Visar 89 resultat

Arkivbeskrivning
Odencrantska släktarkivet
Förhandsgranska utskrift Visa:
"Transporterade Chartor öfwer Hemman i Ljungarum socken". Utfört och sammanställt av Thor Aug. Odencrants
"Transporterade Chartor öfwer Hemman i Ljungarum socken". Utfört och sammanställt av Thor Aug. Odencrants
8 st. tryckta bilder, större och mindre av skilda slag
8 st. tryckta bilder, större och mindre av skilda slag
Almanackor för åren 1821-1829. 1823 saknas.
Almanackor för åren 1821-1829. 1823 saknas.
Andreas Olai Rhyzelius (1677-1761): Självbiografi (på latin)
Andreas Olai Rhyzelius (1677-1761): Självbiografi (på latin)
Anna von Strokirchs ritbok
Anna von Strokirchs ritbok
Anteckningar om personer och orter i Thor August Odencrants dagböcker av Gustaf Odencrants. Avskrift av Arvid Odencrants.
Anteckningar om personer och orter i Thor August Odencrants dagböcker av Gustaf Odencrants. Avskrift av Arvid Odencrants.
Arkitektur och andra ritningar av Thor Aug. Odencrants
Arkitektur och andra ritningar av Thor Aug. Odencrants
Arrendehandlingar samt en rågångskarta gällande stadens och Torpas egendomar.
Arrendehandlingar samt en rågångskarta gällande stadens och Torpas egendomar.
Avtal mellan staden och Tofta gällande vattenledning. Utslag angående roteringsskyldighet efter avslutad postföringsskyldighet för Torpa.
Avtal mellan staden och Tofta gällande vattenledning. Utslag angående roteringsskyldighet efter avslutad postföringsskyldighet för Torpa.
Biographica
Biographica
Biographica: bl.a. ett inbördes testamente 1815, bouppteckning och arvskifte 1829, ett fastebrev 1830, två parentationer,
Biographica: bl.a. ett inbördes testamente 1815, bouppteckning och arvskifte 1829, ett fastebrev 1830, två parentationer,
Biographica: samlingsvolym
Biographica: samlingsvolym
Biographica: samlingsvolym med skiftande dokument bl.a. fastighetspapper och andra juridiska handlingar. Register finns i början.
Biographica: samlingsvolym med skiftande dokument bl.a. fastighetspapper och andra juridiska handlingar. Register finns i början.
Brev från Carl Odencrants (1768-1840)
Brev från Carl Odencrants (1768-1840)
Brev från Johan Odencrants (1737-1804), fader till Thor August Odencrants, riktade till "min egen käraste bror". Fotokopior.
Brev från Johan Odencrants (1737-1804), fader till Thor August Odencrants, riktade till "min egen käraste bror". Fotokopior.
Brev till och från Thor August Odencrants
Brev till och från Thor August Odencrants
Brev, dagböcker och resedagböcker
Brev, dagböcker och resedagböcker
Carl Odencrants (1768-1840). Ett sorgtryck och ett fotografi av ett porträtt av Carl Odencrants.
Carl Odencrants (1768-1840). Ett sorgtryck och ett fotografi av ett porträtt av Carl Odencrants.
Concept till Resan i England och Skåttland 1813
Concept till Resan i England och Skåttland 1813
Div. fastighetshandlingar m.m. rörande Torpa, Tveta härad och Jönköpings stad
Div. fastighetshandlingar m.m. rörande Torpa, Tveta härad och Jönköpings stad
Div. papper med anknytning till Eva Charlotta Benzelstierna, g. Odencrants (1788-1875)
Div. papper med anknytning till Eva Charlotta Benzelstierna, g. Odencrants (1788-1875)
Diverse handlingar om olika verksamheter med anknytning till Torpa
Diverse handlingar om olika verksamheter med anknytning till Torpa
Diverse offentliga handlingar : Jönköpings kyrkoråd och Rådhusrätten samt Tveta häradsting, bl. a. fastighetshandlingar.
