Visar 44 resultat

Arkivbeskrivning
Släkten Jungbeck: Brev och handlingar
Förhandsgranska utskrift Visa:
Avskrifter av äldre dikter bland Gerda Jungbecks papper
Avskrifter av äldre dikter bland Gerda Jungbecks papper
Beckgren, Christian (1786-1829), smedsmästare i Stockholm
Beckgren, Christian (1786-1829), smedsmästare i Stockholm
Biographica
Biographica
Bouppteckning efter Ebba Christina Norberg, född Schough (1761-1811)
Bouppteckning efter Ebba Christina Norberg, född Schough (1761-1811)
Brev från Ernst Jungbeck
Brev från Ernst Jungbeck
Brev från F. A. Jungbeck
Brev från F. A. Jungbeck
Brev från Henrik Jungbeck
Brev från Henrik Jungbeck
Brev från Mauritz Jungbeck
Brev från Mauritz Jungbeck
Brev från O. Jungbeck
Brev från O. Jungbeck
Brev från Sophia Jungbeck
Brev från Sophia Jungbeck
Brev till Edmund Jungbeck
Brev till Edmund Jungbeck
Brev till Gerda Jungbeck
Brev till Gerda Jungbeck
Brev till O. Jungbeck
Brev till O. Jungbeck
Bäckgren, Christian Fredrik (1813-1893), smed, skådespelare
Bäckgren, Christian Fredrik (1813-1893), smed, skådespelare
Diverse notifikationer
Diverse notifikationer
Fullmakt från Mauritz Jungbecks bröder för fadern, såsom ombud vid Mauritz Jungbecks bouppteckning m.m.
Fullmakt från Mauritz Jungbecks bröder för fadern, såsom ombud vid Mauritz Jungbecks bouppteckning m.m.
Genealogica m.m.
Genealogica m.m.
Genealogica och biographica
Genealogica och biographica
Handlingar angående Cronholmska bokhandeln i Malmö
Handlingar angående Cronholmska bokhandeln i Malmö
Handlingar angående det av F. A. Jungbeck en tid ägda Bruzaholms jernbruk
Handlingar angående det av F. A. Jungbeck en tid ägda Bruzaholms jernbruk
Handskriven läro- och övningsbok i musik
Handskriven läro- och övningsbok i musik
Hushållsanteckningar u.å., samt bouppteckningsutkast efter Sophia Jungbeck
Hushållsanteckningar u.å., samt bouppteckningsutkast efter Sophia Jungbeck
Jungbeck, Carl Fredrik: Biographica, genealogica m.m.
Jungbeck, Carl Fredrik: Biographica, genealogica m.m.
Jungbeck, Christian Oscar (1815-1894), smed, vagnfabrikör och hans hustru Jungbeck, Maria Sophia, född Beckgren (1815-1868)
Jungbeck, Christian Oscar (1815-1894), smed, vagnfabrikör och hans hustru Jungbeck, Maria Sophia, född Beckgren (1815-1868)
Jungbeck, Edmund (1859-1933) bokhandlare i Borås och hans hustru Jungbeck, Gerda, född Carlander (1867- )
Jungbeck, Edmund (1859-1933) bokhandlare i Borås och hans hustru Jungbeck, Gerda, född Carlander (1867- )
Jungbeck, Ernst Ossian (1844-1924), lantbrukare
Jungbeck, Ernst Ossian (1844-1924), lantbrukare
Jungbeck, Fredrik August (1844- ), lantbrukare
Jungbeck, Fredrik August (1844- ), lantbrukare
Jungbeck, Georg Mauritz (1847-1870), bokhandlare
Jungbeck, Georg Mauritz (1847-1870), bokhandlare
Jungbeck, Hernik (1813-1878), rådman i Malmö
Jungbeck, Hernik (1813-1878), rådman i Malmö
Jungbeck, Karl Kristian Arvid (1843-1906), kammarrättsrevisor och hans hustru Jungbeck, Hedda Mary Idalia, född Norberg (1850- )
Jungbeck, Karl Kristian Arvid (1843-1906), kammarrättsrevisor och hans hustru Jungbeck, Hedda Mary Idalia, född Norberg (1850- )
Karl Jungbecks papper
Karl Jungbecks papper
Långstycken [avskrifter]. Tillhöriga Anders Petter Pettersson, Malmö 1834 givna till C. O. Jungbeck 1838. - Edmud Jungbeck Malmö 1878
Långstycken [avskrifter]. Tillhöriga Anders Petter Pettersson, Malmö 1834 givna till C. O. Jungbeck 1838. - Edmud Jungbeck Malmö 1878
Notifikationer, verser vid dödsfallet
Notifikationer, verser vid dödsfallet
Oscar Jungbecks papper
Oscar Jungbecks papper
Papper rörande släkten Beckgren och ett par medlemmar av den
Papper rörande släkten Beckgren och ett par medlemmar av den
Räkenskaper och diverse handlingar
Räkenskaper och diverse handlingar
Silhuetter av Gerda Junbgeck, souvenirer m.m.
Silhuetter av Gerda Junbgeck, souvenirer m.m.
Släkten Jungbeck: Brev och handlingar
Släkten Jungbeck: Brev och handlingar
Sophia Jungbecks papper
Sophia Jungbecks papper
Spridda dagboksanteckningar av Sophia Jungbeck från 1850- och 60-talen, bl.a. om brodern, skådespelaren Chr. Fredrik Bäckgren
Spridda dagboksanteckningar av Sophia Jungbeck från 1850- och 60-talen, bl.a. om brodern, skådespelaren Chr. Fredrik Bäckgren
Tal vid jordfästningen 4/9-1868; tryckta verser och notifikationer
Tal vid jordfästningen 4/9-1868; tryckta verser och notifikationer
Tal vid kyrkoherden Carl Olof Fribergs (1853-1930) grav
Tal vid kyrkoherden Carl Olof Fribergs (1853-1930) grav
Verser av Henrik Jungbeck jämte (fragmentariskt) register till desamma av brorsonen, bokhandlaren i Borås, Edmund Jungbeck
Verser av Henrik Jungbeck jämte (fragmentariskt) register till desamma av brorsonen, bokhandlaren i Borås, Edmund Jungbeck
Verser och tal vid Henrik Jungbecks begravning
Verser och tal vid Henrik Jungbecks begravning

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.