Visar 315 resultat

Arkivbeskrivning
Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv Underserie
Förhandsgranska utskrift Visa:

Dossier: Kungliga Dramatiska Teaterns Association 1886-1899

Dossier: Kungliga Dramatiska Teaterns Association 1886-1899

Anteckningar [skol- och studieanteckningar]

Anteckningar [skol- och studieanteckningar]

Monsieur Le Ministre

Monsieur Le Ministre

Le Bourgeios Gentilhomme

Le Bourgeios Gentilhomme

Horatius och Lydia

Horatius och Lydia

Den Kaere Familie

Den Kaere Familie

Regina von Emmeritz

Regina von Emmeritz

Der liebe Onkel

Der liebe Onkel

Utan titel

Utan titel

SEKLERNAS NYÅRSNATT. Sagospel i en akt. Gustaf af Geijerstam. Svenska teatern...

SEKLERNAS NYÅRSNATT. Sagospel i en akt. Gustaf af Geijerstam. Svenska teatern. Jan. 1889

1) Circus från London den 9 september 1856. Program till en recettföreställni...

1) Circus från London den 9 september 1856. Program till en recettföreställning / 2) Circus Charles Lindström, odaterad program/affisch.

Fotografier från Harald Molanders resa 1890 med mera.

Fotografier från Harald Molanders resa 1890 med mera.

Beskrivning av Svenska Teatern vid tiden för Harald Molanders övertagande av ...

Beskrivning av Svenska Teatern vid tiden för Harald Molanders övertagande av den konstnärliga ledningen. Meiningarna, repertoar, recensioner med mera.

Spelåret 1886-87.

Spelåret 1886-87.

Spelåren 1886-93, ekonomi med mera.

Spelåren 1886-93, ekonomi med mera.

Spelåren 1888/89 och 89/90.

Spelåren 1888/89 och 89/90.

Diverse teaterklipp

Diverse teaterklipp

Början till manuskriptet om teaterskolan

Början till manuskriptet om teaterskolan

Diverse kontrakt

Diverse kontrakt

Insamlingslista och tal.

Insamlingslista och tal.

Angående pensioner. (Medlemsförteckningar) med mera.

Angående pensioner. (Medlemsförteckningar) med mera.

Memorandum med mera.

Memorandum med mera.

Kronprinsens Almanack

Kronprinsens Almanack

"Credo" - personliga reflexioner

"Credo" - personliga reflexioner

Olof Molanders utkast till hans tänkta fortsättning av boken om Harald Molander.

Olof Molanders utkast till hans tänkta fortsättning av boken om Harald Molander.

Ur dagens krönika - om teater i Stockholm

Ur dagens krönika - om teater i Stockholm

Material till bok om Harald Molander

Material till bok om Harald Molander

Vollert, Dorrit född Molander (1921- ). Uppsats: Humanism och klassisk dra...

Vollert, Dorrit född Molander (1921- ). Uppsats: Humanism och klassisk dramatik i Johannes Rudbeckius' kollegium 1610-1613. Uppsala 1961.

Ett färgfoto ur en tidning av den amerikanske fotografen Ansel Adams. Har kan...

Ett färgfoto ur en tidning av den amerikanske fotografen Ansel Adams. Har kanske legat till grund för en scendekoration - eventuellt Orestien.

Euripides (ca 480-406 f.Kr.): MEDEA. Tolkad av Hjalmar Gullberg. Bearbetad fö...

Euripides (ca 480-406 f.Kr.): MEDEA. Tolkad av Hjalmar Gullberg. Bearbetad för Kungl. Dramatiska Teatern av Olof Molander. Regiexemplar

Ibsen, Henrik (1828-1906): EN FOLKEFIENDE. Översättning 1940. Regiexemplar. (...

Ibsen, Henrik (1828-1906): EN FOLKEFIENDE. Översättning 1940. Regiexemplar. (Fenix och Folkan). 1940

Munk, Kaj (1898-1944), dansk präst och författare: HAN SITTER VID SMÄLTDEGELN...

