Visar 215 resultat

Auktoritetspost
Institution

Académie Scandinave Maison Watteau

 • https://libris.kb.se/tr58h86c0vx1l4p#it
 • Institution
Maison Watteau var ett skandinaviskt konstnärshus i Montparnasse, Paris, som från 1922 hyrdes av skulptören Lena Börjeson för utställningar av skandinavisk konst. 1923 bildades De skandinaviska konstnärernas förening, L'Association des Artistes Scandinaves à Paris. Under åren 1926-1935 drevs en skandinavisk konstakademi där under ledning av bl. a. Lena Börjeson.

Aftonbladet

 • https://libris.kb.se/hftx3ml13gdkdw7#it
 • Institution
Socialdemokratisk kvällstidning i Stockholm, grundad 1830.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

 • http://libris.kb.se/resource/auth/302073
 • Institution
 • 1977-
Grundat 1902 under namnet Arbetarrörelsens arkiv, 1977 ändrades namnet till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Stiftelse.

Arla Coldinuorden

 • https://libris.kb.se/42gks0wn377xk1d#it
 • Institution
 • Gren av Coldinuorden belägen i Stockholm. Grundad 1765.

Biblis

 • Institution
 • 1997-
Föreningen bildades 1997 genom sammanslagning av Föreningen för Bokhantverk och Sällskapet Bokvännerna, som bildades 1900 resp. 1946

Dramaten

 • http://libris.kb.se/resource/auth/121862
 • Institution
Officiell namnform i Sveriges statskalender: Kungl. Dramatiska teatern

Filmhistoriska samlingarna

 • http://libris.kb.se/resource/auth/304391
 • Institution
Filmarkiv grundat 1933 på initiativ av Svenska filmsamfundet. F fick sitt nuvarande namn 1940, blev egen stiftelse 1949 och integrerades 1964 i Svenska filminstitutet

Fogelstadgruppen

 • http://libris.kb.se/resource/auth/367013
 • Institution
Kvinnogrupp bildad 1922. Drev Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad samt gav ut veckotidskriften Tidevarvet.

Gartnerfonden

 • ediffah:kb:748559:1144768408
 • Institution

Gefion-Unionen

 • Institution
Kamratförening av lärjungar vid Högre lärarinneseminariet

Idun

 • Institution

Ingeniörsfirman VIAK

 • Institution
Wikipedia: Stockholmsbaserat konsultföretag som sysslade med vägbyggnad, vatten och miljö. VIAK försvenskad förkortning av Via et Aqua (latin för "väg och vatten"). Företaget bildades 1930 namnet Ingenjörsfirman VIAK, Olsson & Jonsson. Huvudkontor i Vällingby, verksamheten spridd även utanför Sverige. Fusionerades med Vattenbyggnadsbyrån (VBB) 1990/91.

Intima teatern

 • Institution
Experimentteater vid Norra Bantorget i Stockholm, grundad 1907 av August Strindberg och August Falck. (NE)

Karlfeldt-samfundet

 • http://libris.kb.se/resource/auth/225477
 • Institution

Klara civiltryckeri

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403053
 • Institution

Klara församlingsbibliotek (Stockholm)

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403139
 • Institution
Församlingsbiblioteket grundades 1860 och är Stockholms äldsta församlingsbibliotek. Namnet var fram till 1914 Klara församlings Bokförråd. Dess lokaler var under många år belägna i fastigheten Klara Västra Kyrkogata 20 A-B. Verksamheten upphörde år 1999. Enligt en tidigare arkivförteckning har arkivet innehållit ytterligare handlingar. Om och var dessa finns idag är emellertid oklart

Kongelige Bibliotek

 • http://libris.kb.se/resource/auth/112939
 • Institution

Konstnärsgillet

 • http://libris.kb.se/resource/auth/350719
 • Institution
 • 1845-1854
Förening för konstnärer och konstintresserade för kamratlig samvaro, grundad i Stockholm den 31 december 1845. Upplöstes 1854

Konstnärsringen

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403056
 • Institution
Konstnärsringen var en sammanslutning, grundad 1909 av företrädesvis kvinnliga konstnärer. Avslutades 2006

Kristliga esperantoförbundet

 • http://libris.kb.se/resource/auth227657
 • Institution
Svenska sektionen av Kristana esperantista ligo internacia (KELI), som gav ut den internationella tidskriften Dia regno. Upphörde 2002, för att fortsätta som en ny sektion under Svenska esperantoförbundet

Kungliga biblioteket

 • http://libris.kb.se/resource/auth/121848
 • Institution
De äldsta samlingarna härstammar från olika boksamlingar som regenter byggde upp under 1500- och 1600-talen. Blev egen myndighet 1877.

Kungliga operan

 • http://libris.kb.se/resource/auth/205459
 • Institution
 • 1773-

Kurre

 • Institution
Skämttidning

Kvinnoklubben

 • http://libris.kb.se/resource/bib/17260801
 • Institution

Liber kartor

 • http://libris.kb.se/resource/auth/239390
 • Institution
Ingick i det statliga företaget Liber grafiska AB. Avyttrades 1985 till Statens lantmäteriverk och fick då namnet Lantmäteriet/Liber kartor. Detta ändrades senare till Lantmäteriet/Kartcentrum och därefter till Kartcentrum

Lidman Production

 • http://libris.kb.se/resource/auth/345917
 • Institution
Verksamhet: handel, produktion och konsulting inom bokbranschen och bokförlagsbranschen
Resultat 1 till 100 av 215

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.