Visar 328 resultat

Arkivbeskrivning
Handskriftssamlingen - Kungliga biblioteket Sven Lindqvists samling Enhet
Förhandsgranska utskrift Visa:

Diverse brev 1950-1953

1. Diverse 1950-1951
Ej del av de numrerade kuverten.
Bl.a. Brevskrivare: Theo Gerber, Julis Waties Waring, Fingal Fallgren Oscar Lindqvist, Åke Runnquist, RFSU, KFUM
2. Diverse 1951-1953
Ligger i titulerade/numrerade kuvert.
Brevskrivare:
Bl.a. Ian Hemmel, Div. familjen 1951, Farmor, Bo Grandien, K. Sivert Lindberg

Diverse brev 1952-1953

1. 1952:
Brevskrivare:
Bl.a.Gösta Ekman, Dagens Nyheter, Stina Aronson, Oscar Lindqvist, Moster Mäni, K.A. Svensson, Gunnar Brandell, Eyvind Johnson, Axel Bergenfalk, Mauritz Edström, Eva Engström, Gösta Carlberg, Emilia Fogelklou
2. 1953:
Brevskrivare:
Bl.a. Gösta Kellerman, Anna-Lisa Lindqvist, Arne Sand, Oscar Lindqvist
3. U.å. (ca 1950-1953)

Diverse brev 1956-1958

Flera brev rörande Reklamen är livsfarlig.
Brevskrivare:
Bl.a.Birte Lindblom, Bo Lindblom, Johan Norman, Knut Jaensson, Ingrid Ydén, Åke Ortmark, Olof Lagercrantz (DAGENS NYHETER), Ragnar Oldberg (Perspektiv), Mauritz Edström, Carl Emil Englund, Åke Runnquist (Bonniers litterära magasin), Knut Jaensson, Tora Jaensson, Bo Grandien, Harry Järv, Barbro Järv, Gunnar Th:son Pihl, Disa Törngren, Jan Stenvinkel, Moster Mäni, Anna-Lisa Lindqvist, Sigvard Cederoth, Marianne Höök, Anders Wedberg, K. Siwert Lindberg, Anna Rydstedt, Göran Palm, Joice NanKivell Loch, Knut Jaensson, Johan Norman, Algot Werin, Rolf Ekman, Bonniers Boktryckeri, Josef Rydén, Olov Hartman, Pye Engström, Lars Ulvenstam, Ingrid Fredin, Ola Terje, Sven Erlander, Asta Bolin,

Diverse brev 1959

Brevskrivare:
Bl.a.Åke Runnquist (Bonniers), Oscar Lindqvist, Sven SJönell (SR), Ingemar Hedenius, Olle Engkvist, Åke Ortmark (SR), Clas Engström, Pye Engström, Joice NanKivell Loch, Stig Torsten Hultman, Carl Eric af Geijerstam, Göran Palm, Tora Cederberg, Gösta Kellerman, Jacob (Arbetarbladet), Olof Lagercrantz (DAGENS NYHETER), Tora Jaensson, Joice NanKivell Loch, Clas Engström, Pye Engström, Bonniers, Göran Palm, Cecilia Lindqvist, Sigvard Cederoth, T. Vannoni, Bo Lindblom, Kerstin Anér, Anders Wedberg, Moster Mäni, Jacob ?, Elsa ?, Virginia Seaver, Jacob Branting (?), Elsa ?, Ingrid Hollinger, Oscar Lindqvist, Joice NanKivell Loch, Torkel ?, Emilia Fogelklou, K. Siwert Lindberg, Algot Werin, Johan Norman, Roy Landquist, Folke Isaksson, Jan Stenvinkel, Vilhelm Ekelundsamfundet, Lars B., Bo Lindblom

