Poesialbum

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Poesialbum

Equivalent terms

Poesialbum

Associated terms

Poesialbum

10 Results for Poesialbum

10 results directly related Exclude narrower terms

Vishäfte från 1700-talet

 • SE S-HS Acc2002/69
 • Fonds
 • 1700-talets slut

Vishäfte från andra hälften av 1700-talet med bl. a. tidiga avskrifter av Bellmantexter.

Ernst Jacobsson: Tillägg

 • SE S-HS ACC2008/146
 • Fonds
 • 1895

Accessionen innehåller en "Poesibok" med bidrag av ett stort antal dåtida svenska och utländska celebriteter, författare och konstnärer, samt ett faksimil av boken. (Personnamnslistan nedan är inte komplett, eftersom en del av namnen int...

Jacobsson, Ernst

Grahn, Lina

 • SE S-HS ACC2002/101
 • Fonds
 • 1845

Poesialbum. " Minne af Wiburg den 27 aug 1845". Endast sex bidrag.

Alberta Rönnes samling

 • SE S-HS L141
 • Fonds
 • 1817--1933

Alberta Rönnes samling innehåller dedikationsexemplar från Selma Lagerlöf, poseialbum jämte äldre släktbrev och släktpapper.

Rönne, Alberta

Samling av poesialbum m.m.

 • SE S-HS Acc2004/23
 • Fonds

Samlingen innehåller till största delen poesialbum men även anteckningsböcker, brev, teckningar, noter m.m. Materialet har tillhört olika personer utan synliga kopplingar till varandra. Ibland är personerna namngivna. För mer information se volymi...

Poesibok, 1800-talet (miniatyr)

 • SE S-HS ACC1996/41
 • Fonds
 • Senare delen av 1800-talet

Poesibok i miniatyr, 4,5 x 5,5 cm, med titeln "Poetikt-Album", från senare delen av 1800-talet. Verser av Lenngren, Malmström, Topelius m.fl., nedskrivna av en hand. 33 s.

Gustaf Frödings brevväxling med Astrid Carlesohn

 • SE S-HS L177
 • Fonds
 • 1888--1892, 1952

Samlingen innehåller förutom breven även Albertine Lefflers efterlämnade poesialbum samt pressklipp sammanställda långt senare.

Fröding, Gustaf

Visor, verser, en tankebok m.m. : huvudsakligen från 1800-talet

 • SE S-HS Acc2002/66
 • Fonds
 • 1800-talet

Diverse texter i 9 små häften med olika provenienser och innehåll. - 1. 1 häfte med poesi, trol. 1700-talet ; 2. 1 häfte med poesi, 1800-talet ; 3. 1 anteckningsbok med religiösa verser samt 1 saga på vers. På bakre omsl.: "Mia Kath. Vallin 1...

Karl Valentins familjearkiv

 • SE S-HS L112
 • Fonds
 • 1857--1975

Familjearkiv med huvudsakligen handlingar från Karl Valentin: brev, manuskript, tryck, dossiéer (Smetana, Viardot), notmaterial, pressklipp, biographica, fotografier, räkenskaper.

Valentin, Karl


The National Library of Sweden
Contact us