Visar 435 resultat

Arkivbeskrivning
Astrid Lindgrens arkiv Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

Astrid Lindgrens arkiv

  • SE S-HS L230
  • Arkiv
  • 1933--2007

TID
Arkivet omfattar i huvudsak perioden 1933-2007. Tyngdpunkten ligger på perioden efter 1970, då anställningen på Rabén & Sjögrens förlag upphörde. I samband därmed verkar viss gallring ha skett. De delar av arkivet som förvarades i hemmet, främst manuskript, stenogram och pressklipp, tycks relativt kompletta. Framför allt manuskriptsamlingen (L 230:4) innehåller verk också från 1930-talet, d.v.s. före Lindgrens egentliga debut 1944. Genom Saltkråkan AB har även material daterat efter hennes bortgång i januari 2002 tillförts arkivet. Framför allt gäller det korrespondens i samband med dödsfallet samt pressklipp. De senare täcker perioden 1944-2007.
OMFÅNG
Astrid Lindgrens arkiv är troligen ett av de mest omfattande som en enskild svensk lämnat efter sig. Arkivet fyller drygt 140 hyllmeter, och omfattar uppemot tusen arkivkapslar och -kartonger. Den totala samlingen brev till Astrid Lindgren, inberäknat brev från vuxna och barn, privatkorrespondens såväl som affärsdito, jul- och födelsedagshälsningar mm, omfattar närmare 75 000 brev. Ca 27 000 brev från 11 800 brevskrivare till Astrid Lindgren har katalogiserats i ett brevskrivarregister. Därtill kommer okatalogiserade samlingar med jul- och födelsedagshälsningar, vissa beundrarbrev, barnbrev mm. (Se vidare L 230: 1: Brev till Astrid Lindgren). Breven från Astrid Lindgren är jämförelsevis få och utgörs främst av kopior. Endast i undantagsfall kopierade Lindgren sina utgående brev. Ett fåtal originalbrev ingår bland breven från Astrid Lindgren, samtliga skänkta till biblioteket efter hennes död. Registret över brev från Astrid Lindgren omfattar ca 900 brevkopior till ca 530 mottagare. Därtill kommer ca 2 600 brev skrivna av hennes sekreterare under åren 1994-2002 (se vidare L 230:2: Brev från Astrid Lindgren).

Vidare innehåller arkivet ca 600 manuskript, 660 stenogramblock och drygt 850 foton. Separata förteckningar finns över detta. Biographica, pressklipp (uppskattningsvis ca 100 000), affischer, teaterprogram, dedikationsexemplar och annat tryck liksom övrigt material är mer översiktligt redovisat. Till arkivet hör även 23 ämnesordnade dossiéer, som redovisas separat - de flesta med egna förteckningar.

Slutligen omfattar arkivet i KB även den del av Astrid Lindgrens bibliotek som tidigare förvarats i hennes sommarhus på Furusund. Furusundsbiblioteket är, liksom biblioteket i stockholmsbostaden, katalogiserat i Regina och i LIBRIS (KB:s bestånd, signum Lindgrensamlingen respektive Lindgrensamlingen Furusund).

Brev till/från Hans Rabén

Andersson, Edgar P. (1895-1990), författare 1 1969
*
Nordenskjöld, Birgitta (1919-2009),
illustratör
1 odat.
*
Peterson, Hans (1922- ), författare 1 1969
*
Svensson, Roland (1910-2003), konstnär 1 1959(?)

Brev från Hans Rabén:

Brev från Hans Rabén 3 1955-1963 Till: Gerhard Bonnier;
Björn Berg

Manuskript

Astrid Lindgrens arkiv innehåller nära 600 manuskript till böcker, filmer, pjäser, noveller, kåserier och essäer, men också till tal, förord, nekrologer och annat.
Alla manus är, med något undantag när, maskinskrivna och oftast i genomslagskopia. Framför allt radiomanuskripten är vanligen stencilerade och häftade.
Astrid Lindgrens manuskript innehåller mycket få ändringar. Dessa gjorde hon i stenogrammen innan de skrevs rent.
Manuskriptsamlingen innehåller också en samling berättelser för barn från 1930-talet eller tidigt 40-tal. Innehållsmässigt kan de kopplas till dottern Karin och hennes kusiner på barndomshemmet Näs. Vem som är författare till dessa berättelser är osäkert. Det kan vara Astrid Lindgren, men hennes syster Stina Hergin är ett annat tänkbart namn.

Följetong

Maskinskrift (original och genomslagskopia). 171 bl.
Anmärkning: Innehåller 26 avsnitt, delvis numrerade. Ej komplett. Publicerad i Damernas Värld 1949-1951. I bokform (omarbetad) publicerad under titlarna Kati på Kaptensgatan (senare uppl. Kati i Italien) och Kati i Paris.

Av Astrid Lindgren

Alla vi barn i Bullerbyn. Första filmen.
Filmmanuskript, maskinskrift (genomslagskopia och original). 32, 12 bl.
[Alla vi barn i Bullerbyn]
Filmmanuskript, maskinskrift. 39 bl.
Innehåll:
Vi har roligt nästan jämt. 7 bl.
Näcken. 9 bl.
Handelsboden + Olles lösa tand. 8 bl.
Vi ligger på höskullen. 8 bl.
Vi sköter Kerstin, 7 bl.
[Alla vi barn i Bullerbyn]
Dialogmanuskript. Maskinskrift (genomslagskopia). 24 bl.
Innehåll:
Vi har roligt nästan jämt. 5 bl.
Näcken. 5 bl.
Handelsboden – Olles lösa tand. 5 bl.
Vi ligger på höskullen. 4 bl.
Vi sköter Kerstin. 5 bl.
[Alla vi barn i Bullerbyn. 1986-87]
Filmmanuskript, maskinskrift (fotokopia). 57 bl.
Innehåll:
[Rubriker, inledningsbilder]. 3 bl. Alla vi barn i Bullerbyn:
Roligt nästan jämt. 8 bl.
Lisa får en lammunge. 10 bl.
April, April! 9 bl.
Olle har en lös tand. 9 bl.
Julkalas hos moster Jenny. 9 bl.
Lasse trillar i en vak. 9 bl. (Bara roligt i Bullerbyn)
[Alla vi barn i Bullerbyn. 1987]
Preliminärt synopsis till andra Bullerbyfilmen (1987).
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Mer om oss barn i Bullerbyn. Bilaga: ”Extrasnutt om behövligt” [1986?]
Filmmanuskript. Maskinskrift (genomslagskopia) 35 + 5 bl.

