Showing 6808 results

Authority record

Rosen, Christer von

 • http://libris.kb.se/resource/auth/279088
 • Person
 • 1928-2015

Lindell, Lage

 • ediffah:kb:453823:1308818913
 • Person
 • 1920-1980

Derkert, Sara

 • ediffah:kb:453823:1308818913
 • Person
 • 1920-2006
G. Dersand

Dufwa, Jacques

 • ediffah:kb:453823:1308818913
 • Person
 • 1913-2003

Hierta, Dina

 • https://libris.kb.se/0xbfpl8j0wndgjd#it
 • Person
 • 1825-1912

Bergman, Emanuel

 • https://libris.kb.se/31fhk8zm5hzhtv1#it
 • Person
 • 1887-1948
Överäkare. Med. dr. även släktforskare och heraldiker

Carlborg, Uno

 • ediffah:kb:458656:1457102489
 • Person
 • 1895-1947

Liljestrand, Göran

 • https://libris.kb.se/mkz27dl55dj4rr1#it
 • Person
 • 1886-1968
Läkare, professor i farmakologi och farmakodynamik vid Karolinska institutet 1927-1951. Sekreterare i Karolinska institutets nobelkommitté

Thunberg, Torsten

 • https://libris.kb.se/gdsvx8302r5zlgm#it
 • Person
 • 1873-1952
Fysiolog

Falkner, Fanny

 • https://libris.kb.se/khw03k2313z9lzb#it
 • Person
 • 1890-1963
Skådespelerska, miniatyrmålare. Vän till Strindberg

Tennant, Peter

 • ediffah:kb:466303:1191237906
 • Person
 • 1910-1996
Engelsk diplomat, univ. lektor, översättare m. m

Hjorth, Ragnar

 • ediffah:kb:471034:1255429718
 • Person
 • 1887-1971

Klinghardt, Hermann

 • ediffah:kb:471034:1255429718
 • Person
 • 1847-1926
Tysk professor

Brändström, Edvard

 • https://libris.kb.se/tr58cnmc4bj0ct1#it
 • Person
 • 1850-1921
Militär och diplomat; far till Elsa Brändström

Almgren, Oscar

 • https://libris.kb.se/pm136jb75sbr166#it
 • Person
 • 1869-1945
Arkeolog; professor i Uppsala

Hazelius, Artur

 • https://libris.kb.se/tr5783sc4n98v9q
 • Person
 • 1833-1901
Filolog, folklivsforkskare. Nordiska museets skapare och första styresman.

Hildebrand, Hans

 • https://libris.kb.se/rp356b892stfg63#it
 • Person
 • 1842-1913
Arkeolog och historiker, riksantikvarie 1879-1907

Janse, Otto

 • https://libris.kb.se/1zcgks5k47p8s1g#it
 • Person
 • 1867-1957
Antikvarie

Key, Einar Samuel Henrik

 • https://libris.kb.se/jgvx0jl2575r0z2#it
 • Person
 • 1872-1954
Läkare, överläkare vid Maria sjukhus i Stockholm 1914-1937 och professor i kirurgi vid Karolinska institutet 1923-37

Wahledow, Anton

 • ediffah:kb:487639:1422277234
 • Person
 • 1862-1923
Bildhuggare

Oseen, Carl Wilhelm

 • https://libris.kb.se/dbqstn0x4qzdlmk#it
 • Person
 • 1879-1944
Professor i mekanik och matematisk fysik

Sprengel, David

 • https://libris.kb.se/97mprwjt13ffjxr#it
 • Person
 • 1880-1941
Författare, översättare och kritiker; gift med Agnes von Krusenstjerna

Grimberg, Carl

 • https://libris.kb.se/c9prrvjw5r4g0rn#it
 • Person
 • 1875-1941
Historiker

Gierow, Karl Ragnar

 • https://libris.kb.se/53hkknsp526mp8c#it
 • Person
 • 1904-1982
Författare, Dramatenchef, Svenska akademiens sekreterare

Möller, Axel Tagesson

 • ediffah:kb:131039:1244553308
 • Person
 • 1871-1943
Medicine doktor, skriftställare, sjukgymnast

Zilliacus, Emil

 • https://libris.kb.se/0xbdgv8j1129dq0#it
 • Person
 • 1878-1961
Finlandssvensk författare, litteraturvetare och översättare. Pseudonymen Johan Alvik är troligen Emil Zilliacus

