Visar 435 resultat

Arkivbeskrivning
Astrid Lindgrens arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

Astrid Lindgrens arkiv

  • SE S-HS L230
  • Arkiv
  • 1933--2007

TID
Arkivet omfattar i huvudsak perioden 1933-2007. Tyngdpunkten ligger på perioden efter 1970, då anställningen på Rabén & Sjögrens förlag upphörde. I samband därmed verkar viss gallring ha skett. De delar av arkivet som förvarades i hemmet, främst manuskript, stenogram och pressklipp, tycks relativt kompletta. Framför allt manuskriptsamlingen (L 230:4) innehåller verk också från 1930-talet, d.v.s. före Lindgrens egentliga debut 1944. Genom Saltkråkan AB har även material daterat efter hennes bortgång i januari 2002 tillförts arkivet. Framför allt gäller det korrespondens i samband med dödsfallet samt pressklipp. De senare täcker perioden 1944-2007.
OMFÅNG
Astrid Lindgrens arkiv är troligen ett av de mest omfattande som en enskild svensk lämnat efter sig. Arkivet fyller drygt 140 hyllmeter, och omfattar uppemot tusen arkivkapslar och -kartonger. Den totala samlingen brev till Astrid Lindgren, inberäknat brev från vuxna och barn, privatkorrespondens såväl som affärsdito, jul- och födelsedagshälsningar mm, omfattar närmare 75 000 brev. Ca 27 000 brev från 11 800 brevskrivare till Astrid Lindgren har katalogiserats i ett brevskrivarregister. Därtill kommer okatalogiserade samlingar med jul- och födelsedagshälsningar, vissa beundrarbrev, barnbrev mm. (Se vidare L 230: 1: Brev till Astrid Lindgren). Breven från Astrid Lindgren är jämförelsevis få och utgörs främst av kopior. Endast i undantagsfall kopierade Lindgren sina utgående brev. Ett fåtal originalbrev ingår bland breven från Astrid Lindgren, samtliga skänkta till biblioteket efter hennes död. Registret över brev från Astrid Lindgren omfattar ca 900 brevkopior till ca 530 mottagare. Därtill kommer ca 2 600 brev skrivna av hennes sekreterare under åren 1994-2002 (se vidare L 230:2: Brev från Astrid Lindgren).

Vidare innehåller arkivet ca 600 manuskript, 660 stenogramblock och drygt 850 foton. Separata förteckningar finns över detta. Biographica, pressklipp (uppskattningsvis ca 100 000), affischer, teaterprogram, dedikationsexemplar och annat tryck liksom övrigt material är mer översiktligt redovisat. Till arkivet hör även 23 ämnesordnade dossiéer, som redovisas separat - de flesta med egna förteckningar.

Slutligen omfattar arkivet i KB även den del av Astrid Lindgrens bibliotek som tidigare förvarats i hennes sommarhus på Furusund. Furusundsbiblioteket är, liksom biblioteket i stockholmsbostaden, katalogiserat i Regina och i LIBRIS (KB:s bestånd, signum Lindgrensamlingen respektive Lindgrensamlingen Furusund).

Av Astrid Lindgren

Pippi Långstrump på de sju haven av Astrid Lindgren.
Filmmanuskript. Stencil, häfte med spiralrygg. 145 bl.
Anmärkning: Med notering om ändringar på titelsidan
På rymmen med Pippi Långstrump av Astrid Lindgren (1970)
Filmmanuskript. Stencil, häfte med spiralrygg. 86 bl
På smutstitelsidan: Film nr 8N-189.

Av Astrid Lindgren

[Ronja rövardotter]. Resumé till tv-serie [1985?]
Maskinsksrift (kopia) med ändring av Astrid Lindgrens hand. 3 bl. + kopia av följebrev
Sinnenas estrad – fantasi. [1985?]
TV-manus. Maskinskrift (kopia) 3 bl. + korrespondenskort
Anmärkning: Bygger på inledningen till Mio, min Mio

Av annan hand

The new adventures of Pippi Longstocking.
”Flow chart2 + bakgrundsmaterial för pressen. Kopior 11, 11 bl.
Anmärkning: filmmanuskript saknas
Pippi Longstocking. Story outline for one 24 minute film in animated cartoon form. Based on the storiers by Astrid Lindgren by Monja and Brenda Danischewsky. Stencil 12 bl.
[Pippi Longstocking]. Sammandrag av engelsk synopsis på tecknad serie på Pippi. Stencil, 3 bl.
”Vi börjar med Hoppetossa i full storm…” Datautskrift 2 bl. Filmsynopsis?
Karlsson på taket, [animerad långfilm]efter böckerna av Astrid Lindgren. Manus Vibeke Idsoe.
99-03-05. 92 bl. – På svenska
Karlsson på taket …Manus Vibeke Idsoe.
Version 6, 18 maj 1999. 78 bl. – På danska
Karlsson på taket … Filmmanus Vibeke Idsoe
22 maj 2000. 87 bl. – På svenska
Karlsson på taket … Manus Vibeke Idsoe
10 juni 1999. 81 bl. – Scenanvisningar på danska, repliker på svenska
Karlsson på taket … Manus Vibeke Idsoe
99-09-20. 87 bl. – På svenska
[Karlsson på taket] … Tecknad film
Kommentarer från Vibeke Idsoe 10/4 ’00, 6 blad; 15/5’00, 2 bl. + följebrev 22 maj 2000 från Walle Bergendahl, SF
Karlsson vom Dach. (Animerad tv-serie. Tysk version)
Karlsson der reichste Mann der Welt. Von Marion Hohenfeld. 31 bl.
Karlsson vom Dach
Karlsson, das kleine Gespenst vom Vasaviertel. Von Charlotte Habersack und Kurt Haderer. 30 bl.
Karlsson vom Dach
Karlsson feiert Ostern. Von Charlotte Habersach und Hurt Haderer. ”Teaser”. 1 bl.

