Visar 286 resultat

Arkivbeskrivning
Carl Milles samling : Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem Underserie
Förhandsgranska utskrift Visa:

Kontrakt, korrespondens m. m. angående Milles konstverk, 22 volymer.

Kontrakt, korrespondens m. m. angående Milles konstverk, 22 volymer.

Utställningar (korrespondens, förteckningar, försäljningar, kataloger m. m.),...

Utställningar (korrespondens, förteckningar, försäljningar, kataloger m. m.), 3 volymer.

Millesgården, 4 volymer.

Millesgården, 4 volymer.

Biographica, egna handlingar och anteckningar, 22 volymer.

Biographica, egna handlingar och anteckningar, 22 volymer.

Styrelseprotokoll med bilagor.

Styrelseprotokoll med bilagor.

Styrelseprotokoll med bilagor.

Styrelseprotokoll med bilagor.

Kopior av styrelseprotokoll nr 76 - 116.

Kopior av styrelseprotokoll nr 76 - 116.

Register över skulpturer (kortlåda).

Register över skulpturer (kortlåda).

Förteckning över försålda repliker (1960-1970). Terrakottarepliker/reliefer (...

Förteckning över försålda repliker (1960-1970). Terrakottarepliker/reliefer (1972-1984). Inventering av lager (1978-1984).

Allmän korrespondens samt förfrågningar och förslag om filmning (1980).

Allmän korrespondens samt förfrågningar och förslag om filmning (1980).

Allmän korrespondens (om böcker, besök, filmning, utställningar, museistatist...

Allmän korrespondens (om böcker, besök, filmning, utställningar, museistatistik, oljeskada m. m.).

Korrespondens angående förfrågningar m. m.

Korrespondens angående förfrågningar m. m.

Korrespondens angående förfrågningar m. m.

Korrespondens angående förfrågningar m. m.

Korrespondens rörande försålda repliker (Australien, Japan, USA).

Korrespondens rörande försålda repliker (Australien, Japan, USA).

Korrespondens rörande försålda repliker (Australien, Indonesien, Japan, USA).

Korrespondens rörande försålda repliker (Australien, Indonesien, Japan, USA).

Korrespondens angående försäljning av skulpturer (USA).

Korrespondens angående försäljning av skulpturer (USA).

Övrig korrespondens: LeRoy Dahlberg.

Övrig korrespondens: LeRoy Dahlberg.

Besökares tackbrev.

Besökares tackbrev.

Besökares tackbrev.

Besökares tackbrev.

Handlingar rörande fastigheter: ultraljudkontroll, försäkringsbrev, besiktnin...

Handlingar rörande fastigheter: ultraljudkontroll, försäkringsbrev, besiktningsprotokoll m. m.

Skatteärenden: deklarationer rörande fastigheter.

Skatteärenden: deklarationer rörande fastigheter.

Handlingar rörande Milles arbeten: kontrakt Milles - Bergmans Konstgjuterie A...

Handlingar rörande Milles arbeten: kontrakt Milles - Bergmans Konstgjuterie AB (1951-1953). Kontrakt Milles - R. F. Marlowe (1951). Kvitton å utlämnade skulpturer (1955-1970). Uppgifter om innehav av skulpturer till försäljning (1957-1969).

Stiftelsens personalhandlingar: löner, försäkringar.

Stiftelsens personalhandlingar: löner, försäkringar.

Arbetsrapporter.

Arbetsrapporter.

Handlingar rörande uppträdanden (konserter m. m.) på Millesgården.

Handlingar rörande uppträdanden (konserter m. m.) på Millesgården.

Huvudböcker.

Huvudböcker.

Kassabok.

Kassabok.

Kassabok.

Kassabok.

Kassabok.

Kassabok.

Kassabok.

Kassabok.

Dagbok.

Dagbok.

Dagbok.

Dagbok.

Dagbok.

Dagbok.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationslista (datalistor).

Verifikationslista (datalistor).

Kassabok.

Kassabok.

Kassabok.

Kassabok.

Kassabok.

Kassabok.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Dagrapporter, inventering.

Dagrapporter, inventering.

Dagrapporter.

Dagrapporter.

Dagrapporter.