Av Astrid Lindgren

Emil i Lönneberga av Astrid Lindgren (1971)
Filmmanuskript. Stencil i häfte med spiralrygg.
Anmärkning: På titelbladet: Film L-191. Innehåller följande avsnitt:
10.
Paltsmeten. 36 bl.
11.
Hur det kom sig att Emil blev godtemplare. 61 bl.
12.
Diverse dagar i Emils liv. 14 bl.
14. Nya hyss av Emil i Lönneberga. 11 bl.
Emil i Lönneberga av Astrid Lindgren (1971)
Filmmanuskript. Stencil i häfte med spiralrygg. 58 bl.
Anmärkning: På titelbladet: Film L-191.
Innehåller avsnitt 13: När Emil gjorde en bravad så att alla hans hyss blev glömda och förlåtna

Av Astrid Lindgren

God natt, herr luffare.
Utkast till filmmanuskript. Maskinskrift med handskrivna rättelser. 4, 6 bl.
Gull-Pian
Filmsynopsis. Maskinskrift. 7 bl.
Ingen rövare finns i skogen. Efter en novell av Astrid Lindgren.
Filmmanuskript (”grovmanus”). Maskinskrift (kopia), 20 bl.
[Kajsa Kavat]
Utkast till filmmanuskript med handskrivna rättelser, delvis av Astrid Lindgrens hand.
Maskinskrift. 9 bl.
[Karlsson på taket].
Filmsynopsis, maskinskrift (genomslagskopia). 20 bl.
[Karlsson på taket]
Filmsynopsis, maskinskrift (genomslagskopia). 5 bl.
[Karlsson på taket].
Filmmanuskript, maskinskrift (genomslagskopia). 62 bl.
Anmärkning: Innehåller följande delar:
”För överskådlighets skull - en resumé över handlingens gång”. 1 bl.
Karlsson på taket. Bl. 1-27b, 28-53
”Ändringar i Karlsson-manus enl. Olleboms och Astrids sammanträde den 1 april”. 7 bl.
Karlsson på taket.
Filmmanuskript. Stencil i häfte med spiralrygg. 68 bl.
Anmärkning: Slutlig titel: Världens bästa Karlsson

Av Astrid Lindgren

[Madicken].
Filmsynopsis, maskinskrift (genomslagskopia). 1 bl.
[Madicken].
Filmmanuskript. Maskinskrift (genomslagskopia). 95 bl.
Anmärkning: Innehåller följande episoder:
1. Madicken flyger och far. 17 bl.
[2]. Sommardag på Junibacken. 18 bl.
3. Madicken prövar om hon är synsk. 13 bl
4. Fattigdomens hjälplöshet, vad är det? 16 bl.
5. Juni-backens jul. 15 bl.
6. Lisabet pillar in en ärta i näsan. [3], 13 bl.
Madicken. TV-serie. [Synopsis], svensk dialoglista.
Maskinskrift (genomslagskopia) och stencil sammanbundna i häfte med transparent främre omslag. [96] bl. (varierande paginering)
Anmärkning: Innehåller följande:
[Synopsis]. Maskinskrift (genomslagskopia), 6 bl.
Avsnitt 1: ”Sommardag på Junibacken”. 14 bl.
Avsnitt 2: ” Madicken flyger och far”. 14 bl.
Fru Nilsson får tillbaka sin kropp. 16 bl.
Spöket i brygghuset. 12 bl.
Avsnitt 5: ”Junibackens jul”. 16 bl.
Avsnitt 6: ”Lisabet pillar in en ärta i näsan.” 13 bl.
[Madicken på Junibacken]. Innehållet - i korta drag. Maskinskrift (genomslagskopia) 6 bl.

Av Astrid Lindgren

[Vi på Saltkråkan].
Sammanfattning av innehållet i tv-serien.
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Vi på Saltkråkan. Manus till tv-serien.
1: Maskinskrift (genomslagskopia), 16 bl.
1: En dag i juni. Stencil, 30 bl. + omslag
2: Ro, ro till fiskeskär… Maskinskrift (genomslagskopia), 17 bl.
2: Maskinskrift. 21 bl. + omslag. Anmärkning: ”omklippt LK november 1962
2: Ro, ro till fiskeskär. Stencil 36 bl. + omslag
3: Synopsis till fjärde avsnittet. Skäret. Maskinskrift (genomslagskopia) 4 bl. Anmärkning: = avsnitt 3
3: Maskinskrift (genomslagskopia) 4 bl.
3: Vilse i dimman. Maskinskrift (genomslagskopia), 12 bl.
3: Vilse i dimman. Stencil 35 bl. + omslag
4: Midsommar på Saltkråkan. Maskinskrift (genomslagskopia), 18 bl.
4: Midsommar. Stencil 8+16 bl., maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl. + omslag
5: Denna dagen ett liv. Maskinskrift (genomslagskopia) 19 bl.
5. Stencil, 25 bl. + omslag
6. Stencil, 25 bl. + omslag 6. Vad händer på Kattskär? Maskinskrift (genomslagskopia) 19 bl.
6: Vad händer på Kattskär? Stencil, 16 bl. + Maskinskrift (genomslagskopia) med tillägg och ändringar, 12 bl. + omslag
6: (Version A). Stencil 18 bl. + omslag
7: Saltkråkorna i fara. Maskinskrift (genomslagskopia) 14 bl.
7. Stencil. 14 bl. Maskinskrift (genomslagskopia) 3bl. (tillägg) + omslag
8. Ett litet djur åt Pelle. Maskinskrift (genomslagskopia) 13 bl.
[8]. Stencil, 22 bl. + omslag. Anmärkning: Tidigare 9
[8]. Stencil 21 bl. + Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl. + omslag. Anmärkning: Tidigare 9