Radiodramatiseringar

(kvarto-format)
[Dialog mellan Pippi Långstrump och Pelle Svanslös för radioprogrammet Karusellen]
Maskinskrift (genomslagskopia) 5 bl.
Ingen rövare finns i skogen (1-2)
Maskinskrift (genomslagskopia) 5+8 bl.
Ingen rövare finns i skogen.
Stencil, häfte, 18 bl.
Lillebror
Radioserie i 13 avsnitt. Stencil, 13 häften. 164 bl.
Anmärkning: Sänd i radio 1954. Ingick i programmet ”Sittinitti”
Ex A och B
Mio, min Mio
Radiodramatisering i 8 avsnitt. Stencil, 8 häften. 73 bl.
Anmärkning: Sänd i radio 1962. Ex A och B
Mio, min Mio av Astrid Lindgren. Dramatisering i två delar av Astrid Lindgren och Sixten Grönros.
Radiodramatisering i 2 delar. Stencil, 2 häften. 35 bl.
Anmärkning: Sänd i radio 1973

Radiodramatiseringar

(kvarto-format)
Rasmus, Pontus och Toker
Radioserie i 13 delar. Maskinskrift (genomslagskopia). 212 bl.
Anmärkning: Del 7 inkomplett, slutet saknas
Rasmus, Pontus och Toker. Elfte avsnittet
Maskinskrift. 11 bl.
Anmärkning: Variant av avsnitt 11 i radioserien
Rasmus, Pontus och Toker.
Radioserie i 13 delar. Stencil, 14 häften. 329 bl.
Anmärkning: Häfte 1, ex A och B

Grammofoninspelningar

Alla vi barn i Bullerbyn .
Förslag till skiva av Doreen Denning.
Maskinskrift (kopia) 1, 22 bl.
Mera om oss barn i Bullerbyn
Denning, Doreen: Skivmanus.
Maskinskrift (kopia) 23 bl. + kopia av följebrev
Emil-skivan
Maskinskrift (genomslagskopia). 9, 8, [1] bl.
Emil LP
Maskinskrift. Fotokopia. 16, 17 bl.
[Karlsson på taket]
Maskinskrift (genomslagskopia). 10 bl. (paginering 9-18)
Anmärkning: Inkomplett
[Mio, min Mio]
Maskinskrift (genomslagskopia) + fotokopia av brev från Staffan Götestam 1981
[Pippi Långstrump]
Maskinskrift 2 bl. + Inledning till brev med anvisningar (fotokopia med anteckningar)
Ronja rövardotter
Berättartext till Ronja-skivan.
Maskinskrift (delvis genomslagskopia), med ändringar + Följebrev till Kerstin [Kvint]
med förtydliganden. 7+1 bl.
Ronja rövardotter
Berättartext till Ronja-skiva Maskinskrift (kopia) med kommentarer av Astrid Lindgrens hand. 20 bl.

Övrigt

Andrew Peterson, svensk pionjär i Amerika
Maskinskrift (genomslagskopia) 8 bl.
Astrids undring en morgon i Furusund
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Anteckning på baksidan ”Undring” till Saltkråkebarnen (för deras tidning)
Finns det olika träd?
Maskinskrift (genomslagskopia) 7 bl.
Flickorna i barnlitteraturen… [(987)
Maskinskrift (förstorad kopia) 4 bl. + kopia av brev från Svenska ambassaden i Rom 1987-03-12
Håll inne slåsset
Maskinskrift 4 bl.
Anm.: Publicerad i Mobbning och våld i verkligheten. Partille 1998
Jag mötte Småland i Amerika.
Maskinskrift 4 bl.
Anm.: Publ. i Husmodern 1948:25. Bilaga: Särtryck ur Urshults krönika 1958
Jag skulle önska … [önskan inför 1960-talet]
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Jag tycker om Stockholm ..
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Livets mening …
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Se även L 230:4:10:3 Vad livet är konstigt
Mer kärlek
Maskinskrift. 4 bl.
Anm.: Publicerad i Perspektiv 1952(3):7
Mitt bildval
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Anm.: Om Emil i Lönneberga
Något att glädjas åt
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Om barnafödande i Sverige
Maskinskrift (fotostatkopia) 3 bl.
Anm.: Publicerad i Barn? Författare, forskare och skolungdomar diskuterar varför det föds så få barn. Stockholm 1983
Om fred.
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Variant på berättelsen om stenen på kökshyllan (i tacktalet vid mottagandet av tyska bokhandelns fredspris 1978)
Småland
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Publicerad i Dagens Nyheter 22 juli 19??. Bilaga: pressklipp
Ständige stenhuggaren Carl David af Wirsén
Maskinskrift (genomslagskopia) 8 bl.
Anm.: Publicerad i Författarnas litteraturhistoria. Del 2 (1978)
[Vad livet är konstigt ...]
Handskrift 1 bl.
Se även L 230:4:10:3 Livets mening

