Visar 236 resultat

Arkivbeskrivning
Hammarskjöldska arkivet Underserie
Förhandsgranska utskrift Visa:

Brev, adresser, uppvaktningar: uppvaktningar på födelsedagar.

Brev, adresser, uppvaktningar: uppvaktningar på födelsedagar.

Brev, adresser, uppvaktningar: bevis på överlämnandet av adress och gåvor med...

Brev, adresser, uppvaktningar: bevis på överlämnandet av adress och gåvor med anledning av landshövdingens avgång.

Avhandlingar, uppsatser, excerpter och anteckningar: prejudikatsamling, regis...

Avhandlingar, uppsatser, excerpter och anteckningar: prejudikatsamling, register över författningar och anteckningar ang rättsfall.

Bevis om förordnanden, utnämningar, uppdrag och medlemskap: diplom från unive...

Bevis om förordnanden, utnämningar, uppdrag och medlemskap: diplom från universitet och organisationer. Även en gåva i form av karta över portugisiska upptäcktsresor.

Koncept, manuskript och strödda anteckningar: koncept till medaljinskriptione...

Koncept, manuskript och strödda anteckningar: koncept till medaljinskriptioner. Dikter i original och översättning.

Koncept, manuskript och strödda anteckningar: manuskript till en icke utgiven...

Koncept, manuskript och strödda anteckningar: manuskript till en icke utgiven bok i sjörätt (sid. 185-373).

Räkenskaper: brev. Inventarielistor. Överklagningsärenden och låneförbindelse...

Räkenskaper: brev. Inventarielistor. Överklagningsärenden och låneförbindelser. Inköp och försäljning av bostäder.

Västmanlands Norra Domsaga: allmänt, brev (1887-1890). Uppsala universitet: b...

Västmanlands Norra Domsaga: allmänt, brev (1887-1890). Uppsala universitet: brev, föreläsningar och examinationer m.m. (1885-1895).

Länsstyrelsen i Uppsala län: Mälareprovinsernas elektriska länsförening (1917...

Länsstyrelsen i Uppsala län: Mälareprovinsernas elektriska länsförening (1917-1926); nykterhetsfrågan (1918-1923); polisväsende (1911-1946).

Länsstyrelsen i Uppsala län: sjukvård (1905-1930); skogsbruk (1913-1930); sko...

Länsstyrelsen i Uppsala län: sjukvård (1905-1930); skogsbruk (1913-1930); skolväsende (1909-1936); spannmålslagerhus (1901-1914).

Ministären Hammarskjöld, allmänt: petitioner till Konungen och statsministern...

Ministären Hammarskjöld, allmänt: petitioner till Konungen och statsministern i original och kopia från enskilda och sammanslutningar. Register över ärenden och besök m.m.

Ministären Hammarskjöld, regeringstillträdet och försvarsfrågan: pressklipp o...

Ministären Hammarskjöld, regeringstillträdet och försvarsfrågan: pressklipp och avskrifter ang bondetåget. Hjalmar Hammarskjölds anteckningar och koncept ang proposition om härordning, värnpliktslag, regeringsbildningen m.m.

Ministären Hammarskjöld, regeringstillträdet och försvarsfrågan: handlingar a...

Ministären Hammarskjöld, regeringstillträdet och försvarsfrågan: handlingar ang härordningen.

Ministären Hammarskjöld, handel, samfärdsel, försörjning: handlingar ang Hand...

Ministären Hammarskjöld, handel, samfärdsel, försörjning: handlingar ang Handels-, Folkhushållnings- och Livsmedelskommissionerna.

Ministären Hammarskjöld, läge, gränser, neutralitet: kopior från marinstabens...

Ministären Hammarskjöld, läge, gränser, neutralitet: kopior från marinstabens utrikesavdelning, handlingar ang Englands postbeslag, avskrifter av brev och telegram till och från svenska beskickningar.

Ministären Hammarskjöld, opinionsyttringar: telegram från enskilda, organisat...

Ministären Hammarskjöld, opinionsyttringar: telegram från enskilda, organisationer och sammanslutningar.

Ministären Hammarskjöld, opinionsyttringar: adresser, förteckning över mottag...

Ministären Hammarskjöld, opinionsyttringar: adresser, förteckning över mottagna brev.

Riksdagens första kammare, Utrikesnämnden och utrikesutskottet: Utrikesnämnde...

Riksdagens första kammare, Utrikesnämnden och utrikesutskottet: Utrikesnämndens sammanträdeshandlingar. Koncept till Sveriges skrivelse till italienska regeringen ang bombning av ambulanser i Abessinien 1936.