Av annan hand

Karlsson på taket (animerad tv-film)
Avsnitt 1: Karlsson på taket. Kopia. 29 bl., manuskript med scenanvisningar, repliker etc
Karlsson på taket (animerad tv-film)
Manuskript med enbart repliker. Kopior med handskrivna kommentarer
Avsnitt 1: Karlsson på taket. [31] bl.
Avsnitt 3: Karlsson leker spöke. 17 bl.
Avsnitt 4: Karlsson tirriterar. 16 bl.
Avsnitt 5: Karlsson spionerar. 21 bl.
Avsnitt 6: Karlsson trollar. 16 bl.
Avsnitt 7: Karlsson är racerförare. 14 bl.
Avsnitt [8]: Karlsson och husbocken. 13 bl.
Avsnitt 9: Karlsson och John Blund. 16 bl.
Avsnitt 10: Karlsson ger [skjuter] salut. 16 bl.
Avsnitt 11: Karlsson blir rikast i världen. 19 bl.
Avsnitt 12: Karlsson och draken. 15 bl.
Avsnitt 13: Julafton på taket. 17 bl.
Avsnitt 14: Karlsson åker skidor. 16 bl.
Avsitt 15: Karlsson firar påsk. Variant A. 14 bl.
”- Variant B. 16 bl.
Avsnitt 16: Karlssons fiskafänge.12 bl.
Avsnitt 17: Karlsson är tillbaka. 14 bl.
Avsnitt 18: Karlsson och Mors dag. 14 bl.
Avsnitt 19: Karlsson och tv-burken. 16 bl.
Avsnitt 20: Karlsson, det lilla spöket i Vasastan. 15 bl.
Avsnitt 21: Karlsson och fröken Bocks goda kolijox. 18 bl.
Avsnitt 22: Karlsson träffar en fågel. 16 bl.
Avsnitt 23: Karlsson sitter barnvakt. 16 bl.
Avsnitt 24: Karlsson och hunden. 19 bl.
Avsnitt 25: Karlsson leker kurragömma. 16bl.
Avsnitt 26: Lillebrors födelsedag. 17 bl.

Av Astrid Lindgren (folio)

Anders. Berättelse för Landsbygdens Jul av Astrid Lindgren
Maskinskrift (genomslagskopia) 5 bl.
Anmärkning: Publicerad i Landsbygdens Jul 1940
Filiokus. Saga av Astrid Lindgren
Maskinskrift (genomslagskopia). 4 bl.
Anmärkning: Publicerad i Folkskolans barntidning 1934:3[Fragment av berättelse om skolan]
Maskinskrift (delvis genomslagskopia). 3 bl.
Anmärkning: Ofullständig. Två varianter av slutet
Johans äventyr på julafton. Saga av Astrid Lindgren
Maskinskrift 4 bl.
Anmärkning: Publicerad i Landsbygdens Jul 1933
Jorma och Lisbet.
Maskinskrift (genomslagskopia) 4 bl.
Julafton i Lilltorpet.
Maskinskrift (genomslagskopia). 4 bl.
Anmärkning: Publicerat i Landsbygdens Jul 1936
Jultomten hör på dagsnyheterna.
Maskinskrift (genomslagskopia). 3 bl.
Anmärkning: Publicerad i Landsbygdens Jul 1938. Först publicerad under titeln ”Jultomtens underbara bildradio” i Stockholms- Tidningen 1933-12-17
[Klockan var tre, och Pelle stod …]
Maskinskrift (genomslagskopia) [5] bl., paginerade 1-4, 4
Anmärkning: Publicerad under titeln Morsdags-gåvan i Mors Hyllning 1939
Knäpphärvel och hans bröder.
Maskinskrift 4 bl.
Anmärkning: Publicerad under titeln Pumpernickel och hans bröder i Landsbygdens Jul 1935
Maja får en fästman. Av Astrid Lindgren
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
Anmärkning: Publicerad i Landsbygdens Jul 1937
Måns börjar skolan. Berättelse för barn av Astrid Lindgren
Maskinskrift (genomslagskopia). 6 bl.
Anmärkning: Publicerad i Landsbygdens Jul 1942
Olle och Svipp. Berättelse för barn av Astrid Lindgren
Maskinskrift (genomslagskopia). 6 bl.
Anmärkning: Publicerad i Landsbygdens Jul 1938. Omarbetad för Alla vi barn i
Bullerbyn (1947), kapitlet Hur Olle fick sin hund.
Sakletare. Berättelse av Astrid Lindgren
Maskinskrift (genomslagskopia) 6 bl.
Den stora råttbalen.
Maskinskrift (genomslagskopia) [4] bl.
Anmärkning: Publicerad i Landsbygdens Jul 1936
Två små bröder. Berättelse för barn av Astrid Lindgren
Maskinskrift (genomslagskopia) 6 bl.
Anmärkning: Publicerad i Mors Hyllning 1947
Vännevän och harungen. En saga för de yngsta av Astrid Lindgren
Maskinskrift (geomslagskopia). 6 bl.
Anmärkning: Publicerad i Landsbygdens jul 1940

