Showing 522 results

Archival description
Karin Fredgas efterlämnade papper
Print preview View:

Karin Fredgas efterlämnade papper

Karin Fredgas efterlämnade papper

Särtryck ur tidskriften Verdandi, Svenska Tryckeribolaget, Stockholm, 1 ex., ...

Särtryck ur tidskriften Verdandi, Svenska Tryckeribolaget, Stockholm, 1 ex., 1916

Norsk musikliv, Thronsen och Co., Oslo, 1 ex., 1945

Norsk musikliv, Thronsen och Co., Oslo, 1 ex., 1945

Le Rythme, Société d' imprimerie d' Ambilly, Genève, 1 ex., 1924

Le Rythme, Société d' imprimerie d' Ambilly, Genève, 1 ex., 1924

Le Rythme, Genève, 1 ex., 1930

Le Rythme, Genève, 1 ex., 1930

Tyska

Tyska

Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik, tryck Heinrich Jacoby, 1 ex., 1927

Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik, tryck Heinrich Jacoby, 1 ex., 1927

Tidningsartiklar och notiser på svenska, 118 st.

Tidningsartiklar och notiser på svenska, 118 st.

Annonser, svenska, 15 st.

Annonser, svenska, 15 st.

Tidningsartiklar på franska, 49 st.

Tidningsartiklar på franska, 49 st.

Ofullständiga artiklar, även bilder, 7 st.

Ofullständiga artiklar, även bilder, 7 st.

Förstorade fotografier (plastik) använda av Karin Fredga för affischering och...

Förstorade fotografier (plastik) använda av Karin Fredga för affischering och dylikt, 2 st.

Fotografier

Fotografier

Dansande flicka

Dansande flicka

Två dansande flickor

Två dansande flickor

Flicka och en boll

Flicka och en boll

Två sittande flickor

Två sittande flickor

Tre dansande barn med tamburin

Tre dansande barn med tamburin

Foto av en teckning förställande två dansande personer. Med dedikation. "...

Foto av en teckning förställande två dansande personer. Med dedikation. "Till Karin, ett litet minne! Tillj. Paula S.".

Bernard Reichel med äldste sonen Daniel.

Bernard Reichel med äldste sonen Daniel.

Tre poserande unga kvinnor.

Tre poserande unga kvinnor.

Lekande barn.

Lekande barn.

Fem barn spelar på instrument.

Fem barn spelar på instrument.

Fyra dansande kvinnor (fotot är klippt i två delar)

Fyra dansande kvinnor (fotot är klippt i två delar)

Fyra poserande kvinnor

Fyra poserande kvinnor

E. Jaques-Dalcroze med flera på utflykt.

E. Jaques-Dalcroze med flera på utflykt.

67 år gammal (?) E. Jaques-Dalcroze.

67 år gammal (?) E. Jaques-Dalcroze.

Studentanteckningar

Studentanteckningar

Rytmik.

Rytmik.

Rytmik, lektionsförberedelser m.m.

Rytmik, lektionsförberedelser m.m.

Anteckningar från Institut Jaques-Dalcroze, Genève samt från lektioner i solf...

Anteckningar från Institut Jaques-Dalcroze, Genève samt från lektioner i solfège, rytmik m.m.

Studentanteckningar (?), Bryssel, Stockholm, Maltesholm samt andra blandade a...

Studentanteckningar (?), Bryssel, Stockholm, Maltesholm samt andra blandade anteckningar.

Undervisningsanteckningar för lektioner vid Musikaliska Akademien (?).

Undervisningsanteckningar för lektioner vid Musikaliska Akademien (?).

Lektionsförberedelser lektion för lektion, 2 terminer (?).

Lektionsförberedelser lektion för lektion, 2 terminer (?).

Lektionsförberedelser för Kungl. Musikaliska Akademien, Stockholm.

Lektionsförberedelser för Kungl. Musikaliska Akademien, Stockholm.

Lektionsförberedelser för lektioner i Stockholm samt Bryssel.