Offentliga uppdrag och åtaganden: Järnvägarnas Skiljedomstol (1911-1915); Kun...

Offentliga uppdrag och åtaganden: Järnvägarnas Skiljedomstol (1911-1915); Kungariket Sveriges stadshypotekskassa och stadshypoteksföreningar (1909-1935).

Offentliga uppdrag och åtaganden: Polska telefonaktiebolagets egendom (1940);...

Offentliga uppdrag och åtaganden: Polska telefonaktiebolagets egendom (1940); Prins Vilhelms skilsmässa (1913, utan år); Reformationens Jubileumsgåva (1916-1921); Regeringsrätten (1903-1907); Revision av handelsbalken (1893).

Offentliga uppdrag och åtaganden: sakkunnighetsutlåtande ang professur i Lund...

Offentliga uppdrag och åtaganden: sakkunnighetsutlåtande ang professur i Lund (1905, utan år); Sinnessjukhusnämnden (1935); skiljedom allmänt (1901-1903).

Offentliga uppdrag och åtaganden: skiljedom Sverige-Norge ang Grisbådarna.

Offentliga uppdrag och åtaganden: skiljedom Sverige-Norge ang Grisbådarna.

Offentliga uppdrag och åtaganden: Unionskommittén (1896-1905); Unionsupplösni...

Offentliga uppdrag och åtaganden: Unionskommittén (1896-1905); Unionsupplösningen 1905 (1892-1906).

Internationella organ för fred och folkrätt: allmänt (1913-1919); Académie de...

Internationella organ för fred och folkrätt: allmänt (1913-1919); Académie de droit international de la Haye (1922-1951); Académie internationale de droit comparé (1926-1938); Alliance universelle contre la guerre (1926); Association littéraire et artistique international (1896-1927); Carnegie endowment for international peace (1912-1938); Comité de défense des intérêtes nationaux et de consiliation international (1905); Comité maritime international (1923-1937); Ekonomisk världskonferens 1933 (1933); Fasta mellanfolkliga domstolen i Haag (1923-1949).

Akademier och samfund: Svenska Akademien (1948); Vetenskapsakademien (1930-19...

Akademier och samfund: Svenska Akademien (1948); Vetenskapsakademien (1930-1952); Vetenskapssocieteten i Uppsala (1910-1921).

Uppvaktningar, inbjudningar och fester: telegram.

Uppvaktningar, inbjudningar och fester: telegram.

Uppvaktningar, inbjudningar och fester: jul- och nyårskort.

Uppvaktningar, inbjudningar och fester: jul- och nyårskort.

Uppvaktningar, inbjudningar och fester: menyer, bordsplaceringar m.m.

Uppvaktningar, inbjudningar och fester: menyer, bordsplaceringar m.m.

Föreningar, konferenser och utmärkelser: handlingar ang De Blindas Vänner.

Föreningar, konferenser och utmärkelser: handlingar ang De Blindas Vänner.

Räkenskaper: kassaböcker, kontraböcker m.m.

Räkenskaper: kassaböcker, kontraböcker m.m.

Tryckt material och fotografier: fotografier, oskrivna vykort m.m.

Tryckt material och fotografier: fotografier, oskrivna vykort m.m.

Fotografier: fotoalbum med bilder tagna av Dag Hammarskjöld, familjefoton och...

Fotografier: fotoalbum med bilder tagna av Dag Hammarskjöld, familjefoton och foton från officiella möten.

Pressklipp, tidningar: klippalbum, pressklipp ang Dag Hammarskjöld samlade av...

Pressklipp, tidningar: klippalbum, pressklipp ang Dag Hammarskjöld samlade av Bo Hammarskjöld. Övriga pressklipp delvis sorterade.

Centrala organ, delegationer och kommittéer: handlingar ang Naturvårdsdelegat...

Centrala organ, delegationer och kommittéer: handlingar ang Naturvårdsdelegationen.

Länsstyrelsen i Södermanlands län: handlingar ang Flens Sjukhem, Nyköpings la...

Länsstyrelsen i Södermanlands län: handlingar ang Flens Sjukhem, Nyköpings lasarett och S:ta Annas sjukhus (1919-1936); handlingar ang Benninge Lanthushållsskola, Lantmannaskolan i Strängnäs, Lövsta Skolhem, Nyköpings kommunala Flickskola, Södra skolan i Flen och Ulfhälls Lantbruksskola (1932-1960).

Riksorganisationer: handlingar ang Svenska Vägföreningen.

Riksorganisationer: handlingar ang Svenska Vägföreningen.

Enskilda företag: handlingar ang Goodyear och LAMCO.

Enskilda företag: handlingar ang Goodyear och LAMCO.

