Historiker

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Historiker

Jämförbara termer

Historiker

Associated terms

Historiker

3 Resultat för Historiker

3 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Liturgi

  • SE S-HS ACC1992/116
  • Arkiv

Missale, Rituale etc. i microfiche.

Magnus Erikssons stadslag

  • SE S-HS ACC1992/81
  • Arkiv
  • 1400-tal

Mikrofilm (neg.) av Magnus Erikssons stadslag i en pappershandskrift från slutet av 1400-talet.

Revel, Martti


Kungliga biblioteket
Kontakta oss