Munk, Kaj (1898-1944), dansk präst och författare: HAN SITTER VID SMÄLTDEGELN. Pjäs i fem bilder

O' Neill, Eugene (1888-1953): SI, ISKARLEN KOMMER... Skådespel i fyra ak...

O' Neill, Eugene (1888-1953): SI, ISKARLEN KOMMER... Skådespel i fyra akter. Översättning: Sven Barthel. Bearbetning: Olof Molaner. (Originaltitel: THE ICEMAN COMETH). Regiexemplar. 1947

Shakespeare, William (1564-1616): OTHELLO. Del I-IV. Othello, Moren i Venedig...

Shakespeare, William (1564-1616): OTHELLO. Del I-IV. Othello, Moren i Venedig. Översättning: C. A. Hagberg. Scenbearbetning: Olof Molander. Regiexemplar. 1923

Strindberg, August (1849-1912): ETT DRAUMSPEL. Omsett av Halldis Moren Vesaas...

Strindberg, August (1849-1912): ETT DRAUMSPEL. Omsett av Halldis Moren Vesaas. Bearbetning: Olof Molander. 1964

Strindberg, August (1849-1912): KRONBRUDEN. Bearbetad av Olof Molander. Regib...

Strindberg, August (1849-1912): KRONBRUDEN. Bearbetad av Olof Molander. Regibok. 1938

Strindberg, August (1849-1912): MÄSTER OLOF. (Efter första manuskriptet 1872)...

Strindberg, August (1849-1912): MÄSTER OLOF. (Efter första manuskriptet 1872). Scenbearbetning 1933 av Olof Molander. Radiobearbetning.

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS. Scenbearbetning av Del II med ...

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS. Scenbearbetning av Del II med en avslutning ur Del III av Olof Molander 1943. Regibok. TILL DAMASKUS II och III. Dramaten. 1944.

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS II och III. Bearbetning av Olof...

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS II och III. Bearbetning av Olof Molander. Läsexemplar. Dramaten. 1961

Ibsen, Henrik (1828-1906): Arrangementsbog til PEER GYNT

Ibsen, Henrik (1828-1906): Arrangementsbog til PEER GYNT

ALMANACK 1940 MED KATOLSKT KYRKOÅR. 1940

ALMANACK 1940 MED KATOLSKT KYRKOÅR. 1940

FRISCH, MAX: Två dramer. Biedermann och pyromanerna - Andorra. (Stockholm, 1964)

FRISCH, MAX: Två dramer. Biedermann och pyromanerna - Andorra. (Stockholm, 1964)

HÖRDE NI. Nr 3. 1949

HÖRDE NI. Nr 3. 1949

LESEUR, ELISABETH: Dagbok och tankar för varje dag. (Stockholm, 1937)

LESEUR, ELISABETH: Dagbok och tankar för varje dag. (Stockholm, 1937)

MOLANDER, OLOF: Harriet Bosse. (Stockholm, 1920)

MOLANDER, OLOF: Harriet Bosse. (Stockholm, 1920)

SCHOTT, ANSELM: Römisches Messbuch. (Freiburg im Breisgau, 1934)

SCHOTT, ANSELM: Römisches Messbuch. (Freiburg im Breisgau, 1934)

SVENSKA TEATERFÖRBUNDET 1894-1934. (Stockholm, 1934)

SVENSKA TEATERFÖRBUNDET 1894-1934. (Stockholm, 1934)

TORSSLOW, STIG: Från pjäsval till premiär. (Stockholm, 1954)

TORSSLOW, STIG: Från pjäsval till premiär. (Stockholm, 1954)

WHITE, ELLEN G.: Vägen till Kristus. (Stockholm, 1966)

WHITE, ELLEN G.: Vägen till Kristus. (Stockholm, 1966)

ST. AUGUSTINUS. AUS GOTTGESCHENKTER FÜLLE. (München, 1930)

ST. AUGUSTINUS. AUS GOTTGESCHENKTER FÜLLE. (München, 1930)

JANITSCHEK, HUBERT: Albrecht Dürer

JANITSCHEK, HUBERT: Albrecht Dürer

MOLANDER, HARALD: Rokoko. Fragment. Sid 162-176

MOLANDER, HARALD: Rokoko. Fragment. Sid 162-176

SÄRTRYCK. Ord och Bild. 1899 Mounet-Sully av Harald Molander.