Diverse offentliga handlingar : Jönköpings kyrkoråd och Rådhusrätten samt Tveta häradsting, bl. a. fastighetshandlingar.
Diverse papper efter Johan Odencrants (1737-1804).
Diverse papper efter Johan Odencrants (1737-1804).
Diwerse ämnen uti Oeconomien, Architecturen och Hushållningen
Diwerse ämnen uti Oeconomien, Architecturen och Hushållningen
En dikt som välgångsönskan på nyåret 1778, av oidentifierad upphovsman.
En dikt som välgångsönskan på nyåret 1778, av oidentifierad upphovsman.
Ett brev från Mattias Odencrants (1730-1796), son till Andreas Rhyzelius och farbror till Thor August Odencrants, riktat till prof. Per F. Aurivillius, daterat 1794.
Ett brev från Mattias Odencrants (1730-1796), son till Andreas Rhyzelius och farbror till Thor August Odencrants, riktat till prof. Per F. Aurivillius, daterat 1794.
Ett porträtt av Andreas Olai Rhyzelius, svartvit repoduktion.
Ett porträtt av Andreas Olai Rhyzelius, svartvit repoduktion.
Ett tecknat porträtt av Eva Ehrenborg, f. Odencrants (1810-1884).
Ett tecknat porträtt av Eva Ehrenborg, f. Odencrants (1810-1884).
Experimental-Physiken, af Professor Nordmarck. Anmärkt af Aug. Odencrants, 1800 April och Maij
Experimental-Physiken, af Professor Nordmarck. Anmärkt af Aug. Odencrants, 1800 April och Maij
Fortsättning av resan åt Berlin, Pommern m.m. år 1806. Andra delen.
Fortsättning av resan åt Berlin, Pommern m.m. år 1806. Andra delen.
Fyra brev från Christian Abraham Ehrenborg (1805-1879).
Fyra brev från Christian Abraham Ehrenborg (1805-1879).
Fyra hyllningsdikter till bröllopet mellan Andreas Rhyzelius och Catharina Ihre i Linköping 1721. Sentida avskrift.
Fyra hyllningsdikter till bröllopet mellan Andreas Rhyzelius och Catharina Ihre i Linköping 1721. Sentida avskrift.
Föreläsningsanteckningar och manuskript
Föreläsningsanteckningar och manuskript
Försäljning resp. utarrendering av mark, 1895-1902. Försäljningen av Torpa, 1906 - köpekontrakt mm.
Försäljning resp. utarrendering av mark, 1895-1902. Försäljningen av Torpa, 1906 - köpekontrakt mm.
Genealogi och släkthistoria
Genealogi och släkthistoria
Geometriska Chartor [över byar och gårdar i Jönköpings län]. Transporterade och sammanställda av Thor Aug. Odencrants
Geometriska Chartor [över byar och gårdar i Jönköpings län]. Transporterade och sammanställda av Thor Aug. Odencrants
Handlingar rörande egendomen Torpa från 1600-talet till 1807. Även papper rörande övriga Tveta härad samt Jönköpings stad under denna tid.
Handlingar rörande egendomen Torpa från 1600-talet till 1807. Även papper rörande övriga Tveta härad samt Jönköpings stad under denna tid.
Handlingar rörande godset Svanaholm i Åhs socken, Västbo härad (Jönköpings län)
Handlingar rörande godset Svanaholm i Åhs socken, Västbo härad (Jönköpings län)
Handlingar rörande malm- och limstenshandeln mellan Tabergs och Lerbäcks bergslag
Handlingar rörande malm- och limstenshandeln mellan Tabergs och Lerbäcks bergslag
Handlingar rörande släkterna Fleetwood och Cedercrantz såsom ägare till godset Svanaholm
Handlingar rörande släkterna Fleetwood och Cedercrantz såsom ägare till godset Svanaholm
Handlingar till det uppskjutna arvskiftet efter Thor August Odencrants
Handlingar till det uppskjutna arvskiftet efter Thor August Odencrants
Handritade kartor
Handritade kartor
Inventarieförteckningar. Inteckningsbesked, utdrag ur jordebok.
