Kvinnorörelsen

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

  • https://id.kb.se/term/sao/Kvinnor%C3%B6relsen

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Kvinnorörelsen

Jämförbara termer

Kvinnorörelsen

Relaterade termer

Kvinnorörelsen

3 Arkivbeskrivning results for Kvinnorörelsen

3 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Ragna Kellgrens samling

  • SE S-HS ACC1994/43
  • Arkiv
* Brev till Ragna Kellgren från Honorine Hermelin 1934-1967. Utskrifter på maskin av Hermelins brev. Protokoll från Fogelstad kvinnliga medborgarskolas sommarkurs 1943. Bidrag till "Klasslöst". Honorine Hermelin: De hemliga rollerna 1964 med recensioner. Tryck: Holgersson: Att leva en tid som denna. Hermelin: Kvinnorna, kriget och freden. Skolan har makt. Har vi en världsåskådning. Stenhammar: Sånger sammanställda för Fogelstad medborgarskola. Förslag till representationsreform på grundval 50/50. Kvindestudier 5. Kvinnor i politiken.
* Materialet är endast grovordnat. Kontakta Handskrifter för ytterligare information.

Kellgren, Ragna

Samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, "Tolfterna"

  • SE S-HS J10
  • Arkiv
  • 1892-1964
Samlingen innehåller brev till "Tolfterna" och dess medlemmar, samt protokollsböcker, kassaböcker och program m.m.
Dessutom pressklipp , fotografier, samt bestämmelser rörande Ellen Keys Strand såsom stiftelse

Signe Henschens samling

  • SE S-HS L102
  • Arkiv
  • 1903--1961
Samlingen består av familjebrev, brev till och från Signe Henschen; dagböcker; papper rörende Rosenvik och Mjöfjäll, Rädda Barnen, Klara Johanson, flyktingproblemen m.m.; manuskript; Fredrika-Bremer-Förbundets papper med tillhörande pressklipp etc.

Henschen, Signe


Kungliga biblioteket
Kontakta oss