Kortberättelser/noveller för vuxna

Brevet. Novell av Astrid Lindgren
Maskinskrift (genomslagskopia) 5 bl.
[Fröken Nettel vill inte skriva bok. Kåseri för Nya Idun]
Maskinskrift. 3 bl.
Anm: Titel och sammanhang enligt påskrift av Astrid Lindgrens hand
Fröken Nettel som inte vill skriva böcker.
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
Anm.: Berättelse för Nya Idun
Fröken Palmkvist får semester. Novell.
Maskinskrift 7 bl.
[Fyra kåserier]
Maskinskrift (original och genomslagskopia). 10 bl.
Innehåll:
I. Om Epiktetos och vårhatten. 2 bl.
II. Om platser. 4 bl.
III. Om övertid. 2 bl.
IV: Om Bertil och fosterlandet. 2 bl.
[God dag, tant Fia …]
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Johansson blir vetlös
Maskinskrift 6 bl.
Anm.: Publicerad i Söndagsnisse Strix 1955:julnr
Johansson blir vetlös
Maskinskrift (genomslagskopia) 6 bl.
Anm.: Publicerad i Söndagsnisse Strix 1955:julnr
Mitt fiasko som fru …
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Anteckning av Astrid Lindgrens hand på baksidan: ”Mitt fiasko som fru (före Grupp 8 – mkt före)”
Möte med fru Blomkvist.
Maskinskrift (genomslagskopia) 5 bl.
Anm: Publicerad i Mera fnitter (1982)
Om färgfotografering.
Maskinskrift (genomslagskopia) 5 bl.

Artiklar, essäer

[Astrid Lindgren berättar om sig själv] [1968]
Maskinskrift (duplicerat) 3 bl. med handskrivna tillägg
Anm: Acc 1969/84
Astrid Lindgren berättar om sig själv.
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Astrid Lindgren om Gunnar Eriksson.
Maskinskrift (genomslagskopia) 4 bl.
Anm.: Publicerat i Röster i Radio
[Barndomsminnen.] 2 ex
Maskinskrift 4 bl. (Ex B genomslagskopia)
En dag i juli – se Skinn Skerpings tillkomsthistoria
Det borde ha stått ”Skattkammare”
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Astrid Lindgren om sin barndoms läsning
Det började i Kristins kök
Maskinskrift (genomslagskopia) 5 bl.
Det började i Kristins kök
Maskinskrift /(genomslagskopia) 4 bl. paginerade 31-34
Edit 2 ex
maskinskrift (genomslagskopia) 5 bl.
Edit
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
Anm.: Enligt ingress skriven för Kalmar Nation [i Uppsala]
Finns Bullerbyn?
Maskinskrift (genomslagskopia). 2 bl.
Glimtar ur ett liv med Rabén & Sjögren. (Publicerad i Rabén, Sjögren och alla vi andra. 1992)
Maskinskrift 4 bl.
Glimtar ur ett liv med Rabén & Sjögren. (Publicerad i Rabén, Sjögren och alla vi andra, 1992)
Maskinskrift med rättelser av Astrid Lindgrens hand. 8 bl.
Anmärkning:
Bilaga 1: Synopsis till R&Ss jubileumsbok. Datautskrift 4 bl.
Bilaga 2: Plastficka med stenograferade anteckningar
Gris-Bojkotten i Sevedstorp.
Maskinskrift (genomslagskopia) med ändringar av Astrid Lindgrens hand
Publicerad i Expressen
”Hej på er alla barn!”
Maskinskrift 3 bl.
Anm: Om uppväxten. ”Barndomssnack” enligt ALs egen anteckning
”Hej på er alla barn!”
Maskinskrift 3 bl.
Anm.: på baksidan med ALs hand: ”Levnadsbeskrivning för barn”
Här kommer min levnadsbeskrivning…
Maskinskrift (genomslagskopia) 6 bl.
Anm.: På baksidan: ”Om mig själv o. barndomsminnen gammalt tjafs”
I am writing this sitting on a little balcony …
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Anm.: Om hur Pippi Långstrump kom till
I was born in 1907
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Anm.: Om barndomen och hur Pippi kom till
”Jag föddes i Småland…”
Maskinskrift (genomslagskopia). 5 bl.
Jag har en ständigt återkommande dröm …
Handskrift 1 bl.
Anm.: På ALs brevpapper
Jag var ung och ensam och mycket fattig…
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Om Hamsuns Sult. Publicerad. i Expressen 1974-11-24
En jul i Småland för länge sen
Maskinskrift 7 + 1 bl.
Anmärkning: Publicerad i antologin En jul när jag var liten (1992)
Mellan femton och tjugofem år …
Maskinskrift 2 bl.
Anm.: På baksidan med ALs hand ”Något för tysk tv om mej mellan 15-25 år”
Mellan femton och tjugofem år …
Maskinskrift (genomslagskopia). 2 bl.
Mina bästa böcker
Maskinskrift (genomslagskopia) 5 bl.
Minnes …
Maskinskrift (genomslagskopia) 122 bl.
Anm.: Med strykningar markerade
Mitt klätterliv
2 bl. (Storstilskopia). Odaterad, ca 1990-1994
[Mötet med Ellen Key 1925]
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Nej, var alldeles lugn
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
Anm.: Om ALs eget författarskap
[När Astrid Ericsson var 18 år …]
Maskinskrift (genomslagskopia) 6 bl.
När jag gick i skolan
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.:Barndomsminnen
När jag har allra roligast
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
När jag har som allra roligast
Maskinskrift 2 bl.
Anm.: utkast till enkätsvar
”Om Bullerbyn och annat tjafs.”
Maskinskrift (delvis genomslagskopior) 1, 1, 2 bl.
Anm.: Rubrik enl. Astrid Lindgrens påskrift på manus. 3 korta berättelser om bakgrunden till Bullerby- respektive Pippi-böckerna
Om jag kommer ihåg min första önskelista …
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Om jag åkt Nässjö-Oskarshamn Järnväg…
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Om min barndom.
Maskinskrift (genomslagskopia) 7 bl.
Anm.: Rubrik från baksida
Pippi Långstrumps tillkomsthistoria
Maskinskrift. 2 bl.
Anmärkning: Låg tillsammans med material från 1950-1958
Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult
Maskinskrift. 18 bl.
Anmärkning: Först publicerad i tidskriften Vi 1972:50/51
Skinn Skerpings tillkomsthistoria. (Ca 1991)
Maskinskrift med rättelser. 2, 2 bl.
Anmärkning: två versioner. Varianttitel: En dag i juli
[Ett stall, en krubba…]
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Till dej som vill höra om mej.
Maskinskrift (genomslagskopia). 2 bl.
Anmärkning: Efter 1973
Var kommer påhitten ifrån?
Maskinskrift (genomslagskopia). 5 bl.
Anmärkning: Daterad och underskriven Stockholm i januari 1971. Inledningsessä till antologin Mina påhitt (1971)