Diverse brev 1959-1960

1. Lund 1959:
Brevskrivare:
T. Vannoni, Åke Runnquist (Bonniers)
2. Från Clas och Pye Engström 1959-1960
3. Författarvänner 1960:
Brevskrivare:
Bl.a. Werner Aspenström, Sigvard Cederoth, Harry Järv (Kungliga Biblioteket), Sara Lidman, Joice NanKivell Loch, Torsten Renqvist (Ett brev från 1975)
4. Affärsbrev 1960:
Brevskrivare:
Bl.a. Caleb J.Andersson, Anders Ehnmark (Expressen), Åke Runnquist (Bonniers), Olof Lagercrantz (DAGENS NYHETER), Bo Holmqvist (SR), Stig Carlson (FIB Lyrikklubb), Lars Ulvenstam (SR), Britta (SR), Daniel Hjort (Bonniers)
5. Diverse brev 1959-1960:
Brevskrivare:
Bl.a. Cecilia Lindqvist, Johan Norman, Carl Eric af Geijerstam, Jacob (Arbetarbladet), Per Olof Sundman, Nils A. Bengtsson, Joseph Needham, Lars Kleberg, Roy Landquist

Diverse brev 1964

Huvudsakligen rörande S.L. artiklar om Kina och Indien.
Huvudsakligen förlag/organisationer/ institutioner.
Brevskrivare:
Bl.a. Johan och Anita ?, Ross features, Hans Haste, Swedish Features (Gustaf von Sydow), Olle Engkvist, the Guardian, Dagens Nyheter (Olof Lagercrantz m.fl.), George Simpson, World Council of peace presidential committee, Harry Järv (kungliga Biblioteket), Nils Lagercrantz, Busk Rut Jonsson, Kjell Öberg, The Hongkong and shanghai banking corporation, Henrik Ramel, Sylvia Clayton, Bo Hammar, Stig Carlson, Florence Vilén, Kungliga svenska beskickningen, Roy Landquist, Biskop Virgil Patrick Copas, Dagens Nyheter (yngve ågren m.fl.), Lars Bjurman (Ord och Bild), Jens Knocke, Oscar Lindqvist, Uno Dalén (Nordiska uppslagsböcker), Bonniers (Åke Runnquist, Gerard Bonnier m.fl.)Tseng Pei-Yao, Anton Fredrik Klaveness Andresen (Dreyers forlag), Cecilia Lindqvist (lappar),Almqvist & Wikserll/Gebers, Sigvard Cederoth, Algot Werin, Embassy of the USA (Alfred L. Jenkins), Hannes Alfvén, Clas Engström Pye Engström, Dominique de Roux, K. Sivert Lindberg, BBC (John TUsa), Olov Ternström (Kungliga svenska konsulatet), Bokförlaget Prisma, Studentersamfundet i Trondjem, Thakazhi Sivasankara Pillai

Diverse brev 1970

Flera brev rörande reklamutredningen
Brevskrivare:
Bl.a. Tomas Tranströmer, Folke Isaksson, Ritva Jacobsson, Sigvard Cederoth, Richard Gott, Per-Eric Lindqvist, Näringslivets opinionsnämnd, Svenska delegationen, Marcio Moreira Alves, Ingvar Törnqvist, Kungliga Svenska Ambassaden (Arne Helleryd, m.fl), Katja Edfelt, Gunnar Myrdal (Institutet för internationell ekonomi), Kungliga Biblioteket (Karin Melin-Fravolini), Sveriges Radio, Dagens nyheter (Börje Dahlqvist, Olof Lagercrantz m.fl.), Vanna Beckman, Internationalt forum (Viggo Bertelsen), Algot Werin, Utrikespolitiska institutet, Tuia Eberstein, Gunnar M. Dahl, Latinamerika-INsittuet i Stockholm (Magnus Mörner), Bobi Sourander, Margareta Lindberg, Karl Beijbom, Nils Hörjel, Louis de Geer, Åke RUnnquist, Håkan Lindhoff, Folke Ölander, Svenska kommittén för vietnam, Bokförlaget ALdus, Oscar Lindqvist, yvonne Björklund, Annika Baude, LO, Carl Arvid Hessler, Bengt Olof Heldt, Anders Ekenberg, Ulf Hultberg, Gert Hornwall (UB Uppsala), Erik Lundberg, Henning Ipsen

