Visar 489 resultat

Arkivbeskrivning
Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:
Brev till Harald Molander från diverse personer
Brev till Harald Molander från diverse personer
Beskrivning av Svenska Teatern vid tiden för Harald Molanders övertagande av den konstnärliga ledningen. Meiningarna, repertoar, recensioner med mera.
Beskrivning av Svenska Teatern vid tiden för Harald Molanders övertagande av den konstnärliga ledningen. Meiningarna, repertoar, recensioner med mera.
Ankomst till Rom med mera.
Ankomst till Rom med mera.
Aeschylos (525-456 f.Kr.): ORESTIEN. Tolkad av Emil Zilliacus. Bearbetad för scenen av Olof Molander. Regibok. 1953
Aeschylos (525-456 f.Kr.): ORESTIEN. Tolkad av Emil Zilliacus. Bearbetad för scenen av Olof Molander. Regibok. 1953
Pärm med uppgifter om Olof Molanders teaterbana. Pressklipp och foton av föreställningar.
Pärm med uppgifter om Olof Molanders teaterbana. Pressklipp och foton av föreställningar.
Kungl. Dramatiska Teaterns Program: Tisdagen den 18 februari 1908. (Festspel, Prolog och Mäster Olof).
Kungl. Dramatiska Teaterns Program: Tisdagen den 18 februari 1908. (Festspel, Prolog och Mäster Olof).
Utan titel
Utan titel
AHLBOM, ERNST: Minnen och anteckningar från en trettiofemårig teaterbana. (Helsingfors, 1919)
AHLBOM, ERNST: Minnen och anteckningar från en trettiofemårig teaterbana. (Helsingfors, 1919)
Utsigter från MOTALA. Fotoalbum. Fotograf: Niklas Anton Molander (1822-1867).
Utsigter från MOTALA. Fotoalbum. Fotograf: Niklas Anton Molander (1822-1867).
Resedagbok
Resedagbok
Olof Molanders utkast till hans tänkta fortsättning av boken om Harald Molander.
Olof Molanders utkast till hans tänkta fortsättning av boken om Harald Molander.
Ahlenius, Holger: FRÅN STOCKHOLMS TEATRAR. Ord och bild. 5 st. 1947-1953
Ahlenius, Holger: FRÅN STOCKHOLMS TEATRAR. Ord och bild. 5 st. 1947-1953
En Lyckoriddare
En Lyckoriddare
Egna böcker och översättningar
Egna böcker och översättningar
Spelåret 1891-92.
Spelåret 1891-92.
Ibsen, Henrik (1828-1906): EN FOLKEFIENDE. Översättning 1940. Regiexemplar. (Fenix och Folkan). 1940
Ibsen, Henrik (1828-1906): EN FOLKEFIENDE. Översättning 1940. Regiexemplar. (Fenix och Folkan). 1940
GOLDBERG, JACQUES: Regi. (Medföljer som bilaga till Thalia nr 17, 1912).
GOLDBERG, JACQUES: Regi. (Medföljer som bilaga till Thalia nr 17, 1912).
Material till bok om Harald Molander. Kronologi och brevexcerperingar.
Material till bok om Harald Molander. Kronologi och brevexcerperingar.
Svenska Teatern. Finlands Svenska Nationalscen 1953-1954. (Årsberättelse). (Helsingfors, 1954)
Svenska Teatern. Finlands Svenska Nationalscen 1953-1954. (Årsberättelse). (Helsingfors, 1954)
Harald Molanders egna böcker
Harald Molanders egna böcker
Brunius, August: MAX REINHARDT 1920. Ord och Bild. 1920
Brunius, August: MAX REINHARDT 1920. Ord och Bild. 1920
Den stackars Jonathan
Den stackars Jonathan
Uppsatser om Harald Molander. Samlingar till Harald Molander III.1 och VII. Ett skri av anklagelse. Gerhart Hauptmann och Die Weber i 1890-talets Sverige. Seminarieversion, höstterminen 1980 av Per Ringby (1950- ).
Uppsatser om Harald Molander. Samlingar till Harald Molander III.1 och VII. Ett skri av anklagelse. Gerhart Hauptmann och Die Weber i 1890-talets Sverige. Seminarieversion, höstterminen 1980 av Per Ringby (1950- ).
Teaterprogram: Mikado. Helsingfors
Teaterprogram: Mikado. Helsingfors
Spelåret 1892-93.
Spelåret 1892-93.