Dagrapporter.

Övriga räkenskaper: anteckningsböcker.

Övriga räkenskaper: anteckningsböcker.

Övriga räkenskaper: verifikationer angående tryckning m. m.

Övriga räkenskaper: verifikationer angående tryckning m. m.

Pressklipp samt fotografier från Carl Milles jordfästning.

Pressklipp samt fotografier från Carl Milles jordfästning.

Kvitton och skrivelser från Herman Bergmans Konstgjuteri AB (1906-1909). Dive...

Kvitton och skrivelser från Herman Bergmans Konstgjuteri AB (1906-1909). Diverse räkningar, ekonomiska handlingar (1907-1908). Brev till och från Milles (1908-1909). Gåvobrev 1918 och 1938. Avtal med Kgl. Majt. (1948). Kopior av testamente (1953). Brev från brodern Evert Milles (1952). Fullmakt till advokaten Åkerlund (1953). Handlingar rörande Milles 80-årsdag (1955).

Kopior av Carl Milles självdeklarationer.

Kopior av Carl Milles självdeklarationer.

Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar angående ekonomiska...

Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar angående ekonomiska och organisatoriska frågor.

Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Diverse handlingar rörande Sti...

Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Diverse handlingar rörande Stiftelsen (kopior).

Ett kuvert med osorterat material (ekonomihandlingar, korrespondens, kopior a...

Ett kuvert med osorterat material (ekonomihandlingar, korrespondens, kopior av protokoll, o. dyl.).

Brev från Carl Milles till Olga Milles, 13 volymer.

Brev från Carl Milles till Olga Milles, 13 volymer.

Korrespondens angående försäljning av skulpturer (Canada, Japan, Europa, Vene...

Korrespondens angående försäljning av skulpturer (Canada, Japan, Europa, Venezuela, Indonesien).

Övrig korrespondens: skulptören Axel Wallenbergs (Wallis) papper.

Övrig korrespondens: skulptören Axel Wallenbergs (Wallis) papper.

Övrig korrespondens: kanslirådet G. H. Berggren.

Övrig korrespondens: kanslirådet G. H. Berggren.

Besökares tackbrev.

Besökares tackbrev.

Millesgårdens byggnader: diverse byggnadsarbeten.

Millesgårdens byggnader: diverse byggnadsarbeten.

Byggnadskommitténs handlingar.

Byggnadskommitténs handlingar.

Handlingar rörande Milles arbeten: utlämnade trycksaker och föremål, gipsmode...

Handlingar rörande Milles arbeten: utlämnade trycksaker och föremål, gipsmodeller, lånekvitton (1974-1984), avgjutningslistor (1957-1970), utställningar i Japan och USA (1967-1971). Prislistor (1965-1971), medaljer (1975).

Handlingar rörande förfalskningar av Milles skulpturer.

Handlingar rörande förfalskningar av Milles skulpturer.

Handlingar rörande annonsering, reklam, gruppbesök m. m.

Handlingar rörande annonsering, reklam, gruppbesök m. m.

Stiftelsens personalhandlingar: anställningskontrakt, lönelistor etc., M-Ö.

Stiftelsens personalhandlingar: anställningskontrakt, lönelistor etc., M-Ö.

Handlingar rörande stiftelsen: Carl och Olga Milles testamente (kopior). Hand...

Handlingar rörande stiftelsen: Carl och Olga Milles testamente (kopior). Handlingar rörande gåvor, byggnation, ändringar av stadgar (1967, 1977). Angående stats- och kommunbidrag till stiftelsen (1978). Stiftelsens aktier (1967-1971), m. m.

Huvudböcker (datalistor).

Huvudböcker (datalistor).

Handlingar rörande Carl Milles 80-årsdag 1955 (uppropet, insamlingen).

Handlingar rörande Carl Milles 80-årsdag 1955 (uppropet, insamlingen).

Kassabok.

Kassabok.

Dagbok.

Dagbok.

Dagbok.

Dagbok.

Dagbok.

Dagbok.

Dagbok.

Dagbok.

Dagbok.

Dagbok.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.

Verifikationer.
Resultat 1till100av286

Kungliga biblioteket
Kontakta oss