Visar 404 resultat

Auktoritetspost
Institution

Åbo Akademi

 • https://libris.kb.se/53hknb9p2cvx8lj#it
 • Institution

Académie Scandinave Maison Watteau

 • https://libris.kb.se/tr58h86c0vx1l4p#it
 • Institution
Maison Watteau var ett skandinaviskt konstnärshus i Montparnasse, Paris, som från 1922 hyrdes av skulptören Lena Börjeson för utställningar av skandinavisk konst. 1923 bildades De skandinaviska konstnärernas förening, L'Association des Artistes Scandinaves à Paris. Under åren 1926-1935 drevs en skandinavisk konstakademi där under ledning av bl. a. Lena Börjeson.

Aftonbladet

 • https://libris.kb.se/hftx3ml13gdkdw7#it
 • Institution
Socialdemokratisk kvällstidning i Stockholm, grundad 1830.

Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum

 • https://libris.kb.se/katalogisering/c9prqx9w2mz482z
 • Institution
 • 1989-
Specialmuseum för fjällregionen, huvudmuseum för den samiska kulturen och informationscentrum för fjällturismen i Sverige, bildad 1989.

Akademiska föreningen i Umeå

 • Institution
 • 1958-1969
Skulle stödja Umeå studentkår, utveckla Umeå som högskolestad & öka samvaron mellan akademiker i staden

Allhems förlag

 • Institution
 • 1932-1981
Ett svenskt bokförlag, grundat av Einar Hansen i Malmö.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

 • https://libris.kb.se/khw048q32p7jlcw#it
 • Institution
 • 1977-
Grundat 1902 under namnet Arbetarrörelsens arkiv, 1977 ändrades namnet till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Stiftelse.

Arbetets Museum

 • https://libris.kb.se/1zcff0gk4vbw53r#it
 • Institution

Arla Coldinuorden

 • https://libris.kb.se/42gks0wn377xk1d#it
 • Institution
 • Gren av Coldinuorden belägen i Stockholm. Grundad 1765.

Berlingska boktryckeri- och stilgjuteriaktiebolaget

 • https://libris.kb.se/gdsw50g00h6h46m#it
 • Institution
Bildades i Lund 1745 ur det av Vitus Haberegger redan 1668 grundade akademiska boktryckeriet vid Lunds universitet. 1837 anlades stilgjuteriet, år 1886 omvandlades företaget till aktiebolag. 1984 ändrades namnet till Berlings grafiska AB.

Biblis

 • https://libris.kb.se/jgvx1j820nr0szr#it
 • Institution
 • 1997-
Föreningen bildades 1997 genom sammanslagning av Föreningen för Bokhantverk och Sällskapet Bokvännerna, som bildades 1900 resp. 1946

Boliden AB

 • https://libris.kb.se/khwzw5f355prkwr#it
 • Institution

Commediagruppen

 • Institution
 • 1974-
Teatergrupp för ungdomar. Skapad och ledd av Margreta Söderwall.

Dagens Industri

 • https://libris.kb.se/sq464gzb0l5c3rg#it
 • Institution

Dagens Nyheter

 • https://libris.kb.se/tr575h0c2hgf7hx#it
 • Institution
Oberoende liberal daglig morgontidning, utgiven i Stockholm. Grundades av Rudolf Wall i december 1864.

Dagligt Allehanda

 • https://libris.kb.se/b8nqtdtv5lznzdr#it
 • Institution
Sveriges första dagligen utkommande tidning, utgiven i Stockholm 1769-1849.

Domänverket

 • https://libris.kb.se/qn242f68022c5kr#it
 • Institution
Statlig myndighet som 1992 ombildades till det statliga bolaget Domän AB som i sin tur slog ihop med Assi vid årsskiftet 1993/94 och bildade AssiDomän AB.

Dramaten

 • https://libris.kb.se/jgvxvkg2136k0n7#it
 • Institution
Officiell namnform i Sveriges statskalender: Kungl. Dramatiska teatern

Falu-Kuriren

 • https://libris.kb.se/vs686mvd17g983w#it
 • Institution

Femöresföreningen

 • https://libris.kb.se/rp369lc93k8dfc6#it
 • Institution
 • 1864-1931
Bildad 1864. Verksamheten togs efter hand över av Svenska missionssällskapet, vars styrelse från 1931 också var Femöresföreningens styrelse.

Filmhistoriska samlingarna

 • https://libris.kb.se/tr58dmkc0rhgmjg
 • Institution
Filmarkiv grundat 1933 på initiativ av Svenska filmsamfundet. F fick sitt nuvarande namn 1940, blev egen stiftelse 1949 och integrerades 1964 i Svenska filminstitutet

Finlandskommittén

 • https://libris.kb.se/nl020g7638xk494#it
 • Institution
Svensk frivillighetsrörelse som var ett ledande organ för Finlands sak under andra världskriget

Flyco

 • Institution

Fogelstadgruppen

 • https://libris.kb.se/75knvbjr3k94tzh
 • Institution
Kvinnogrupp bildad 1922. Drev Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad samt gav ut veckotidskriften Tidevarvet.

Folket i Bild

 • https://libris.kb.se/c9prp51w4671v3l#it
 • Institution
 • 1934-1963
Folket i Bild (FiB) var en svensk veckotidning som gavs ut mellan åren 1934 och 1963

Folkets hus teater

 • https://libris.kb.se/64jmq4vq2qfxs1v#it
 • Institution
 • 1910-1954
Folkets hus teater Stockholm

Folkpartiet liberalerna

 • https://libris.kb.se/86lnl2zs03dggxp#it
 • Institution
 • 1934-2015
Bildades 1934 efter en sammanslagning av Sveriges liberala parti och Frisinnade landsföreningen. Hette Folkpartiet 1934-1990. Bytte namn till Folkpartiet liberalerna 1990. Sedan slutet av 2015 heter partiet endast Liberalerna.

Fönstret

 • https://libris.kb.se/btmjhhrn2kq424x#it
 • Institution
 • 1954-1999

Föreningen Biblis

 • https://libris.kb.se/jgvx1j820nr0szr#it
 • Institution
 • 1997-

Föreningen Norden

 • https://libris.kb.se/rp3571k94c1046g#it
 • Institution

Författarcentrum

 • https://libris.kb.se/zw9c9ssh59ccmnq#it
 • Institution
Resultat 1 till 100 av 404

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.