Filerapport


Arkivbeskrivning hierarki

# Tumnagel Referenskod Titel Datum Begränsningar i användning Hämtningsinformation
1 N/A SE S-HS L1:1h:1:1 1901-1908 1901-1908 Inga
2 N/A SE S-HS L1:1h:1:2 1909-1927 1909-1927 Inga
3 N/A SE S-HS L1:1h:1:3 1928 1928 Inga
4 N/A SE S-HS L1:1h:1:4 1933-1937 1933-1937 Inga
5 N/A SE S-HS L1:1h:1:5 1938-1939 och odaterat 1938-1939 Inga
6 N/A SE S-HS L1:1h:1:6 1938 (klassbrev till SL:s 80-årsdag) 1938 Inga
7 N/A SE S-HS L1:1h:4:1 1908-1926 1908-1926 Inga
8 N/A SE S-HS L1:1h:4:2 1927-1928 1927-1928 Inga
9 N/A SE S-HS L1:1h:4:3 1929-1932 1929-1932 Inga
10 N/A SE S-HS L1:1h:4:4 1933-1940 & odaterat 1933-1940 Inga
11 N/A SE S-HS L1:1h:5:1 Amerika-Frankrike Inga
12 N/A SE S-HS L1:1h:5:2 Holland-Österrike Inga
13 N/A SE S-HS L1:1j:1:1 Diverse barnteckningar, Sverige Inga
14 N/A SE S-HS L1:1j:1:2 Diverse barnteckningar, Sverige Inga
15 N/A SE S-HS L1:1j:1:3 Diverse barnteckningar, Sverige Inga
16 N/A SE S-HS L1:1j:1:4 Diverse barnteckningar, Sverige: hyllningsadresser Inga
17 N/A SE S-HS L1:1j:2:1 Diverse barnteckningar. Utlandet Inga
18 N/A SE S-HS L1:1j:2:2 Diverse barnteckningar. Utlandet Inga
19 N/A SE S-HS L1:1j:2:3 Diverse barnteckningar. Utlandet Inga
20 N/A SE S-HS L1:1k:6:1 Kontrakt Inga
21 N/A SE S-HS L1:1k:6:2 Gösta Berlings saga Inga
22 N/A SE S-HS L1:1k:6:2:1 Gösta Berlings saga: kontrakt och avtal Inga
23 N/A SE S-HS L1:1k:6:2:2 Gösta Berlings saga: rättstvisten Selma Lagerlöf / Georg Naldo Felke Inga
24 N/A SE S-HS L1:55a:1 Anteckningsbok nr. 1 Inga
25 N/A SE S-HS L1:55b:1 Annotationsalmanacka 1896 Inga
26 N/A SE S-HS L1:55b:2 Dag-Bok 1901 Inga
27 N/A SE S-HS L1:55b:3 Förteckning på Selma Lagerlöf tillhöriga saker i villan i Falun Inga
28 N/A SE S-HS L1:55b:4 [Anteckningar] Inga
29 N/A SE S-HS L1:331:2:1-16 Diverse större ms Inga
30 N/A SE S-HS L1:331:2:17-26 Diverse mindre ms Inga
31 N/A SE S-HS L1:331:2:27-52 Diverse mindre ms Inga
32 N/A SE S-HS L1:331:4:1 Manuskript av andra, Folioformat Inga
33 N/A SE S-HS L1:331:4:2 Manuskript av andra, 4:o-format Inga
34 N/A SE S-HS L1:331:4:3 Manuskript av andra, dikter Inga
35 N/A SE S-HS L1:331:4:4 Manuskript av andra, novellkorrektur Inga
36 N/A SE S-HS L1:333:1:1A Av Selma Lagerlöf, på svenska Inga
37 N/A SE S-HS L1:333:1:1B Av Selma Lagerlöf, översättningar Inga
38 N/A SE S-HS L1:333:1:1C Om Selma Lagerlöf och hennes verk Inga
39 N/A SE S-HS L1:333:1:1D Selma Lagerlöf-sällskapets utgivning Inga
40 N/A SE S-HS L1:333:1:1E Övrigt. Av andra författare (Ej Selma Lagerlöf-relaterat) Inga
41 N/A SE S-HS L1:333:2:1 Äldre svit Inga
42 N/A SE S-HS L1:333:2:2 Nyare svit Inga
43 N/A SE S-HS L1:335:1:1 Släktpapper m.m. Inga
44 N/A SE S-HS L1:335:3:1 "Alfabetisk förteckning över boksamlingen å Mårbacka 1919-", 1 vol., 4:o (dep. 11/10-1949) Inga
45 N/A SE S-HS L1:335:3:2 "Selma Lagerlöfs bibliotek på Mårbacka" 1 vol., fol. (Upprättad 1952). Acc. 1953/23. Inga
46 N/A SE S-HS L1:335:3:3 "Böcker i Lagerlöfsgårdens bibliotek i Falun" (1/2 ark fol. i 1 kuvert) samt 20 bl. rörande annat Inga