Korrespondens, huvudserie, Hammarskjöld, Britte - V, oidentifierade (1917-196...

Korrespondens, huvudserie, Hammarskjöld, Britte - V, oidentifierade (1917-1966); samt teckningar och kassabok (1908-1925).

Teckningar m.m.

Teckningar m.m.

Fotografier och negativ.

Fotografier och negativ.

Ämnesordnade handlingar: Academie de Droit de la Haye, Carnegie Endowment for...

Ämnesordnade handlingar: Academie de Droit de la Haye, Carnegie Endowment for International Peace, dagboksblad med anteckningar från en konferens i Bryssel, Féderation Aéronautique Internationale, fredskongressen i Paris, 3:e Haagkonferensen, förhandlingar ang Spetsbergen.

Ämnesordnade handlingar: förhandlingar ang Öresund, Institut de Droit Interna...

Ämnesordnade handlingar: förhandlingar ang Öresund, Institut de Droit International, International Law Association, Briand-Kellogpakten.

Ämnesordnade handlingar: koncept till artiklar av Åke Hammarskjöld samt korre...

Ämnesordnade handlingar: koncept till artiklar av Åke Hammarskjöld samt korrespondens.

Ämnesordnade handlingar: koncept till föredrag. Fasta mellanfolkliga domstole...

Ämnesordnade handlingar: koncept till föredrag. Fasta mellanfolkliga domstolen i Haag (mål ang Grönland bl.a.), Luftkonferens i Stockholm.

Ämnesordnade handlingar: Nationernas Förbunds Juristkommission, Nationernas F...

Ämnesordnade handlingar: Nationernas Förbunds Juristkommission, Nationernas Förbunds Nedrustningskonferens 1932.

Ämnesordnade handlingar: Nationernas Förbund. Privata journaler med minnesant...

Ämnesordnade handlingar: Nationernas Förbund. Privata journaler med minnesanteckningar från åren 1934-1936.

Ämnesordnade handlingar: Röda Korsets Studiekommitté ang reorganisation av in...

Ämnesordnade handlingar: Röda Korsets Studiekommitté ang reorganisation av internationella Röda Korset, korrespondens.

Ämnesordnade handlingar: Röda Korsets Studiekommitté ang reorganisation av in...

Ämnesordnade handlingar: Röda Korsets Studiekommitté ang reorganisation av internationella Röda Korset, diverse.

Ämnesordnade handlingar enligt dossiéplan: E05, tryck ang Tysklands krigsskad...

Ämnesordnade handlingar enligt dossiéplan: E05, tryck ang Tysklands krigsskadestånd, artiklar av Åke Hammarskjöld, korrespondens. Nationernas Förbund.

Ämnesordnade handlingar enligt dossiéplan: E06, Nationernas Förbund. F01, Fas...

Ämnesordnade handlingar enligt dossiéplan: E06, Nationernas Förbund. F01, Fasta mellanfolkliga domstolen i Haag. Konferens i Barcelona.

Ämnesordnade handlingar enligt dossiéplan: F02, Nationernas Förbund (om Sveri...

Ämnesordnade handlingar enligt dossiéplan: F02, Nationernas Förbund (om Sverige). F06, handlingar ang Nationernas Förbunds sekretariats flyttning till Genève. G01, Fasta mellanfolkliga domstolen i Haag (val av domare) vid Nationernas Förbunds representantmöte. Protokoll från möte lett av Hjalmar Branting ang "Rustning och blockad" m.m.

Korrespondens: visitkort, kondoleanser och uppvaktningar.

Korrespondens: visitkort, kondoleanser och uppvaktningar.

Brev. Se särskilt brevskrivarregister.

Brev. Se särskilt brevskrivarregister.

Internationella organ för fred och folkrätt: Fredskongresser 1911, 1915 och 1...

Internationella organ för fred och folkrätt: Fredskongresser 1911, 1915 och 1916 (1911-1916); Institut de droit international (1905-1947).

Nationernas Förbund: Comité pour la codification du droit international.

Nationernas Förbund: Comité pour la codification du droit international.

Nationernas Förbund: Nedrustningskonferensen 1932.

Nationernas Förbund: Nedrustningskonferensen 1932.

Brev, adresser, uppvaktningar: uppvaktningar på födelsedagar.

Brev, adresser, uppvaktningar: uppvaktningar på födelsedagar.

Avhandlingar, uppsatser, excerpter och anteckningar: skrivböcker och anteckni...

Avhandlingar, uppsatser, excerpter och anteckningar: skrivböcker och anteckningar från skoltiden.