Manuskript till radio- och TV-program

Grammofontimme Sveriges Radio
Maskinskrift 4 bl.
Anm: Lista över spelade skivor med mellanprat
Den hemliga stigen genom skogen till rövarhålan …
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Anm.: Om Morokulien. Början saknas troligen
”Lustifikation i TV eller radio”
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Mötet mellan Mumintrollet – Pippi Långstrump och Kasper, Jesper och Jonatan . Skrivet av
Tove Janson[!], Astrid Lindgren och Thorbjörn Egner.
Stencil 17 bl.
Anm.: Sänd i radio 1971-04.25 ”Flykting -71”. Se även korrespondens med Sveriges Radio (Kerstin Nordström)
Nyårsönskan i schweizisk radio
Maskinskrift 2 bl.
Anm.: Med svensk och fransk text
Pippi Långstrump och Pelle Svanslös.
Maskinskrift (genomslagskopia) 5 bl.
Anm.: Radiodialog för programmet Karusellen
Programpunkten Familjespegeln
Maskinskrift 3 bl.
Anm: Jfr L230:4:8: Möte med fru Blomkvist

Korrektur: svenska (folio)

Aldrig våld!
Storstilskorrektur. 15 bl.
[Andrew Peterson.] Ur Samuel August och Hanna i Hult
Storstilskorrektur. 11 bl.
[Assar Bubbla.] Ur Fjärde läseboken
Storstilskorrektur. 7 bl.
Draken med de röda ögonen.
Storstilskorrektur. 3 bl.
[Emil i Lönneberga.] Flera olika episoder
Storstilskorrektur. 21 bl.
Emils hyss nr 325
Storstilskorrektur. 12 bl.
Jul i Bullerbyn
Storstilskopia. 3 bl.
Jul i stallet
Storstilskopia. 3 bl.
[Lillebror och Karlsson på taket.] Avsnitt ur.
Storstilskopia med redigeringar. 12 bl.
Ronja rövardotter. Början
Spaltkorrektur och ombrutet korrektur
Publicerat i Expressen 10 okt 1981. Med följebrev från Bo Strömstedt
[Samtal mellan Astrid Lindgren och Agneta Fältskog]
Korrektur med rättelser av Astrid Lindgrens hand.
Okänd publicering
[Skinn Skerping]
Storstilskopia. 25 bl.
Var kommer påhitten ifrån?
Storstilskorrektur. 7 bl.

Latin

Primus locus de Ronia filia praedonis. Originalets titel: Ronja rövardotter, första kapitlet.
Latinsk översättning av Therese Sigmundsdotter
Fotokopia av handtextat original. 15 bl. Bilaga: kopia av följebrev
Specialarbete från gymnasieskolans humanistiska gren, 1992

Tjeckiska

Bratři Lví srdce. Rukopis. Praha 1981. Orig:s titel: Bröderna Lejonhjärta
”Samizdatutgåva” (icke officiell, underjordisk utgåva, mångfaldigad i maskinskrift).
202 bl. maskinskrift (genomslagskopia) med fotokopierade illustrationer. Inbunden.
Anmärkning: Se även korrespondens med Charta 77

Finska

[Peppi Pitkätossu]. [Pippi Långstrump. Estnisk musikalversion översatt till finska av Y.K.
Suominen.] 1989
Handskrivet häfte med spiralrygg, ix, 86 s. (kopia) + genomslagskopia av följebrev från översättaren
Anmärkning: Jfr även estnisk översättning
Ronja ryövärniyär. [Ronja rövardotter. Finsk dramatisering av] Ari Meriläinen … 1984.
Maskinskrift och tryck (kopia). Häfte. 1, 45 bl. + kopia av följebrev
Ronja Ryövärniyär. [Ronja rövardotter. Finsk dramatisering av ] Ari Meriläinen … 1984
Häfte med spiralrygg 1, 40, 3 bl. – Bilaga: Kopior av recensioner
Ronjan Syntymä. [Ronja rövardotter.] 1986
Maskinskrift (kopia) 30 bl.
Veljeni Leijonamieli. [Original: Bröderna Lejonhjärta.] [Dramatisering:] Mats Huldén,
Marie Lalander. [Översättning] Kaarina Helakisa. [1985-1986].
Maskinskrift (kopia) med översättning till svenska av vissa delar infört i original. Häfte,
3, 68 bl.

Polska

Karlsson z dachu. Dramatyzacja M. Mikiveri. Przekład Leonid Bauer i Zygmunt Stoberski.
Maskinskrift (genomslagskopia). (1) 66 bl.

1993-1996


Kinderjury Limburg. Hocgste waardering groep 3 för Ronja rövardotter. 1983. - Se Folio

St Eriksmedaljen, Stockholm stads heders hedersbelöning 1993 - Se Folio.

FPA-priset 1993. Utdelas av Foreign Press Association. (Brev, manus till harangering, pressnotis)

Trädpriset (Pälle Näver-priset) utdelat av Trädklubben Maya-stiftelsen 1993 (brev, kopia av ALs svar samt diplom från Vi-skogen. Se även korrespondens från Gudrun Gustafsson)

”Positiva priset” utdelat av NSMPD (Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök) 1993

Förbundet Ungdom För Fred. Hedersmedlemskap (ca 1993)

Föreningen De Enastående (1993) Diplom och ”Vildmarkshalsband” (saknas) till en person som ”förenat vildhet med mildhet”

Albert Engström-priset (1993) – brevkopia

”Bornheimer” 1994 (Brevkopia Gesamtschule Bornheim)

Det Svenska Talarpriset. Utdelas av Telia (1994) – Brev med bilaga från Staffan Götestam, Pressklippsmapp + folder från Telia.