Allmänt

Astrid Lindgrens snask – en replik
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Bilaga: pressklipp Stockholmstidningen 1959-04-23
Debattinlägg om ”Blomkvisteri”
Maskinskrift 2 bl.
Inkomplett
Folkets längtan efter fred …
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Anm.: På ALs brevpapper
Hjälp! [Låt mig få skriva böcker i stället för brev]. Öppet brev till Sveriges lärare
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Publicerad i Lärartidningen/Svensk skoltidning 1984
Hur upplever du ålderdomen?
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Enkätsvar till tidskriften Välkommen 1976
Intervju om besök i Berlin
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
Anm.: Astrid Lindgren har skrivit hela intervjun själv. Anteckning av Astrid Lindgrens hand ”1953 i Svensk Bokhandel tror jag. Efter Berlin”
Kan inte en gammal dam vara förtjusande …
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Anm.: Om Marianne Meurling, Kristdala. På baksidan med ALs hand: ”Till Per Meurling om hans mor (efter hans dumma uttalande i Idun)”
Konsten att vara barn.
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
Anm.: Anteckning av ALs hand på baksidan: ”originalmanus till Det är inte lätt att vara barn”. Publicerad i DN 1939-12-07
Konsten att vara barn
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
Anmärkning: Först publicerad i DN 1939-12-07
Konsten att vara barn
Maskinskrift 3 bl.
Anm.: Med tillägg i blyerts av annan hand. Kära Christina-Louise Gestrin…
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
Anm.: Genmäle på recension av ”Spelar min lind …” i tidskriften Astra 1985.
Bilaga: kopia av följebrev från AL
Kära vänner … [Öppet brev till skolelever som skrivit till Astrid Lindgren]. 2 ex.
Maskinskrift (original och genomslagskopia) 3+3 bl.
Käre Hans Peterson!
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: På baksidan med ALs hand: ”Hans Rabéns (dvs mitt) svar på H.P.:s artikel om ’halvkonst’”. Publicerad i Stockholmstidningen
Mitt förhållande till Wagner…
Maskinskrift 1 bl.
Anm.: Utkast till enkätsvar. Bilaga: kopia av brev från Bayreuter Festspiele
Olika citat som jag minns (enkät i Böckernas värld)
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
På tal om Kommer Viktoria?
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Anm.: Om invigning av miljö i Sagobyn [1983]
Ueber allen Gipfeln …
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Anm.: Svar på förfrågan från Westermanns Monatshefter okt/nov 1976
Uppvuxen sedan barnaspene …
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Anm.: Om att kommuner åter kan kalla sig stad. Insändare signerad ”Vän av gammal ordning”

Om droger och hälsa

Bidrag till ”FAMN-bilaga, Svenska Dagbladet 1983
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Bilaga: brevkopia från Peter Ström, FAMN (Föreningen Artister mot Narkotika)
Det är inte klokt vad det är skönt att leva! … 2 ex.
Maskinskrift (original och genomslagskopia) 1 +1 bl.
Anm:. Text för En rökfri generations kampanj
Framtidsfolket.
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Text i samband med annonskampanj 1981. Bilaga: pressklipp
Hallå där!
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Anteckning av ALs hand på baksidan: ”Har livet lärt dej något som dagens ungdom osv”
Hallå där!
Maskinskrift 1 bl.
Anm: Antecknining av ALs hand på baksidan ”Lärorikt för dagens ungdom (senare version)”
Har livet lär mig något …
Maskinskrift 1 bl.
How wonderful to be alive!
Maskinskrift 1 bl.
En rökfri generation
Maskinskrift, delvis genomslagskopia, 3 bl.

Översättningar av Astrid Lindgren

Adams, Richard: Tigerresan. Svensk tolkning Astrid Lindgren. R&S 1977
Maskinskrift (genomslagskopia). 5 bl.
Anmärkning: Texten är komplett (trots numrering)
Rey, Hans Augusto: Cirkus i stan. Översättning Anna Ericsson. R&S 1970
Maskinskrift 3 bl.
Rey, Hans Augusto: Min unge, var är du? Översatt av Anna Ericsson. R&S 1970
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
[Samuel August och Hanna i Hult]. Tysk översättning, av Astrid Lindgren
Maskinskrift, 14 bl.
Anmärkning: Skrivet på Astrid Lindgrens privata brevpapper och med rättelser av hennes hand

Korrektur: översättningar (folio)

Røverdatteren Ronja. Dansk Översättning Ellen Kirk.
Spaltkorrektur
Pippi plays tag with policemen. Avsnitt ur Pippi Långstrump
Storstilskopia. 8 bl.
[Emil i Lönneberga]. Avsnitt ur tysk översättning
Storstilskopia 15 bl.
[Karlsson på taket.] Avsnitt ur tysk översättning
Storstilskopia med redigeringar. 12 bl.
Pelle zieht aus. Original: Pelle flyttar till Komfusenbo, ur Kajsa Kavat)
Storstilskopia 6 bl.
[Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult]. Tysk översättning
Storstilskopia med redigeringar. 18 bl.

Franska

Olive sur le toit. Orig:s titel Lillebror och Karlsson på taket (två första kapitlen). Översättare:
Lotta Beckdal-Roux
Anmärkning: Se brev från översättaren
Ronya. Originalets titel: Ronja rövardotter.
Maskinskrift (genomslagskopia). 69 bl. (paginerat 1-68)
Le petit dragon aux yeux rouges. Originalets titel: Draken med de röda ögonen.
Maskinskrift (kopia) 2 bl. + 3 bl. med fransk text monterad i svenskt exemplar av boken. Följebrev i kopia

