandskrift
Palmbladshandskrift
Samling av skaldestycken samt äldre dokument
Samling av skaldestycken samt äldre dokument
Palmbladshandskrift
Palmbladshandskrift
Koralbok
Koralbok
Musikalier
Musikalier
Recueil de Cantiques spirituels...
Recueil de Cantiques spirituels...
Avazuorden
Avazuorden
Meddelanden om dödsfall
Meddelanden om dödsfall
Svensk bibliografi 1700-1829
Svensk bibliografi 1700-1829
Brevsamling
Brevsamling
Handlingar rörande släkten Låstbom
Handlingar rörande släkten Låstbom
Släktkrönika över familjerna Byström och Stenvall
Släktkrönika över familjerna Byström och Stenvall
Lea Steinwassers pressklippssamling
Lea Steinwassers pressklippssamling
David Bryars litterära utkast
David Bryars litterära utkast
Elise Adelskölds papper
Elise Adelskölds papper
Gesällbrev undertecknat av Fredrik Tillman
Gesällbrev undertecknat av Fredrik Tillman
Kungl. vetenskapsakademien: Katalog : Erik Ljungners samling
Kungl. vetenskapsakademien: Katalog : Erik Ljungners samling
Accessionsjournal för Stockholms läsesalong
Accessionsjournal för Stockholms läsesalong
Lars Olssons översättning av Der Kasuar
Lars Olssons översättning av Der Kasuar
Pjäshäfte
Pjäshäfte
Diverse brev, främst från 1900-talets första hälft : flera med anknytning till Örebro
Diverse brev, främst från 1900-talets första hälft : flera med anknytning till Örebro
Landslagen
Landslagen
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Henri Roch: Les Exercises de Dévotion de Monsieur Henri Roch...
Henri Roch: Les Exercises de Dévotion de Monsieur Henri Roch...
Rose-Marie Holm: Krönikespelet anno 1719
Rose-Marie Holm: Krönikespelet anno 1719
Samling dokument av okänt ursprung
Samling dokument av okänt ursprung
Brev från Sven Stolpe till Maj-Britt och Harry Blincke
Brev från Sven Stolpe till Maj-Britt och Harry Blincke
Swahn, Waldemar: minnesalbum relaterade till bemärkelsedagar
Swahn, Waldemar: minnesalbum relaterade till bemärkelsedagar
De kungliga svenska riddarordnarnas protokoll
De kungliga svenska riddarordnarnas protokoll
Elise Frankes brevsamling
Elise Frankes brevsamling
Almanackor
Almanackor
Stadra-samlingen
Stadra-samlingen
Afzelius släktarkiv
Afzelius släktarkiv
Merit Forsbergs berättelser om barnpromenader i Bastuparken i Stockholm
Merit Forsbergs berättelser om barnpromenader i Bastuparken i Stockholm
Fårsjukdomar
Fårsjukdomar
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen
Matematikbok
Matematikbok
Kungl. vetenskapsakademien: Katalog : Bertil Lindblads samling
Kungl. vetenskapsakademien: Katalog : Bertil Lindblads samling
Material rörande Carl Michael Bellman
Material rörande Carl Michael Bellman
W. von Brauns hemliga skrifter
W. von Brauns hemliga skrifter
Dedikationsexemplar ur Oscar Levertins bibliotek
Dedikationsexemplar ur Oscar Levertins bibliotek
Brev från Henri Durant till Hanna Theorell
Brev från Henri Durant till Hanna Theorell
Entre don Espadas de Fuego - de inspiracion cristiana
Entre don Espadas de Fuego - de inspiracion cristiana
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Rare Manuscripts and Books in the Libraries of the Romanian Peoples Republic
Rare Manuscripts and Books in the Libraries of the Romanian Peoples Republic
Gammalsvenskbykommitténs papper
Gammalsvenskbykommitténs papper
Grisbådatvisten
Grisbådatvisten
Log of a voyage to the Baltic in the Year 1855
Log of a voyage to the Baltic in the Year 1855
Anna-Maria Lenngrenutställningen
Anna-Maria Lenngrenutställningen
Papper rörande Göran Magnus Sprengtporten
Papper rörande Göran Magnus Sprengtporten
Emmerich Kálmán: Zigenarkungen : Originaltitel: Zigenarprimas
Emmerich Kálmán: Zigenarkungen : Originaltitel: Zigenarprimas
Förteckning över utförda roller
Förteckning över utförda roller
Brev från Gustaf Widén till Louis Zettersten
Brev från Gustaf Widén till Louis Zettersten
Heijkenskjöld: Papper från gamla Selin
Heijkenskjöld: Papper från gamla Selin
Gustaf A Bomans utnämning till häradshövding
Gustaf A Bomans utnämning till häradshövding
Louis Zettersten: City Street Names
Louis Zettersten: City Street Names
Hertig Carls slacktarebänck
Hertig Carls slacktarebänck
Gelliware Lappmarck med en del af Jockmocks Lappmarcks pastorat
Gelliware Lappmarck med en del af Jockmocks Lappmarcks pastorat
Nils Afzelius: Bellman som folklig författare
Nils Afzelius: Bellman som folklig författare
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.
Lev Trotskij: brev
Lev Trotskij: brev
Carl Larsson: 3 brev
Carl Larsson: 3 brev
Resultat 1 till 100 av 3793

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.