Traeskopris 1994 från Folkebevaegelsen mod EF-unionen – kopia av brev fråm Knud P. Pedersen 1994-10-18

Right Livelihood Award. Hederspris 1994. (Mapp med program, tacktal mm)

Anm.: Se även Dossié: Right Livelihood Award

“Dortmunder Initial”. 1995 (brevkopia från Harenbergs Vlg)

“Klub Przyjaciół Dzieci z Bullerbyn”. Hedersmedlemskap. Medlemskort nr 1. 1995 (medlemskort och brev)

Allmänna Barnhusets Stora Pris 1995 (brev)

Gabriela Mistral medaljen 1995 (”statement” från Chiles Sverigeambassadör, dokument från Utrikesministeriet, Santiago, januari 1996)

”Sloveniens hedersmedalj för frihet”. 1995 (2 brev + fax)

Golden ark award 1996 (brevkopia från Nordiska samfundet för plågsamma djurförsök, Karin Gabrielson)

”Den lilla guldnyckeln”. Vald till läsarnas favorit i rysk omröstning bland barn 1996. Se Folio

1997-2003


Wilhelm Hansen Fonden, Danmark 1997. Hederspris. Trycksak med mottagare 1995-1999

Årets svensk i världen 1997. Delas ut av Föreningen Svenskar i Världen. Brev från ordföranden, info-material 1997-05-21

PRÅSEN 1997. Danske børnefilmklubbers barnfilmpris för ”den unika insats hon har gjort för barnfilmen i Norden” Brevkopia 1997-07-08

Frihetspennan 1997. Delas ut av Stiftelsen Torgny Segerstedts minne (Brevkopia 1997-10-03)

Bjuvianska sällskapets stora pris i litteratur 1997. Diplom samt kopia av brev

”Premio Pippi”. Belöning till barnboksförfattare uppkallat efter Pippi Långstrump. Delas ut av kommunen Casalecchio di Reno i Provinsen Bologna. Utdelat första gången i samband med barnbokmässan i Bologna 1998 (Kopia av brev, katalog: Romanzi, racconti, storie, poesie, filastrocche…: voci contemporanee femminili per ragazzi, samt inbjudningskort)

Hedersmedlem i Naturskyddsföreningen 1998 (brev 98-06-28)

Sveriges Kris- och katastrofpsykologiska förenings stipendium 1999. Stipendiet delas ut till ”personer som förtjänstfullt engagerat sig i omsorgen om barns och vuxnas psykologiska, sociala och existentiella behov i samband med kriser och katastrofer”. (brev 1999-10-26)

Medicine hedersdoktor, Linköpings universitet 2000 - Liggfol.

Corine, internationaler Buchpreis 2002 , Kinder- und Jugendbuch (Postumt). Priset instiftat 2001av Verband Bayerischer Verlage und Buchhandlungen. Priset består av en kopia av 1700-tals porslinsfigur. Diplom i 2 ex(!), pressmaterial, pressklipp och Karin Nymans tacktal

American-Scandinavian Foundation’s Cultural Award 2003 (postumt). Inramat diplom, foton i fotosamlingen. - Se Folio

Loisirs jeunes. Élu par l’enfant. För Zozo la tornade. (Diplom, odaterat+ visitkort Jean-Claude Dubost, Hachette) – Liggfol.*

Royaltyredovisning

Esselte Studium
Follett Publishing Company, USA
Fondul Literar al Scriitorilor din RPR, Rumänien
Forum Novi Sad, Jugoslavien
Franklin Book Programs, Iran
G.E.C. Gads forlag, Danmark
Gjellerup, Danmark
Gleerup
G.P., Frankrike
P.T. Grameida, Indonesien
Grosset & Dunlap, USA
Grote letter bibliotheek, Nederländerna
Det grønlandske forlag, Grönland
K.J. Gummerus, Finland
Gyldendal, Danmark - även Gyldebndal børneboggklubb, Gyldendal AV, Gyldendal Undervisning
Gyldendal Norsk Forlag, Norge

F-Ki

[Forser], Birgitta: Astrid Lindgren, en biografiuppsats … Trollhättan/Uddevalla: Högskolan,
Kulturvetenskap, 2000
Den föränderliga fadersbilden. Eva Melldén … Stockholm: Sköndalsinstitutet, 1990. –
Projektarbete
Gustavsson, Eva: Naturbeskrivningarnas funktion och uppbyggnad i Ronja Rövardotter.
Växjö: Högskolan, 1985 – Bilaga:: Kopia av följebrev
Haglund, Eivor & Ljung, Britta: Astrid Lindgren och Maria Montessori, två besläktade själar.
En litteraturstudie (1994-95)
Hallström, Birgitta: Pippi Långstrump och Madicken: några drag i Astrid Lindgrens stil och
stilutveckling. …[Uppsala, Univ.], 1969.
Hedberg, Solveig: Språk och värderingar i Astrid Lindgrens böcker om barnen från
Bullerbyn. Stockholms univ., 1977
Hellbom, Birgit: Effekter av våld på tv och film. Stockholms univ., ped. inst. [1971].(Lic.avh)
Holmgren, Anne-Marie: Vi i 2:an funderar kring Mio, min Mio… Stockholms univ., 1981
Jansson, Linda: Ett märkvärdigt barn. Stilananlys av språket som gjorde Pippi Långstrump
berömd. Uppsala, Univ., Inst för Nordiska språk, 1995
Johansson, Gunvor: Elsa Beskow och Astrid Lindgren, en jämförelse. S.l., s.a. - Tr. i Modersmålslärarnas förenings årsskrift 1967
Katthagen, Agnes: Pädagogische Strategien in Kindermärchenfilmen von Astrid Lindgren.
Eine filmwissenschaftliche Analyse... Buchholz: Univ. Lüneburg, 1994
Kihlström, Susanne: Sagans läkande och helande kraft i sorg och glädje. Örebro: Högskolan, lärarutb., 1994.