Tyska

Assar Bubbla. Orig:s titel: Assar Bubbla. Tysk översättning.
Maskinskrivning (kopia) 9 bl. Se L230:7:5 (Folio)
Guck mal, Madita, es schneit. Originalets titel: Titta Madicken, det snöar! Tysk översättning.
Maskinskrift (fotokopia). 23 bl.
[Jetzt werde ich euch über Weinachten 1913 erzählen].- Orig:s titel: En jul i Småland för
länge sen. [Ur antologin En jul när jag var liten. 1992]
Maskinskrift. (fotostatkopia) 7 bl.
[Jetzt werde ich euch über Weinachten 1913 erzählen].- Orig:s titel: En jul i Småland för
länge sen. [Ur antologin En jul när jag var liten. 1992]
Maskinskrift (fotostatkopia) 4 bl.
Mamas kleine Nicka. Originalets titel: Mammas lilla Nickon. Aus dem Schwedischen
von Anna-Liese Kornitzky.
Maskinskrift (kopia) 1, 16 bl.
Anmärkning: Det svenska originalet publicerat i Rosen från bilen: noveller för ungdom. I urval av Elsa Olenius.1955
Michels Unfug Nr. 325. Originalets titel: Emils hyss nr 325. Tysk översättning av Anna-Liese
Kornitzky.
Maskinskrift (kopia) 1 + 14 bl.
Pippi Langstrump treckt in de Villa Kunterbunt. Översatt till Norderneyer Platt av Ilse Decow (1992)
Maskinskrift (fotokopia) 4 bl. + kopia av följebrev
Pippi Langstrumpfs neue Abenteuer. Nach einem Drehbuch von Ken Annakin. Deutsch von
Hans Bangerter. Originalets titel: The new adventures of Pippi Longstocking.]
Maskinskrift (kopia) 42 bl.
Anmärkning: Boken aldrig utgiven i Sverige
Ronja Räubertochter. Originalets titel: Ronja Rövardotter. Tysk översättning av Anna-Liese Kornitzky.
Maskinskrift (fotokopia). 160 bl., paginering 1-177. Inkomplett.

Engelska

Pippi Longstocking: her life and times. A comedy for children in four acts by Astrid Lindgren. [Översättning Ralph Slayton].
Stencil (häftad). 27 bl.
Pippi Longstocking. Book by Wesley Van Tassel. Lyrics by Wesley Van
Tassel and Mark Ollington … Based on the novel Pippi Longstocking … 1973, revised 1984. Häfte med spiralrygg 4, 42 bl.
Anmärkning: Bilaga till brev från Ralph Slayton 1974-03-16
The adventures of Pippi Longstocking. A play by Wesley Van Tassel. Music and lyrics by
Mark Ollington. Arranged and adapted from the stories of Astrid Lindgren.
Maskinskriftt (kopia) 60 bl.
Anmärkning: ”Rehearsal copy”
[Pippi Longstocking]
Maskinskrift (kopior, delvis genomslagskopior) (11), s. 13-33 = komplett.
Anmärkning: Med handskrivna ändringar och regianvisningar
Pippi Longstocking. By Jerry Leonard.
Stencil (1), 82 bl. (paginering 1-90)
Anmärkning: Scen VI (s. 67-74) saknas
Pippi Long-stocking by Astrid Lindgren
Maskinskrift (genomslagskopia) I häfte. 60 bl.
Anmärkning: Tillskrift på titelbladet ”av Gunnel Hope-Mason”
Seacrow Island, adapted for the stage by Moses Goldberg. Working draft 2/11/86.
Häfte med spiralrygg. [1], 35 bl.
Anmärkning: Se även korrespondens med Nordiska teaterförlaget 1986
Why Lotta decided to move. A play for children age 3-8 and their parents.
Mona Pers… May -66
Maskinskrift (fotokopia). 13 bl. Se L230:7:5 (Folio)

Estniska

Pipi Pikksukk. Musikal Astrid Lindrömi [!] raamatu järgi … Libreto: Sulev Nŏmmik.
Laulatekstid: Enn Vetemaa. [1987].
Maskinskrivet häfte (kopia) 86 bl. + följebrev från Y.K. Suominen.
Anärkning: Jfr även finsk översättning

Ryska

[Rasmus, Pontus och Toker. Dramatiserad av] Natasja Ja. Krakopolskaja. 1986
Stencil, häftad med omslag 58 bl. – Med handskriven dedikation

Tyska

Assar Bubbla. Orig:s titel: Assar Bubbla. Tysk översättning.
Maskinskrift (kopia) 9 bl.
Der beste Karlsson der Welt. Hörspiel von Kurt Vethake nach Astrid Lindgren. [1977]
Maskinskrift (kopia). 57 bl. (häftad).
Anmärkning: Bilaga till brev 26. Mai 1977 från Kurt Vethake. Brevkopia bilagd manuskriptet
Die Brüder Löwenherz. … Bühnenfassung Markus Pabst [1985].
Maskinskrift (fotokopia) 14 bl.
Anmärkning: Jämför brev från Theater Mobil [1985]
Die Brüder Löwenherz. Bühnenbearbeitung von Eva Sköld. Deutsch von Anna-Liese
Kornitzky.
Maskinskrift (kopia) 3, 66 bl.
Immer dieser Michel! Deutsch von Anna-Liese Kornitzky.
Maskinskrift (kopia) i häfte med vävrygg (tv. 14.5x20cm), 5, 75 bl.
Madita und Pims. Hörspiel für die kleinsten Zuhörer nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Astrid Lindgren. Im Auftrag für Phonogram GmbH Wolfgang Buresch. Juni 1979
Maskinskrift (fotokopia). 40 bl.
Meisterdetektiv Kalle Blomquist. Nach demgleichnamigen Buch für die Bühne bearbeitet von Eberhard Möbius.
Maskinskrift (kopia) med tillägg mm i original. 56 bl. (paginerat 1-52)
Mio, mein Mio. Deutsch von Anna-Liese Kornitzky.
Maskinskrift (fotokopia). 34 bl.
[Pippi Langstrumpf]
Maskinskrift (spritdupl.) 61 bl. + interfolierade lappar med handskrivna kommentarer
Pippi Langstrumpf. Ein Musical für Kinder von Ingeborg Troendle… Musik: Peer-Martin [!] Hamberg/Kurt Herrlinger
Maskinskrift (stencil) i häfte. 31 bl.
Anmärkning. På tielsida Westdeutscher Rundfunk. Kinderfunk. Sendung am 7.6.65
Pippi Langstrumpfs Abenteuer. Ein lustiges Spiel in 5 Bilder … für die Bühne bearbeitet von P.J. Schindler.
Maskinskrift (stencil) i häfte med vävrygg (14,5x20,5 cm.). 116 s.
Pippi Langstrumpfs Abenteuer. Lustspiel in vier Akten von Astrid Lindgren.
Stencil (häfte med vävrygg, 14,5x20,5 cm) 57 s. Hamburg: Chronos Vlg
Ronja Räubertochter. Nach dem Buch von Astrid Lindgren von Barbara Hass. 1987
Maskinskrift (kopia). 1, 67 bl.
Ronja Räubertochter. Nach dem Buch von Astrid Lindgren von Barbara Hass.
Stencil (häfte, 15x21 cm med omsl.) 98 s. Hamburg: Vlg für Kindertheater, cop. 1988