Avhandlingar, uppsatser, excerpter och anteckningar: handlingar ang examensar...

Avhandlingar, uppsatser, excerpter och anteckningar: handlingar ang examensarbetet 1882, tentamensuppsats i straffrätt, avhandlingen ang gruvregal och gruvegendom.

Koncept, manuskript och strödda anteckningar: almanackor 1880-1889, 1892, 192...

Koncept, manuskript och strödda anteckningar: almanackor 1880-1889, 1892, 1925-1953.

Koncept, manuskript och strödda anteckningar: koncept till tal och minnesord,...

Koncept, manuskript och strödda anteckningar: koncept till tal och minnesord, samt till översättningen av "Revolutionen i Ryssland" och tryck ang bolsjevismen.

Koncept, manuskript och strödda anteckningar: manuskript till "Neutralit...

Koncept, manuskript och strödda anteckningar: manuskript till "Neutralité en general".

Räkenskaper: kassakladdar och kassaböcker.

Räkenskaper: kassakladdar och kassaböcker.

Teckningar och fotografier.

Teckningar och fotografier.

Uppsala universitet, föreläsningar och examinationer: manuskript till föreläs...

Uppsala universitet, föreläsningar och examinationer: manuskript till föreläsningar om gruvstadgan och sjörätt.

Uppsala universitet, föreläsningar och examinationer: manuskript till föreläs...

Uppsala universitet, föreläsningar och examinationer: manuskript till föreläsningar och kollegier i äganderätt och växelrätt.

Länsstyrelsen i Uppsala län: brev till landshövdingen i skilda ämnen, A-K.

Länsstyrelsen i Uppsala län: brev till landshövdingen i skilda ämnen, A-K.

Länsstyrelsen i Uppsala län: brev till landshövdingen i skilda ämnen, L-Ö.

Länsstyrelsen i Uppsala län: brev till landshövdingen i skilda ämnen, L-Ö.

Länsstyrelsen i Uppsala län: Hushållningssällskapet (1915-1951); jordbruk (19...

Länsstyrelsen i Uppsala län: Hushållningssällskapet (1915-1951); jordbruk (1906-1931); Jubileumsfonden 1928 (1928).

Länsstyrelsen i Uppsala län: livsmedelsförsörjning.

Länsstyrelsen i Uppsala län: livsmedelsförsörjning.

Ministären Hammarskjöld: brev till statsministern i skilda ämnen, A-Ö.

Ministären Hammarskjöld: brev till statsministern i skilda ämnen, A-Ö.

Ministären Hammarskjöld, allmänt: handlingar ang inlandsbanan, malmtransport ...

Ministären Hammarskjöld, allmänt: handlingar ang inlandsbanan, malmtransport och spårförbindelse med ryska järnvägar. Bo Hammarskjölds minnesanteckningar ang ministären Hammarskjöld.

Ministären Hammarskjöld, regeringstillträdet och försvarsfrågan: handlingar a...

Ministären Hammarskjöld, regeringstillträdet och försvarsfrågan: handlingar ang värnpliktslagen.

Ministären Hammarskjöld: förhandlingar Sverige-England.

Ministären Hammarskjöld: förhandlingar Sverige-England.

Ministären Hammarskjöld, handel, samfärdsel, försörjning: Generaltullstyrelse...

Ministären Hammarskjöld, handel, samfärdsel, försörjning: Generaltullstyrelsens statistik ang export och import. Socialstyrelsens sammanställningar ang kreaturspriser.

Ministären Hammarskjöld, riksdagsarbetet: brev samt handlingar ang riksdagsar...

Ministären Hammarskjöld, riksdagsarbetet: brev samt handlingar ang riksdagsarbetet.

Ministären Hammarskjöld, opinionsyttringar: undertecknade brev.

Ministären Hammarskjöld, opinionsyttringar: undertecknade brev.

Riksdagens första kammare, Utrikesnämnden och utrikesutskottet: Utrikesutskot...

Riksdagens första kammare, Utrikesnämnden och utrikesutskottet: Utrikesutskottets sammanträdeshandlingar. Handlingar ang spanienfrivilliga 1937.

Offentliga uppdrag och åtaganden: Bolagskommittén, förslag ang aktiebolagslag.

Offentliga uppdrag och åtaganden: Bolagskommittén, förslag ang aktiebolagslag.

Offentliga uppdrag och åtaganden: Guldklausulen.

Offentliga uppdrag och åtaganden: Guldklausulen.

Offentliga uppdrag och åtaganden: skiljedom Tyskland-Frankrike ang Casablanca.

Offentliga uppdrag och åtaganden: skiljedom Tyskland-Frankrike ang Casablanca.

