Showing 88 results

Genre
Genre term Scope note
Catalogs
Essays
Illustrations
Manuscripts (7)
  • Hit även utkast
Maps
Photographs
  • Hit påsiktsbilder, negativ, diabilder, digitala fotografier
Poetry
Postcards
Posters
Programs
Föreläsningar
Fastighetshandlingar
Tjänstehandlingar
Pedagogiskt material
Journaler
Pjäshäften
Broschyrer
Hushållsböcker
Faksimil
Avhandlingar
Historiker
Biographica
Filmmanuskript
Poesimanuskript
Vernissagekort
Dekorerade papper
Bokband
Exlibris
Ex LIBRIS TEST
Visitkort
Föredrag
Almanackor
Gästböcker
Avskrifter
Protokoll
Teckningar, målningar
Genealogiskt material
Juridiska handlingar
Reseskildringar
Pjäsmanuskript
Talmanuskript
Klichéer
Provböcker
Verktyg
Artiklar
Bibliografi
Matriklar
Handböcker
Autografer
Ritningar
Poesialbum
Korrektur
Räkneböcker
Företagshandlingar
Mikrofilm
Elektroniska resurser (disketter, CD-skivor m.m.)
Översättningar
Brev
  • Hit även utkast
Ekonomiska handlingar
Pressklipp
Runstavar
Föreningshandlingar
  • Hit även handlingar från sällskap
Dagböcker
Föremål
Maskiner
Audiovisuellt material
  • Hit ljud och rörlig bild
Tal
Kopior
Kokböcker
Organisationshandlingar
Skrivelser
Excerpter
Stamböcker
Menyer
Minnesalbum
Tryckta bilder
  • Hit gravyrer, litografier, träsnitt, plantryck, ljustryck m.m.
Stamtavlor
Inbjudningskort
Prosamanuskript
Predikningar
Anteckningar
Tryck
  • Bilder se: Tryckta bilder
Musikalier
Självbiografier
Skisser
Mallar
Förgyllningsstämplar
Avdrag

The National Library of Sweden
Contact us