Visar 93 resultat

Arkivbeskrivning
Handskriftssamlingen - Kungliga biblioteket Valfrid Palmgren Munch-Petersens samling
Förhandsgranska utskrift Visa:

Valfrid Palmgren Munch-Petersens samling

  • SE S-HS L305
  • Arkiv

Arkivet innehåller brev till (och några få från) Valfrid Palmgren Munch-Petersen, manuskript, biographica, pressklipp, fotografier samt tryck.

Biographica: Tryck (foto), familjen

1) FAMILJENAnm. Brev, manuskript, tryckBERGLÖF, Signe, f. Palmgren (1875-1962), systerBERGLÖF, Lennart (1878-1953), svåger, g.m. SigneMUNCH-PETERSEN, Arne (1904-1940), son till Hans M-PMUNCH-PETERSEN, Jon (1873-1939), makeMUNCH-PETERSEN, Gustav (1...

Lösa fotografier II

Karl Edvard Palmgren (1840-1910)Odat.8 st.Palmgrenska samskolanOdat.3 st., 1 kuvertLina Jönsson, familjen Palmgrens hembiträdeOdat.1 st.Syskonen Palmgren, Signe, Valfrid, Gustaf1880-tal, 19037 st.Toivo, familjen Palmgrens sommarhus på Norra Lagnö,...

Lösa fotografier IV

Jon Julius Munch-Petersens familj1902, 1903, 1905, odat.5 st.Valfrid Palmgren Munch-Petersens familj i Danmark1912 – 1962, odat.14 st.Jubelpromotion i Uppsala 31 maj 195521 st., 2 kuvertEllen Hartmann (1895-1982)1941, odat.3 st.ÖvrigtVy över Blasi...

Tryck I

1.Bolin, Greta & Zweigbergk, Eva von (1961). Barn och böcker. 5 omarb. uppl. Stockholm: Rabén & Sjögren. Med dedikation från Corinna (Greta Bolin).2.Larsson, Lorentz (1947). Ungdom läser. Göteborg. Pedagogiska skrifter utgivna av Sveriges ...

Tryck III

1.Munch-Petersen, Valfrid Palmgren (1908). Om Tysklands kvinnliga bibliotekarier. Folkbiblioteksbladet 1908:4, s. 138-147. Även särtryck med kommentar av Valfrid Palmgren.2.Munch-Petersen, Valfrid Palmgren (1923). Skoler, lærebøger og den skandin...

Dossier Ordböcker och antologier

SVENSK-DANSK ORDBOK (1954).• Brev frånGranberg, Gunnar (1906-1983), chef för svenska institutet3 st. (1951)• Holm, Pelle (1888-1980), professor, ordboksredaktör2 st. (1941-1951)• Holm, Anna (1888-1980), g.m. Pelle Holm1 st. (1952)HANDLINGAR• Kontr...

Suecana: 1905-1948

Uppklistrade pressklipp m.m., 95 omslag:• 1905 (omslag 1)• 1911 (2-4)• 1917 (5)• 1919 (6)• 1920 (7)• 1921 (8-13)• 1922 (14)• 1923 (15-16)• 1924 (17)• 1927 (18-25)• 1929 (26)• 1931 (27)• 1932 (28)• 1933 (29)• 1935 (30)• 1936 (31)• 1937 (32)• 1938 (...

Fotografier: Litet album

På sidan mot pärmen: uthyrningsbyrån: 4 stora fotografier sammanhäftade5 (?) med vyer, (?)1) (Gatubilder från Stockholm)2) (Gatubilder från Stockholm)3) (Gatubilder från Stockholm)4) (Gatubilder från Stockholm)5) (Gatubilder från Stockholm)6) (Gat...

Fotografier: Stort album

Fotografier på vänster resp. höger sida av uppslag nr 1 - 15:1) HÖGER:• Ida P. (mor)2) VÄNSTER:• Signe (troligen felaktigt) Valfrid Claridge. Oxford 1900. Miss och Mr Claridge 8 Par Terrace Oxford.HÖGER:• Signe (m. vit krage, 1890)3) VÄNSTER:• Val...

