Showing 829 results

Archival description
Selma Lagerlöf Collection
Print preview View:

81 results with digital objects Show results with digital objects

BREV: Diverse brev m.m.

Bergson, Anna Augusta Margareta (Greta), f. Smedberg Scetch [Sketch] vid
Karlstads Utställningen 1928

Bonnier, Beata Elise (Lisen), f. Josephson (1851-1953) Brev till Gurli Linder, 1 st. odat.

Djurberg, Hildur Karolina (1851- ) skolförest. Telegram till Selma Lagerlöfs 50-årsdag i avskrift

Fåhraeus, R.
Brev till Gurli Linder, 1 st., 1943

Hamilton, John Gustav Patrik (1879-1960) greve, ryttmästare, kammarherre. Brev till Yngve Ekström, 1 st. 1953

Hedin, Sven
Till Selma Lagerlöfs bår. Avskrift

Linder, Ane Gurli, f. Peterson Kavli (1865-1947) förf.
• Föredrag om Selma Lagerlöf i Värmländska sällskapet
• Tal till Selma Lagerlöf vid stora festen på Royal då hon fått Nobelpriset. Särtr. m.m.

Lindh, Sigrid, f. Lindgrén
Brev till Nils Afzelius m. innesluten papperssilhuett av Selma Lagerlöf

Söderhjelm, Alma
I förbifarten med Selma Lagerlöf

Vinge, Louise
Till Gunnel Weidel

Vykort, fotografier m.m.

BREV: Brev och juridiska dokument efter advokat Ulf von Konow

Brev till Selma Lagerlöf: 61 st. från 16 brevskrivare (varav 1 är oidentifierade och anonyma)

Brev från Selma Lagerlöf: 49 st. till 7 brevmottagare (varav 1 är oidentifierade och anonyma)

Brev till Ulf von Konow: 67st. från 13 brevskrivare (varav 1 är oidentifierade och anonyma)

Brev från Ulf von Konow: 48 st. till 12 brevmottagare

Brev mellan andra: 25 st. brev från 15 brevskivare

Brev från Selma Lagerlöf

Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 1 st. (kopia), odat.
(För original, se: Hauptmann, G., L1:1k:2)
Se även: L1: 1k: 6:2:2

Hauptmann, Gerhart (1862-1946) ty. förf. 1 st., odat.
(även utkast till brev till Seidel, Ina
& Felke, Georg Naldo, verso)

Karin, Ellyn (München)
(eg. Sigmund, Ellyn) 1 st., odat.

Konow, Ulf von (1882-1960) advokat 41 st. (varav 1 st.
avskrift, 2 st. telegram,
1 st. foto med hälsning
adresserat till M. von
Konow, 5 st. visitkort), 1924-1938 + bil. (2) + kuv. (11, varav 2
st., odat. )

Olander, Valborg (1861-1943) lärarinna, förf. 1 st. (utdrag), odat.

Seidel, Ina (1885-1974) ty. förf. 2 st. (varav 1 st. utkast & 1 st. kopia), odat.
(För original, se: Hauptmann, G. L1:1k:2)

Okänd, (professor) 2 st. (avskrift och
utkast), 1929 & odat.

Brev till Ulf von Konow

Andén, Eva Johanna (1886-1970) advokat 1 st., 1941

Verlag Deutsche Kultur-Macht (Berlin) 1 st., 1935 + bil. (1)

Drei Masken Verlag A.G. (Berlin) 1 st., 1936

Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 1 st. (avskrift), 1925

Goldbaum, Wenzel & Jacoby, Gerhard, [advokatfirma] (Berlin) 2 st., 1929 + bil. (2)

Gustav Kiepenheuer Verlag A.G. (Potsdam) 3 st., 1924-1925

Neugarten, Richard (Berlin) 14 st. (varav 1 st. avskrift), 1925-1927 + bil.(1)
Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.,
[advokatfirma] (Berlin) 35 st. (varav 12 st. i 2
ex. och 1 st. avskrift),
1935 + bil. (11) (varav
3 st. i 2 ex) + kuv. (4)

Olander, Valborg (1861-1943) lärarinna, förf. 4 st., 1925-1935 + kuv. (1)

G. Ricordi & Co [förlag] (Milano) 3 st., 1929-1930
+ bil. (3)

Schutzverband deutscher Schriftsteller (Berlin) 1 st., 1925

Stagma (Berlin) [betr. musikalisk upphovsrätt]
(g:m Ritter, Uno) 1 st., 1935

Okänd Kuv. (3), 1935

Brev från Ulf von Konow

Andén, Eva Johanna (1886-1970) advokat 2 st. (varav 1st. i 2 ex.), 1942

Editorial Cervantes, [förlag] (Barcelona) 1 st. (i 2 ex.), 1934

Drei Masken Verlag A.G. (Berlin) 2 st. (varav 1 st. i 2
ex.), 1936

Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 1 st., 1925 + bil. (1)

Goldbaum, Wenzel (Berlin) ty. advokat 3 st., 1929

Karin, Ellyn (München)
(eg. Sigmund, Ellyn) 2 st., 1925 + bil. (1)

Gustav Kiepenheuer Verlag A.G. (Potsdam) 2 st., 1924

Kultur Kreis Verlag (Berlin) 1 st., 1935

Neugarten, Richard (Berlin) 9 st. (varav 1 st. i 2 ex.), 1925-1927

Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.,
[advokatfirma] (Berlin) 21 st. (varav 6 st. i 2 ex., 2 st. telegram, varav 1 st. i 2 ex., 1 st. utkast i 3 ex.), 1935-1938 + bil. (2)

G. Ricordi & Co [förlag] (Milano) 2 st. (varav 1 st. i 2 ex. och 1 st. med tillhörande utkast och översättning), 1929-1930

Stagma (Berlin) [betr. musikalisk upphovsrätt] 1 st., 1935

Brev till Selma Lagerlöf

Editorial Cervantes, [förlag] (Barcelona) 1 st., 1922

Drei Masken Verlag A.G. (Berlin) 4 st., 1935-1936
+ bil. (1)

Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 1 st., 1937

Feutinger, Josephine (Hollywood) 1 st., 1935

Forsell, John (1868-1941) operasångare, operachef, överintendent 2 st., 1929

Karin, Ellyn (München)
(eg. Sigmund, Ellyn) 12 st., 1921-1924
+ bil. (1) + kuv. (1)

Gustav Kiepenheuer Verlag A.G (Potsdam) 1 st., 1924
+ bil (1) + kuv. (1)
Konow, Ulf von (1882-1960) advokat
(En del genomslagskopior; i många fall utan underskrift) 30 st. (varav 1 st. i 2
ex.), 1925-1938 &
odat. (1) + bil. (5)

Theaterverlag Albert Langen / George Müller (Berlin) 1 st. (avskrift), 1935

Lewinski, K. von (Berlin) ty. advokat 1st., 1935 + bil. (1)

Neugarten, Richard (Berlin) 2 st., 1925-1926

“Radio Omroep”, Algemene Vereiniging (Amsterdam)
(g:m Vogt W.) 1 st., 1935
G. Ricordi & Co [förlag] (Milano) 1 st., 1929
+ bil. (2) + kuv. (1)

Seidel, Ina (1885-1974) ty. förf. 1 st., 1917

Wachsmuth de Zamora, Nanny (Barcelona) spa. övers. 1 st., 1939 + kuv. (1)

Okänd (Hesse?) 1 st., 1935 + kuv. (1)

Brev mellan andra

Från: Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf.
Till: G. Ricordi & Co [förlag] (Milano) 3 st. (avskrifter), 1929
+ kuv. (2)

Från: Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf.
Till: Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin) 5 st. (varav 2 st. avskrifter), 1935

Från: Goldbaum, Wenzel & Jacoby, Gerhard
[advokatfirma]
Till: G. Ricordi & Co [förlag] (Milano) 1 st. (avskrift i 2 ex.),
1929

Från: Gustav Kiepenheuer Verlag A.G. (Potsdam)
Till: Karin, Ellyn (München)
(eg. Sigmund, Ellyn) 1 st., 1923

Från: Kultur Kreis Verlag (Berlin)
Till: Imperiali, “Marchese” (Berlin) it. markis 1 st., 1934

Från: Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin)
Till: Orthmann (Berlin) ty. generaldirektör 1 st. (avskrift i 2
ex.), 1935

Från: Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin)
Till: Duisberg-Achaz, Ludwig (Berlin) 1 st. (avskrift i 2 ex.), 1935

Från: Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin)
Till: Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 2 st. (avskrifter, varav 1 st. i 2 ex.), 1935

Från: Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr
[advokatfirma] (Berlin)
Till: Rosenberger (Berlin) ty. jurist 2 st. (varav 1 st. avskrift i 2 ex.),
1935-1936

Från: G. Ricordi & Co [förlag] (Milano)
Till: Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 2 st. (varav 1 st.
avskrift), 1929 + kuv. (1)

Från: G. Ricordi & Co [förlag] (Milano)
Till: Forsell, John (1868-1941) operasångare, operachef,
överintendent 1 st., 1929

Från: G. Ricordi & Co [förlag] (Milano)
Till: Goldbaum, Wenzel & Jacoby, Gerhard
[advokatfirma] (Berlin) 1st. (avskrift av brev),
1929
(se: Goldbaum & Jacoby, L1:1k:5)

Från: Rosenberger (Berlin) ty. jurist
Till: Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin) 2 st. (varav 1 st. i 2
ex.), 1935 + bil. (2)

Från: Schutzverband deutscher Schriftsteller (Berlin)
Till: Goldbaum, Wenzel (1881-1960) ty advokat 1 st. (avskrift), 1929

Från: Schutzverband deutsher Schriftsteller (Berlin)
Till: Svenska författarföreningen, sekreteraren (Stockholm) 1 st., 1925

Gösta Berlings saga: rättstvisten Selma Lagerlöf / Georg Naldo Felke

Konow, Ulf von (1882-1960) advokat 2 st., odat.
Bakgrundsbeskrivningar till affären Felke

Lagerlöf, Selma (1858-1940) förf.
Avskrift av brev till Felke 2 bl. (i 2 ex.), 1913

Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin) 4 st. (avskrifter), 1935
& odat. (1)

Olander, Valborg (1861-1943) lärarinna, förf.
Bakgrundsbeskrivning till affären Felke 1 st., odat.

Rosenberger (Berlin) ty. jurist 1 st. (avskrift), 1935

Diverse

Konow, Ulf von (1882-1960) advokat
Anteckningar och utkast 8 st., [1935-1938]
& odat. (4)

Lagerlöf, Selma (1858-1940) förf.
Bokinköpslista 1 st., odat.

RÄKENSKAPER:
Andén, Eva Johanna (1886-1970) advokat 1 st. (i 2 ex.), 1942
bil. (1)

Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin) 1 st. (i 2 ex.), 1935

Svensk-tyska clearingen
inbetalningsnota och kvitto 1 st., 1938

TRYCK:
Programannons i holländsk tidskrift för radiohörspel
av Georg Felke, baserat på Gösta Berlings saga 1 st., odat.

BREV: Gratulationer till Selma Lagerlöfs 50-årsdag 1908

Alfvén, Hugo Emil (1872-1960) tonsättare, dirigent, violinist
Annerstedt, Claes (1839-1927) historiker, universitetsbibliotekarie, överbibliotekarie, ledamot i Svenska Akademien.

Berger, Henning (1872-1924) förf.
Bergh, Richard (1858-1919) konstnär, chef för Nationalmuseum, skriftställare
Bergman, Bo (1869-1967) författare, litteratur- och teaterkritiker, postassistent, ledamot av Svenska akademien
Billing, Gottfrid (1841-1925) prof., biskop, överhovpredikant, politiker
Beskow, Natanael (1865-1953) predikant, skolman, teologie doktor, skriftställare
Bååth, Albert Ulrik (1853-1912) vetenskapsman, skald, folkhögskollärare, språkman.

Cederström, Carl Gustaf (1867-1918) friherre, direktör, aviatiker

Elkan, Sophie, f. Salomon (1853-1921) förf.
Engström, Albert (1869-1940) konstnär, förf., professor

Fallström, Daniel (1858-1937) förf., skald
Forsslund, Karl-Erik (1872-1941) Fil. Dr., skriftställare, grundare av Brunnsviks folkhögskola

Gagner, Marie Louise (1868-1933) pedagog, lektor, skriftställare

Hallström, Per (1866-1960) förf.
Hedberg, Tor (1862-1931) förf., teaterchef, skådespelare, fil. Dr., ledamot i Svenska Akademien.
Heidenstam, Verner von (1859-1940) förf., skald, ledamot i Svenska Akademien
Hesselbom, Otto (1848-1913) landskapsmålare
Holmberg, Teodor (1853-1935) folkhögskolerektor
Högberg, Olof (1855-1932) förf., journalist

Keijser, Gustaf Jacob (1844-1916) filosof, skolman, lektor
Kleen, Tyra af (1874-1951) konstnär, förf.