St-W

Strosova, Olga: Till Sankt Olav i Noidaros. Pilgrimsvägar och pilgrimskultur i Jämtland ...
Stockholms univ., konstvet. inst., kulturmiljövård, 2000. 2 vol.
Tafvelin, Åsa: Astrid Lindgren. Södertälje 1986. – Specialarbete i svenska på gymnasiet
Uhler, Cecilia: Studium av Astrid Lindgrens författarskap med utgångspunkt i Emil i
Lönneberga. Kristianstad, 1988
Uppsatser om barnlitteratur skrivna av M4. Växjö: Högskolan, 1988
Wadman, Inger: De gamla folksagornas betydelse för Astrid Lingrens böcker ”Mio, min Mio” och ”Bröderna Lejonhjärta”. Högskolan i Karlstad, 1980
Vettergren, Gunnel: Prins Mio - ett barn i en sagovärld eller ett barns fantasi. [Av] Gunnel Vettergren, Andrzej Molin. Stockholm: Univ., Psykologiska inst., 1987
Wiklund, Ingrid: Än lever Emil i Lönneberga, Emil and his clever Pig by Astrid Lindgren. Some comments on the English translation. Linköpings univ., 1977

Musikalier

Alla ljudinspelningar överförda till Avdelningen för AV-material våren 2010

Bender, Erich: Kalle Blomquist-Song. Text: Kurt Reiss, Musik: Erich Bender. 1955
Egner, Thorbjørn (text och musik): Karlsson på taket (5 sånger).
Med kopia av följebrev
Johansson, Jan: Här kommer Pippi Långstrump. Text: Astrid Lindgren. Musik: Jan
Johansson. Lidingö: Hans Busch, 1969
Nothäfte
Johansson, Jan & Riedel, Georg: Pippi Langstrumpf. Melodien aus der bekannten Fernsehserie. Heft I och II.
Texte: Astrid Lindgren, Musik: Jan Johansson und Georg Riedel. Ausgabe für Klavier/Akkordeon. München: Filmkunst-Musikvlg.
Nothäften + kopia av följebrev
Lindgren, Astrid: Tjorven sjunger. (Nu är våren kommen, trad., text Astrid Lindgren. Världen är en sorgeö, Bellman). Arr Ulf Björlin. 1964. Lidingö: hans Busch, 1964
Lindqvist, Carl G. (musik) & I. Malmström (text): Enebyvalsen/Gånglåt a la Astrid Lindgren.
Kopia av följebrev
Lindqvist, Carl G. (musik): Lunnevadsmarschen
Med kopia av följeberev
Löscher, Herbert: Phantasie über ”Die Brüder Löwenherz“.
Notskrift (kopia) + kopia av följebrev 1980
Nordkvist, Martin: Till världens barn. Text och musik.
Med dedikation. Fotokopia
Paporisz, Yoram: Noter
Fotokopia + följebrev. Bifogat tonband överfört till till Avd AVM april 2010
Riedel, Georg (musik) & Lindgren, Astrid (text): Du ska inte tro det blir sommar; Lille katt: Opp och ner-visan. Fotostatkopior ur Tormund, E.: Lättkompat
Riedel, Georg (musik) & Astrid Lindgren (text): Jag gör så att blommorna blommar.
Fotostadtkopia ur Widenberg, Ingvar: Lättkompat
Riedel, Georg (musik) & Astrid Lindgren (text) Lille katt. Fotostadtkopia ur Harryson, Håkan: Jag lär mej spela saxofon
Söderlundh, Lille Bror: De’ ä’ någe’ visst me’ de’! Text Rune Lindström. Luffarn och Rasmus.
Stockholm: Nordiska musikförlaget, 1955
Söderlundh, Lille Bror: Tänk jag drömde i natt.
Text Astrid Lindgren. Luffarn och Rasmus. Stockholm: Nordiska musikförlaget, 1955

Dossié Djur och miljö

Hit material rörande debatterna om husdjurshållning och öppna landskap, men också miljö- och djurskyddsfrågor i allmänhet

Skisser, utkast och enstaka bilder

Pyret och Piff planterar
12 skisser/alternativa illustrationer i färg (blyerts, tusch och gouache). Nr 1, 10 och 11 med
teckning även på baksidan
*
2 skisser, blyerts och tusch. delvis i färg med teckning även på baksidan. Motiv: huvuden,
ärtskidor
*
Tomteflicka med tomtedocka, Färgbild (tusch, gouache). Signerad ”Vang”
*
3 st modellstudier (blyerts, tusch och akvarell?) Samtliga signerade ”Vang -49” – I separat
omslag
*
2 eskimåstudier – i separat omslag
Interiör iglo med eskimåfamilj. Tusch och gouache
Två eskimåflickor framför berg. Tusch och gouache
Brev från tidskriften Vi till Dagny Henschen 1960. – Separat omslag

Pippi Långstrump – tecknad serie

1, 2 Pippi och eldsvådan. – Publicerad i Klumpe Dumpe 3(1957):10
3, 4 Pippi firar födelsedag. – Publicerad i Klumpe Dumpe 3(1957):11
5, 6 Pippis julgransplundring. – Publicerad i Klumpe Dumpe 3(1957):12
7, 8 Pippi går i affärer. – Publicerad i Klumpe Dumpe 4(1958):1
9, 10 Pippi på utflykt. – Publicerad i Klumpe Dumpe 4(1958):2
11,12 Pippi tycker inte om djurplågare. – Publicerad i Klumpe Dumpe 4(1958):3
13, 14 Pippi går på marknad. – Publicerad i Klumpe Dumpe 4(1958):4
15, 16 Pippi är skeppsbruten. – Publicerad i Klumpe Dumpe 4(1958):5
17, 18 Pippi är mera skeppsbruten. – Publicerad i Klumpe Dumpe 4(1958):6