Josephson, Ragnar (1891-1966): FARLIG OSKULD. Teaterstycke i fem akter. Personförteckning
Josephson, Ragnar (1891-1966): FARLIG OSKULD. Teaterstycke i fem akter. Personförteckning
Tryck och småtryck. OBS! Endast ett urval i förteckningen
Tryck och småtryck. OBS! Endast ett urval i förteckningen
HAGEMANN, CARL: Regie. Die Kunst der szenischen Darstellung. 1916
HAGEMANN, CARL: Regie. Die Kunst der szenischen Darstellung. 1916
Bokauktionskatalog över böcker efter Olof Molander. 1967
Bokauktionskatalog över böcker efter Olof Molander. 1967
NATIONALSCEN. BLM. 1963:1
NATIONALSCEN. BLM. 1963:1
En studie om Kaj Munk och programblad för Det Nya Teater.
En studie om Kaj Munk och programblad för Det Nya Teater.
Lagerkvist, Pär (1891-1974): a) HAN SOM FICK LEVA OM SITT LIV. Skådespel i tre akter. Regiexemplar. b) SISTA MÄNSKAN. Bearbetning. c) DEN OSYNLIGE. Bearbetning.
Lagerkvist, Pär (1891-1974): a) HAN SOM FICK LEVA OM SITT LIV. Skådespel i tre akter. Regiexemplar. b) SISTA MÄNSKAN. Bearbetning. c) DEN OSYNLIGE. Bearbetning.
Vollert, Dorrit född Molander (1921- ). Uppsats: Humanism och klassisk dramatik i Johannes Rudbeckius' kollegium 1610-1613. Uppsala 1961.
Vollert, Dorrit född Molander (1921- ). Uppsats: Humanism och klassisk dramatik i Johannes Rudbeckius' kollegium 1610-1613. Uppsala 1961.
Sveriges Radios "Teaterronden", Häfte nr 6 1967 med ett minnesprogram om Olof Molander.
Sveriges Radios "Teaterronden", Häfte nr 6 1967 med ett minnesprogram om Olof Molander.
HOLBERG, LUDVIG: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. (Köpenhamn, 1958)
HOLBERG, LUDVIG: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. (Köpenhamn, 1958)
STUDENT 22. UNDER LUNDAGÅRDS KRONOR. Fjärde samlingen
STUDENT 22. UNDER LUNDAGÅRDS KRONOR. Fjärde samlingen
Utställningskatalog från Paris' Salongen år 1883, Salon de 1883. Catalogue des ouvrages DE PEINTURE ET DE SCULPURE des artistes vivants. (Paris, 1883)
Utställningskatalog från Paris' Salongen år 1883, Salon de 1883. Catalogue des ouvrages DE PEINTURE ET DE SCULPURE des artistes vivants. (Paris, 1883)
Spelåren 1886-93, ekonomi med mera.
Spelåren 1886-93, ekonomi med mera.
Skizzbok Richard Berg
Skizzbok Richard Berg
Noter
Noter
Kejsarens nya kläder
Kejsarens nya kläder
Pressklipp: Teaterrecensioner med mera. OBS! Endast ett urval i förteckningen.
Pressklipp: Teaterrecensioner med mera. OBS! Endast ett urval i förteckningen.
Harrie, Ivar. RACINES ANDROMAQUE. Ord och Bild. 1932
Harrie, Ivar. RACINES ANDROMAQUE. Ord och Bild. 1932
Program vid Sveriges Riksdags middag i Grand Hôtel Royal vid dess 500-års minnesfest. 28 maj 1935
Program vid Sveriges Riksdags middag i Grand Hôtel Royal vid dess 500-års minnesfest. 28 maj 1935
Spelåren 1886/87, 88 och 89. Recensioner i dagspressen och i Finsk Tidskrift.
Spelåren 1886/87, 88 och 89. Recensioner i dagspressen och i Finsk Tidskrift.
Molnár, Franz (egentligen Neumann), (1878-1952), ungersk författare: EN KOMEDI PÅ SLOTTET. En anekdot i tre akter. Översättning från tyskan av Carlo Keil-Möller. Oscarsteatern 1928, 1929. Regiexemplar.
Molnár, Franz (egentligen Neumann), (1878-1952), ungersk författare: EN KOMEDI PÅ SLOTTET. En anekdot i tre akter. Översättning från tyskan av Carlo Keil-Möller. Oscarsteatern 1928, 1929. Regiexemplar.
HÖRDE NI. Nr 3. 1949
HÖRDE NI. Nr 3. 1949
Programblad och kommentarer, tidningsrecensioner etc. från uppförandet på Stockholm Nations teater av "Horatius och Lydia".
Programblad och kommentarer, tidningsrecensioner etc. från uppförandet på Stockholm Nations teater av "Horatius och Lydia".