Diverse brev 1974

Brev rörande bl.a. Latinamerika
Brevskrivare:
Bl.a. Arbetaren (Karl Beijbom), Torsten R., Dragoslav Avramovic Olof Lagercrantz (DAGENS NYHETER), Sven-Eric Rydh, Peter Bratt, Bernt Carlsson, Tribunale Russell II (Francois Rigaux), Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, Bonniers, Walter Höllerer, Inge Jonsson, Ritva Jacobsson, Ulf Himmelstrand, J. Ann Zammit (The Royal INstitute of International Affairs), Erich H. Jachoby, Hans Palmstierna, Bo Lindblom, Marie-Anne Condé, Augustin Mannerheim, Embassy of the USA, Frances Vestin (Tuuloskorpi), Lars Bäckström, A.K. Damodaran, Svenska Institutet, Anders Ehnmark (Folket i Bild), Gertrud Gidlund, Eva Skavén (Bonniers), Emin Tengström, Jan Gehlin, Algot Werin, Robert Germain, Clas Engström, Jan Myrdal, Lars Gyllensten, Per Wästberg, Vilgot Sjöman, Richard (Gott?), Olle Lundgren, Harald Ofstad, Cecilia Lindqvist, Uno Willers (Kungliga Biblioteket), Kerstin Alfvén, Hannes Alfvén

Diverse brev 1974-1975

1. 1974-1975
Brevskrivare:
Bl.a. Birgitta Odén (Historiska institutionen Lund), Clas Engström, Jan Myrdal, Olof Lagerxrantz (DAGENS NYHETER), Erwin Leiser, Harald Ofstad, Ann-Mari Henschen-Dahlquist, Folke Ölander, Hans Haste (Svenska Kommittén för vietnam), Paul Britten Austin, Mohim Roodro, Raul Roa Garcia (inbjudan), Gustaf Adolf Quarzell, Walter Höllerer, Jan Edling, Cecilia Hofsten, Jan Olov Johansson, Rabén och Sjögren (Björn Dalgren), The Royal Institute of International affairs (Ian Smart), Jan Mårtenson (UD),
2. 1975
Häri bl.a. rörande S.L. öppna brev till företagsledare, översättning av Jord och Makt i Sydamerika,
Brevskrivare:
Johan A . Lybeck (EFI), Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, Per-Olof Jonsson, Chambre de commerce internationale (Carl-Henrik Winqvist), Aron Lindqvist, Elon Johanson (LO), Johan Rådberg, Sigvard Cederoth, Ingmari Stjernberg Forsberg, Gunnar Fredriksson (Aftonbladet), C.G. Bjurström, Ulf Himmelstrand, Penguin Books, Paul Britten Austin, Hunter Mabon, Uno Willers (Kungliga Biblioteket), Otto Karl-Oskarsson, Björn Jensen, Historiska institutionen (Nils Runeby, Bo Malmberg), Längmanska kultufonden, Jan-Olov Johansson, Hans Haste, Konsumentombudsmannen, Mirre Hofsten, Amnesty Int., Tribunale Russell II (Francois Rigaux), Lars Linder, Lena Hjelm-Wallén, Lars Heikensten, Sven Linnér (Åbo Akademi), Svenska Institutet, Anna Lena Wik Thorsell (Svenska dagbladet), Utrikesdepartementet (Ingmar Karlsson m.fl), Olof Henell (Företagsekonomiska institutionen), Espen Haavardsholm, Clara Norman, Göran Palm, Margareta ?, Bengt Göransson, Erland Lagerroth, Carl-Göran Ekerwald, Emin Tengström, Cecilia Linqvist, Olof Lagercrantz, Oscar Lindqvist