Silfverstolpe, Gunnar Mascoll

 • https://libris.kb.se/53hkl1jp42kdblq#it
 • Person
 • 1893-1942
Skönlitterär författare, litteraturkritiker. Ledamot av Sv. Akad. fr. 1942

Poulsen, Frederik

 • ediffah:kb:131039:1244553308
 • Person
 • 1876-1950
Dansk författare, arkeolog, museiman

Gauffin, Axel

 • https://libris.kb.se/dbqsvjxx0cbmrqm#it
 • Person
 • 1877-1964
Museiman. Konsthistoriker. Publicerade sig även under signaturerna A. G. och A. G-n

Birch-Pfeiffer, Charlotte

 • https://libris.kb.se/c9prlddw1c7n8km#it
 • Person
 • 1800-1868
Skådespelare, författare. Född: Karoline Pfeiffer. Gift med Christian Birch

Fjellstedt, Peter

 • https://libris.kb.se/97mppqkt591mg29#it
 • Person
 • 1802-1881
Missionär och missionsledare

Vising, Johan

 • https://libris.kb.se/20dgkgdl5lh926f#it
 • Person
 • 1855-1942
Språkforskare; professor i Göteborg 1890-1922 (nyeuropeisk lingvistik)

Berzelius, Jacob

 • https://libris.kb.se/xv8bb1dg1mzw31l#it
 • Person
 • 1879-1948
Kemist

Elgqvist, Hulda

 • ediffah:kb:505585:1282869612
 • Person
 • 1855-1938
f. Jansson

Englind, Arvid

 • ediffah:kb:511711:1389370568
 • Person
 • 1882-1972
Teaterförläggare

Molander, Gustaf

 • https://libris.kb.se/nl024gw62bt6566#it
 • Person
 • 1888-1973
Filmregissör och manusförfattare. Son till regissören Harald Molander och bror till regissören och skådespelaren Olof Molander.

Polhem, Gabriel

 • ediffah:kb:523263:1159791374
 • Person
 • 1700-1772
Mekaniker

Cronholm, Bernhard August

 • https://libris.kb.se/nl022xz6560c7lb#it
 • Person
 • 1813-1871
Tidningsman, kemist, drev tryckeri etc. Publicerade sig även under signaturerna B. C. och -bc-

Kreuger, Ivar

 • https://libris.kb.se/fcrtxrjz0xcqpfl#it
 • Person
 • 1880-1932
Företagsledare, finansman och civilingenjör

Faldbakken, Knut

 • https://libris.kb.se/pm1334k74nptfc6#it
 • Person
 • 1941-
Norsk författare & kritiker

Nordenfelt, Inger

 • ediffah:kb:537674:1367492257
 • Person
 • 1902-1988
f. Wilhelmson

Wilhelmson-Lagerman, Ana

 • https://libris.kb.se/tr58c80c5jdv4jg#it
 • Person
 • 1907-1988
Konstnärinna; dotter till konstnärerna Carl och Berta Wilhelmson

Elgström, Ossian

 • https://libris.kb.se/zw9ccczh0hrjf6h#it
 • Person
 • 1883-1950
Konstnär, författare & etnograf

Kempe, Charlotte

 • ediffah:kb:552671:1414673132
 • Person
 • 1822-1874
F. Franzén

Diczfalusy, Ann

 • ediffah:kb:555502:1306960112
 • Person
 • 1912-2005
F. (Eivor) Björk g.1. Harlin

Moselius, Carna

 • ediffah:kb:556487:1240994613
 • Person
 • 1914-2001
Född Hultmark

Hultmark, Richard

 • ediffah:kb:556487:1240994613
 • Person
 • 1867-1935
Hovrättsnotarie, rådman

Andersson, F A

 • ediffah:kb:556487:1240994613
 • Person
 • 1841-1896
(1841-1896), skollärare, organist

Andersson, Axel

 • ediffah:kb:556487:1240994613
 • Person
Handelsbokhållare

Hultmark, Gunnar

 • ediffah:kb:556487:1240994613
 • Person
 • 1916-2005

Lagerlöf, Magnus

 • ediffah:kb:567615:1416934475
 • Person
 • 1853-1941
Komminister

Beckman, Erik

 • https://libris.kb.se/20dgg4bl0z60ww6#it
 • Person
 • 1935-1995
Författare

Bergman, Ingmar

 • https://libris.kb.se/rp355vv903g0ng0#it
 • Person
 • 1918-2007
Film- och teaterregissör