Engelska

“Hello, my friends” Hälsningsanförande vid uppläsning i Edinburgh 1985-08-22
Maskinskrift, storstilskopia + redigerad storstilskopia av ett avsnitt ur Karlsson på taket på engelska. 3+9 bl. Se L230:7:5 (Folio)
”I was born in 1907…” Självbiografisk skiss för Junior Literary Guild 1959 (se korrespondens). Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Never to use force. Originalets titel: Aldrig våld!
Maskinskrift (fotokopia). 7 bl., paginering 64-70 (häftat)
Anmärkning: Med meddelande från Ursula Assmuss. Bilaga till brev från Assmuss 1979-04-27. Se även den franska översättningen av samma essä
[Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult.] Maskinskrift (fotostatkopia) 24 bl.

1956-1986

”Astrid Lindgrens priser” – lista upprättad ca 1986
Statens konstnärsbelöning 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 (kungörelser)
Statlig inkomstgaranti för konstnärer, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988 (kungörelser). - Avsägelse av inkomstgaranti för konstnärer 1988 (kopia av regeringsbeslut)

Bokklubben Stormumrikens diplom år 1956 - Se Liggfolio*

Deutschen Jugendbuchpreis 1956 - Se Folio

Hans-Christian-Andersen-Award Honour List, 1956 - Se Folio

Kungl. Maj:ts stipendium (10 000 kr) åt högt förtjänta skönlitterära författare 1957 (diplom, kungörelse, brev)

Hans Christian Andersen Award 1958 (”Book reviews” med juryns motiveringar)

Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbunds förtjänsttecken i guld,1964 (Diplom)

Tidningen Vi:s jubileumsstipendium 1964 (med anledning av 50-årsjubileum) 10 000 kr (inbjudningskort till utdelning)

”Die goldene Ehrenadel” - 1965 av Tierschutzverein Düssdeldorf und Umgebung e.V. (brev 1965-04-09)

Svensk Damtidnings Akademis pris 1966 - Se Folio

The National Register of Prominent Americans [1968] (odaterat Diplom)

Moskvas internationella filmfestival. VI, 1969. (Två diplom – ex A och B – med olika omslag, men samma text, A med bilaga vykort med signerat foto av Valentina Teresjkova). - Se Folio

Guldskeppet 1970 (pressmeddelande)

Svenska akademiens stora guldmedalj 1971 (kopia av brev + inbjudan från Svenska Akademien; tyskt särtryck)

En ”Zilveren Griffel” för Lotta på Bråkmakargatan på nederländska 1973. Diplom

Diplom ”för särdeles berömvärd prestation” till Astrid Lindgren. 1976. Diplom nr LXVI. Utdelare: Gunnar J:son Bunkert VII & Sture Hegerfors. - Se Liggfol.

Lewis Carroll Shelf Award 1973 för Pippi Longstocking. (brev med bilagor)

Svenska deckarakademins hedersdiplom 1977 (diplom). - Se Liggfol.

Internationella sällskapets för åldersförsäkrings hedersdiplom 1977. Diplom tillverkat av Märta de Laval

”Hedersmedborgare i Upplysningens Tidsålder”, 1977. Utdelas av Ministeriet för Firande och Fullkomning, Maharishis Institut för Kreativ Intelligens. Brevkopia

Premio ”Adelaide Ristori” Anno IX. 1978 (Diplom). - se Liggfol.*

Friedenspreis des deutschen Buchhandels. 1978. - Se Folio

Welsh Art Council’s International Writer’s Prize 1978. – Kopior av brev

Janusz Korczak’s Literary Prize, 1979 (Juryprotokoll, diplom ) - Se Folio

Wilhelm-Hauff-Preis 1979 för Bröderna Lejonhjärta (Diplom)

Bambi. Burda Verlag. 1981 (Inbjudningskort och matsedel)

The Letter writers’ round table, 1981 (Diplom)

Der Rosenstrauss 1982 (Diplom)

Kinderjury Limburg. Hocgste waardering groep 3 för Ronja rövardotter. 1983. - Se Folio

The Parent’s Choice Award 1983 för Ronja rövardotter i amerikansk översättning (brev)

Zilveren Griffel för Ronja rövardotter 1983 (Diplom)

Vimmerby kommuns kulturpris 1983 (utdrag ur sammanträdesprotokoll mm)

Dag Hammarskjöld-medaljen 1984 (Brev ang. överlämnandet + Pressmeddelande)

Jönköping 700 år. 1984 (Diplom)

The Mildred Batchelder Award 1984 till amerikanska förlaget Viking för Patricia Cramptons översättning Ronia, the robber’s daughter (pressrelease, brevkopia)

Charter-Diploma of the Yugoslav Festival of Children’s Literature Jovan Jovanovic Zmaj.1985 (Engelskt brev 1985-04-15); Zmajeve dečje igre (Zmaj’s games for children plaque), (brev med inbjudan 1985-04-03, troligen i samma ärende, men olika engelska översättningar av prisets namn och motivering)