Diverse brev 1979

Flera brev rörande föredrag Som Gräv där du står.
Brevskrivare:
Bl.a. Lena Sommestad, Matts Heijbel, Tor Kihlman (Chalmers), Sven-Eric Sjöstrand (IFL), Nils Gärdegård (Folket i Bild), Bo Malmberg, ABF, Thomas Tempte, Sven Borelius, Aron Lindqvist, Daniel Bertaux, BO STreiffert (Bonniers), Svenska Regeringen (inbjudningskort), Företagsekonomiska institutionen UU, Gerard Bonnier, Cecilia Lindqvist, Ritva Jacobsson, Paul Thompson (university of Essex), Christian Palme, Roland von Malmborg, Per Wästberg (Dagens Nyheter), Clara Norman, Tove Nandorf, Karl-Olof Andersson, Svenska ambassaden Peking, Ulf Himmelstrand, Olof Lagercrantz, Swedish Features (Gustaf von Sydow), Margareta Ingelstam, Esselte Studium, Riksarkivet (Sven Lundkvist), Beate Sydhoff (Stockholms Kulturförvaltning), Lennart Grenholm (Bonniers), Stig Gunnar Skoot, Clas Engström, Dan Israel, Ritva (Jonsson?), Sara Lidman, Jan Carlsen, Barbara Henkes, Gerard Bonnier, Aron Lindqvist, Anne-Marie Morhed, Ingemund Hägg (Företagsekonomiska institutionen UU), Oscar Hemer (Journalisthögskolan i Stockholm), Riksbakens Jubileumsfond, Asbjörn Elden, Claudius H. Riegler, Bibliotekstjänst, Roger van Zwanenberg, Thomas Hammarberg, Penguing Books, Sven Collberg, Kjell-Olov Feldt, Birgitta von Otter, Bo Andén (Hägerstens Kulturkommitté), Arbetarrörelsens arkiv (Lars Wessman)

Diverse brev 1980

Flera brev rörande Gräv där du står, Hamiltons Slutsats m.fl.
Flera brev rörande S.L.s artikel om kvinnors utsatthet i stan i DAGENS NYHETER:s På stan.
Häri fotografier på S.L.
Brevskrivare:
Bl.a. Sara Lidman, Olof Lagercrantz, Clara Norman, Teofilo Kitamirike, Rolf Alsing (Stockholmstidningen), Birgit Munkhammar, Adolf Henriksson, Carl Olof ? (DAGENS NYHETER), Jan Fogelbäck, Alexander Weiss, Nils Olov Hasslev (Sveriges ambassad Haag), Jan Myrdal, Aron Lindqvist, Gertrud Gidlund, Bo Lindblom, Olof Palme, Fay Castles, Diverse svenska ambassader, Svante Nycander, Billy Ehn, Gerard Bonnier, Ruth Halldén, Carl Johan Åberg, Jan Ewert Strömbäck, Richard Gott, Jörgen Eriksson (DAGENS NYHETER), Hans Ingvar Johnsson (DAGENS NYHETER), Elin ?, Ann Henning, Per Wästberg, Paul Thompson (University of Essex), Richard Gott (Inklusive fotografier på S.L.), Social Audit Ltd, Etienne Glaser, Oscar Lindqvist, Olle Boström, Harald Ofstad, Simen Skjönsberg, Lars Grahn, Maj Britt (Theorin?)(Riksdagen), Anna-Lisa Lindqvist, Adolphina Fridolin, Hans RIdemark, Brita Åkerman, Lars Bergström, Clas Engström, Rodney Mace, Ulla Åberg (Dramaten), Peter R. Meyer (SR), Margareta Skog, Arbettarrörelsens arkiv, Gunnar Sillén, Ester Cullblom, Birgit Munkhammar

