Visar 42165 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Släkten Berghems samling

 • SE S-HS L318
 • Arkiv

Samlingen innehåller huvudsakligen Stig Berghems handlingar.Kopior och original

Berghem, Stig

Gunnar Brusewitz arkiv

 • SE S-HS L302
 • Arkiv

Arkivet innehåller brev till och från Gunnar Brusewitz, manuskript, utkast och anteckningar, biographica, pressklipp och fotografier

Brusewitz, Gunnar

Gästbok från restaurangen Tre Remmare i Stockholm

 • SE S-HS Acc2019/143
 • Arkiv
 • 1956-1966

Gästbok med autografer och teckningar.I gästboken förekommer bl.a. Marlene Dietrich, Jussi Björling, Max von Sydow, Hugo Alfvén, Kar de Mumma (Teckning), Vilhelm Moberg, Poul Ströyer (teckning), Karl Gerhard, Duke Kahanamoku, Anita Ekberg, Willy H...

Disa Beijers samling

 • SE S-HS Acc1985/82
 • Arkiv

Mottagna brev och övriga efterlämnade papper, bl.a. levnadsteckning av cirkusartisten A.F. Caesar.

Beijer, Disa

David Wallins papper

 • SE S-HS Acc2008/138
 • Arkiv
 • 1896 -- ca 2000

Korrespondens och div. handlingar rörande D. Wallins konstnärliga verksamhet såsom utställningar, försäljning m.m. Materialet har förvaltats av D. Wallins familj och barnbarn, vilka även tillfört nytt material rörande förvaltningen och försäljning...

Wallin, David

Siv Widerbergs samling

 • SE S-HS Acc2000/63
 • Arkiv

Brev, anteckningar, fotografier, teckningar

Widerberg, Siv

Avdelning A 6:2

Material som ligger till grund för boken Jag ondrar vad kärlek är fnot? [!] Barn skriver om kärlekAvdelning A1-7 innehåller brev med bakgrund i uppropen i Lärartidningen och AbrakadabraAvdelning 7:2 innehåller teckningar från klass 3B Alneskolan ...

Kungliga bibliotekets vykortssamlingar

 • SE S-KoB Vykort
 • Arkiv
 • 1890-

I Kungliga bibilotekets vykortssamling finns det enkla vykortet som ofta har en bild på framsidan och plats för adress och porto på baksidan, som är definierade som ett kort som är av privat karaktär, dvs det ska vara tänkt att skickas av en priva...

Kungliga biblioteket

Allmänt

I den Allmänna vykortssamlingen finns två parallella samlingar, dels det enkla vykortet som ofta har en bild på framsidan och plats för adress och porto på baksidan, dels vikkortet som är dubbelvikt med bild och ibland text på framsidan och ibland...

Grafisk konst

Topografiska vykort utgivna av vykortsförlaget Grafisk konst. Förlaget ingick i S.L.T. (senare Esselte) och verkade under namnet AB Grafisk konst mellan 1952 och 1968. 1968 köpte förlaget ett vilande bolag, Grako AB, och AB Grafisk konst bytte na...

Porträtt

Samlingen med vykortsporträtt är sorterad på kungliga personer och enskilda personer samt en mindre del sorterad på gruppporträtt som delats in efter ämne t.ex. sportlag, teater- och dansgrupper och musikgrupper. Den innehåller porträtt på ca. 11 ...

Novelty

Vykort som placeras i kategorin novelty har ofta en avvikande form, olika typer av pop up-detaljer eller glitter- textil och plastdetaljer etc. Samlingen täcker in det mesta vad gäller motiv och innehåller exempelvis gratulationskort, helgkort och...

Sagokonst

Samlingen innehåller vykort från vykortsförlaget Sagokonst, som verkade mellan 1934 och1952. Företaget köptes på 1950-talet av AB Sveriges Litografiska tryckerier, S.L.T, som 1970 bytte namn till Esselte. När Sagokonst 1952 bytte namn till AB Graf...