John Hanson Award 1985 (pressmaterial, foton separat i Fotosamlingen)

Karen Blixen-medaljen. Delas ut av Det danske Akademi. 1985 (Brev, inbjudningskort, bordsplan, meny mm)

SKAP Stipendium för ”förtjänstfulla insatser på populärmusikens område” 1985 (Diplom)

Älska och hjälp barn-priset 1985 (Diplom)

America’s Swede of the Year” 1986 (brevkopia)

Hedersporträtt i Statens porträttsamling på Gripsholm. 1986 (avskrift regeringsbeslut, inbjudan)

Ständigt medlemskap i Sveriges författarförbund fr.o.m 1986 (brev)

Selma Lagerlöfs litteraturpris 1986 (diplom, program manus till tacktal i stenografi mm)

1978

Friedenspreis des deutschen Buchhandels. 1978 – Inbundet diplom i kassett.

Kl-M

Klewborn, Berit: Idyll och verklighet – en läsning av böckerna om Madicken. Kristianstad:
Högskolan, 1991
Kopf, Henrike M.: Phantastische Literatur von Astrid Lindgren als Medium zwischen
Erzieher und Kind. Heidelberg, Pädagogische Hochschule, 1981.
Korn, Gisela: Kinderfiguren in einem realistischen und einem phantastischen Kinderbuch Astrid Lindgrens. Frankfurt am Main: Univ., 1987
Kristianson, Siv: Om olika översättningar av anföringsverbet ”sa” i den ryska översättningen av Astrid Lindgrens bok ”Karlsson på taket”. S.l., s.a. - Bilaga till brev 1979
Levén-Anderson, Ulla: Samhällsskildringar i modern svensk barnbokslitteratur. Stockholms univ., 1963
Lindfors, Margareta: Den spännande leken. En studie i Astrid Lindgrens Mästerdetekiven Blomkvist. S.l., 1968
Lundahl, Margareta: Ester Blenda Nordström – ett författarporträtt. Borås: Biblioteks-
högskolan, vt 1977
Lundqvist, Ulla: Två kapitel ur en avhandling om Pippi Långstrump. [Stockholm: Univ.,] Litt.vet, 1976
Manahan, Gail Lynn: Sex roles and social views in six books by Astrid Lindgren. S.l., 1978
Matsson, Margareta: Relationerna mellan pojkar och flickor i svenska ungdomsböcker 1944- 1969. Göteborgs univ., 1970
Mattsson, Inga-Lill: Personteckningar i Emil i Lönneberga-böckerna. Göteborgs univ., 1967
Militis, Birgitta: Mio, min Mio av Astrid Lindgren. [Stockholms Univ.], 1970
Möller, Staffan: Pippi Långstrump, Madicken och Mio, om verkligheten hos Astrid Lindgren. [Lunds univ., 1967]

N-St

Nordahl Andersen, Ragni Solfrid: Bröderna Lejonhjärta – et moderne to-brødre eventyr? S.l., 1990
Nordin, Christer: Döden i Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta. [Lund: Teologiska
fakulteten] 1974
Oldbring, Gunnel: ”Helvetesgapet”: om möjliga och omöjliga relationer mellan hem och skola. Lund: Socialhögskolan, 1997. – Magisteruppsats
Olsson, Karin: Sockersäckar och andra säckar som emballage samt deras återanvändning. Göteborgs univ., 1977
Parland, Milena: Etiken i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta i ljuset av Emmanuel
Lévinas filosofi. Helsingfors: Univ, 1993 – Pro gradu-uppsats
Pedersen, Line: Lindgren, Langstrømpe og Emil fra Lønneberg – en adaptationsanalytisk
vinkel på Astrid Lindgrens litterære fuldtæffere. København Amager): Univ., Inst. for Nordisk Filologi, 1993
Sandberg, Solveig: Gudsbilden i Astrid Lindgrens författarskap. Kan den kallas kristen?
Göteborgs univ., 1993
Sandelin, Ringa: Att dö och att döda. En jämförelse av Astrid Lindgrens sagor Mio, min Mio och Bröderna Lejonhjärta. Åbo akademi, 1976
Sjödin, Eva-Karin: Personnamn i Astrid Lindgrens bok Ronja rövardotter. Umeå: Univ,
Svenska Nordiska språk, 1993
Sonnet, Karin: Entstehung und Entwicklung zweier Kinderbücher am Beispiel von ”Pinocchio” und ”Pippi Langstrumpf”. Bonn: Pädagogische Hochschule Reinland, 1979
Strecker, Gun: Familienbilder in der schwedischen Kinderliteratur am Beispiel von Astrid
Lindgren und Hans Peterson 1945-1990. Karlsruhe: Universität, 1992/93. – Magisterarbeit