Diverse brev 1981-1982

1. 1981-1982
Flera brev rörande föredrag rörande Gräv där du står, en gift mans dagbok m.fl.
Brevskrivare:
Bl.a. Clara Norman, Svenska Institutet, Jan Stolpe, Per Wästberg, Jaques Robnard (Centre culturel suédois), Kerstin Sommestad, Stephen R. Grabaurd, Ambassaden Köpenhamn, Jan Blomstedt, Bengt Göransson (Utbildningsdepartementet), ABF, Bertil Egerö, Peter Lopez, Daniele Voldman, Jan Guillou, Per Wästberg, Maria Ekman, Vilgot Sjöman, Harry Järv, May Serner, John FIeld (Northern College), Rosario Murillo (ASTC), Inger Etzler (SVT), Per-Erik Lindqvist, Eva Goliger, Immi Lundin, Olof Palme, Stephen Brier (American WOrking Class History Project), Gertrud Gidlund,
2. 1982
Brevskrivare:
Clas Engström, Sara Lidman, Folke (Isaksson?), Per Wästberg, Olof Lagercrantz, Assar Lindbeck, Stig Gunnar Skoot (Förlags AB Marieberg), Arbetarrörelsens arkiv, Ingmar Lindmarker, Torgny Wärn, Jan Stolpe, Göran Zachrison (CEMK), Jan Gehlin (Kulturaktionen), Clara Norman, Vivica Bandler (Kulturaktionen), Rabén och Sjögren, Sveriges författarfond, Stig Hansén (Gnistan), Maurice Frankel, Cecilia Lindqvist, Lars Olof Franzén (?) (DAGENS NYHETER), Bo PRäntare, ¨Katarina af Sillén (Hallwylska museet), Lars Bergquist (Centre Culturel suedois), Lars Engqvist (Arbetet), Olof Lagercrantz, Bengt Schlyter, Torkel Stålmarck (Nordtsedts), Aron Lindqvist, Moyra Byrne

Diverse brev 1985

Häri kassett
Flera brev rörande föredrag, elefantens fot
Häri flera klipp
Brevskrivare:
Bl.a. Sven Sillén, Stig Hansén, Kari Andén-Papadopoulus, Sigurd Bergmann, Lars Foxe, ABF, Anna-Lisa Lindqvist, Oscar Lindqvist, Per Wästberg, Tomas Tranströmer, Ola ÖStin, Torgny Karnstedt, Barbara Garson, Ann Weiss, Kettil Bruun, Tage Erlander, International Council for Adult Education, Komminister Kjell Karlsson, Markus Heilig, Bo L., Clara Norman, Nordal åkerman, Oscar Lindqvist, Birgitta Odén, Seppo Isolato,

Diverse brev 1986-1987

Flera brev rörande Bänkpress, föredrag
Brevskrivare:
Bl.a. Olof Lagercrantz, Richard Gott, Torsten Renqvist, Harriet Ganetz, Per Wästberg, Werner Aspenström, Tomas Lappalainen, Ritva Jacobsson, Agneta Stark, Bonniers, Etienne Glaser, Anna-Lisa Lindqvist, Per-Erik Lindqvist, Horace Engdahl, Bi Puranen, Karl Otto Bonnier, Jan Myrdal, DAGENS NYHETER (Lillemor Andersson) , Ingemar Algulin, Lars Kleberg, Göran Palm (Liv i Sverige), Carl Johan Åberg och Gunilla Åberg, Sten Kaijser, Sveriges författarfond,(förekommer i föregående volymer), Roy Landquist, Arbetarrörelsens arkiv, ingrid Fredriksson, Aron Lindqvist, Ingrid Molander (KUNGLIGA BIBLIOTEKET),