Spelåren 1888/89 och 89/90.
Spelåren 1888/89 och 89/90.
Kungen roar sig
Kungen roar sig
Foton
Foton
Inbjudning till doktorspromotioner vid Lunds Universitet. Maj 1947
Inbjudning till doktorspromotioner vid Lunds Universitet. Maj 1947
Franz (egentligen Neumann), (1878-1952), ungersk författare: EN KOMEDI PÅ SLOTTET. Folkparksturné 1941. Regiexemplar.
Franz (egentligen Neumann), (1878-1952), ungersk författare: EN KOMEDI PÅ SLOTTET. Folkparksturné 1941. Regiexemplar.
JACOBSOHN, SIEGFRIED: Max Reinhardt. (Berlin, 1910)
JACOBSOHN, SIEGFRIED: Max Reinhardt. (Berlin, 1910)
INLDEDNING: Världens Bästa Dramer. 1961
INLDEDNING: Världens Bästa Dramer. 1961
Severo Torelli
Severo Torelli
Spelåren 1890/91 och 91/92.
Spelåren 1890/91 och 91/92.
FRI VANDRING. BLM
FRI VANDRING. BLM
Harald Molander och Svenska Teatern i Helsingfors. Materialet dokumenterar Svenska Teaterns i Helsingfors verksamhet åren 1886-1893, Harald Molanders tid som intendent vid teatern. (Svenska Teatern i Helsingfors kallades fram till 1871 för Nya Teatern.) Materialet innehåller brev- och dagboksexcerpter, avskrifter av tidningsrecensioner, förteckningar över repertoar, personal med mera. Pressklippen omfattar åren 1896-1900. Uppgifter angående dekorskisser, regiexemplar, manus, kontrakt och protokoll se övriga delar av förteckningen.
Harald Molander och Svenska Teatern i Helsingfors. Materialet dokumenterar Svenska Teaterns i Helsingfors verksamhet åren 1886-1893, Harald Molanders tid som intendent vid teatern. (Svenska Teatern i Helsingfors kallades fram till 1871 för Nya Teatern.) Materialet innehåller brev- och dagboksexcerpter, avskrifter av tidningsrecensioner, förteckningar över repertoar, personal med mera. Pressklippen omfattar åren 1896-1900. Uppgifter angående dekorskisser, regiexemplar, manus, kontrakt och protokoll se övriga delar av förteckningen.
Munk, Kaj (1898-1944), dansk präst och författare: HAN SITTER VID SMÄLTDEGELN. Pjäs i fem bilder
Munk, Kaj (1898-1944), dansk präst och författare: HAN SITTER VID SMÄLTDEGELN. Pjäs i fem bilder
JOSEPHSON, RAGNAR och HOOGLAND, CLAES: Från Johanna till Amorina. Bilder och repliker från Dramatens spelår 1948-1951. (Stockholm, 1951)
JOSEPHSON, RAGNAR och HOOGLAND, CLAES: Från Johanna till Amorina. Bilder och repliker från Dramatens spelår 1948-1951. (Stockholm, 1951)
Harald Molander går i landsflykt. En källstudie av Olof Molander. (KRING KONST OCH KULTUR).
Harald Molander går i landsflykt. En källstudie av Olof Molander. (KRING KONST OCH KULTUR).
Brev till Olof Molander
Brev till Olof Molander
KATOLSK KATEKES. (Stockholm, 1929)
KATOLSK KATEKES. (Stockholm, 1929)
Spelåret 1892/93.
Spelåret 1892/93.
Nordström, Ludvig (1882-1942): LANDSORTS-BOHEME. Komedi. Diverse manus
Nordström, Ludvig (1882-1942): LANDSORTS-BOHEME. Komedi. Diverse manus
Svenska Teatern i Helsingfors: LILLA HELGONET. 12 mars 1904
Svenska Teatern i Helsingfors: LILLA HELGONET. 12 mars 1904
Ollén, Gunnar: Recension av Torsten Eklunds doktorsavhandling Tjänstekvinnans son. Samlaren. 1948
Ollén, Gunnar: Recension av Torsten Eklunds doktorsavhandling Tjänstekvinnans son. Samlaren. 1948
Sankt Andreas fest
Sankt Andreas fest
Spelåret 1894/95.
Spelåret 1894/95.
