Visar 94 resultat

Auktoritetspost
Präster

Afzelius, Arvid August

 • https://libris.kb.se/86lnhz8s30r5l9h#it
 • Person
 • 1785-1871
Författare; präst; medlem av Götiska förbundet. Publicerade sig även under pseudonymerna Are Pederson och Arwid Pederson

Ahlstrand, Anders Gustaf

 • https://libris.kb.se/86lps72s0g6kwks#it
 • Person
 • 1789-1873
Domprost i Växjö från 1849; tidigare lektor i Växjö; bror till biblioteksmannen J.A. Ahlstrand

Alenius, Anders

 • Person
 • 1743-1820
Präst, skolmästare, kyrkoherde

Amnell, Johannes J.

 • https://libris.kb.se/hftx22r111dh42r#it
 • Person
 • 1718-1789
Professor i grekiska, Professor i teologi, präst, riksdagsman

Andersson, Gunnar

 • Person
 • 1925-1995
Kontraktsprost i Skellefteå

Anderzén, Sölve

 • https://libris.kb.se/75kmpxmr3kbw9wl#it
 • Person
 • 1939-2016
Historiker

Arborelius, Erik

 • https://libris.kb.se/ljx1812429g0scf#it
 • Person
 • -1974
Komminister

Arborelius, Olof Ulric

 • https://libris.kb.se/zw9dk4wh2v7rzx6#it
 • Person
 • 1791-1868
Skolman, präst, dialektforskare, tidningsutgivare, tryckeriinnehavare

Bagge, Fredrik

 • https://libris.kb.se/sq4683sb14m2b5p#it
 • Person
 • 1646-1713
Präst (kyrkoherde i Marstrand från 1675)

Bergfors, Georg

 • https://libris.kb.se/qn2469380gkxllg#it
 • Person
 • 1882-1975
Författare, kontraktsprost

Berlin, Hugo

 • Person
 • 1875-1963
Kyrkoherde i Lycksele

Beronius, Magnus Olai

 • https://libris.kb.se/khwz2ns32lqsfgh#it
 • Person
 • 1692-1775
Ärkebiskop från 1764; dessförinnan biskop i Kalmar

Bjurberg, Johan Ulrik

 • https://libris.kb.se/wt7bfl9f088v3mw#it
 • Person
 • 1851-1931
Präst

Bohman, Yngve

 • Person
 • 1910-1995
Kyrkoherde, skribent, debattör

Celsius, Olof, |c d.ä.

 • https://libris.kb.se/xv8bd96g42txg85#it
 • Person
 • 1670-1756
Botaniker, språkman och präst. Son till Magnus Celsius och far till Olof Celsius d.y.

Clewberg, Christopher

 • https://libris.kb.se/97mqwvlt0xb611m#it
 • Person
 • 1706-1776
Universitetslärare, präst; professor i orientaliska spårk (från 1757) och i teologi (från 1760) i Uppsala; kyrkoherde i Danmark (från 1760). Bror till Carl Abraham Clewberg (1712-1765)

Cyrillus, Erika

 • https://libris.kb.se/wt79bz6f4w3ztqn#it
 • Person
 • 1962-
Pastor i Svenska missionsförbundet

Dahlgren, Carl Fredric

 • https://libris.kb.se/khwz02v3325t95s#it
 • Person
 • 1791-1844
Poet, präst och riksdagsman

Dahlstedt, Lars

 • Person
 • 1855-1915
Kyrkoherde i Vilhelmina

De Vylder, Ludvig

 • https://libris.kb.se/vs69dmzd33r68b8#it
 • Person
 • 1871-1944
Präst. Född i Tyskland.

Ekmarck, Lars

 • https://libris.kb.se/0xbfkk5j10spk85#it
 • Person
 • 1739-1797
Domprost i Strängnäs; far till Carl Erik, Lars August och Jon Ulrik Ekmarck

Elgqvist, Anders

 • https://libris.kb.se/gdsw4w103glp0w0
 • Person
 • 1821-1895
Präst, missionär

Faxe, Jacob Wilhelmsson

 • https://libris.kb.se/c9psw0dw43dfqr1#it
 • Person
 • 1730-1790
Präst i Lunds stift; far till biskop Wilhelm Faxe (1767-1854)

Forsberg, Arne

 • https://libris.kb.se/xv8bbcfg0wkt4z0#it
 • Person
 • 1906-1995
Komminister i Storkyrkoförsamlingen, rektor för Kraftska skolan. Religiösa ämnen, diktsamlingar

Fries, Ingegerd

 • https://libris.kb.se/tr58hw5c1q6pc0l#it
 • Person
 • 1921-2016
Gymnasie- och universitetslärare, präst och översättare.

Fryxell, Anders

 • https://libris.kb.se/42gjlbwn0s1svml#it
 • Person
 • 1795-1881
Historiker, präst och skolman

Fryxell, Olof

 • https://libris.kb.se/jgvx0m325r4lczc#it
 • Person
 • 1806-1920
Prost i Karlstads stift; diktare

Gault, Eustache

 • https://libris.kb.se/75knt2jr2fc7nnm#it
 • Person
 • 1591-1640
Präst och biskop i Tous och Marseille

Groth, Johan Abraham

 • https://libris.kb.se/0xbfpqqj0jgn524#it
 • Person
 • 1779-1837
Präst; fil. kand. (1804 i Uppsala), komminister i Älvdalen (1818-1837). Son till Pehr Groth (1738-1820), bror till Per Henrik Groth (1775-1850) och Erik Gustaf Groth (f. 1781)

Hagberg, Carl Petter

 • https://libris.kb.se/75kmpkrr46n3b69#it
 • Person
 • 1778-1841
Präst

Hagwall, Emil

 • https://libris.kb.se/53hltmpp1gsm0rf
 • Person
 • 1871-1957
Präst, kyrkoherde

Hellman, Eskil

 • https://libris.kb.se/frvfvts6c998gr13#it
 • Person
 • 1890-1979
Boksamlare, Präst

Höijer, Gustaf

 • https://libris.kb.se/mkz26dc53rt2vp0#it
 • Person
 • 1849-1898
Präst och väckelsepredikant

Johansson, Egil

 • https://libris.kb.se/86lnpwbs5b1x6h3#it
 • Person
 • 1933-2012
Präst, professor, ämne: folkundervisningens historia

Johansson, Valfrid Emanuel

 • https://libris.kb.se/64jmvmmq4gfr9pm#it
 • Person
 • 1867-1963
Prost i Färentuna och Hilleshög (Ekerö, Uppland)

Jäder, Karl

 • https://libris.kb.se/86lnqdfs5smw4p2#it
 • Person
 • 1887-1974
Redaktör och frikyrkoman

Koch, Christoph

 • https://libris.kb.se/jgvz3hb21p0wdx3#it
 • Person
 • 1633-1719
Tysk präst

Kullberg, Isac

 • https://libris.kb.se/gdsw29z03rs8b2n#it
 • Person
 • 1772-1856
Skolman, präst; fil. mag. (1801 i Greifswald), docent i fysik i Lund (från 1807), lektor i matematik i Skara (1818-1839), kyrkoherde i Norra Ving (från 1828)

Lagerlöf, Karl

 • https://libris.kb.se/qn25d5382pf0mb2#it
 • Person
 • 1890-1978
Präst

Lindblad, Per

 • https://libris.kb.se/b8nr0gmv2n6zj10#it
 • Person
 • 1766-1802
Präst; fil. mag. (1791 i Uppsala), konsistorieamanuens (från 1792) och konsistorienotarie (från 1799) i Linköping

Linder, Johan Anders

 • https://libris.kb.se/zw9djqch0w0rc06#it
 • Person
 • 1783-1877
Kyrkoherde i Umeå landsförsamling

Mazer, Theodor

 • https://libris.kb.se/53hlvw8p2sj12xk#it
 • Person
 • 1845-1936
Skolman, präst; fil. kand. (1877 i Uppsala), extralärare vid Katarina läroverk i Stockholm (1878-1882), extralärare (1882-1891) och adjunkt (1891-1910) vid Norra Latin i Stockholm, e. o. hovpredikant (1894-1925). Son till Johan Ludvig Mazér (1806-1891)

Meschke, Kurt

 • ediffah:kb:225247:1425553622
 • Person
 • 1901-1971

Munk, Kaj

 • https://libris.kb.se/c9prsjtw0q76w7v#it
 • Person
 • 1898-1944

Nordberg, Erik

 • https://libris.kb.se/97mqvzjt4ddk6jv#it
 • Person
 • 1896-1971
Kyrkoherde i Sollefteå (Härnösands stift)

Nordien, Nils

 • Person
 • 1801-1879
Kyrkoherde i Revsunds församling

Nystedt, Olle

 • https://libris.kb.se/dbqsv8px3lgrl0v#it
 • Person
 • 1888-1974
Präst (domprost i Göteborg 1937-1942, pastor primarius i Stockholm 1942-1958, överhovpredikant 1959-1973)

Oldberg, Anders

 • https://libris.kb.se/qn258gp83lg1pwx#it
 • Person
Kyrkoherde och prost i Uppsala stift