Diverse brev 1992

Flera brev rörande Utrota varenda jävel
Flera födelsedagshälsningar
Häri flera klipp
Brevskrivare:
Bl.a. Göran Skogmar, Göran Drougge, Cecilia Lindqvist, Clara Norman, Carl-Henning Wijkmark, Viggo Junkes, Eva Lilja, Hans Ruin d.y., Ingvar Carlsson, Sive Hallgren, Gunnar Adler, Joachim Israel, Frances Vestin (Tuuloskorpi), Maria Hassan, Janerik Larsson, Erik Furumark, Nina Björk, Megaexpress, Per-Erik Lindqvist, Joan Tate, Charly Hultén, Erik Höglund, Mats Hellström, Cecilia Annell, Roy Landquist,

Diverse brev 1992-1993

Flera brev rörande Utrota varenda jävel
Häri flera klipp
Häri foto på S.L.
Brevskrivare:
Bl.a. Per Wästberg, Clara Norman, Frans Lettenström, Madeleine Gustafsson, Etienne Glaser, Frances Vestin (Tuuloskorpi), Bertel Nygård, Göran Rosenberg, Stefan J., Cecilia Lindqvist, Johan Melbi, Bo Lindblom, Lotta Gröning, Per-Erik Lindqvist, Sven Thiberg, Sam Nilsson (SVT), Manfred Dammeyer, Britt Edwall, Mats Gellerfelt, Aron Lindqvist, Peter Antman, Bo Lindblom, Per Nyeng, Richard Gott, Eva Moberg, Karl Otto Bonnier d.y.

Diverse brev 1994-1995

Flera brev rörande Utrota varenda jävel och Antirasister
Häri flera klipp
Brevskrivare:
Bl.a. Frances Vestin (Tuuloskorpi), Eskil Block, Robert M. Pirsig, Sara Danius, Etienne Glaser, Torsten Renqvist, Birgitta Zachrisson, Elena Balzamo, Anders Ehnmark, Anna-Lisa Lindqvist, Elsa Pärs Berglund, Manfred Dammeyer, Ritva Jacobsson, Per-Erik Lindqvist, Victor Lopez, Meta Ottosson, Clara Norman, Ronny Ambjörnsson, Jan Carlsen, Pierre Schori (UTRIKESDEPARTEMENTET), Olle Svenning, Ulla Montan, Suzanne Osten, UTRIKESDEPARTEMENTET, Johan ?, Stig Hansén, Svenska Ambassaden, Agneta Stark, Gudrun Schyman, Anna Lindh, Kerstin Holmberg, Jan Myrdal, Frances Vestin (Tuuloskorpi), Cissi Glave, Madeleine Gustafsson, Barbara Garson

Diverse brev 1999-2001

Häri flera klipp
Flera brev rörande Nu dog du, Ökendykarna, Utrota varenda jävel, Gräv där du står
Häri Kellgrenpriset 2000
Brevskrivare:
Bl.a. Anders Burius (Kungliga Biblioteket), Göran Skogmar, Peter Jenkins (The Africa centre), Kalle Haskel, Cecilia Lindqvist, Henning Mankell, Richard Gott, Carole Sandrel, Bengt Anderberg (Förekommer även tidigare i brevserien) Anita Goldman, Frances Vestin (Tuuloskorpi), Horace Engdahl, Sara Lidman, Tomas Lidman (KUNGLIGA BIBLIOTEKET), Agneta Stark, Clas Engström, Svenska Institutet, Britt Edwall, Aron Lindqvist, Suzanne Osten, Per-Erik Lindqvist, Etienne Glaser, Tamara Malmeström, May Serner, Joan Tate, Säkerhetspolisen

