Arkiv Acc2010/35 - Björk, Adolf och Eva Björk: Accession till L 301

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2010/35

Titel

Björk, Adolf och Eva Björk: Accession till L 301

Datum

  • 1917--1990 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 0,24 hyllm.
  • 5 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1885-1919)

Biografiska anmärkningar

Med. lic.

Arkivbildare

(1882-1981)

Biografiska anmärkningar

Keramiker, textilkonstnär

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva av Björk, Kaj

Innehåll och struktur

Innehåll

Accessionen innehåller till största delen material efter Adolfs och Eva Björks son, byråchef Leif Björk: bl.a. mottagna brev och biographica.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Samlingen är grovordnad. Indelningen i kapslarna följer i princip donators ursprungliga vid överlämnandet till Kungl. biblioteket.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst


  • SPÄRR: Leif Björks dagboksanteckningar m.m. är ej tillgängliga förrän år 2025.
  • OBS! SPÄRRAT för forskning fram till år 2025.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • engelska
  • franska
  • svenska
  • tyska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Se även: 1988/79, 1991/78, 2001/39, 2001/85, 2007/102, 2008/28, 2009/52, 2011/11, samt 2012/1.

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Se biografiska uppgifter beträffande Leif Björk i Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks (ARAB) arkivkatalog.

Anmärkning

Lokal klassning: [L]

Anmärkning

Lokal klassning: [Ep.]

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:860158:1448282212

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

ACK 2015-11-23
Reviderad av RL 2018-02-14

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss