Visar 127 resultat

Auktoritetspost
Präster

Ådén, Anton

 • Person
 • 1852-1912
Kyrkoherde i Sorsele

Afzelius, Arvid August

 • https://libris.kb.se/86lnhz8s30r5l9h#it
 • Person
 • 1785-1871
Författare; präst; medlem av Götiska förbundet. Publicerade sig även under pseudonymerna Are Pederson och Arwid Pederson

Ahlstrand, Anders Gustaf

 • https://libris.kb.se/86lps72s0g6kwks#it
 • Person
 • 1789-1873
Domprost i Växjö från 1849; tidigare lektor i Växjö; bror till biblioteksmannen J.A. Ahlstrand

Alenius, Anders

 • Person
 • 1743-1820
Präst, skolmästare, kyrkoherde

Amnell, Johannes J.

 • https://libris.kb.se/hftx22r111dh42r#it
 • Person
 • 1718-1789
Professor i grekiska, Professor i teologi, präst, riksdagsman

Andersson, Gunnar

 • Person
 • 1925-1995
Kontraktsprost i Skellefteå

Anderzén, Sölve

 • https://libris.kb.se/75kmpxmr3kbw9wl#it
 • Person
 • 1939-2016
Historiker

Arborelius, Erik

 • https://libris.kb.se/ljx1812429g0scf#it
 • Person
 • -1974
Komminister

Arborelius, Olof Ulric

 • https://libris.kb.se/zw9dk4wh2v7rzx6#it
 • Person
 • 1791-1868
Skolman, präst, dialektforskare, tidningsutgivare, tryckeriinnehavare

Bagge, Fredrik

 • https://libris.kb.se/sq4683sb14m2b5p#it
 • Person
 • 1646-1713
Präst (kyrkoherde i Marstrand från 1675)

Bergfors, Georg

 • https://libris.kb.se/qn2469380gkxllg#it
 • Person
 • 1882-1975
Författare, kontraktsprost

Berlin, Hugo

 • Person
 • 1875-1963
Kyrkoherde i Lycksele

Beronius, Magnus Olai

 • https://libris.kb.se/khwz2ns32lqsfgh#it
 • Person
 • 1692-1775
Ärkebiskop från 1764; dessförinnan biskop i Kalmar

Bjurberg, Johan Ulrik

 • https://libris.kb.se/wt7bfl9f088v3mw#it
 • Person
 • 1851-1931
Präst

Bohman, Yngve

 • Person
 • 1910-1995
Kyrkoherde, skribent, debattör

Celsius, Olof, |c d.ä.

 • https://libris.kb.se/xv8bd96g42txg85#it
 • Person
 • 1670-1756
Botaniker, språkman och präst. Son till Magnus Celsius och far till Olof Celsius d.y.

Clewberg, Christopher

 • https://libris.kb.se/97mqwvlt0xb611m#it
 • Person
 • 1706-1776
Universitetslärare, präst; professor i orientaliska spårk (från 1757) och i teologi (från 1760) i Uppsala; kyrkoherde i Danmark (från 1760). Bror till Carl Abraham Clewberg (1712-1765)

Cyrillus, Erika

 • https://libris.kb.se/wt79bz6f4w3ztqn#it
 • Person
 • 1962-
Pastor i Svenska missionsförbundet

Dahlgren, Carl Fredric

 • https://libris.kb.se/khwz02v3325t95s#it
 • Person
 • 1791-1844
Poet, präst och riksdagsman

Dahlgren, Carl Fredric

 • https://libris.kb.se/khwz02v3325t95s#it
 • Person
 • 1791-1844
Poet, präst och riksdagsman

Dahlstedt, Lars

 • Person
 • 1855-1915
Kyrkoherde i Vilhelmina

De Vylder, Ludvig

 • https://libris.kb.se/vs69dmzd33r68b8#it
 • Person
 • 1871-1944
Präst. Född i Tyskland.

Donne, John

 • https://libris.kb.se/katalogisering/86lnnl5s0f6sg28
 • Person
 • 1572-1631
Engelsk diktare och präst

Eklund, J. A.

 • https://libris.kb.se/hftwwwh105zg20r#it
 • Person
 • 1863-1945
Kyrkoman och psalmdiktare; biskop i Karlstad 1907-38

Ekmarck, Lars

 • https://libris.kb.se/0xbfkk5j10spk85#it
 • Person
 • 1739-1797
Domprost i Strängnäs; far till Carl Erik, Lars August och Jon Ulrik Ekmarck

Elgqvist, Anders

 • https://libris.kb.se/gdsw4w103glp0w0
 • Person
 • 1821-1895
Präst, missionär

Elvius, Gustavus

 • Person
 • 1618 - 1693
Kyrkoherde i Rättvik och prost över Österdalarna

Faxe, Jacob Wilhelmsson

 • https://libris.kb.se/c9psw0dw43dfqr1#it
 • Person
 • 1730-1790
Präst i Lunds stift; far till biskop Wilhelm Faxe (1767-1854)

Forsberg, Arne

 • https://libris.kb.se/xv8bbcfg0wkt4z0#it
 • Person
 • 1906-1995
Komminister i Storkyrkoförsamlingen, rektor för Kraftska skolan. Religiösa ämnen, diktsamlingar

Fries, Ingegerd

 • https://libris.kb.se/tr58hw5c1q6pc0l#it
 • Person
 • 1921-2016
Gymnasie- och universitetslärare, präst och översättare.

Fryxell, Anders

 • https://libris.kb.se/42gjlbwn0s1svml#it
 • Person
 • 1795-1881
Historiker, präst och skolman

Fryxell, Olof

 • https://libris.kb.se/jgvx0m325r4lczc#it
 • Person
 • 1806-1920
Prost i Karlstads stift; diktare

Furberg, August

 • Person
 • 1893-1987
Missionär, sjömanspräst och komminister

Gault, Eustache

 • https://libris.kb.se/75knt2jr2fc7nnm#it
 • Person
 • 1591-1640
Präst och biskop i Tous och Marseille

Gran, Theophilus

 • https://libris.kb.se/0xbfnf1j034vv0q#it
 • Person
 • 1723-1797
Kyrkoherde i Piteå landsförsamling

Groth, Johan Abraham

 • https://libris.kb.se/0xbfpqqj0jgn524#it
 • Person
 • 1779-1837
Präst; fil. kand. (1804 i Uppsala), komminister i Älvdalen (1818-1837). Son till Pehr Groth (1738-1820), bror till Per Henrik Groth (1775-1850) och Erik Gustaf Groth (f. 1781)

Grubb, Nils

 • https://libris.kb.se/64jlnptq2dxkftd#it
 • Person
 • 1681-1724
Präst, pietist

Grundström, Harald

 • https://libris.kb.se/nl0225x607zvk60#it
 • Person
 • 1885-1960
Präst, har skrivit om samerna

Grundtvig, N. F. S.

 • https://libris.kb.se/rp3558193k40c45#it
 • Person
 • 1783-1872
Präst, skönlitterär författare

Hagberg, Carl Petter

 • https://libris.kb.se/75kmpkrr46n3b69#it
 • Person
 • 1778-1841
Präst

Hagwall, Emil

 • https://libris.kb.se/53hltmpp1gsm0rf
 • Person
 • 1871-1957
Präst, kyrkoherde

Hellman, Eskil

 • https://libris.kb.se/frvfvts6c998gr13#it
 • Person
 • 1890-1979
Boksamlare, Präst

Hjortberg, Gustaf Fredric

 • https://libris.kb.se/vs68b8bd3ttqp4z#it
 • Person
 • 1724-1776
Präst och vetenskapsman. Ledamot av KVA