Landsort, Frida (1864-1938) förf., lärarinna
Larsson, Carl (1853-1919) konstnär, tecknare, grafiker
Larsson, Hans Emil (1855-1922) museiman
Lindberg, Otto Emil (1850-1920) prof., orientalist, språkforskare
Lindberg, August (1846-1916) skådesp., teaterchef
Linder, Gurli, f. Peterson Kavli (1865-1947) pedagog, lektor, skriftställare
Lundegård, Axel Wilhelm (1861-1930) förf.
Lundh, Nils Wilhelm (1879-1953) förf.

Melin, Karl Alfred (1849-1919) lektor, bibliotekarie, skald, förf.
Mittag-Leffler, Magnus Gustaf (Gösta) (1846-1927) matematiker, filosofie doktor, prof.
Montelius, Agda, f. Reuterskiöld (1850-1920) liberal socialreformator, Fredrika-Bremer-Förbundets ordförande

Nordin, Alice (1871-1948) skulptris
Nordensvan, Georg Gustaf ( 1855-1932) konsthistoriker, förf.
Nordström, Ludvig (1882-1942) förf., tidningsman
Norlind, Ernst (1877-1952) konstnär, förf.
Norström, Vitalis (1856-1916) prof. i filosofi, ledamot i Svenska Akademien
Nyblom, Helene Augusta (Helena) f. Roed (1843-1926) da.-sv. förf.

Ossiannilsson, Karl Gustav (1875-1970) förf.

Pauli, Georg (1855-1935) konstnär

Roos, Anna Maria (1862-1938) förf.
Rosen (???)

Sandström, Anna (1854-1931) pedagog, skriftställare, lärarinna
Schéele, Frans Alexander von (1853-1931) prof., filosof, pedagog, folkskoleinspektör
Schöldström, Birger (18401910) tidningsman, skriftställare
Stiernstedt, Marika (1875-1954) förf., ledamot av Samfundet De Nio
Söderberg, Erik Natanael (1869-1937) förf., tidningsman, redaktör, fil. Dr.
Söderberg, Hilma, g. Böving (1881- ) förf.

Tegnér, Esaias Henrik Vilhelm (1843-1928) prof., språkforskare, ledamot i Svenska Akademien

Wahlenberg, Anna (1858-1933) förf.
Wahlström, Lydia (1869-1954) historiker, pedagog, författarinna, fil. Dr.
Vetterlund, Fredrik (1865-1960) fil. Dr., förf., litteraturkritiker
Whitlock, Anna (1852-1930) pedagog, kvinnosakskämpe, skolföreståndarinna
Wirsén, Carl David af (1842-1912) förf., litteraturkritiker, fil. Dr., Svenska Akademiens ständige sekreterare
Wägner, Elin (1882-1949) förf., journalist
Wærn, Leonard Magnus (1846-1923) rektor

Åhfeldt, Clemens (1860-1941) lektor, teol. Dr., hovpredikant
Åkerhielm, Anna (Annie), f. Quiding (1869-1956) journalist, förf.

Öberg, Hugo (1872-1934) förf.
Ögren, Knut H.
Österling, Anders (1884-1981) förf., litteraturkritiker, Svenska Akademiens ständige sekreterare

(+ ytterligare två brev från brevskrivare med svårläslig signatur)

Kontrakt

Albert Bonniers förlag (Stockholm) 37 st., 1901-1941
+ bil. (5) (varav 34 st. avskrifter (9 st. i 2 ex.),
2 st. utkast, 1 st. PM.)

Editorial Cervantes [förlag] (Barcelona) 1 st., odat.

Katarina von Bora

Dikt, ca 70 rader, som till stora delar är överstruken.
Om en ung pastor som predikar och på ett ovanligt sätt fängslar församlingen.
("Och den unge pastom börjar att predika" Jfr. kap. "Prästen" i Gösta Berlings saga".)