Brev från Olof Molander
Brev från Olof Molander
KJERBÖLL-PETERSEN, LORENZ: Die Schauspielkunst. 1925. Med Olof Molanders anteckningar
KJERBÖLL-PETERSEN, LORENZ: Die Schauspielkunst. 1925. Med Olof Molanders anteckningar
Sjöberg, Alf med flera: ETT TEATERSAMTAL OM BRECHT. Ord och Bild. 1964
Sjöberg, Alf med flera: ETT TEATERSAMTAL OM BRECHT. Ord och Bild. 1964
O' Neill, Eugene (1888-1953): KLAGA MÅNDE ELEKTRA. Del I-III. Översättning och bearbetning: Olof Molander. Bilder från 1933 års uppsättning. Regiexemplar 1964.
O' Neill, Eugene (1888-1953): KLAGA MÅNDE ELEKTRA. Del I-III. Översättning och bearbetning: Olof Molander. Bilder från 1933 års uppsättning. Regiexemplar 1964.
Spelåren 1896-1898.
Spelåren 1896-1898.
Oidentifierade brev till Olof Molander
Oidentifierade brev till Olof Molander
LESEUR, ELISABETH: Dagbok och tankar för varje dag. (Stockholm, 1937)
LESEUR, ELISABETH: Dagbok och tankar för varje dag. (Stockholm, 1937)
Genom telefon
Genom telefon
Harald Molander: Anmälan till pressen om Molières "Den inbillade sjuke" inför premiären på Svenska Teatern i Helsingfors.
Harald Molander: Anmälan till pressen om Molières "Den inbillade sjuke" inför premiären på Svenska Teatern i Helsingfors.
Sachs, Hans: DEN VANDRANDE STUDENTEN I PARADIS. Översättning: Hjalmar Gullberg. Ord och Bild. 1936
Sachs, Hans: DEN VANDRANDE STUDENTEN I PARADIS. Översättning: Hjalmar Gullberg. Ord och Bild. 1936
O' Neill, Eugene (1888-1953): KLAGA MÅNDE ELEKTRA. Del I-III. Läsexemplar 1964. Se ovan!
O' Neill, Eugene (1888-1953): KLAGA MÅNDE ELEKTRA. Del I-III. Läsexemplar 1964. Se ovan!
Kyssen
Kyssen
LINDBERG, PER: Kring ridån. (Stockholm, 1932)
LINDBERG, PER: Kring ridån. (Stockholm, 1932)
SEKLERNAS NYÅRSNATT. Sagospel i en akt. Gustaf af Geijerstam. Svenska teatern. Jan. 1889
SEKLERNAS NYÅRSNATT. Sagospel i en akt. Gustaf af Geijerstam. Svenska teatern. Jan. 1889
Spelåren 1898-1900.
Spelåren 1898-1900.
Biographica
Biographica
Stiernstedt, Marika: LUDVIG NORDSTRÖMS FATA MORGANA. BLM. 1951
Stiernstedt, Marika: LUDVIG NORDSTRÖMS FATA MORGANA. BLM. 1951
ETT DRÖMSPEL (August Strindberg), Dramaten.
ETT DRÖMSPEL (August Strindberg), Dramaten.
Illusion på teatern
Illusion på teatern
Ett färgfoto ur en tidning av den amerikanske fotografen Ansel Adams. Har kanske legat till grund för en scendekoration - eventuellt Orestien.
Ett färgfoto ur en tidning av den amerikanske fotografen Ansel Adams. Har kanske legat till grund för en scendekoration - eventuellt Orestien.
Kongs-emnerne
Kongs-emnerne
KONUNG OIDIPUS (Sofokles)
KONUNG OIDIPUS (Sofokles)
Två nätter
Två nätter
Faust
Faust
Om att gå till teatern
Om att gå till teatern
ANTIGONE (Sofokles) och SPÖKSONATEN (August Strindberg)
ANTIGONE (Sofokles) och SPÖKSONATEN (August Strindberg)
Monsieur Le Ministre
Monsieur Le Ministre
ITALIENSKA SCENERIER. Joseph Furttenbach (1591-1667)
ITALIENSKA SCENERIER. Joseph Furttenbach (1591-1667)
Att tappa koncepterna på teatern
Att tappa koncepterna på teatern
Porträtt av OLOF MOLANDER (Isaac Grünewald). Otte Skölds dekor till DEN OSYNLIGE. TILL DAMASKUS (August Strindberg). The Experimental Theatre of Vassar College 1958. (August Strindberg). Stor-Klas och Lill-Klar med mera.
Porträtt av OLOF MOLANDER (Isaac Grünewald). Otte Skölds dekor till DEN OSYNLIGE. TILL DAMASKUS (August Strindberg). The Experimental Theatre of Vassar College 1958. (August Strindberg). Stor-Klas och Lill-Klar med mera.
Resultat 1 till 100 av 489

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.