Lektionsförberedelser för lektioner i Stockholm samt Bryssel.

Lektionsförberedelser för sommarkurs i Viggbyholm. ÄVEN anteckningar för lekt...

Lektionsförberedelser för sommarkurs i Viggbyholm. ÄVEN anteckningar för lektionsuppvisningar.

Ordlista av Monica Jaquet (glosor på franska, tyska och engelska).

Ordlista av Monica Jaquet (glosor på franska, tyska och engelska).

Hellkoff, Eva (?): "Kurs i Mensendick-gymnastik".

Hellkoff, Eva (?): "Kurs i Mensendick-gymnastik".

Thulstrup, Margareta: "Laban-teknik", "Nijinskis tankar om dan...

Thulstrup, Margareta: "Laban-teknik", "Nijinskis tankar om dans".

La danse à la coric.

La danse à la coric.

Esquisse rythmique av E. Jaques-Dalcroze.

Esquisse rythmique av E. Jaques-Dalcroze.

Le lac.

Le lac.

Notböcker/anteckningsböcker:

Notböcker/anteckningsböcker:

Notböcker/anteckningsböcker:

Notböcker/anteckningsböcker:

Harmoniuppgifter komponerade av Karin Fredga. Även anteckningar från Solfège-...

Harmoniuppgifter komponerade av Karin Fredga. Även anteckningar från Solfège- och improvisationskurser för E. Jaques-Dalcroze i Genève.

Examensuppgifter för certifikat i Genève.

Examensuppgifter för certifikat i Genève.

Diverse.

Diverse.

Diverse (ett nästan tomt häfte).

Diverse (ett nästan tomt häfte).

"Rhytmiques: Premiers exercices donnés aux enfants" av E. Jaques-Da...

"Rhytmiques: Premiers exercices donnés aux enfants" av E. Jaques-Dalcroze.

Diverse.

Diverse.

Förslag "Rytmik" utarbetat på begäran av ordföranden för Musikdeleg...

Förslag "Rytmik" utarbetat på begäran av ordföranden för Musikdelegationen (svensk och fransk version).

Anteckningar från Congrès du Rythm.

Anteckningar från Congrès du Rythm.

"Emile Jaques-Dalcroze, sa vie et son oeuvre".

"Emile Jaques-Dalcroze, sa vie et son oeuvre".

Föredrag (?), Musikaliska Akademien, Fredhällsskolan.

Föredrag (?), Musikaliska Akademien, Fredhällsskolan.

Om gehörsutbildning.

Om gehörsutbildning.

"Rytmikens ursprung".

"Rytmikens ursprung".

"Die Bedeutung der rhythmischen Erziehung".

"Die Bedeutung der rhythmischen Erziehung".

Rekommendationer till rytmikpedagoger.

Rekommendationer till rytmikpedagoger.

Axelsson, Karin: Anteckningar från rytmikkonferensen i Musikaliska Akademien.

Axelsson, Karin: Anteckningar från rytmikkonferensen i Musikaliska Akademien.

Borel, Jeanne-Alice: "Qu' est-ce que la rythmique?".

Borel, Jeanne-Alice: "Qu' est-ce que la rythmique?".

Faller, E.: "Qu' est-ce que la rythmique?".

Faller, E.: "Qu' est-ce que la rythmique?".

Huleux, Alphonse: "Solfège Jaques-Dalcroze".

Huleux, Alphonse: "Solfège Jaques-Dalcroze".

Roethlisberger, professor: Utdrag ur ett föredrag av honom.

Roethlisberger, professor: Utdrag ur ett föredrag av honom.

Sterny, Germaine: "Métrique, transformations, polymétries".

Sterny, Germaine: "Métrique, transformations, polymétries".

Werndstedt, Wilhelm: "La rythmique et l' education".

Werndstedt, Wilhelm: "La rythmique et l' education".

Intyg, identitetshandlingar, diplom m.m.

Intyg, identitetshandlingar, diplom m.m.

