Visar 28 resultat

Arkivbeskrivning
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
Förhandsgranska utskrift Visa:
Anteckning rörande Klubben
Anteckning rörande Klubben
Anteckningar angående färger på Memorandum till medlemmarne af Intima Teatern
Anteckningar angående färger på Memorandum till medlemmarne af Intima Teatern
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
Autograf utgöranade citat ur Inferno
Autograf utgöranade citat ur Inferno
Brev mellan Torsten Eklund och Johan Falck angående Intima Teatern
Brev mellan Torsten Eklund och Johan Falck angående Intima Teatern
Dedikationer etc.
Dedikationer etc.
Deutsche Malerzeitung die Mappe
Deutsche Malerzeitung die Mappe
Dikter av okänd: Till f.d. studenten H.K.H Hertigen af Dalarne. Supplikat af en student och Vi gingo ut att svärma
Dikter av okänd: Till f.d. studenten H.K.H Hertigen af Dalarne. Supplikat af en student och Vi gingo ut att svärma
Diverse inlagor i samband med Giftas-åtalet
Diverse inlagor i samband med Giftas-åtalet
Förteckning på Handskrifter och Böcker aflemnade från Krigs-Collegii Arkiv
Förteckning på Handskrifter och Böcker aflemnade från Krigs-Collegii Arkiv
Förteckning på Kinesiska Böcker i Uppsala universitets bibliotek
Förteckning på Kinesiska Böcker i Uppsala universitets bibliotek
Koncept till ansökan om handskriftslån från Linköpings stiftsbibliotek 1 oktober 1897 jämte koncept till kvittens av detta lån
Koncept till ansökan om handskriftslån från Linköpings stiftsbibliotek 1 oktober 1897 jämte koncept till kvittens av detta lån
Kuvert till Arthur Högstedt
Kuvert till Arthur Högstedt
Strindberg som biblioteksman
Strindberg som biblioteksman
Strindberg: Anteckningar rörande farmakologi och kemi
Strindberg: Anteckningar rörande farmakologi och kemi
Strindberg: Brev- eller telegramkoncept till Direktör Rönnblad
Strindberg: Brev- eller telegramkoncept till Direktör Rönnblad
Strindberg: Ekonomiska handlingar rörande uppgörelsen med Bonniers samt hemmet på Karlavägen 4
Strindberg: Ekonomiska handlingar rörande uppgörelsen med Bonniers samt hemmet på Karlavägen 4
Strindberg: Excerpt ur Balzacs "Louis Lambert"
Strindberg: Excerpt ur Balzacs "Louis Lambert"
Strindberg: Hvad skall man säga om detta?
Strindberg: Hvad skall man säga om detta?
Strindberg: Kartor till gamla världen. Grekland, Rom, Germanien, Gallien, Britannien
Strindberg: Kartor till gamla världen. Grekland, Rom, Germanien, Gallien, Britannien
Strindberg: Kuvert adresserat till Hugo Fröding
Strindberg: Kuvert adresserat till Hugo Fröding
Strindberg: Litterära utkast
Strindberg: Litterära utkast
Strindberg: Mystik - tills vidare
Strindberg: Mystik - tills vidare
Strindberg: Semitiska ordrötter
Strindberg: Semitiska ordrötter
Strindberg: Visitkort till Henry von Philp
Strindberg: Visitkort till Henry von Philp
Strindbergs ansökan till en skollärartjänst i Sunne
Strindbergs ansökan till en skollärartjänst i Sunne
Strindbergsautografer
Strindbergsautografer
Överlåtelse av uppföranderätten till "Till Damaskus" åt Svenska Teatern i Helsingfors
Överlåtelse av uppföranderätten till "Till Damaskus" åt Svenska Teatern i Helsingfors

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.