Inventarieförteckningar. Inteckningsbesked, utdrag ur jordebok.
Inventarium 1807, avtal om gärdesgård och rågångar, karta över Ljungarums socken, utförd av Thor August O. 1816 (2 ex.)
Inventarium 1807, avtal om gärdesgård och rågångar, karta över Ljungarums socken, utförd av Thor August O. 1816 (2 ex.)
Inventarium över Torpa upprättat den 14 mars 1809
Inventarium över Torpa upprättat den 14 mars 1809
Journal förd sommaren år 1807 under en resa genom Östergötland...
Journal förd sommaren år 1807 under en resa genom Östergötland...
Kartor över egendomen Svanaholm i Åhs socken, Västbo härad, med omgivningar.
Kartor över egendomen Svanaholm i Åhs socken, Västbo härad, med omgivningar.
Kvittenser
Kvittenser
Kvittenser
Kvittenser
Köpebrev för Thor August Odencrants vid förvärvet av Tofta.
Köpebrev för Thor August Odencrants vid förvärvet av Tofta.
Lagfarter för arvingarna efter Thor Hartvig Odencrants (d. 1886) frånfälle, respektive efter Jacquette Odencrants (d. 1905) frånfälle. Samt köpekontrakt 1906 rörande stadstomter.
Lagfarter för arvingarna efter Thor Hartvig Odencrants (d. 1886) frånfälle, respektive efter Jacquette Odencrants (d. 1905) frånfälle. Samt köpekontrakt 1906 rörande stadstomter.
Landshövdingeberättelse för Jönköpings län 1828-1832 (tr. 1834). Samt ang. Malmö
Landshövdingeberättelse för Jönköpings län 1828-1832 (tr. 1834). Samt ang. Malmö
Lefnads-Journal för år 1818...1827 Jan. och Febr. samt Journal ifrån Febr. 1827...1829.
Lefnads-Journal för år 1818...1827 Jan. och Febr. samt Journal ifrån Febr. 1827...1829.
Levnadsråd till barnen
Levnadsråd till barnen
Minnestal över Andriette F. Odencrants, f. Fröberg (1748-1803), maka till Johan Rhyzelius
Minnestal över Andriette F. Odencrants, f. Fröberg (1748-1803), maka till Johan Rhyzelius
Några brev från farfadern Andreas Rhyzelius (1677-1761) i sentida avskrifter.
Några brev från farfadern Andreas Rhyzelius (1677-1761) i sentida avskrifter.
Odencrantska släktarkivet
Odencrantska släktarkivet
Optiken af Professor Nordmark
Optiken af Professor Nordmark
Papper efter Caroline Odencrants, f. Fleetwood (1785-1857), maka till Thor August O.
Papper efter Caroline Odencrants, f. Fleetwood (1785-1857), maka till Thor August O.
Physiquen, Föreläst af Professor Zach. Nordmark År 1800 Hösttermin
Physiquen, Föreläst af Professor Zach. Nordmark År 1800 Hösttermin
Pressklipp rörande diskussionen om huruvida Jönköpings stad borde förvärva Torpa
Pressklipp rörande diskussionen om huruvida Jönköpings stad borde förvärva Torpa
Promenade genom Skottland och England År 1813
Promenade genom Skottland och England År 1813
Resa i Skotland och England År 1813, 2:a Wolumen
Resa i Skotland och England År 1813, 2:a Wolumen
Resa uti England och Skotland om Sommaren År 1813, första Delen
Resa uti England och Skotland om Sommaren År 1813, första Delen
Resan åt Pyrmont 1823
Resan åt Pyrmont 1823
Ritningar och tryckta bilder
Ritningar och tryckta bilder
Sammandrag af Hushållsräkningar och Anteckningar jemte egne affärer under ett års tid ... [1809-1817, samt översikter t.o.m. 1828]
Sammandrag af Hushållsräkningar och Anteckningar jemte egne affärer under ett års tid ... [1809-1817, samt översikter t.o.m. 1828]
Släkten Odencrants på Torpa, tiden 1807-1860.