Händelser

Samlingen av historiska händelser kan innehålla bilder av allt från kungliga parader och besök till stora industriutställningar, OS 1912 och VM i fotboll 1958. Den sträcker sig från 1905 och framåt och är indelad på året när den historiska händels...

Jul- och nyårskort

I samlingen av jul- och nyårsvykort finns två parallella samlingar, dels det enkla vykortet som ofta har en bild på framsidan och plats för adress och porto på baksidan, dels vikkortet som är dubbelvikt med bild och ibland text på framsidan och ib...

Nordisk konst

Samlingen innehåller topografiska vykort utgivna av vykortsförlaget Nordisk konst, som startade sin verksamhet 1916. Förlaget var under en period en av de fem största förlagen i Sverige, men köptes 1975 upp av Ultraförlaget. (se Arne Sandströms b...

Karl-Arne Ringboms vykortssamling

Samlingen innehåller vykort föreställande svenska kyrkor samlade av Karl-Arne Ringbom. Samlingen är strukturerad efter boken "Våra kyrkor" utgiven av Klarkullens förlag 1990. I samlingen finns främst vykort, men också fotografier tagna a...

Europa

Från Europa finns 83 lådor med vykort från Baltikum, Belgien, England, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Ryssland, Schweiz, Spanien, Tjeckoslovakien, Tyskland, Österrike mfl.

Svenska topografiska vykort

Den svenska topografiska vykortsamlingen innehåller bilder från svenska städer, på byggnader som järnvägsstationer, villor och kyrkor men också interiörer. Den största delen av samlingen är tryckta bilder efter fotografier, men det finns även foto...

Utländska topografiska vykort

Den utländska topografiska vykortsamlingen innehåller bilder från städer, på byggnader men också interiörer från många olika länder, t . ex. Finland, Italien och USA. Den största delen av samlingen är tryckta bilder efter fotografier. Vykorten är ...

Gästbok med texter och teckningar

 • SE S-HS Acc2019/142
 • Arkiv
 • 1924-1979

Gästbok på engelska med hälsningar, teckningar, målningar, autografer, dikter m.m.. Flera sidor hänvisar till Biaritz, Frankrike.

Brev mellan andra

Från: Avsändare: Quiding, Charlotte (1800-1876), f. Bremer,1 st., 1866,Anm.till: Mottagare: Barnekow, Stanislas (1813-1897), f. WredeAnm. Från: Avsändare: Rudelius, Alma,1 st., odat.,Anm. ( brevets text utgörs av ett avsnitt ur Fredrika Bremers...

Brev från Fredrika Bremer

Mottagare: Barnekow, Stanislas (1813-1897) f. Wrede,1861,1 st.Anm.Mottagare: Brockhaus, Heinrich?odat.,1 stAnm. (avskrift med rubriken: "Fredrica Bremers Biographie, Öfversättning, Bref till Herr Brockhaus i Leipzig".)Mottagare: Böklin,...

Fredrika Bremer: Diverse handlingar

 • SE S-HS Acc2008/103
 • Arkiv
 • 1821--1866

Samlingen omfattar de handskrivna dokument, samt ett fåtal tryck, av och om Fredrika Bremer som förvarats på Fredrika Bremerförbundet. Brev från Bremer till bl. a. Adolf Fredrik och Sophie Lindblad, dagbok under första delen av Europaresan 1821, t...

Bremer, Fredrika

Ella Hillbäcks samling

 • SE S-HS ACC1995/40
 • Arkiv

Samlingen innehåller material med anknytning till Ella Hillbäcks liv och skapande verksamhet. Den består av brev, manuskript, anteckningar, biographica, pressklipp och trycksaker från två arkivbildare - Ella Hillbäck och Gerhard Bungerfeldt. Samli...

Hillbäck, Ella

Stig Ahlgren och Birgit Tengroth: Klippböcker

 • SE S-HS Acc2019/131
 • Arkiv
 • 1929-1941

Accessionen innehåller 7 st klippböcker med pressklipp från Birgit Tengroths karriär samt artiklar av Stig Ahlgren

Ahlgren, Stig

Resultat 1till100av42165

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.