Showing 1 results

Authority record
Diplomater Säby

Bonde, Christer

  • https://libris.kb.se/c9prtk5w4frxk1j#it
  • Person
  • 1621-1659
Svenskt sändebud i England 1655-1656. President i Kommerskollegium 1656

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.