Genealogiskt material

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Genealogiskt material

Jämförbara termer

Genealogiskt material

Associated terms

Genealogiskt material

7 Resultat för Genealogiskt material

7 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Buggenhagen, släkten von

  • SE S-HS ACC1993/58
  • Arkiv

Material rörande den tyska släkten von Buggenhagen. Maskinskrivet. Duplikat 108.

Buggenhagen, von (släkt)

Greta Garbo - släktutredning

  • SE S-HS Acc2003/33
  • Arkiv

Genealogisk undersökning av Greta Garbos släkt. Undersökningen är gjord av Donald W. Christensen vid Family History Library, Salt Lake City, Utah, USA. Korrespondens, släktträd, blanketter och kartor.

Släkten Adams-Ray: Brev, manuskript m.m.

  • SE S-HS ACC1989/10
  • Arkiv
  • 1882--1988

Brev inom familjen Adams-Ray och övriga brev, genealogiskt material rörande släkten Adams-Ray, manuskript, foton m.m. rörande bl.a. Dagmar Adams-Ray, f. Sandberg (1878-1949), Edward Adams-Ray (1861-1946), lärare, författare och översättare, och Ja...

Adams-Ray (släkt)

Släkten Ullström: Diverse material

  • SE S-HS ACC1989/60
  • Arkiv

Släktutredningar bestående av avskrifter, sammanställningar, pressklipp, tryck och kopior av rättshandlingar rörande släkten Ullström från 1700-talet till 1970-talet, utförda bl.a. av Elsie Åhsberg, f. Rydberg.1 kuvert.

Ullström (släkt)


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.