SÄRTRYCK. Ord och Bild. 1899 Mounet-Sully av Harald Molander.

Kungl. Dramatiska Teatern. Program: Till Damaskus. Andra delen. 1944

Kungl. Dramatiska Teatern. Program: Till Damaskus. Andra delen. 1944

Svenska Teatern i Helsingfors 1946-1947. (Årsberättelse). (Helsingfors, 1947)

Svenska Teatern i Helsingfors 1946-1947. (Årsberättelse). (Helsingfors, 1947)

Program vid Sveriges Riksdags middag i Grand Hôtel Royal vid dess 500-års min...

Program vid Sveriges Riksdags middag i Grand Hôtel Royal vid dess 500-års minnesfest. 28 maj 1935

Ahlenius, Holger: FRÅN STOCKHOLMS TEATRAR. Ord och bild. 5 st. 1947-1953

Ahlenius, Holger: FRÅN STOCKHOLMS TEATRAR. Ord och bild. 5 st. 1947-1953

Stiernstedt, Marika: LUDVIG NORDSTRÖMS FATA MORGANA. BLM. 1951

Stiernstedt, Marika: LUDVIG NORDSTRÖMS FATA MORGANA. BLM. 1951

Torsslow, Stig: BOURNONVILLESTUDIER. Teaterhistoriska Studier. Föreningen Dro...

Torsslow, Stig: BOURNONVILLESTUDIER. Teaterhistoriska Studier. Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner II. 1940

Tidningsartiklar av Olof Molander

Tidningsartiklar av Olof Molander

ETT DRÖMSPEL (August Strindberg), Dramaten.

ETT DRÖMSPEL (August Strindberg), Dramaten.

Porträtt av OLOF MOLANDER (Isaac Grünewald). Otte Skölds dekor till DEN OSYNL...

Porträtt av OLOF MOLANDER (Isaac Grünewald). Otte Skölds dekor till DEN OSYNLIGE. TILL DAMASKUS (August Strindberg). The Experimental Theatre of Vassar College 1958. (August Strindberg). Stor-Klas och Lill-Klar med mera.

Brunt fotoalbum: MEDEA. Helsingfors 1934.

Brunt fotoalbum: MEDEA. Helsingfors 1934.

Korresopndens mellan Hans Harald Molander och Dagmar Lyttkens (avskrifter)

Korresopndens mellan Hans Harald Molander och Dagmar Lyttkens (avskrifter)

Kondoleanser till Lydia Molander

Kondoleanser till Lydia Molander

Biographica

Biographica

Anteckningar (avskrifter)

Anteckningar (avskrifter)

Brev till Christian Dybeck

Brev till Christian Dybeck

Molanderarkivet: släktbrev

Molanderarkivet: släktbrev

Almanackor med anteckningar

Almanackor med anteckningar

Negativ

Negativ

Kommendörstecknet av Nordstjärneoden. (Kvitto). Ordnar, diplomatpass med mera...

Kommendörstecknet av Nordstjärneoden. (Kvitto). Ordnar, diplomatpass med mera (egna och ärvda).

Protokoll från styrelsen för Kungliga Dramatiska Teatern

Protokoll från styrelsen för Kungliga Dramatiska Teatern

Köpekontrakt - Magretelund med mera.

Köpekontrakt - Magretelund med mera.

Resedagbok

Resedagbok

Arkivkalendern

Arkivkalendern

Katolsk Kalender

Katolsk Kalender

Inköpsbok för böcker

Inköpsbok för böcker

Förteckning över önskvärda böcker

Förteckning över önskvärda böcker

Manus till diverse radiouppläsningar med mera.

Manus till diverse radiouppläsningar med mera.

Müssener, Helmuth (1936- ): Traumspiel. (Underlag för dissertation).

Müssener, Helmuth (1936- ): Traumspiel. (Underlag för dissertation).

Material till bok om Harald Molander. Kronologi och brevexcerperingar.

Material till bok om Harald Molander. Kronologi och brevexcerperingar.