Högström, Pehr

 • https://libris.kb.se/tr573nsc1k2c60x#it
 • Person
 • 1714-1784
Svensk präst och lapplandsmissionär. Även känd för skrifter inom naturvetenskap och ekonomi

Höijer, Gustaf

 • https://libris.kb.se/mkz26dc53rt2vp0#it
 • Person
 • 1849-1898
Präst och väckelsepredikant. Kyrkoherde i Piteå lands- och stadsförsamling 1888-1896, tillika i Skellefteå 1896-1898

Hornaeus, Jöns

 • https://libris.kb.se/hftx1tt10s22f73#it
 • Person
 • 1715-1778
Komminister i Ytterlännäs, Ångermanland. Han skrev en detaljerad skildring av häxprocesserna i Ångermanland på 1670-talet som bygger på bygde- och släkttraditioner och på nu försvunna protokoll från trolldomskommissionen

Jäder, Karl

 • https://libris.kb.se/86lnqdfs5smw4p2#it
 • Person
 • 1887-1974
Redaktör och frikyrkoman

Johansson, Egil

 • https://libris.kb.se/86lnpwbs5b1x6h3#it
 • Person
 • 1933-2012
Präst, professor, ämne: folkundervisningens historia

Johansson, Valfrid Emanuel

 • https://libris.kb.se/64jmvmmq4gfr9pm#it
 • Person
 • 1867-1963
Prost i Färentuna och Hilleshög (Ekerö, Uppland)

Karnell, Vitalis

 • https://libris.kb.se/31fhks1m2z1n16f#it
 • Person
 • 1862-1921
Präst, nomadskolinspektör

Koch, Christoph

 • https://libris.kb.se/jgvz3hb21p0wdx3#it
 • Person
 • 1633-1719
Tysk präst

Kullberg, Isac

 • https://libris.kb.se/gdsw29z03rs8b2n#it
 • Person
 • 1772-1856
Skolman, präst; fil. mag. (1801 i Greifswald), docent i fysik i Lund (från 1807), lektor i matematik i Skara (1818-1839), kyrkoherde i Norra Ving (från 1828)

Lagerkranz, John

 • https://libris.kb.se/c9prthnw3trpfzq#it
 • Person
 • 1875-1954
Född i Karlskrona. Präst och botanist, verksam i Sveriges religiösa reformförbund. Som botanist specialiserad på den arktiska floran.

Lagerlöf, Karl

 • https://libris.kb.se/qn25d5382pf0mb2#it
 • Person
 • 1890-1978
Präst

Lindahl, Israel

 • Person
 • 1718-1793
Komminister i Umeå landsförsamling

Lindblad, Per

 • https://libris.kb.se/b8nr0gmv2n6zj10#it
 • Person
 • 1766-1802
Präst; fil. mag. (1791 i Uppsala), konsistorieamanuens (från 1792) och konsistorienotarie (från 1799) i Linköping

Linder, Johan Anders

 • https://libris.kb.se/zw9djqch0w0rc06#it
 • Person
 • 1783-1877
Komminister i Umeå landsförsamling

Lindstedt, Ingemar

 • Person
 • 1792-1855
Kyrkoherde 1831-1855 i Jukkasjärvi

Löfström, Inge

 • https://libris.kb.se/sq47bvfb2t6cn0w#it
 • Person
 • 1914-2011
Präst och författare

Lövgren, Oscar

 • https://libris.kb.se/jgvxz71229zhcln#it
 • Person
 • 1899-1980
Psalm- och sånghistoriker, pastor i Svenska missionsförbundet, förlagsredaktör

Markgren, Albert

 • Person
 • 1855-1940
Kyrkoherde i Bygdeå 1903-1934

Mazer, Theodor

 • https://libris.kb.se/53hlvw8p2sj12xk#it
 • Person
 • 1845-1936
Skolman, präst; fil. kand. (1877 i Uppsala), extralärare vid Katarina läroverk i Stockholm (1878-1882), extralärare (1882-1891) och adjunkt (1891-1910) vid Norra Latin i Stockholm, e. o. hovpredikant (1894-1925). Son till Johan Ludvig Mazér (1806-1891)