47 N/A SE S-HS L1:335:3:4 "Översikt över Jørgen Ravns Lagerlöfsamling i Det Kongelige bibliotek, Kvn inkommen till Kungl. biblioteket i Sthlm september 1974". 1 mapp med 4 bl. (kopior i A4-format) Inga
48 N/A SE S-HS L1:335:3:5 Förteckning över Selma Lagerlöfs bibliotek i Falun, del I och II, 1 vol. med datautskrifter, (A4-format?). (Upprättad av Dalarnas museum i Falun 1985). (Acc. 1986/103) Inga
49 N/A SE S-HS L1:335:3:6 "Selma Lagerlöfs bibliotek i Falun", av Albertsson, Anna-Karin. Specialarbete Högskolan i Borås, institutionen Bibliotekshögskolan. 2 häften i 1 pf, A4-format Inga
50 N/A SE S-HS L1:336:Faes:1 Fotografier av andra personer, porträtt. Svenska Inga
51 N/A SE S-HS L1:336:Faes:2 Fotografier av andra personer, porträtt. Svenska Inga
52 N/A SE S-HS L1:336:Faes:3 Fotografier av andra personer, porträtt. Svenska Inga
53 N/A SE S-HS L1:336:Faes:4 Fotografier av andra personer, porträtt. Svenska Inga
54 N/A SE S-HS L1:336:Faes:5 Fotografier av andra personer, porträtt. Svenska Inga
55 N/A SE S-HS L1:336:Faes:6 Fotografier av andra personer, porträtt. Svenska Inga
56 N/A SE S-HS L1:336:Faes:7 Fotografier av andra personer, porträtt. Svenska Inga
57 N/A SE S-HS L1:336:Faeu:1 Fotografier av andra personer, porträtt. Utländska Inga
58 N/A SE S-HS L1:336:Fags:1 Fotografier av andra personer, gruppbilder. Svenska Inga
59 N/A SE S-HS L1:336:Fags:2 Fotografier av andra personer, gruppbilder. Svenska Inga
60 N/A SE S-HS L1:336:Fagu:1 Fotografier av andra personer, gruppbilder. Utländska Inga
61 N/A SE S-HS L1:336:Fbl:1 Diverse fotografier, svenska respektive utländska Inga
62 N/A SE S-HS L1:336:Fbl:2 Diverse fotografier, svenska respektive utländska Inga
63 N/A SE S-HS L1:336:Fbl:3 Diverse fotografier, svenska respektive utländska Inga
64 N/A SE S-HS L1:336:Fbl:4 Diverse fotografier, svenska respektive utländska Inga
65 N/A SE S-HS L1:336:Fe:1 Porträtt av Selma Lagerlöf, ensam Inga
66 N/A SE S-HS L1:336:Fe:2 Porträtt av Selma Lagerlöf, ensam Inga
67 N/A SE S-HS L1:336:Fe:3 Porträtt av Selma Lagerlöf, ensam Inga
68 N/A SE S-HS L1:336:Fe:4 Porträtt av Selma Lagerlöf, ensam Inga
69 N/A SE S-HS L1:336:Fe:5 Porträtt av Selma Lagerlöf, ensam Inga
70 N/A SE S-HS L1:336:Fe:6 Porträtt av Selma Lagerlöf, ensam Inga
71 N/A SE S-HS L1:336:Fe:7 Porträtt av Selma Lagerlöf, ensam Inga
72 N/A SE S-HS L1:336:Fe:8 Porträtt av Selma Lagerlöf, ensam Inga
73 N/A SE S-HS L1:336:Fe:9 Porträtt av Selma Lagerlöf, ensam m.m. Inga
74 N/A SE S-HS L1:336:Fg:1 Porträtt av Selma Lagerlöf, gruppbilder Inga
75 N/A SE S-HS L1:336:Fg:2 Porträtt av Selma Lagerlöf, gruppbilder Inga
76 N/A SE S-HS L1:336:Fg:3 Porträtt av Selma Lagerlöf, gruppbilder Inga
77 N/A SE S-HS L1:336:Fg:4 Porträtt av Selma Lagerlöf, gruppbilder Inga
78 N/A SE S-HS L1:336:Fom:1 Orter: Sverige - Mårbacka Inga
79 N/A SE S-HS L1:336:Fom:2 Orter: Sverige - Mårbacka Inga
80 N/A SE S-HS L1:336:Fom:3 Orter: Sverige - Mårbacka Inga
81 N/A SE S-HS L1:336:Fos:1 Orter: Sverige (utom Mårbacka) Inga
82 N/A SE S-HS L1:336:Fou:1 Orter: Utlandet Inga
83 N/A SE S-HS L1:336:Fs:1 Fotografier av andra personer, släktingar Inga