Diverse brev 2001-2011

1. Diverse 2001-2011
Häri flera klipp
Flera brev rörande Terra Nullius, Utrota varenda jävel, Nu dog du,
Brevskrivare:
Bl.a. Geoff Dyer, Henrik Othman, Antoine Hatzenberger, Anna-Lisa Lindqvist, Antonio Monegal, Beverley Southgate, Per Wästberg, Cecilia Lindqvist, Lars Linder, Richard Gott, Pierre Astier, Johar Bendjhelloul, Louise Dean, Stephen Farran Lee, May Serner, Maria Söderberg, Kristian Klockars, Jan Myrdal, Tomas Tranströmer, Monica Tranströmer, Lotta Lotass, Manfred Dammeyer, Etienne Glaser, Berit Åberg, Ritva Jacobsson, Angie Zelter, Frances Vestin (Tuuloskorpi), Barbara Garson, Clara Norman, Suzanne Osten, Lars G. Lundell, Sven Smedberg, Christine Madoyan, Aron Lindqvist, Jonas Söderström, K.G. Scherman, Sara Lidman, Sten Niklasson, Svenska Akademien (Horace Engdahl), Rod Moss, Iona Heath, Paul GIlroy, Torbjörn Schmidt,
2. Diverse u.å.
Sorterade alfabetiskt på förnamn
Brevskrivare:
Bl.a. John Gardner, Kjell Öberg, Oscar Lindqvist, Bertil Torekull, K. Sivert Lindberg

Diverse brev

Kopior och utkast.
Flera brev till organisationer, företag
Häri även manusutkast
Bl.a. Cecilia Lindqvist, Arne Sand, Geoffrey Tailor (the guardian), Konsul B. Lindwall, Kinesiska ambassaden, Algot Werin, Clas Engström, Karl Schlechta, Deutsche Staatsbiliothek, Gleerups förlag, Sigvard Cederoth, Per-Erik Lindqvist, Motormännens riksförbund, Diverse svenska ambassader, Krister Wickman (Finansdepartementet, Sveriges Kreditbank, Arne Björnberg ,,Torsten Björck, Erik Tennander, Östen Lundborg, Jan Myrdal, Gerard Bonnier, Utkast till öppet brev till företagsledar i sverige, Ingvar Carlsson, Uno Willers, Sven Andersson (Kungl. Utrikesdepartementet), C.G. Bjurström, Nils Runeby, Sveriges författarfond, Emin Tengström, Eva Skavén, Cristopher Roper, Paul Britten Austin, Torben Broström, Simen SKjönsberg, Harry Schein, Maynard Gertler, Göran Lundström, Kaj Björk, Olof Wärneryd, Rune Blomqvist, Gunnar Jarring, Paul Thompson,

Diverse brev 1940-tal

Titulerade kuvert.
1. Åke Westberg
2. Arenf van Opstal
3. P. G. Wodehouse
4. Diverse firmor
5. Diverse tidningar
6. Familjen Sommaren 1948
7. Satens bränslekommission

Kina nu

Blandade sid-/kapitelutkast, uppslag, anteckningar. Häri även underlag

Utrota varenda jävel

1. Manus till tysk översättning inkl korrespondens
2. Manus till teaterföreställning av Kajsa Isaksson och Fanny Boëthius
3. Manus till filmadaption av Daniel Sayer
4. Manus till teaterföreställning av Laetitia Pitz och S.L.
5. Två texter rörande fransk dramatisering av boken

Diverse tryck rörande S.L.

1. Tidskrifter m.m. där S.L. bidragit med innehåll 1945-2001
Huvudsakligen tidskrifter. Häri Kina Nu som S.L. producerade tillsammans med Cecilia Lindqvist.
2. Diverse:
Reklamblad, bokomslag m.m.