Johannesen, Georg

 • https://libris.kb.se/0xbdhj4j46kk02r#it
 • Person
 • 1931-2005
Skönlitterär författare

Rifbjerg, Klaus

 • https://libris.kb.se/fcrts1lz15wsjpr#it
 • Person
 • 1931-2015
Dansk författare, filmkritiker och förlagsdirektör

Anouilh, Jean

 • https://libris.kb.se/53hkm3mp009gw2f#it
 • Person
 • 1910-1987
Dramatiker

Bosquet, Alain

 • https://libris.kb.se/1zcgnbsk3p3j4ns#it
 • Person
 • 1919-1998
Ukrainsk-fransk författare och översättare. Verkligt namn: Anatole Bisk

Césaire, Aimé

 • https://libris.kb.se/rp3550q92cdgss7#it
 • Person
 • 1913-2008
Fransk författare o. politiker från Martinique

Le Clézio, Jean-Marie Gustave

 • https://libris.kb.se/dbqsnj3x55j9bp0#it
 • Person
 • 1940-
Skönlitterär författare. Nobelpriset i Litteratur 2008

Duras, Marguerite

 • https://libris.kb.se/hftwwtp1396qwgg#it
 • Person
 • 1914-1996
Fransk författare och filmregissör. Pseudonym för Marguerite Donnadieu

Jouve, Pierre Jean

 • https://libris.kb.se/zw9cdlsh1lxpl68#it
 • Person
 • 1887-1976
Skönlitterär författare

Malraux, André

 • https://libris.kb.se/c9prtzww4dqbhzd#it
 • Person
 • 1901-1976
Författare, politiker m.m.

Robbe-Grillet, Alain

 • https://libris.kb.se/31fhgqwm3dzpb3z#it
 • Person
 • 1922-2008
Fransk skönlitterär författare, filmregissör

Sabatier, Robert

 • https://libris.kb.se/qn246jd83dg6stc#it
 • Person
 • 1923-
Skönlitterär författare, poet

Vian, Boris

 • https://libris.kb.se/xv8b746g10dccf3#it
 • Person
 • 1920-1959
Författare och jazzmusiker

Åkerhielm, Dan

 • ediffah:kb:573407:1238424009
 • Person
 • 1863-1931
Redaktör

Douglas, Ellen

 • ediffah:kb:583446:1416234126
 • Person
 • 1892-

Lobråten, Gunnar

 • https://libris.kb.se/zw9c75nh12qf1zf#it
 • Person
 • 1920-2000
Författare. Skriver sig sedan 1938 Ander-Son. Lobråten senast 1944

Kumlien, Gunnar D

 • https://libris.kb.se/nl0234165djxd18#it
 • Person
 • 1911-2001
Utrikeskorrespondent, författare, översättare

Sommardal, Göran

 • https://libris.kb.se/qn245zp851llj7l#it
 • Person
 • 1947-
Fil dr i sinologi, poet, kulturredaktör i Sveriges Radio

Joanson, Ove

 • ediffah:kb:603319:1412645645
 • Person
 • 1947-

Leopold, Carl Gustaf af

 • https://libris.kb.se/rp357bw92rbq26h#it
 • Person
 • 1756-1829
Författare, översättare, docent i lärdomshistoria, ledamot av Svenska akademien. Adlad 1789 och ändrade då stavningen från Leopoldt till Leopold

Hagerman, Tor H

 • ediffah:kb:618495:1157730696
 • Person
 • 1899-1986
Geolog

Kyrillos Lukaris

 • https://libris.kb.se/53hkncpp41tp515#it
 • Person
 • 1572-1638
Grekisk kyrkoman och teolog

Arrhenius, Jacob L

 • https://libris.kb.se/pm135zm72dtm1b8#it
 • Person
 • 1721-1791
Protokollsekreterare; sonson till professorn och psalmdiktaren med samma namn.

Curie, Marie

 • https://libris.kb.se/zw9cc7dh3h9vk0k#it
 • Person
 • 1867-1934
Kemist och fysiker
Results 1 to 100 of 6808

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.