Lösa fotografier III

Jon Julius Munch-Petersen (1873-1939), maken1906, 1923, odat.11 st., 1 kuvertJon Julius Munch-Petersen (1873-1939), maken, vattenbyggnadskonferenser1930, odat.10 st.Valfrid Palmgren Munch-Petersen och Jon Julius Munch-Petersen, maken1920-1930-tale...

Tryck II

1.Munch-Petersen, Valfrid Palmgren (1908). Barnbiblioteken i Amerika och den kvinnliga barnbibliotekariens arbete. Dagny 1908:17, s. 225-227.2.Munch-Petersen, Valfrid Palmgren (1916). Biblioteker og Folkeopdragelse: Indtryk fra en Studierejse i de...

Dossierer: Folkbibliotek/ Skolbibliotek

1) DOSSIER FOLKBIBLIOTEKFOLKBIBLIOTEK• Brev frånTynell, Knut (1887-1953), bibliotekskonsulent1 st. (1929)• BilagorKungl. Maj:ts proposition 1929:141.Svensk författningssamling 1930:15.• Manuskript• Tal om ”Library spirit” vid Nordisk kurs för sjuk...

Dossierer: Fredssaken m.m.

1) DOSSIER FREDSSAKENKVINDERNES FREDSKÆDE• Handlingar• ManuskriptFredsligans första möte efter kapitulationen 31 maj 1945• TryckKvinderens andel i genrejsningenKvinderne og fremtidenKVINDERNES DEMOKRATISKE VERDENSFORBUND (KDV)• Handlingar• Brev fr...

Suecana: Tryck, pressklipp m.m., 1958

Uppklistrade pressklipp m.m:1. FÖRTECKNING ÖVER RADIOPROGRAMFörteckning över radioprogram 1958-19592. TRYCKTryck: Dal, Erik. Lejrs Spejl (1958). Inkl. förteckning över böcker3. PRESSKLIPP 1958PRESSKLIPP, 68 omslag, olika ämnen(enstaka pressklipp f...

Suecana: Artiklar, brev, skrivelser m.m.

Brevväxlingar med flera mottagare, artiklar i manus samt kommentarer av Valfrid Munch-Petersen.A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL ”BÖCKER I – IV”, TVÅ VERSIONERB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL ”ARTIKLAR, BREV, SKRIVELSER”C. ARTIKLAR, BREV, SKRIVELSER NR 1-3...

Diverse

1. Vykort, troligen från Amerika-resan 1947. Med underskrifter av olika kvinnor. Odat.2. Kuvert med olika påskrifter (av Gustaf Munch-Petersen?). 1 st., 19653. Anteckningar, lista (förmodligen över tackkort). Odat.4. Programblad (kopia) från konse...

Lösa fotografier I

Valfrid Palmgren1893-191014 st.Valfrid Palmgren Munch-Petersen1912-194214 st.Valfrid Palmgren Munch-Petersen1947-196222 st.Brev från Gustaf W:son Cronquist19581 st.Valfrid Palmgren Munch-PetersenOdat.4 st.

Dossier Svenska Gustafskyrkan 1911-1962, II

SVENSKA FÖRELÄSNINGSFÖRENINGEN• Handlingar• Inbjudningskort till föreläsningarMANUSKRIPT• Tal Svenskhetens adelskap, vid föreningens 20-årsfest 23 mars 1927.• Tal vid Svenska föreläsningsföreningens 25-årsfest 22 mars 1932.• Tal Kring det svenska ...

Suecana: Tryck, pressklipp 1945-1957

Uppklistrade pressklipp m.m.1. TRYCKEtt uttalande om nordiskt samarbete. Nordens ungdom. 1916:3-4, s. 25-28.Moderne skandinavisme. Det nye Nord. 1922 Maj, s. 81.2. PRESSKLIPP: SUECANA 1948 - 1955I pressklipp från 1951 åberopas Valfrid Palmgren Mun...