Seminariesonetter

Sonetter över kamrater och lärare vid Högre lärarinneseminariet
Renskrifter i bläck av sonetter till kamraterna, 4 blad, samt 2 blad blyertsutkast

MANUSKRIPT: Anna Svärd

KAPSEL 1-3 (23 omslag):
• Karlstadsresan
• Häst och ko, piga och dräng
• Länsmansfrun
• Bröllop
• Nytt hem
• Morgonstund
• Synen i kyrkan
• Söndagshatten
• Visiten
• Paradiset
• Syndafallet
• Skåpet
• Kortleken
• Mötet
• Olyckshändelsen
• Mamsell Jaquette
• Annstu Lisa
• Skojarbaronen
• Friherrinnan
• Marknadsprästen
• Bortresan
• Hemfärden
• Vigselringen

KAPSEL 4:
Diverse versioner av några kapitel i boken.
Tryckmanuskript till det under tryckningen 1928 omarbetade slutet, bestående av korrektur till kapitlet Bortresan, s 401-416, med utförliga tillägg och egenhändiga ändringar, uppklistrat på 9 folioblad pag. 1-9, samt det helt nyskrivna slutkapitlet Vigselringen (4 folioblad); innehållsförteckning med Valborg Olanders stil.

KAPSEL 5

MANUSKRIPT: Landskronamanuskripten

:1 Gösta Berlings saga (digitaliserad)
:2 Den tysta frun på Börtstorp (digitaliserad)
:3 Herregårdslif
:4 Drottningar i Kungahälla
:5 Petter Nord (digitaliserad)
:6 Lansknektarna
:7 Reors saga (digitaliserad)
:8 Ljung
:9 Risteröda kyrka
:10 Gustaf Adolfs dröm
:11 Svanejakten
:12 De sju dödssynderna
:13 ”Glada sitta kämparna kring offerelden…”
:14 På strandpromenaden
:15 Selander
:16 På Krigsstigar
:17 Den spelande högen
:18 Legenden om jorden
:19 I de blindas rike
:20 [Anteckningar]
:21 Kejsarinnan af Japan
:22 [Fingerat brev till Sophie Elkan]
:23 Gyllenlack
:24 På slottsaltanen
:25 [Stenografi]
:26 [Brev angående resa till Elgarås m.m. från Sophie Adlersparre till Selma Lagerlöf]
:27 [Barnteckningar och mönsterskiss]

Petter Nord

Manuskriptfragment

1) Petter Nord. 4 bl. (4 sid.), fol. Bläck.
2) II. 3 bl. (3 sid.), fol. Bläck.
3) 2 bl. (2 sid.), fol. Bläck.
4) 2 bl. (2 sid.), fol. Bläck.
5) 2 bl. (3 sid.), fol. Bläck.
6) Hämdetåget. 6 bl. (6 sid.), fol. Bläck.
7) (IV). 3 bl. (3 sid.), fol. Bläck.
8) V. 9 bl. (9 sid.), fol. Bläck.
9) III. 4 bl. (7 sid.), fol. Bläck/blyerts.
10) 19 bl. (19 sid.), fol. Bläck.

Gösta Berlings saga

Manuskriptfragment. Bläck, folio

:1 [Inledning]. 1 bl. (2 sid.)
:2 Brobyprestens skatt. 16 bl. (16 sid.)
:3 Den gamle prosten 3 bl. (3 sid.)

Reors saga

Manuskriptfragment

1) 2 bl. (4 sid.), fol. Blyerts.
2) Reors saga (forts.). Diktfragment från Kungahälla verso. 1 bl. (2 sid.), fol. Bläck/blyerts.
3) Reors saga II. 1 bl. (2 sid.), fol. Bläck/blyerts.
4) Reors saga II (forts.). 1 bl. (1 sid.), fol. Bläck.
5) Reors saga II. 1 bl. (1 sid.), fol. Bläck.
6) Reors saga (forts.) II. 1 bl. (1 sid.), fol. Bläck.
7) Reors saga. (forts.) II. 8 bl. (16 sid.), fol. Bläck.

