Visar 624 resultat

Ämnen
Ämnen term Omfattningsanmärkning Resultat
Kvinnliga filantroper 1
Kvinnliga författare 61
Kvinnliga journalister 7
Kvinnliga konstnärer 14
Kvinnliga läkare 2
Kvinnliga lärare 6
Kvinnliga musiker 2
Kvinnliga poeter 10
Kvinnliga politiker 5
Kvinnliga professorer 2
Kvinnliga regissörer 2
Kvinnliga rektorer 3
Kvinnliga skådespelare 1
Kvinnliga tonsättare 1
Kvinnoforskning 0
Kvinnofrigörelse 4
Kvinnoföreningar 8
Kvinnohistoria 1
Kvinnor 1
Kvinnor i musiken 2
Kvinnor och fred 5
Kvinnor och krig 2
Kvinnorollen i litteraturen 1
Kvinnorörelsen 11
Kyrkoherdar 4
Kyrkor 1
Kärnvapen 1
Kåserier 1
Köpmän 1
Köprätt 1
Körer 1
Körmusik 2
Lagar 4
Lagfart 1
Lagstiftning 2
Lantmäteri 1
Legender 1
Lexikografi 1
Lexikon 1
Liberalism 2
Litteratur--historia 13
Litteraturforskning 6
Litteraturkritik 2
Litteraturkritiker 9
Litteraturtidskrifter 1
Litteraturvetare 3
Litteraturvetenskap 7
Litterär och journalistisk verksamhet 4
Litterära fejder 1
Litterära sällskap 2
Litterära översättningar 1
Lokalhistoria 2
Lustspel 3
Läkare 10
Läkemedelstillverkning 1
Lärare 16
Lärarutbildning 1
Läroverkslärare 5
Malaria 1
Malmer 1
Masugnar 0
Mat 1
Matematik 3
Matematiker 1
Matlagning 2
Matriklar 2
Mecenater 1
Medicin 6
Mikrofilm 2
Militarism 2
Militärer 8
Militärmedicin 1
Ministrar 2
Missionärer 2
Montessoripedagogik 1
Moral 1
Mosaik 1
Motståndsrörelser 1
Museer 1
Museimän 2
Musik 13
Musikalier 2
Musiker 10
Musikforskare 1
Musikhistoria 2
Musikkritik 1
Musiklärare 4
Musikundervisning 2
Mynt 1
Myntsamlingar 1
Mystiker 1
Målare (bildkonstnärer) 9
Målarkonst 2
Naivism 1
Napoleonkrigen 1800-1815 1
Nationalekonomi 2
Nattarbete 0
Naturvetenskap 1
Nazism 2
Nazistpartier 1
Resultat 301till400av624

Kungliga biblioteket
Kontakta oss