Arkiv L108 - Östen Undéns samling

Identitet

Referenskod

SE S-HS L108

Titel

Östen Undéns samling

Datum

  • 1800-tal--1974 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 8,7 hyllm.
  • 98 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1886-1974)

Biografiska anmärkningar

Jurist och politiker (socialdemokrat)

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Huvudsakligen donerat material, men någon enstaka accession inköp på auktion.

Innehåll och struktur

Innehåll

Samlingen innehåller Östen Undéns efterlämnade papper. Här finns brev, biographica, ämnesordnade handlingar omfattande juridik, utbildning, samt handlingar rörande Undéns inrikes- och utrikespolitiska verksamhet. Utöver detta finns tal av Undén och av andra, samt pressklipp och tryck.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Breven är förtecknade och presenteras i en provisorisk brevförteckning.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • engelska
  • svenska
  • tyska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Östen Undén var jurist och socialdemokratisk politiker. Han föddes i en borgerlig familj i Karlstad. Som student i Lund kom han i kontakt med radikala studenter och knöt tidigt nära band med bl.a. Ernst Wigforss. Under intryck av storstrejken 1909 anslöt han sig till Socialdemokratiska arbetarpartiet, SAP. År 1920 blev han justitieminister och under två perioder, 1924-1926 samt 1945-1962, verkade han som utrikesminister . Han var professor i civilrätt vid Uppsala universitet mellan 1917 och1937 och var rektor där 1929-1932. Under åren 1937-1951 innehade han posten som universitetskansler.

Anmärkning

Undéns huvudsakliga politiska intresse var den internationella politiken, där han koncentrerade sig på folkrätt och internationella relationer. I sin utrikespolitiska gärning satsade Undén på att stärka de övernationella organen - under mellankrigstiden Nationernas förbund (NF) och under efterkrigstiden Förenta nationerna (FN); detta som ett led i att söka minska stormakternas inflytande och öka de små, oavhängiga, staternas möjligheter att påverka det internationella skeendet. År 1961 lanserade Undén den s.k. Undénplanen, vilken syftade till en internationell överenskommelse för att hindra ytterligare kärnvapenspridning.Källa: Nationalencyklopedin: (Östen Undén. http://www.ne.se/lang/östen-unden, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-12-09.)

Anmärkning

Lokal klassning: L

Anmärkning

Lokal klassning: Ep

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:963551:1415345577

Sökingångar

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

ACK 2014-11-07
Reviderad av EL 2018-03-02

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss