Visar 272 resultat

Auktoritetspost
Professorer

Abildgaard, Nicolai

 • https://libris.kb.se/sq4671cb16gj9q4#it
 • Person
 • 1743-1809
Dansk målare och arkitekt, professor

Acrel, Johan Gustaf

 • https://libris.kb.se/tr58ffcc0tjbczn#it
 • Person
 • 1741-1801
Läkare, universitetslärare; med. dr (1765), professor i medicin i Uppsala (e. o. 1784, ordinarie 1788); även verksam som tecknare och gravör. Brorson till Olof af Acrel

Adams-Ray, Jack

 • https://libris.kb.se/31fhbsxm23f7sgv#it
 • Person
 • 1904-1973
Professor i kirurgi

Afzelius, Pehr von

 • https://libris.kb.se/86lnqjms5gqdbz9#it
 • Person
 • 1760-1843
Läkare. Professor i Uppsala 1801. Adlades 1815

Ahnlund, Nils

 • https://libris.kb.se/sq468fmb5sz6gsg#it
 • Person
 • 1889-1957
Historiker, ledamot av Svenska akademien; far till Knut Ahnlund

Åkerman, Joachim

 • https://libris.kb.se/wt79dkxf2b6q831#it
 • Person
 • 1798-1876
Fysiker, kemist, ämbetsman

Åkerman, Sune

 • http://libris.kb.se/resource/auth/201375
 • Person
 • 1932-

Almgren, Oscar

 • https://libris.kb.se/pm136jb75sbr166#it
 • Person
 • 1869-1945
Arkeolog; professor i Uppsala

Ambjörnsson, Ronny

 • https://libris.kb.se/zw9cdxfh2ll0p1s#it
 • Person
 • 1936-
Professor vid Idéhistoriska institutionen, Umeå universitet (1995)

Aminoff, Gregori

 • https://libris.kb.se/qn247b382p4lq2x#it
 • Person
 • 1883-1947

Amnell, Johannes J.

 • https://libris.kb.se/hftx22r111dh42r#it
 • Person
 • 1718-1789
Professor i grekiska, Professor i teologi, präst, riksdagsman

Antoni, Nils

 • https://libris.kb.se/97mpsmwt2wfw764#it
 • Person
 • 1887-1968

Arrhenius, Jacob

 • https://libris.kb.se/nl024xl60p1xj74#it
 • Person
 • 1642-1725
Psalmdiktare; professor i historia i Uppsala 1687-1716. Bror till rikshistorigrafen Claudius Arrhenius, adlad Örnhielm.

Åsberg, Margaretha

 • https://libris.kb.se/1zcglksk5t3hst3#it
 • Person
 • 1939-
Dansös och koreograf; professor vid Danshögskolan

Asker, Curt

 • https://libris.kb.se/1zcfg3dk317m5sh#it
 • Person
 • 1930-2015
Målare, tecknare, professor vid Konsthögskolan 1977-1978

Asplund, Johan

 • https://libris.kb.se/mkz290p53qw7v79#it
 • Person
 • 1937-

Backman, E. Louis

 • https://libris.kb.se/53hkd30p1655grs#it
 • Person
 • 1883-1965
Farmakolog, professor i Uppsala 1925-48

Benckert, Karl

 • https://libris.kb.se/nl022q4658bhx9j#it
 • Person
 • 1883-1964
Jurist

Bensow, Oscar

 • https://libris.kb.se/mkz26kg55l2bc5v#it
 • Person
 • 1870-1936
Teolog; bl.a. professor i Uppsala; även skönlitterär författare och musikteoretiker

Berg, Andreas

 • https://libris.kb.se/ljx14xs4274gqsc#it
 • Person
 • 1965-
Illustratör, skribent, professor vid Konstfack 1998-2007

Berg, Fredrik Theodor

 • https://libris.kb.se/qn258dt85chmnvt#it
 • Person
 • 1806-1887
Läkare och statistiker, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet 1845-1858, chef Statistiska centralbyrån 1858-1879

Berg, John

 • https://libris.kb.se/c9psw3lw468ltt2#it
 • Person
 • 1851-1931
Kirurg, professor vid Karolinska Institutet och direktör för Serafimerlasarettet i Stockholm 1893-1916

Bergendal, Ragnar

 • https://libris.kb.se/zw9cc2rh26910m6#it
 • Person
 • 1890-1980
Jurist: straffrätt

Bergenholtz, Axel

 • Person
 • 1930-2006
Tandläkare, odontologie doktor, professor i parodontologi

Berglund, Staffan

 • https://libris.kb.se/1zcff42k3t17xl5#it
 • Person
 • 1949-
Sociolog

Bergman, Bo

 • https://libris.kb.se/vs688zxd1v4dflt#it
 • Person
 • 1931-
Odontolog

Bergman, Maud

 • https://libris.kb.se/ljx01n943z9x98m#it
 • Person
 • 1932-
Professor i odontologisk materialvetenskap i Umeå

Berzelius, Jacob

 • https://libris.kb.se/xv8bb1dg1mzw31l
 • Person
 • 1779-1848
Kemist

Billing, Gottfrid

 • https://libris.kb.se/20dgg6pl1flpnb0#it
 • Person
 • 1841-1925
Teolog, biskop, politiker; biskop, först i Västerås, senare i Lund

Björling, Fiona

 • https://libris.kb.se/sq466xsb0mcdz9x#it
 • Person
 • 1944-
Slavist, miljöpartist

Bodin, Per-Arne

 • https://libris.kb.se/75kmnfwr3r1twpn#it
 • Person
 • 1949-
Slavist, professor vid Slaviska institutionen vid Stockholms universitet

Bodman, Gösta

 • ediffah:kb:130047:1256550181
 • Person
 • 1875-1960

Bohlin, Karl

 • https://libris.kb.se/31fjn29m0hg11gz#it
 • Person
 • 1860-1939

Borgegård, Lars-Erik

 • https://libris.kb.se/rp356tc95pks8w4#it
 • Person
 • 1941-2003
Författare; professor i kulturgeografi, verksam vid Institutet för bostads-och urbanforskning vid Uppsala Universitet (2003)

Borys, Jurij

 • https://libris.kb.se/gdsw4cp04sth27w#it
 • Person
 • 1922-2015
Uppvuxen i Ukraina, verksam i Sverige, professor i statskunskap i Edmonton och Calgary, Kanada

Brännström, Olaus

 • https://libris.kb.se/97mpr0wt0452nkn#it
 • Person
 • 1919-2008
Teol. dr. biskop, forskar om laestadianism

Brunnerus, Martin

 • https://libris.kb.se/31fhk0dm54tfw1l#it
 • Person
 • 1627-1679
Professor i Uppsala, 1659-66 i grekiska, från 1666 i teologi. Bekämpade häxprocesserna.

Buber, Martin

 • https://libris.kb.se/64jll0rq0vm05lf#it
 • Person
 • 1878-1965
Israelisk religionsfilosof med österrikisk-polsk bakgrund, professor i religionsvetenskap och judisk etik i Frankfurt 1930-33, från 1938 professor i socialfilosofi vid hebreiska universitetet i Jerusalem

Burman, Erik-Olof

 • https://libris.kb.se/khwz2k333ngpmfv#it
 • Person
 • 1845-1929
Filosof; professor i praktisk filosofi i Uppsala 1896-1910

Bylund, Erik

 • https://libris.kb.se/khwzzqw311tjv8l#it
 • Person
 • 1922-2005
Kulturgeograf

Carsten Montén, Karin

 • https://libris.kb.se/mkz11vk55c3mtz1#it
 • Person
 • 1935-
Skriver om Fredrika Bremer

Cassel, Carl Gustaf

 • http://libris.kb.se/resource/auth/2591207
 • Person
 • 1866-1945
Professor

Celsius, Olof, d.y.

 • https://libris.kb.se/42gjjbhn1f19w1k#it
 • Person
 • 1716-1794
Ämbetsman, biskop, politiker, historiker. Son till Olof Celsius d.ä. och bror till Magnus von Celse.

Celsius, Olof, |c d.ä.

 • https://libris.kb.se/xv8bd96g42txg85#it
 • Person
 • 1670-1756
Botaniker, språkman och präst. Son till Magnus Celsius och far till Olof Celsius d.y.

Christensen, Anna

 • https://libris.kb.se/1zcff89k0lml41z#it
 • Person

Clewberg, Christopher

 • https://libris.kb.se/97mqwvlt0xb611m#it
 • Person
 • 1706-1776
Universitetslärare, präst; professor i orientaliska spårk (från 1757) och i teologi (från 1760) i Uppsala; kyrkoherde i Danmark (från 1760). Bror till Carl Abraham Clewberg (1712-1765)

Curman, Carl Peter

 • https://libris.kb.se/wt7bjjgf102dkz4#it
 • Person
 • 1833-1913
Läkare och balneolog, professor i plastisk anatomi vid Konstakademien i Stockholm 1869–1902, docent i balneologi och klimatologi vid Karolinska Institutet 1880–98. Grundade Sturebadet i Stockholm 1885. Framstående amatörfotograf. Gift med Calla Curman.

Curman, Sigurd

 • https://libris.kb.se/20dggbhl58z16vx#it
 • Person
 • 1879-1966
Kulturminnesvårdare, konsthistoriker

Dahlberg, Gunnar

 • https://libris.kb.se/xv8bb7xg1q1b482#it
 • Person
 • 1893-1956
Ärftlighetsforskare, statistiker, läkare

Dahlstedt, Karl Hampus

 • https://libris.kb.se/ljx00wq404dkd3v#it
 • Person
 • 1917-1996
Professor i språkvetenskap, norrländsk språkforskare, aktiv vid skapandet av Folkmåls- och folkminnesinstitutet för Övre Norrland (FFÖN) samt Kungl Skytteanska samfundet, knuten till Svenska språknämnden, författare, diktare

Danell, Gideon

 • https://libris.kb.se/31fhhdbm2rkzg74#it
 • Person
 • 1873-1957
Skolman

Danell, Kjell

 • https://libris.kb.se/75kmmjgr2xxz11h#it
 • Person
 • 1946-
Ämne: viltekologi

Danius, Sara

 • https://libris.kb.se/gdsvx5805016lz1#it
 • Person
 • 1962-2019
Litteraturvetare och litteraturkritiker, essäist, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. 2015-2019 Svenska Akademiens ständige sekreterare.

De Geer, Gerard

 • https://libris.kb.se/ljx02z1457hwpg5#it
 • Person
 • 1858-1943
Friherre och geolog

Diamant, Herman

 • https://libris.kb.se/gdsw3k205p3lcm2#it
 • Person
 • 1918-2013
Läkare, professor i öron-, näs- och halssjukdomar

Düben, Gustaf von

 • https://libris.kb.se/42gjjg6n5r8216t#it
 • Person
 • 1822-1892
Läkare & antropolog

Edlund, Lars-Erik

 • https://libris.kb.se/vs6889ld2f4z03l#it
 • Person
 • 1953-
Professor i nordiska språk vid Umeå universitet

Ehrensvärd, Ulla

 • https://libris.kb.se/gdsvvt50309c2n9
 • Person
 • 1927-2015
Konsthistoriker, bibliotekarie vid Kungliga biblioteket, karthistoriker, erhöll professors namn 1990.

Eidem, Erling

 • https://libris.kb.se/53hkkjvp4l2gmr7#it
 • Person
 • 1880-1972
Teolog, ärkebiskop 1931-1950

Ek, Sverker R

 • https://libris.kb.se/pm1332h70324prg#it
 • Person
 • 1930-2019
Litteraturhistoriker; professor i Umeå från 1985; son till litteraturhistorikern Sverker Ek

Ekeberg, Birger

 • https://libris.kb.se/dbqssr6x3t8jqlm#it
 • Person
 • 1880-1968
Svensk jurist, riksmarskalk och professor i Stockholm

Ekholm, Nils

 • https://libris.kb.se/ljx010c41slwtv7
 • Person
 • 1848-1923

Ekstedt, Jan

 • https://libris.kb.se/pm1333t745v830h#it
 • Person
 • 1931-2018
Läkare: neurologi

Elert, Claes-Christian

 • https://libris.kb.se/nl0221n612wrn3d#it
 • Person
 • 1923-2015
Fonetiker, professor i fonetik vid Umeå universitet

Erdmann, Axel

 • https://libris.kb.se/ljx03b240zhfkjc#it
 • Person
 • 1843-1926
Professor i engelska språket vid Uppsala universitet 1904-1909. Sveriges första professor i engelska. Son till geologen med samma namn.

Ericsson, Tom

 • https://libris.kb.se/97mppnrt2cs0bn3#it
 • Person
 • 1948-
Professor i historia

Erixon, Per-Olof

 • https://libris.kb.se/hftx26515jb9mnd#it
 • Person
 • 1954-
Professor i pedagogiskt arbete

Fahlcrantz, Christian Eric

 • https://libris.kb.se/mkz13pj55185cff#it
 • Person
 • 1790-1866
Professor i kyrkohistoria i Uppsala 1829; biskop i Västerås från 1849

Fahlenius, Jonas

 • https://libris.kb.se/dbqtzrwx40f6c45#it
 • Person
 • 1674-1747
Biskop i Åbo från 1734; kom från Falun

Fjellström, Phebe

 • https://libris.kb.se/c9prrsmw05q95b1#it
 • Person
 • 1924-2007
Etnolog (särskilt samisk kultur)

Foucault, Michel

 • https://libris.kb.se/wt799chf1cm1w3z#it
 • Person
 • 1926-1984
Fransk idéhistoriker & filosof. Professor i idéhistoria vid Collège de France från 1970

Frängsmyr, Tore

 • https://libris.kb.se/97mppr9t5px93q9#it
 • Person
 • 1938-
Idéhistoriker

Franzén, Gösta

 • https://libris.kb.se/tr579n4c1rtwvbc#it
 • Person
 • 1906-2002
Språkforskare

Fries, Sigurd

 • https://libris.kb.se/86lnnq4s50jr0ds#it
 • Person
 • 1924-2013
Språkforskare (nordist); professor i Umeå

Friestedt, Robert Fredrik

 • https://libris.kb.se/wt7bjb5f1z1ptjh#it
 • Person
 • 1832-1893
Farmaceut, universitetslärare; fil. dr (1857 i Uppsala), med. dr (1862 i Uppsala), adjunkt i medicinsk naturalhistoria och kemi (från 1862) och e. o. professor i farmakologi och medicinsk naturalhistoria (från 1877) i Uppsala

Frykenstedt, Holger

 • https://libris.kb.se/xv8bbdxg4ffnkwl#it
 • Person
 • 1911-2003
Litteraturhistoriker

Furhammar, Leif

 • https://libris.kb.se/vs688bxd4th64zt#it
 • Person
 • 1937-2015
Filmvetare, filmkritiker och professor i filmvetenskap, Stockholms universitet

Geijer, Per Adolf

 • https://libris.kb.se/mkz148p53x52wks#it
 • Person
 • 1841-1919
Språkprofessor vid Uppsala universitet

Genrup, Kurt

 • https://libris.kb.se/sq467blb2qltn88#it
 • Person
 • 1944-2023
Professor i etnologi

Gihl, Torsten

 • https://libris.kb.se/b8nqqtzv1hmhg7l#it
 • Person
 • 1889-1972
Historiker, arkivarie, professor i internationell rätt vid Stockholms högskola

Goerke, Heinz

 • https://libris.kb.se/mkz1w7q53fkllkc#it
 • Person
Tysk medicinhistoriker

Göthlin, Gustaf

 • https://libris.kb.se/20dhnq2l3crj50k#it
 • Person
 • 1874-1949
Fysiolog, universitetslärare; med. dr 1907, professor i fysiologi i Uppsala (1918-1939)

Granlund, John

 • https://libris.kb.se/97mpr1xt2jxjjv2#it
 • Person
 • 1901-1982
Etnolog och professor vid Nordiska museet

Granqvist, Raoul J

 • https://libris.kb.se/rp356r0919w8s68#it
 • Person
 • 1940-
Professor i engelskspråkig litteratur

Gustafsson, Lars

 • https://libris.kb.se/b8nqqtsv00pkjkd#it
 • Person
 • 1936-2016
Skönlitterär författare, professor i filosofi och germanska språk vid University of Texas, Austin sedan 1983. Debuterade 1957 med Vägvila.

Hadding, Assar

 • https://libris.kb.se/0xbdhl8j3pntcb2#it
 • Person
 • 1886-1962
Geolog, professor i geologi och mineralogi vid Lunds universitet 1934-51, dess rektor 1947-51

Hafström, Gerhard

 • https://libris.kb.se/rp358s695m4x9p1
 • Person
 • 1904-1985
Professor i rättshistoria

Hagendahl, Harald

 • https://libris.kb.se/gdsw2pn05b6nz54#it
 • Person
 • 1889-1986
Språkvetare, latinist, grecist; fil. dr (1921 i Uppsala), lektor i latin och grekiska i Jönköping (från 1921) och i Göteborg (1927-1938), professor i klassiska språk i Göteborg (1938-1956)

Hägerström, Axel

 • https://libris.kb.se/pm135zs70tplfww#it
 • Person
 • 1868-1939
Filosof, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet 1911-33
Resultat 1 till 100 av 272

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.