Visar 10822 resultat

Arkivbeskrivning
Underserie
Utökade sökmöjligheter
Förhandsgranska utskrift Visa:

106 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Dagböcker

Reportage-/reseanteckningar, privata dagboksanteckningar, uppslag till verk, utkast m.m.

Dagböcker

Dagboksanteckningar för åren 1995-2002

Ericsson, Lars O.

Dagböcker

Dagboksanteckningar för åren 1983-1988 samt 1999

Ericsson, Lars O.

Diverse

Handlingar angående något kallat "Tipsskivlingen", samt anteckningar och tipskuponger

Manuskript av andra

Uppsatser skickade till Olle Häger:Den svenska ståndsriksdagen, Carl David Hessler 1935Förspelet till den svenska hjälpexpeditionen till Tyskland våren 1945. De officiella myndigheterna., Torsten Karlsson 1960Medicinalrådet Felix Kerstens förtjäns...

Brev från Walter Ljungquist

Blandade brev till kollegor, vänner/släkt, läsare, förlag, organisationer. Mottagare går inte alltid identifiera då ofta endast förnamn förekommer i breven.

Manuskript, föredrag

Föredrag och föreläsningar hållna vid bl.a. Serafimerlasarettet, Parapsykologiska sällskapet och Arbetareinstitutet.

Fotografier

Visit- och kabinettsfotografier, studioporträtt, amatörfotografier av familj och vänner samt amatörfotografier från resor. Innehåller dessutom ett inramat porträtt av Agnes von Krusenstjerna, signum L145:48a

Christer Gustaf Joachim D'Albedyhll

1 brev från Rolv Laache (1937) samt från högre befattningshavare i Frälsningsarmén såsom J. Ögrim, Florence Booth m.fl., med anledning av friherrinnan Nordenfalks död 1915. Julklappsvers till Christer D'Albedyhll 1916 vid överlämnandet av Wir...

Brev till Gunhild Posse från diverse personer

Brev till Gunhild Posse från Hedda Wennerberg: 1889, 1897-1900.Brev till Gunhild Posse (Bjerre) från Sören Christer Bjerre: 1911, 1913-1914, 1919-1920 och 1924.Dessutom fragment av brev från okänd.

Brev till Andreas Bjerre från diverse personer

Brev från:Edgar Reuterskiöld,"Grust",tant Ida,Gertrud Liljequist,Vilhelm Ekelund,Greta Cronstedt,Holger och Valborg Nyblom,Sophie Barth,Mauritz Posse,Arvid Posse,Tonny Ewerlöf,Vilhelm Lundstedt,Jenny Parviainen ("Fax"),Oskar Pa...

Brev från Andreas Bjerre till diverse personer

Brev från Andreas Bjerre till Poul Bjerre, Hedvig af Petersens och Gertrud Liljequist (f. Hartleben). Utkast till brev av Andreas Bjerre, diverse kort samt oidentifierat. Dessutom ett telegram till Andreas Bjerre.

Brev till/från John Bauer och hustrun Esther

:2) Brev FRÅN John Bauer till flera adressater. 4 st., 1904 & odat.:BAUER, JosephBÖHME, W.ELLQVIST, Karin CervinANONYM adressat:3) Brev TILL John Bauer från flera brevskrivare. 1908-12 & odat. (18). Bland annat från:ASPLUND, Nils, 2 st., 1...

Edla Carolina Nordenfalk

Boupptecknings- och arvshandlingar 1915, nedtecknad spökhistoria i samband med en påtänkt publicering av Wirsénska korrespondensen

Gustaf D'Albedyhll (1835-1905)

1. Brev i genealogiska frågor från Carl Arvid Klingspor (1884) och Anders Thiset (1891), m.fl. Utdrag ur minnesanteckningar (1920) av Claes Bratt rörande Skaraborgs regemente 1897-1901 och D'Albedyhlls chefstid.2. Köpekontrakt mellan Gustaf D...

Gunilla Wirsén

Bouppteckning 4/10 1879. "Inrop vid Moster Gunilla Wirséns auktion den 3 maj 1879 af Gustaf [D'Albedyhll]"

Joachim Åkerman

Rekommendationsbrev utfärdat på franska och tyska av J.J. Berzelius 7/4 1833, samt utdrag av protokoll fört vid offentlig auktion i Stockholm 6/10 1876

Resultat 1till100av10822

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.