Offentliga uppdrag och åtaganden: förhandlingar Sverige-Norge-Ryssland ang Sp...

Offentliga uppdrag och åtaganden: förhandlingar Sverige-Norge-Ryssland ang Spetsbergen.

Internationella organ för fred och folkrätt: Institut intermédiaire à la Haye...

Internationella organ för fred och folkrätt: Institut intermédiaire à la Haye (1918); International law association (1910-1953).

Internationella organ för fred och folkrätt: Kommitté och konferenser ang int...

Internationella organ för fred och folkrätt: Kommitté och konferenser ang internationell privaträtt (1897-1911); Kommittén för beredande av 3:e fredskonferensen (1910-1919).

Nationernas Förbund, allmänt: brev, handlingar ang internationell rättsordnin...

Nationernas Förbund, allmänt: brev, handlingar ang internationell rättsordning, Fredskongressens förslag 1919.

Akademier och samfund: Lantbruksakademien (1918-1937); Nobelstiftelsen (1897-...

Akademier och samfund: Lantbruksakademien (1918-1937); Nobelstiftelsen (1897-1948).

Akademier och samfund: Svenska Akademien.

Akademier och samfund: Svenska Akademien.

Uppvaktningar, inbjudningar och fester: av Agnes och Hjalmar Hammarskjöld bev...

Uppvaktningar, inbjudningar och fester: av Agnes och Hjalmar Hammarskjöld bevistade fester, jubiléer, middagar, vigselakter m.m.

Almanackor, dagböcker, koncept och anteckningar: dagboksanteckningar och dagb...

Almanackor, dagböcker, koncept och anteckningar: dagboksanteckningar och dagböcker m.m.

Almanackor, dagböcker, koncept och anteckningar: anteckningar ang hushållet, ...

Almanackor, dagböcker, koncept och anteckningar: anteckningar ang hushållet, kom-ihåg-listor.

Tryckt material och fotografier: biblar, andaktsböcker, Bukowskis katalog öve...

Tryckt material och fotografier: biblar, andaktsböcker, Bukowskis katalog över Fridolf Almquists tavelsamling, m.m.

Betyg, förordnanden, utnämningar, utmärkelser, medlemskap: examensbetyg, dipl...

Betyg, förordnanden, utnämningar, utmärkelser, medlemskap: examensbetyg, diplom, bevis om medaljer, entlediganden etc.

Dagböcker, handlingar rörande familjen, anteckningar: almanackor, strödda ant...

Dagböcker, handlingar rörande familjen, anteckningar: almanackor, strödda anteckningar, handlingar ang Dag Hammarskjöld och andra familjeärenden.

Centrala organ, delegationer och kommittéer: handlingar ang Riksblocksdelegat...

Centrala organ, delegationer och kommittéer: handlingar ang Riksblocksdelegationen, Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap, Skiljenämnd vid avtalsförhandlingar m.m.

Centrala organ, delegationer och kommittéer: handlingar ang Statens Jordbruks...

Centrala organ, delegationer och kommittéer: handlingar ang Statens Jordbruksnämnd.

Centrala organ, delegationer och kommittéer: handlingar ang Statens Livsmedel...

Centrala organ, delegationer och kommittéer: handlingar ang Statens Livsmedelskommission.

Länsstyrelsen i Södermanlands län, föreningar m.m.: handlingar ang Föreningen...

Länsstyrelsen i Södermanlands län, föreningar m.m.: handlingar ang Föreningen Södermanlands länsmuseum, Gripsholmsföreningen, Södermanlands Befälsutbildningsförbund, friidrottsförbund, hembygdsförbund, körförbund m.fl.

Länsstyrelsen i Södermanlands län: handlingar ang Åsa Folkhögskola och Ökna L...

Länsstyrelsen i Södermanlands län: handlingar ang Åsa Folkhögskola och Ökna Lantmannaskola (1937-1960); handlingar ang Liljas Stiftelse, Lundmarkska kuratelet, Schmiterlöwska Stiftelsen och Stiftelsen för samhällshjälp (1944-1963).

Länsstyrelsen i Södermanlands län, särskilda ärenden: handlingar ang Mälsåker...

Länsstyrelsen i Södermanlands län, särskilda ärenden: handlingar ang Mälsåkers slott, Nationalinsamlingen till Delawaremonumentet, Nykterhet, Ordensutdelning, Oxelösund m. fl. ärenden.

Internationella organisationer: handlingar ang Nordiska Administrativa Förbun...

Internationella organisationer: handlingar ang Nordiska Administrativa Förbundet.
Resultat 1till100av236

Kungliga biblioteket
Kontakta oss