Pippi Långstrump – tecknad serie

1, 2 Pippi får fint besök. – Publicerad i Klumpe Dumpe 4(1958):7
3, 4. Pippi har starka tänder. – Publicerad i Klumpe Dumpe 4(1958):8
5, 6 Pippi håller avskedskalas. – Publicerad i Klumpe Dumpe 4(1958):9
7, 8 Pippi går ombord. – Publicerad i Klumpe Dumpe 4(1958):10
9, 10 Pippi hittar en Spunk. – Publicerad i Klumpe Dumpe 4(1958):11
11, 12 Pippis julfrämmande. – Publicerad i Klumpe Dumpe 4(1958):12
13, 14 Pippi ordnar frågesport. – Publicerad i Junior med Klumpe Dumpe 1959:1
15, 16 Pippi vill inte sälja sitt hus. – Publicerad i Junior med Klumpe Dumpe 1959:2
17, 18 Pippi muntrar upp tant Laura. – Publicerad i Junior med Klumpe Dumpe 1959:3

Brev till Astrid Lindgren

Andersson, Sten, Urshult
1
odat.
Bilaga
*
Blix, Gunilla, Brunflo
1
1992
*
Erkéus, Anders (1946- ), Stockholm
1
1993
*
Fönstret (tidskrift)
1
1991
*
Gillberg, Jan (1935- )
Se L230:1
*
Hellstrand, Eva (1957- ), Undersåker
2
1994,
1 odat.
Hoffmann, Karl-Heinz, Altenholz, Tyskland
2
1993
Bilaga
*
Larsson, Bengt, Munka Ljungby
1
1999
Bilagor
*
Linder, Lars (1941- ), Stockholm
1
1996
*
Lykke Andersen, Michael, journalist, Danmark
1
1993
Bilaga: följebrev, pressklipp
*
Nej till EG/EU, Göteborg
5
1992,
3 odat.
*
Pedersen, Knud P., Mørke, Danmark
2
1994
Bilaga
*
Ragnerstam, Bunny (1944- ), författare
1
1994
Bilaga
*
Schuler, Bob, Veberöd
1
1994
Bilaga
*
Solstråhle, Lars Rutger (1938- ), Bromma
1
1998
Bilagor
*
Sternhufvud, Thomas, Göteborg
1
odat.
*
Strix Television AB
Se L230:1

Brev till Astrid Lindgren

Bennett, Kerstin, administrativ direktör
2
1994
Ekins, Paul (1950- ), Ph.D. , research director, Storbritannien
3
1988,
Anm.:1 sekreterarbrev, 1 cirkulär
Forslund, Kristina (1948- ), docent veterinärmedicin
3
1988
Bilagor

Pristagare

Förteckning över pristagare
Astrid Lindgrens förslag till pristagare
Pristagardiskussioner
Pristagar-tack

1987-1992


Amningshjälpens Bröstpris 1987. (Motivering, brevkopia)

Den store humanisten Leo Tolstojs internationella guldmedalj. 1987 (APN-telegram)

Till Smålands ära. Smålands Gille i Stockholm. 1987 (Diplom)

Sveriges djurskyddsföreningars Riksförbunds guldmedalj 1987 (brevkopia samt motivering) - Se även 1964

Listy Hitow Ksiazkowych 1987 för Bröderna Lejonhjärta och Ronja rövardotter. (Diplom och brev)

Määnzer Jockelche” 1987, delas ut av Mainzer Klepper-Garde 1856 e.V. och staden Mainz till personer som ”i denna hektiska tid gör barn glada och lockar dem till skratt”. (Brevkopia från Mainzer Klepper-Garde… 1986-10-09)

Haro:s guldmedalj 1988 (brev)

Filmbranchens pris 1988 (brev från Göran Lindgren 25 jan 1988)

Hedersdoktor, universitetet i Warszawa (promotion 2 maj 1989). (brev)

Astrid Lindgrens Berg i Hansta. 1989 (Album med motivering samt foton från invigningen)

KB resors litteraturpris 1989 (Prismotivering samt brev)

Social Invention’s Award 1989 (brev, pressmaterial)

Albert Schweizer Medal 1989. Delas ut av Animal Welfare Institute, USA. (Brevkopia)

Världsbiblioteket: de hundra bästa böckerna genom tiderna. Framröstade genom Tidningen Boken. Ca 1989

Frödingstipendiet (Gustaf Frödings stipendium) 1990. Utdelas av Uppsala studentkår (brevkopia 1990-03-30)

Joseph Wood Krutch Medal 1990 – Utdelas av The Humane Society of the United States. Brevkopia från John A. Hoyt 1990-11-19

Anansi Prijs 1991 (Diplom, brevkopior)

Officier dans l’Ordre des Arts et Lettres. 1991 (brevkopia från Frankrikes ambassadör)

”Årets Pite-bo 1991” (Diplom)

The International Book Award 1992 UNESCO (brevkopia, program, inbjudan mm)

Tomteklubben. Hederstomte 1992. Diplom

1970-2003


Janusz Korczak’s Literary Prize, 1979 (Juryprotokoll, diplom )

Kinderjury Limburg. Hocgste waardering groep 3 för Ronja rövardotter. 1983 (medalj, diplom samt juryrapport)

St Eriksmedaljen, Stockholm stads heders hedersbelöning 1993 (diplom mm)

”Den lilla guldnyckeln”. Vald till läsarnas favorit i rysk omröstning bland barn 1996. Diplom.

Medicine hedersdoktor, Linköpings universitet 2000 (diplom) - Liggfolio

American-Scandinavian Foundation’s Cultural Award 2003 (postumt). Inramat diplom, foton i fotosamlingen.

Loisirs jeunes. Élu par l’enfant. För Zozo la tornade. (Diplom, odaterat+ visitkort Jean-Claude Dubost, Hachette)*
Resultat 1 till 100 av 435

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.