F-H

[Fortsättningar på ”Junker Miro”] av Carina Holmqvist, Mirabell Engström, Iren Söderberg samt Anonym. Pristagare i manuspristävling Sveriges Riksradio 1979 (Fotokopior)
Fraenkel, Karl-Erik: Trollefars resa. 2 ex (A,B) (Maskinskrift). + kopia av följebrev. Ex B
med dedikation
Friberg, Olle: Avskedsföreläsning, torsdagen den 27 april 1978. (Fotokopia, med dedikation av överläkare Olle Friberg)
Från Vimmerby till världen. [intervju ca 1985]. (Kopia) 7 bl.
Förskola: Emil i Lönneberga. [Berättelse om vådan av att äta godis. Ca 1981-1986.] (Kopia).
[Första läseboken] 1981. (Kopia). 160 bl.
Glemme, Ingmar: Morgonandakt [i radio] den 14 november 1997 (bilaga till brev från Eva Wennerström 1998-01-01)
[Grevhagsskolan, Eksjö. Klass 5b.] Love story, ett skådespel … Fritt uppdiktad pjäs där en
rad av Astrid Lindgrens gestalter uppträder.1994. (Kopia med kopia av följebrev)
Hagerfors, Anna Maria: Århundradets Astrid. (Utg. R&S 2002). 35 bl. (Fotokopia med
handskrivna kommentarer, delvis av Karin Nyman)
Hawl, Mavis: Time Shadow. 1988 (Kopia) 255 bl. + följebrev
[Henriksson, Lena:] Den första skoldagen. 1998. (Kopia)
Hürlimann, Bettina: The International Board: a glance back over 20 years’ existence. 1973
(kopia)
[Intervju med Astrid Lindgren på tyska. Upphov och ursprung okända]

K-L

Kalas, Sybille: [Komm mit zu unseren Gänsen…] 1984. 51 bl. (kopia) i spiralband
”Die Kinder sollen sehen, was ich geschrieben habe.” (Intervju med Astrid Lindgren om
filmatisering av hennes böcker, avsedd för PR-material för BETA Junior) 1988
Khatib, Kastro. Patricia: a screenplay. July 10 1992. 164 bl.
Kjellberg, Lennart: [Svensk översättning av The 14th dragon by James E. Seidelman.] - Se L230:11:7 (Folio)
Klevstad, Astrid B.: Eventyrøya. Ølningen. Urtid … 1997. [2], 25, [2] bl. (kopia)
Kullman, Harry: [Nu skulle offensiven inledas!...] 7 bl. - Bilaga till brev till Astrid Lindgren 1954-07-22
Lager, Göran: ”Pilutta dig. Mitt i maten. ”
Lagerlöf, Selma: Bortbytingen. Dramatiserad av Jan Tiselius; musik av Johan Bernander. [1981]. 50 bl.
Lendner, Wolfgang. [Fortsättning på Ronja rövardotter]. (Datautskrift med inklistrade
fotografier, ca 1985-1986]
Linder, Lisa: Det lilla djuret Nigera [1981]. (Genomslagskopia)
Lohss, Otti: Goethe und Charlotte von Stein zum 150. Todestag 1982
Lundberg, Magnus: Alla vi barn i Vimmerbyn – några perspektiv på Astrid Lindgren, hennes
bakgrund och författarskap. [1995]
[Lundqvist, Ulla: Manuskript till doktorsavhandling]. (Fotokopia, ej komplett)
Löfgren, Barbro: Sagan, Astrid Lindgren, Lorentz Larson (Intervjumanuskript genomslagskopia)
[Löscher, Herbert]: Eine reise mit Herrn Lilienstengel… [1977]

Ljud- och videoinspelningar

Materialet överfört till AVM april 2010

Kompaktkassetter 87
Bilagor till brev från vuxna
Kompaktkassetter 34
Bilagor till brev från barn, även skolklasser
Videokassetter (VHS) 24
CD-skivor 5
Magnetband 1
LP (grammofonskiva) 4
OBS! ryska inspelningar av Lindgren-verk
EP (grammofonskivor) 8

Kommentar :
Materialet består av kompaktkassetter, VHS, cd och äldre grammofoninspelningar (LP och EP) samt ett magnetband.
Huvuddelen utgörs av bilagor till brev eller ljudbrev adresserade till Astrid Lindgren. Där så varit möjligt bifogas kopior av pappersbreven med respektive inspelning för att möjliggöra identifiering av avsändare.
Endast undantagsvis rör det sig om professionella inspelningar (några tyska tv-program, norskt radioprogram, professionella musikinspelningar mm).
Fyra ryska LP-skivor innehåller verk av Astrid Lindgren - Karlsson på taket samt ”I Skymningslandet” ur Nils Karlsson-Pyssling.
Två EP-skivor hör accessions-och innehållsmässigt till Dossié: Münchenbryggeriet
Kompaktkassetterna har ordnats i två grupper: a) från vuxna och b) från barn/skolor. Detta för att motsvara indelningen i arkivets svit av mottagna brev, där vuxenbreven (de flesta) katalogiserats medan barnbreven endast sorteras årsvis.
Motsvarande uppdelning av VHS-banden har ej gjorts.
Totalt 2 lådor, 2 kapslar
2010-04-28 /LT/ rev. 10-06-09/lt

Brev från Astrid Lindgren

Englund, Claes (1955- )
1
1992
Kännedomskopia med önskan om synpunkter
*
Karlsson, Axel, Rumskulla
1
1981
Genomslagskopia
*
Karlsson, Bert (1945- )
1
1983
Genomslagskopia
*
Nyman, Anna
1
1996
Fotostatkopia
*
Soowik, Rein
1
1980
Genomslagskopia
*
Vimmerby kommun
1
1992
Fotostatkopia
*
Västerviksdemokraten
1
1981
originalbrev, ej avsänt

Handlingar

Programrådet
Sagobyns Pippi Långstrump-stipendium (1987)
Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning (1997)

Brev till Astrid Lindgren

från:
Baumgarten-Lindberg, Marianne von (1939- ), redaktör
28 brev 1981-1993, 8 odat.
Bilagor. Anmärkning: även sekreterarbrev
Beckman, Ulf (1943-2010), red., grafisk formgivare
1 brev odat. Bilaga
Bohlund, Kjell (1945- ), förlagschef
2 brev 1987-1988
Öhman, Anders R. (1925- ), advokat
7 brev 1981-1988
Cirkulär till styrelsen 1981-1988

Handlingar

Protokoll, bolagsstämma 1983, 1987
Protokoll, styrelse 1981-1988
Årsredovisning 1983/84
Konsortieavtal 1985

Brev till Astrid Lindgren

Isacson, Vanja, 2 brev 1991-1992
Lissarz, Josefina (1976- ), 1 brev 1991
Lundborg, Christina , 6 brev 1992-1994. Bilaga
Rambodals skola och fritid, Norrköping. 1 brev odat.