Meschke, Kurt

 • ediffah:kb:225247:1425553622
 • Person
 • 1901-1971

Millén, Johan Anton

 • https://libris.kb.se/dbqsnrmx1r8fr2m#it
 • Person
 • 1811-1863
Skolman, kyrkoman, biskop; fil. mag. (1840 i Uppsala), teol. dr (1860), lektor i teologi (från 1846), rektor (1847-1859) och biskop (1859-1863) i Karlstad

Munk, Kaj

 • https://libris.kb.se/c9prsjtw0q76w7v#it
 • Person
 • 1898-1944

Narrowe, Morton H.

 • https://libris.kb.se/ljx02dz453zvprf#it
 • Person
 • 1932-
Rabbin i Stockholm, överrabbin

Nensén, Jonas

 • https://libris.kb.se/hvhhk9mffh5g20gq#it
 • Person
 • 1791-1881
Präst, folklivsforskare; student i Uppsala (från 1810), pastorsadjunkt i Vilhelmina (från 1817) och i Åsele (från 1819), pastorsadjunkt (från 1820) och vice skolmästare (från 1827) i Lycksele, kyrkoherde i Dorotea (1832-1881). Son till Anders A. Nensén (1734-1822), bror till Anders Nensén (1770-1842), Daniel Nensén (1772-1813), Eric Nensén (1782-1812) och Abraham Nensén (1784-1846)

Nisser, Samuel Conradsson

 • https://libris.kb.se/mkz26dp53t1vgc5#it
 • Person
 • 1760-1814
Präst; bl.a. legationspastor i London

Nordberg, Erik

 • https://libris.kb.se/97mqvzjt4ddk6jv#it
 • Person
 • 1896-1971
Kyrkoherde i Sollefteå (Härnösands stift)

Nordien, Nils

 • Person
 • 1801-1879
Kyrkoherde i Revsunds församling

Norrman, Olof

 • Person
 • 1826-1892
Kyrkoherde i Umeå landsförsamling 1872-1892

Nystedt, Olle

 • https://libris.kb.se/dbqsv8px3lgrl0v#it
 • Person
 • 1888-1974
Präst (domprost i Göteborg 1937-1942, pastor primarius i Stockholm 1942-1958, överhovpredikant 1959-1973)

Oldberg, Anders

 • https://libris.kb.se/qn258gp83lg1pwx#it
 • Person
Kyrkoherde och prost i Uppsala stift

Persson, Richard

 • Person
 • 1902-1981
Församlingspredikant Skellefteå

Prytz, Erik

 • Person
 • 1587-1637
Kyrkoherde i Kuddby

Rosander, Erik

 • https://libris.kb.se/b8nr0svv53msw6n#it
 • Person
 • 1869-1936
Kyrkoherde

Rosenius, Carl Olof

 • https://libris.kb.se/pm147kg734tg9b8#it
 • Person
 • 1816-1868
Lekmannapredikant, skriftställare och själasörjare; centralgestalt inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

Sahlin, Margit

 • https://libris.kb.se/0xbdfwwj48w5sgs#it
 • Person
 • 1914-2003
Präst och författare. En av kyrkans tre första kvinnliga präster; fil. dr, teol. hedersdoktor 1978; direktor och sedermera ordförande i S:ta Katarinastiftelsen (1950-1993); kyrkoherde i Engelbrekts församling i Stockholm mellan åren 1970 och 1979.

Stenberg, Pehr

 • https://libris.kb.se/sq47gh5b2wmmw9v#it
 • Person
 • 1758-1824

Strandberg, Olof

 • https://libris.kb.se/31fjmv5m5pnbq5d#it
 • Person
 • 1790-1865
Präst. Far till Olof S. (1816-1882) och C.V.A. S. (Talis Qualis) (1818-1877)
Resultat 1 till 100 av 127

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.