Meritförteckning och intyg

Meritförteckning och intyg

Handlingar angående pension

Handlingar angående pension

Ansökan samt bifall angående förordnande av inspektör vid Institut Jaques Dal...

Ansökan samt bifall angående förordnande av inspektör vid Institut Jaques Dalcroze, Konserthuset, Stockholm.

Ett blad med anteckningar.

Ett blad med anteckningar.

En prislapp (?).

En prislapp (?).

Ett kuvert adresserat till K. Fredga från Helge Brilioth.

Ett kuvert adresserat till K. Fredga från Helge Brilioth.

Ett vykort föreställande Genève, med anteckning.

Ett vykort föreställande Genève, med anteckning.

Räkenskaper, privat

Räkenskaper, privat

Räkenskaper, Institut Jaques-Dalcroze, Karin Fredgas skola

Räkenskaper, Institut Jaques-Dalcroze, Karin Fredgas skola

Skolans deklarerade inkomster och utgifter.

Skolans deklarerade inkomster och utgifter.

Redogörelse för verksamheten - Inkomster och utgifter samt bokslutsuppgifter.

Redogörelse för verksamheten - Inkomster och utgifter samt bokslutsuppgifter.

Redogörelse för verksamheten - Inkomster och utgifter med bl.a. elevlistor.

Redogörelse för verksamheten - Inkomster och utgifter med bl.a. elevlistor.

Handlingar angående Institut Jaques-Dalcroze-Karin Fredgas skola

Handlingar angående Institut Jaques-Dalcroze-Karin Fredgas skola

Program och prospekt.

Program och prospekt.

Kungörelse om uppvisningslektion under ledning av K. Fredga.

Kungörelse om uppvisningslektion under ledning av K. Fredga.

Kungörelse från Kungl. Skolöverstyrelsen till Institut Jaques-Dalcroze, Karin...

Kungörelse från Kungl. Skolöverstyrelsen till Institut Jaques-Dalcroze, Karin Fredgas skola.

Handlingar angående bildandet, sammankomster, organisation samt upplösning av...

Handlingar angående bildandet, sammankomster, organisation samt upplösning av Svenska Dalcroze skolans Lärareförbund (SDSL).

Protestbrev mot avskiljande av Dalcroze institutet från Konserthuset.

Protestbrev mot avskiljande av Dalcroze institutet från Konserthuset.

Program från uppvisning i Bryssel.

Program från uppvisning i Bryssel.

Vykort föreställande Institut Jaques-Dalcroze i Genéve.

Vykort föreställande Institut Jaques-Dalcroze i Genéve.

Institut Jaques-Dalcroze, London

Institut Jaques-Dalcroze, London

Program och prospekt.

Program och prospekt.

Program och prospekt.

Program och prospekt.

Övrigt (inbjudan/små affischer)

Övrigt (inbjudan/små affischer)

L' agneau blanc.

L' agneau blanc.

L' oiselet a quitté sa branche.

L' oiselet a quitté sa branche.

La moisson.

La moisson.

L' agneau blanc , L' oiselet a quitté sa branche.

L' agneau blanc , L' oiselet a quitté sa branche.

Emile Jaques Dalcroze noter (tryck): Musikkompositioner (utan text, med egen ...

Emile Jaques Dalcroze noter (tryck): Musikkompositioner (utan text, med egen text, till andras texter)

"L' oiselet", text och musik E. Jaques-Dalcroze.

"L' oiselet", text och musik E. Jaques-Dalcroze.

"L' oiseau bleu", musik E. Jaques-Dalcroze, text A. L. Hettisch.

"L' oiseau bleu", musik E. Jaques-Dalcroze, text A. L. Hettisch.

"6 petites pièces", musik E. Jaques-Dalcroze.

"6 petites pièces", musik E. Jaques-Dalcroze.

"Dix nouvelles chansons avec gestes: Etudes callisthéniques", text ...

"Dix nouvelles chansons avec gestes: Etudes callisthéniques", text och musik E. Jaques-Dalcroze.
Results 1 to 100 of 522

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.