Pippi Långstrump går ombord

av Astrid Lindgren, illustrerad av Ingrid Nyman.
Stockholm: Rabén & Sjögren, 1946. 151 s.
Boken innehåller totalt 26 illustrationer + omslag i färg.
I KB:
19 originalillustrationer monterade på 18 ark. I o.u. återfinns bilderna på sid. 5; 12; 25; 28; 34;
37; 40; 45; 56; 56; 80; 84; 95; 106; 113/143; 118; 142; 151.

Pippi-omslag mm

Omslagsförslag till Pippi Långstrump (1945). Illustration på båda sidor av arket (tusch,
gouache). Storlek 23,5x18 cm.
*
Förlaga till omslag, Pippi Långstrump (1945). Storlek 16x10,5 (tusch, gouache).
På baksidan: illustration till kaffekalas i sockerdricksträdet (blyertsskiss)

Pippi Långstrump – tecknad serie

1, 2 Pippi Långstrump flyttar in. – Publicerad i Klumpe Dumpe 3(1957):1
3, 4 Pippi Långstrump är sakletare. – Publicerad i Klumpe Dumpe 3(1957):2
5, 6 Pippi leker kull med poliser. – Publicerad i Klumpe Dumpe 3(1957):3
7, 8 Pippi går i skolan. – Publicerad i Klumpe Dumpe 3(1957):4
9, 10 Pippi Långstrump råkar i slagsmål. – Publicerad i Klumpe Dumpe 3(1957):5
11, 12 Pippi går på cirkus. – Publicerad i Klumpe Dumpe 3(1957):6
13, 14 Pippi och starke Adolf. – Publicerad i Klumpe Dumpte 3(1957):7
15, 16 Pippi och tjuvarna. – Publicerad i Klumpe Dumpe 3(1957):8
17, 18 Pippi på kafferep. – Publicerad i Klumpe Dumpe 3(1957):9

Brev från Astrid Lindgren

Söderström, Nils (1911-1994), professor medicin
1
1980
Genomslagskopia
*
Wessblad, Arthur (1930-1995), civilingenjör, Stockholm
1
1980
Genomslagskopia
*
Wiegert, Monica (1944- )
2
1980,
1 odat.
Genomslagskopia

Brev från Astrid Lindgren

Hudemann, Christiane, Tyskland
1
1979
Anm.: fotostatkopia översänd av mottagaren efter ALs död
*
Kvalheim, Brit, Norge
1
1975
genomslagskopia
*
Oetinger Verlag, Tyskland
Se L230:2
*
Turesson, Birgit
1
1989
genomslagskopia + utkast
*
Wikström, Jan-Erik (1931- ), statsråd, landshövding
1
1977
genomslagskopia

Brev till Astrid Lindgren

Arbman, Stig (1901-1983)
Se L230:1
Backström, Sven, arkitekt & Reinius, Leif, arkitekt, Stockholm
1
1976
Bilagor
*
Bergman-Taube, Astri (1898-19809, konstnär
1
1976
*
Johnsson, Maria, Stockholm
1
1976
*
Persson, John Olof (1938-1989) (”John Olle”), borgarråd, Stockholm
6
1976-1985, 1 odat.
Bilagor
*
Ryberg, Hans (1940- ), Stockholm
7
1976-1981
Bilagor
*
Stockholms stads hantverksförening
1
1976
Bilaga
*
Sundqvist, Otto-Göran, Johanneshov
1
1976
*
Ej identifierad avsändare
1
1976
Bilaga

Manuskript

Astrid Lindgren tackar [1976]
Maskinskrift (genomslagskopia). 16 bl.
Astrid, 68, svarar Nancy, 68, och i någon mån även lelle Gunnar , 68.
Öppet brev, publicerat i Expressen 1976-04-08
Maskinskrift (genomslagskopia). 3 bl.
Brev till Bladet
Bilaga till brev från AL till Kristianstadbladet 1976
Maskinskrift (genomslagskopia). 1 bl.
[Intervju om Pomperipossa och valdebatten]. 1976
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
Kära Gunnar Emanuel Sträng, vet du om hur småföretagarna ute i landet har det just nu? Öppet brev publicerat i Expressen 1976-03-15.
Maskinskrift (genomslagskopia) på ALs brevpapper. 3 bl.
Liten undring inför valet. [1976]
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Några Pomperipossatankar medan vi väntar på våren.[1976]
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
Pomperipossa i Monismanien. Saga. Av Astrid Lindgren [1976]
Maskinskrift (genomslagskopia) 6 bl.
På tal om skattetryck.
Öppet brev [?] undertecknat Pomperipossa.
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Samtal med Svensson. [1976]
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
Svar till Göte Brink i G.P. 2/6 [1976]
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
OBS: Ex A och B
Öppet brev till en journalist.[1976]
Maskinskrift (geomslagskopia) 4 bl.

Pressklipp

september - oktober
”Efter Pomperipossa”
Tidskriftsklipp
Utländska pressklipp

Brev mellan andra

Kvint, Kerstin till Carl Olof Nyman
1
2000
Kopia
*
Kvint Kerstin till Lena Isacsson, Umeå
2
2000-2001
Kopia
*
Nyman, Carl Olof till Kerstin Kvint
1
2000
Kopia
*
Nyman, Carl Olof till Lena Isacsson, Umeå
1
2001
Kopia
Resultat 1 till 100 av 435

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.