Släkten Odencrants på Torpa, tiden 1807-1860.
Släkten Odencrants på Torpa, tiden 1860-1906
Släkten Odencrants på Torpa, tiden 1860-1906
Släktpapper. Original såväl som sentida avskrifter.
Släktpapper. Original såväl som sentida avskrifter.
Svanaholmshandlingar rörande arvskiftet efter ägarinnan fröken Ulrika Vilhelmina Cedercrantz (1743-1814)
Svanaholmshandlingar rörande arvskiftet efter ägarinnan fröken Ulrika Vilhelmina Cedercrantz (1743-1814)
Thor Aug. Odencrants om studier och juridisk verksamhet. Sentida handskriven avskrift.
Thor Aug. Odencrants om studier och juridisk verksamhet. Sentida handskriven avskrift.
Thor Aug. Odenctrants. Anteckningar i dagbok om Torpa och dithörande. Sentida handskriven avskrift.
Thor Aug. Odenctrants. Anteckningar i dagbok om Torpa och dithörande. Sentida handskriven avskrift.
Thor August Odencrants Dagböcker : till d. 5 Aug 1801
Thor August Odencrants Dagböcker : till d. 5 Aug 1801
Thor August Odencrants Dagböcker. Lefnadsjournal åren 1818-1829. Sentida handskriven avskrift.
Thor August Odencrants Dagböcker. Lefnadsjournal åren 1818-1829. Sentida handskriven avskrift.
Thor August Odencrants Dagböcker. Lefnadsjournal åren 1818-Oct. 1829. Sentida maskinskrivna avskrifter.
Thor August Odencrants Dagböcker. Lefnadsjournal åren 1818-Oct. 1829. Sentida maskinskrivna avskrifter.
Thor August Odencrants papper
Thor August Odencrants papper
Thor August Odencrants. Anteckningar om Torpa ur dagboken. Sentida maskinskriven avskrift.
Thor August Odencrants. Anteckningar om Torpa ur dagboken. Sentida maskinskriven avskrift.
Torpa och Jönköping under 1600-talet och början av 1700-talet
Torpa och Jönköping under 1600-talet och början av 1700-talet
Torpa. Kvittenser, 1820-1840-talet
Torpa. Kvittenser, 1820-1840-talet
Två brev till Carl Odencrants (1768-1840), broder till Thor August O.
Två brev till Carl Odencrants (1768-1840), broder till Thor August O.
Två tidningsnummer: Inrikes Tidningar, Stockholm, 3 januari 1774 samt Stockholms Post-Tidningar, 9 juli 1795
Två tidningsnummer: Inrikes Tidningar, Stockholm, 3 januari 1774 samt Stockholms Post-Tidningar, 9 juli 1795
Utdrag af journaler författade af T. A. Odencrants till aug. 1801
Utdrag af journaler författade af T. A. Odencrants till aug. 1801
Utdrag i avskrift ur T. A. O:s dagböcker, särskilt från resor
Utdrag i avskrift ur T. A. O:s dagböcker, särskilt från resor
Utdrag ur Thor August Odencrants dagboksanteckningar rörande Jönköping och livet där, 1800-1828. Sentida handskriven avskrift.
Utdrag ur Thor August Odencrants dagboksanteckningar rörande Jönköping och livet där, 1800-1828. Sentida handskriven avskrift.
Utdrag ur förde Dagböcker, till och med år 1817
Utdrag ur förde Dagböcker, till och med år 1817
Utdrag ur förde dagböcker av Th. Aug. Odencrants : till och med år 1817. Sentida maskinskrivna avskrifter.
Utdrag ur förde dagböcker av Th. Aug. Odencrants : till och med år 1817. Sentida maskinskrivna avskrifter.
Överlåtelsehandling 1802 gällande Torpa. - Div. handlingar från Åhs häradsting i Wäby, 1808-1810
Överlåtelsehandling 1802 gällande Torpa. - Div. handlingar från Åhs häradsting i Wäby, 1808-1810

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.