Persson, Richard

 • Person
 • 1902-1981
Församlingspredikant Skellefteå

Rosander, Erik

 • https://libris.kb.se/b8nr0svv53msw6n#it
 • Person
 • 1869-1936
Kyrkoherde

Rosenius, Carl Olof

 • https://libris.kb.se/pm147kg734tg9b8#it
 • Person
 • 1816-1868
Lekmannapredikant, skriftställare och själasörjare; centralgestalt inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

Sahlin, Margit

 • https://libris.kb.se/0xbdfwwj48w5sgs#it
 • Person
 • 1914-2003
Präst och författare. En av kyrkans tre första kvinnliga präster; fil. dr, teol. hedersdoktor 1978; direktor och sedermera ordförande i S:ta Katarinastiftelsen (1950-1993); kyrkoherde i Engelbrekts församling i Stockholm mellan åren 1970 och 1979.

Stenberg, Pehr

 • https://libris.kb.se/sq47gh5b2wmmw9v#it
 • Person
 • 1758-1824

Strandberg, Olof

 • https://libris.kb.se/31fjmv5m5pnbq5d#it
 • Person
 • 1790-1865
Präst. Far till Olof S. (1816-1882) och C.V.A. S. (Talis Qualis) (1818-1877)

Strömdahl, Johan

 • https://libris.kb.se/sq47g8cb27fw7tp#it
 • Person
 • 1807-1865
Präst, lärare

Sundelin, Ferdinand

 • Person
 • 1819-1868
Pastor och komminister i Lycksele och Umeå

Sundén, Hjalmar

 • https://libris.kb.se/wt7bgsnf1fb1zfc#it
 • Person
 • 1908-1993
Teolog; professor i religionspsykologi i Uppsala

Svebilius, Olof

 • https://libris.kb.se/b8nqmcjv5jb51mm#it
 • Person
 • 1624-1700
Överhovpredikant, pastor primarius i Stockholm, 1678 biskop i Linköping och 1681 ärkebiskop. Karl XI:s biktfader.

Tegnér, Christopher

 • https://libris.kb.se/jgvz2rd227t15sw#it
 • Person
 • 1807-1885
Lärare och präst i Lunds stift; son till skalden Esaias Tegnér

Thyselius, Carl

 • https://libris.kb.se/tr58h89c09lbr5r#it
 • Person
 • 1767-1833
Pastor primarius

Thyselius, Pehr Erik

 • https://libris.kb.se/0xbfkw8j16fxwhf#it
 • Person
 • 1808-1881
Präst, historiker och politiker; son till biskopen i Strängnäs Pehr Thyselius

Torén, Carl-Axel

 • https://libris.kb.se/fcrvzfgz4xcfbjl#it
 • Person
 • 1813-1904
Präst och teolog; initiativtagare till Svenska kyrkans mission

Troilius, Magnus

 • https://libris.kb.se/75knrhzr1zt5l97#it
 • Person
 • 1704-1762
Präst i Västerås stift; hovpredikant

Vallberg, Viktor

 • https://libris.kb.se/53hkm43p4g05z5z#it
 • Person
 • 1871-1967
Kyrkoherde i Indal (Härnösands stift), praktiserande homeopat. Har även publicerat sig under pseudonymen Vivos Voco

Wahlfisk, Johan

 • https://libris.kb.se/97mprs3t47x2t49#it
 • Person
 • 1842-1921
Kyrkoherde i Kil (Strängnäs stift)

Wahlström, Gunnar

 • https://libris.kb.se/vs68b4cd2ztgwrq#it
 • Person
 • 1903-1983

Wallin, Johan Olof

 • https://libris.kb.se/khwz1cx31h4r82d
 • Person
 • 1779-1839
Präst, diktare, ärkebiskop åren 1837-1839

Wallmark, Lennart

 • https://libris.kb.se/20dgjndl0kh7ntp#it
 • Person
 • 1910-1944
Präst, rektor för Samernas folkhögskola

Westerlund, Gustaf

 • https://libris.kb.se/nl0385n60mpmvcz#it
 • Person
 • 1801-1866
Kyrkoherde

Westman, Arne

 • Person
 • 1926-1997
Kyrkoherde i Västernorrland & Västerbotten

Widman, Karl

 • Person
 • 1902-1976
Kyrkoherde i Nysätra

Wieselgren, Peter

 • https://libris.kb.se/20dgjb0l54qbj6x
 • Person
 • 1800-1877
Präst, litteraturhistoriker, nykterhetsförkämpe

Wrede, Gösta

 • https://libris.kb.se/sq47b86b0vj4347
 • Person
 • 1928-2018

Ådén, Anton

 • Person
 • 1852-1912
Kyrkoherde i Sorsele

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.