Suecana: Böcker I

Förteckning på böcker som medföljer VPM-P:s pressklippssamling1) Bergsøe, Flemming (1946). Mellem halvbrødre: skitser fra en rejse i Sverige. Köpenhamn: Thaning & Appels Forlag.2) Jørgensen, Niels (1953). Hvad er det at være dansk?: 30 indlegg...

Suecana: Böcker III

7) Föreningarna Nordens Historiska publikationer. I. Nordens läroböcker i historia: ömsesidig granskning verkställd av Föreningarna Norden facknämnder (1937). Helsingfors: Svenska litteratursällskapets tryckeri.8) Föreningarna Nordens Historiska p...

Dossier USA-resan hösten 1907, I

• HANDLINGARBrev (avskrift) frånEcklesiastikdepartementet rörande beviljat resebidrag1 st. (1907)Rekommendationsbrev frånUtrikesdepartementet1 st. (1907)Brev frånEkengren, August (1861-1920), ambassadör i Washington1 st. (1907)Putnam, Herbert (186...

Dossier USA-resan hösten 1907, II

• TRYCK av och omAnne Carroll Moore (1871-1961), chef för barnavdelningarna vid New York Public Library• BREV från oidentifierad avsändare1 st. (1963)• BROSCHYRER, PRESSKLIPP, DIVERSE ÄMNEN• BREV frånLittle, Florence1 st. (1962)• ETT FREDRIKA BREM...

Dossier Biblioteksutredningen 1911

BREV frånLindström, Elof (1863-1924), ecklesiastikminister3 st. (1909-1911)Berg, Fridtjuv (1851-1916), ecklesiastikminister2 st. (1911)MANUSKRIPTTal avHjelmqvist, Bengt (1903-2005), avdelningsdirektör vid Skolöverstyrelsenvid Kristianstads stadsbi...

Dossier Svenska Gustafskyrkan 1911-1962, I

BREV från• Svenningsen, Anna (1864-1945)3 st. (1918-1942)• Söderberg, Bengt (1907-1992), kyrkoherde i Svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn 1948-1976.1 st. (1962)• Söderberg, Margareta (1907-?), g.m. Bengt Söderberg2 st. (1961-1962)MANUSKRIPT• Tal vid...

Dossier Danmarks Radio 1928-1954

BREV tillValfrid Palmgren Munch-Petersen12 st. (1944-1954)BREV tillStatsradiofonien2 st. (1952-1954)Brev frånlyssnare, oidentifieradePRESSKLIPPUPPSÄGNINGEN 1954• Brev frånValfrid Palmgren Munch-Petersen tillJensen, Frederik Emil (1891-1961), gener...

Suecana: Brev och manuskript 1944-1961

1. OM SUECANASAMLINGEN m.m.Om SuecanasamlingenBrev till Kungliga biblioteket, Stockholm, 2 st. (1959 & odat.)Flera förteckningar över delposter inlämnade till KB vid olika tillfällen.Litteraturhänvisningar till ”det svensk-danska problemet”A...

Suecana: Tryck, pressklipp, 1957

Uppklistrade pressklipp m.m., 66 omslag, olika ämnen:1. Den danske kungens och den danska statsministerns nyårstal. 19572. Tegnérs: Det eviga!. DN 2/1 19573. Nyår i Köpenhamn och Stockholm 1957.4. 5 januari 19575. Den 8 januari – den 11 januari, 1...

Suecana: Böcker II

4) Helms, Nik. M. (1955). Danmarks historie fortalt for børn. Köpenhamn: Gyldendal.5) Lasternas bok: våra kulturfel (1946). Stockholm: Natur och Kultur.6) Lauring, Palle (1952). Danmark i Skåne: en usentimental rejse. Köpenhamn: Steen Hasselbalchs...

Suecana: Böcker IV

13) Clausen, Cl. &Hansen, Hans (1953). Dansk læsebog for mellemskolen. 1. Köpenhamn: Gyldendalske Boghandel.14) Fossing, A.P., Skarvig, N. & Sørensen, Arild (1958). Børnenes danske læsebog. Fjerde del. Köpenhamn: Gyldendal.15) Læs dem glad...


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.