Aristopahnes (445-385 f.Kr.): LYSISTRATE. Bearbetning för Kungl. Dramatiska T...

Aristopahnes (445-385 f.Kr.): LYSISTRATE. Bearbetning för Kungl. Dramatiska Teatern av Hjalmar Gullberg och Ivar Harrie. Läsexemplar.

Bhasa, indisk dramatiker: KRISCHNAS UNGDOMSÄFVENTYR. Skådespel. Fri översättn...

Bhasa, indisk dramatiker: KRISCHNAS UNGDOMSÄFVENTYR. Skådespel. Fri översättning efter H. Wellers tyska tolkning av Olof Molander. Personförteckning. (Stockholm, 1923)

Euripides (ca 480-406 f.Kr.): MEDEA. Tolkad av Hjalmar Gullberg. Scenbearbetn...

Euripides (ca 480-406 f.Kr.): MEDEA. Tolkad av Hjalmar Gullberg. Scenbearbetning Olof Molander. Regiexemplar

Josephson, Ragnar (1891-1966): FARLIG OSKULD. Teaterstycke i fem akter. Perso...

Josephson, Ragnar (1891-1966): FARLIG OSKULD. Teaterstycke i fem akter. Personförteckning

Nordström, Ludvig (1882-1942): LANDSORTS-BOHEME. Komedi. Diverse manus

Nordström, Ludvig (1882-1942): LANDSORTS-BOHEME. Komedi. Diverse manus

Saroyan, William (1908-1981), armenisk-amerikansk författare: LIVETS LEK. (TH...

Saroyan, William (1908-1981), armenisk-amerikansk författare: LIVETS LEK. (THE TIME OF OUR LIFE). Översättning: Herbert Wärnlöf. Bearbetad för Riksteaterturné 1941 av Olof Molander. Regiexemplar.

ETT DRAUMSPEL. Se ovan!

ETT DRAUMSPEL. Se ovan!

Strindberg, August (1849-1912): OVÄDER. Scenbearbetning

Strindberg, August (1849-1912): OVÄDER. Scenbearbetning

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS. Regibok. Se ovan!

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS. Regibok. Se ovan!

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS I-III. Ett drömspel. Textbearbe...

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS I-III. Ett drömspel. Textbearbetning av Olof Molander. Stockholms Stadsteaters Studio. Regibok. 1965

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS I-III. Stockholms Stadsteaters ...

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS I-III. Stockholms Stadsteaters Studio. Regibok (belysning, musik och ljudeffekter). 1965

AUKTIONSVERKETS (STOCKHOLMS STADS) KATALOG ÖVER OLOF MOLANDERS FÖRSÅLDA BIBLI...

AUKTIONSVERKETS (STOCKHOLMS STADS) KATALOG ÖVER OLOF MOLANDERS FÖRSÅLDA BIBLIOTEK. 1967

CLAIRVILLE, SIRAUDIN et KONING: La fille de Mme Angot. (Paris, 1924)

CLAIRVILLE, SIRAUDIN et KONING: La fille de Mme Angot. (Paris, 1924)

GOLDBERG, JACQUES: Regi. (Medföljer som bilaga till Thalia nr 17, 1912).

GOLDBERG, JACQUES: Regi. (Medföljer som bilaga till Thalia nr 17, 1912).

JACOBSOHN, SIEGFRIED: Max Reinhardt. (Berlin, 1910)

JACOBSOHN, SIEGFRIED: Max Reinhardt. (Berlin, 1910)

LINDBERG, PER: Kring ridån. (Stockholm, 1932)

LINDBERG, PER: Kring ridån. (Stockholm, 1932)

MOLIÈRE, Jean BAPTISTE POQUELIN: Fruentimmerskolen. Översättning: William Block

MOLIÈRE, Jean BAPTISTE POQUELIN: Fruentimmerskolen. Översättning: William Block

SCHYBERG, FREDERIK: Skådespelarkonst. (Malmö, 1949)

SCHYBERG, FREDERIK: Skådespelarkonst. (Malmö, 1949)
Resultat 1till100av315

Kungliga biblioteket
Kontakta oss