84 N/A SE S-HS L1:336:Fs:2 Fotografier av andra personer, släktingar Inga
85 N/A SE S-HS L1:336:Fs:3 Fotografier av andra personer, släktingar Inga
86 N/A SE S-HS L1:336:Fs:4 Fotografier av andra personer, släktingar Inga
87 N/A SE S-HS L1:336:Fs:5 Fotografier av andra personer, släktingar Inga
88 N/A SE S-HS L1:336:Fs:6 Fotografier av andra personer, släktingar Inga
89 N/A SE S-HS L1:337:1:1 Sverige Inga
90 N/A SE S-HS L1:337:1:2 Utlandet Inga
91 N/A SE S-HS L1:338:1:1 A – B Inga
92 N/A SE S-HS L1:338:1:2 C – F Inga
93 N/A SE S-HS L1:338:1:3 G Inga
94 N/A SE S-HS L1:338:1:4 H - J Inga
95 N/A SE S-HS L1:338:1:5 K Inga
96 N/A SE S-HS L1:338:1:6 L Inga
97 N/A SE S-HS L1:338:1:7 M - N Inga
98 N/A SE S-HS L1:338:1:8 O - Q Inga
99 N/A SE S-HS L1:338:1:9 R Inga
100 N/A SE S-HS L1:338:1:10 S - U Inga
101 N/A SE S-HS L1:338:1:11 V - Ö Inga
102 N/A SE S-HS L1:338:6:1 Skrifter i 4:o- resp. 8:o-format, särtryck, samt Valborg Olanders skrift om Nils Holgerssons underbara resa. Inga
103 N/A SE S-HS L1:338:6:2 Särtryck, tidskrifter, reklamtryck m.m. Inga
104 N/A SE S-HS L1:338:6:3 Dupletter: diverse tryck, samt fotostatkopior av ett antal tidningsartiklar Inga
105 N/A SE S-HS L1:339:2:. Ms, urklipp m.m. Inga
106 N/A SE S-HS L1:339:2:. Kapitel I-V, IX-XIV, XLVI-XLVIII m.m. Inga
107 N/A SE S-HS L1:340:1:. Revisionsberättelser 1958-1968 Inga
108 N/A SE S-HS L1:340:1:. Kallelser till årsmöten 1958-1969 Inga
109 N/A SE S-HS L1:340:1:. Protokoll 1957-1969 Inga
110 N/A SE S-HS L1:340:1:. Stadgar Inga
111 N/A SE S-HS L1:340:1:. Medlemsförteckning 1959 Inga
112 N/A SE S-HS L1:340:1:. Diverse 1957 Inga
113 N/A SE S-HS L1:340:1:. Styrelseberättelser 1958- Inga
114 N/A SE S-HS L1:340:3:. Brunius, Jan. "Mårbacka. Gårdarnas och släkternas historia". Karlstad 1963 Inga
115 N/A SE S-HS L1:340:3:. Afzelius, Nils. "Selma Lagerlöfs bibliografi. Originalskrifter". Färdigställd av Eva Andersson. Karlstad 1975 Inga
116 N/A SE S-HS L1:340:3:. Brev. 2, 1903-1940. I urval utg. av Ying Toijer-Nilsson. Lund: Gleerup 1969 Inga
117 N/A SE S-HS L1:340:3:. Brev. 1, 1871-1902. I urval utg. av Ying Toijer-Nilsson. Lund: Gleerup 1967 Inga
118 N/A SE S-HS L1:340:3:. Lagerroth, Erland. "Selma Lagerlöf och Bohuslän : en studie i hennes 90-talsdiktning". Karlstad 1963 Inga
119 N/A SE S-HS L1:340:3:. Lagerlöfstudier. 3. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet 1966 Inga
120 N/A SE S-HS L1:340:3:. Lagerlöf, Selma. "Dockteaterspel". Med inledning och kommentar utg. av Ying Toijer-Nilsson. Malmö: Allhem 1959 Inga
121 N/A SE S-HS L1:340:3:. Lagerlöfstudier. 5. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet 1976 Inga
122 N/A SE S-HS L1:340:3:. Lagerlöfstudier. 4. Lund: Selma Lagerlöf-sällskapet 1971 Inga
123 N/A SE S-HS L1:340:3:. Lagerlöfstudier. 2. Malmö: Selma Lagerlöf-sällskapet 1961 Inga
124 N/A SE S-HS L1:340:3:. Lagerlöfstudier. [1]. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet 1958 Inga
125 N/A SE S-HS L1:340:3:. Edström, Vivi (red.). "Om Selma Lagerlöfs noveller". Stockholm: Biblioteksförl. 1983 Inga