Mårbacka II

• Aline [Laurell]. Egenh. blyerts 7 bl. fol. Tr. 1930, Bibliogr. 429

• Bibelförklaring. Egenh. blyerts 10 bl. fol.; 5 bl. maskinskr. 4:o.

• Biblet; bibel; Lunginflammation (Löftet). Egenh. blyerts 25 bl.fol.
• Gårdsjö. Egenh. blyerts 4 bl, fol.
• Herresta. Egenh. blyerts 7 bl. fol.

• Kortspel. Egenh. blyerts 5 bl. fol.

• Kejsarinnan Eugenie [Marseljäsen]. Egenh. blyerts 3 bl. fol. 1 bl. fol. bläck m. Valborg Olanders handstil.

• Doktorn [Marseljäsen]. Egenh. blyerts 12 bl. fol.

• Kyrkresan. Egenh. blyerts 6 bl. fol. & 7 bl. maskinskr. 4:o

• Kyssen. Egenh. blyerts 25 bl. fol.

• Sunnebalen (Sunne). Egenh. blyerts 11 bl. fol.

• Gunnarskog (början av kap. Elin Laurell och del av kap. Pastor Unger) Egenh. blyerts 3 bl. fol.

• Elin Laurell. Egenh. blyerts 5 bl. fol. & maskinskr. 11 bl. 4:o

• Jul (kap. Pastor Unger). Egenh. blyerts 7 bl. fol.

• Pastor Unger (Berga, Unger). Egenh. blyerts 10 bl. fol. & 1 bl. fol. & 10 bl. fol.

• [Pastor Unger]. Egenh. blyerts 4 bl. fol.

• Påskkäringen. Egenh. blyerts 10 bl. fol. & bläck 8 bl. fol. & maskinskr. 8 bl. 4:o

• Anna Lagerlöf. Egenh. blyerts 11 bl. fol. & 5 bl. makinskr. 4:o & 2 bl. blyertsskrift fol.

• Morbror Schenson. Egenh. blyerts 7 bl. fol. & maskinskr. 11 bl. 4:o.

• Dammen. Egenh. blyerts 1 bl. & 5 bl. & 4 bl & 1 bl & 7 bl. & 13 bl. fol. Egenh. bläck 6 bl. fol. Maskinskr. 22 bl. 4:o pag. 144-165

• Agrippa Prästberg. Egenh. blyerts 16 bl. fol. & maskinskr. 25 bl. 4:o.

• Brunnen. Egenh. blyerts 15 bl. fol. & bl. bläckskrift m. Valborg Olanders handstil & maskinskr. 6 bl. 4:o.

Mårbacka II

• Rädsla. Back-Per. Spögelsehistorier. Egenh. Blyerts, 13 bl. fol.

• Frykberg [Fyrtio grader]. Egenh. Blyerts, 16 bl. fol + maskinskr., 3 bl. 4:o.

• Maja Råd. Egenh. blyerts, 6 bl. fol. + maskinskr. 5 bl., 4:o.

• G.A. Wall [Vid bryggan]. Egenh. blyerts, 6 bl. fol. + maskinskr. 6 bl. 4:o.

• I marknadstider. Egenh. Blyerts, 11 bl. fol. + maskinskr. 10 bl. 4:o.

• Jordbävning. Egenh. Blyerts, 3 bl. fol + maskinskr. 4 bl. 4:o

MANUSKRIPT: Mårbacka, [IV]

• Agda Wilson (om faster Elise och hennes inackorderingar). Egenh. blyerts 5 bl. fol.

• Dockteatern. 3 bl. fol. blyerts & bläck.

• Kasper. 4 bl. egenh. blyerts fol.

• Brev till Louise [Ahlgren] dat. Mårbacka 21. 9. 1937. (slutet saknas).

• Om livet på Mårbacka "så där för en 60 år sedan". Egenh. bläck 5 bl. 4:o

• Synen. Motiv från barndomen på Mårbacka. Egenh. blyerts 3 bl. fol.

• Det övernaturliga (Oskar Jansson) [överstruket]. Egenh. blyerts 2 bl. fol. "Om hösten, när det blir mörka kvällar, händer det sig så underligt här på Mårbacka .... "

• [Prästen i Finnmarken.] Utkast. Egenh. blyerts 1 bl. fol. Vm 1923.

Results 1 to 100 of 829

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.