Diverse fotografier

Flera foton på S.L. tillsammans med andra.
Urplockade ur brevserien ordnade kronologiskt utifrån datum på breven.
1. 1950-tal
2. 1960-tal
3. 1970-tal
4. 1980-tal
5. 1990-2000-tal

Diverse brev 1940-1949

Ligger i titulerade/numrerade kuvert.
Brevskrivare: Bl.a. Dorothe Farner, John Gardner, Annelise Hesse, Barbro Lundin, Eivor Pettersson, Ruht Brinsner, Eva Andersson, Radiotjänst, Barbara Lee, ”Diverse”

Diverse brev 1955-1956

Häri även ett fåtal svar från S.L.
Brevskrivare:
Bl.a. Staffan Björck, Bonniers, Sigvard Cederoth, Dagens Nyheter, Folke D., Rolf Ekman, Clas Engström, Pye Engström, Emilia Fogelklou, Robert Germain, Britta Gröndahl, Ingemar Hedenius, Knut J., Molly Johnson, Harry Järv, Gösta Kellerman, Olof Lagercrantz (DN), Lena Larsson, K. Siwert Lindberg, Oscar Lindqvist, Bo Lindblom, Birte Lindblom, Joice NanKivell Loch, Inge Löfström, Bengt Nerman, Gun Nihlén, John Nihlén, Ragnar Oldberg (Perspektiv), Göran Palm, Åke Runnquist (Bonniers litterära magasin), Ann Rydstedt, Arne Sand,

Diverse brev 1966

Huvudsakligen förlag/organisationer/ institutioner.
Häri flera brev rörande S.L.s doktorsavhandling. (Se även ämnesordnade handlingar)
Brevskrivare:
Bl.a.Stockholms Universitet, Åke Runnquist (Bonniers), CWK Gleerup bokförlag, Ragnar Oldberg, Helene Benndorf, Roy Landquist, Lise-Lotte Östberg, Clas Engström, Nils Gösta ?, Walter Klein, Harald Elovson, Jan Bonnevier, Carl Erik af Geijerstam, Kungliga Biblioteket, Åke Sparring, Kjell Öberg, Lars Kleberg, Ingeborg och Kaleb Andersson, Torsten Örn, Signe Höjer, Stig Carlson, Jan Stenvinkel, Lilian Hultin Sten Hagliden, Sylvia Clayton, Almqvist & Wiksell/Gebers, Oscar Lindqvist, Olof Lagercrantz, Lars Bjurman, Gunnar Rydström, Sigrid Gillner-Ringenson, Sara Lidman, Olov Ternström, Tora Jaensson, Monica Lauritzen (f.d. Mannheimer), Sigvard Cederoth, Lei Meng, Bo Lindblom,
Häri foto på S.L.

Diverse brev 1976

Brevskrivare:
Bl.a. Bonniers, Per Wästberg, Agneta Pleijel, Sverker Åström, Magnus Mörner, Ernst Michanek (SIDA), Staffan Burenstam Linder, Folke (Isaksson?), Ritva Jacobsson, Ingemar Hedenius, Sten Tengelin, Statens naturvetenskapliga forskningsråd, Birgitta Odén (Historiska Institutionen Lund) , Olof Palme, Björner Torsson (KTH – Tvärvetenskapligt centrum), Lennart H Forsell, Emin Tengström, Vilhelm Ekelundsamfundet, Clas Engström, Erland Waldenström, Etienne Glaser, Göran Palm, Svend Nissen, Gerard Bonnier, Roy Landquist, Olle Kåks, Vilgot Sjöman, Kjell Öberg, Rolf Lindholm, Volvo, Bonniers, Ingrid Ramqvist (Malmö stadsbibliotek), Cecilia Lindqvist, Bernt Rosengren, BO Malmberg (Historiska Institutionen Uppsala), Simen Skjönsberg, Neil Middleton (Penguin Books), Martin C. Needler (University of Mexico), Bo Hedberg, Jan Hansson, Bengt Johannisson, Företagsekonomiska institutionen (Solveig Wikström, Agneta Stark, Björn Axelsson), Bernt Carlsson (Socialdemokraterna), Margareta Hjorth, Gerd Einerstam, Sven Thiberg, Bengt Ager, Mats Edblom Edmund Dahlström (Sociologiska institution GU), Gunnar Wersén,
Resultat 1 till 100 av 328

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.