Brev

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

 • https://id.kb.se/term/saogf/Brev

Display note(s)

Hierarchical terms

Brev

Equivalent terms

Brev

Associated terms

Brev

1777 Archival description results for Brev

1777 results directly related Exclude narrower terms

Jascha Golowanjuk: autografbok

 • SE S-HS Acc1974/74
 • Fonds
 • 1922--1925
Accessionen innehåller Jascha Golowanjuks autografbok, samt ett antal bilagda brev från bl.a. Albert Engström, Prins Eugen och Prins Wilhelm. Autograferna härrör huvudsakligen från Golowanjuks Köpenhamnstid, 1922-1925. Utöver autografer från musiker och sångare, finns där en del av internationellt kända skådespelare, däribland den ryska skådespelerskan Olga Leonardovna Knipper-Chekhova. (Detta kan möjligen ha att göra med att Golowanjuks fosterfar, journalisten Georg von Lütken, skaffade honom kontakter).

Fritz Boltensterns samling

 • SE S-HS Acc2014/29
 • Fonds
 • 1807--ca 1980
Accessionen innehåller Fritz Boltensterns efterlämnade handlingar, bestående av brev, huvudsakligen mellan Fritz Boltenstern och olika familjemedlemmar. Ett mindre antal brev med andra mottagare och avsändare förekommer även. Accessionen innehåller i övrigt biographica rörande Fritz Bolternstern och olika familjemedlemmar, fotografier, teckningar och målningar samt tryck och pressklipp.

Lea Sarko: Brev

 • SE S-HS Acc2005/9
 • Fonds
 • 1932--1973
Accessionen innehåller brev till Lea Sarko Helander från David Sprengel och Agnes von Krusenstjerna, Gunnar Ekelöf, Anna Riwkin, samt Daniel Brick. Här ingår även accession 2005/37.

Stadra-samlingen

 • SE S-HS Acc2012/36
 • Fonds
 • 1799--1806
Brev, dikter, minnestal, födelsedagshälsningar av Johan Olof Wallin samt tryck.

Hugo Kamras arkiv, tillägg

 • SE S-HS Acc2016/39
 • Fonds
 • 1935--1970
Accessionen innehåller brev till och från Hugo Kamras, brev mellan familjemedlemmar, biographica, dagböcker, fotografier samt böcker av Hugo Kamras.

Brev till Johannes Rudbeck

 • SE S-HS ACC1967/36
 • Fonds
1 brev från Carl Z. Haeggström och 1 från Hans Loubier. 1 omslag.

Carl Ivar Sandströms samling

 • SE S-HS L204
 • Fonds
 • 1932--1954
344 st brev till Carl Ivar Sandström, 3 st brev från Carl Ivar Sandström, 5 brev mellan andra, m.m.

Casten Theodor Lychou: Amerikabrev

 • SE S-HS ACC1994/57
 • Fonds
 • 1856-1864
Casten Theodor Lychou: Amerikabrev från åren 1856-1864, 1 vol. Kopior av original i det Lychouska arkivet i Täby.

Anders Gustaf Sahnenius: brev

 • SE S-HS ACC1968/46
 • Fonds
Brev från Anders Gustaf Sahnenius till fru Munck m fl samt "Vid... Johan Rundgrens jordfästning...1846 af dr Abr. Zach. Pettersson, pastor primarius". 1 omslag.

Brev till Cici Fogelqvist

 • SE S-HS ACC1968/8
 • Fonds
Brev från prins Eugen (7 st), Bo Bergman (1 st), m fl till Cici Fogelqvist.

Erik Rosanders samling

 • SE S-HS L122
 • Fonds
 • 1891--1938
Samlingen innehåller brev, pressklipp, tryck, biographica och manuskript.

Brev till Anna Catharina Mollén

 • SE S-HS Acc2005/25
 • Fonds
 • 1788--1802
Accessionen innehåller 16 st brev till Anna Catharina Mollén från G J Mollén.

Berta Sjögrens samling

 • SE S-HS L127
 • Fonds
 • ca 1890--ca 1960
Samlingen innehåller brev, biographica, material om Emil Sjögren, almanackor, räkenskaper, tryck, pressklipp, noter, fotografier med mera.

Erich Aber: 16 mottagna brev m.m.

 • SE S-HS ACC1994/53
 • Fonds
 • 1949--1991
16 brev, dels från institutioner (3 bilagor ingår), mest rörande exlibrisfrågor, dels kortare brev från Börje Börjesson, Björck och Börjesson antikvariat, Erik Gjethwoldsén, Ove Hagelin, Hagelins antikvariat, Adam Heymowski (1926-1995), statsheraldiker Gunnar Scheffer (1909-1981), Erik Spens (1908-1995) och Bo Tennberg, Jakobstad. 1 autograf av Björn Grünewald. Anteckningar (1 blad) rörande Franz Ritter von Hauslabs (1798-1883) skingrade bibliotek. 1 klipp ur Aftonbladet 1 juli 1989 rörande Kafka. 1 kuvert.

Fredrik Vult von Steijerns dagböcker

 • SE S-HS Acc2013/64
 • Fonds
 • 1863--1918
Fredrik Vult von Steijerns dagböcker, enstaka brev från honom, anteckningar, manuskript och pressklipp. Bland annat finns anteckningar och pressklipp från Operastriden 1891-1897.

Tove Jansson: Brev till mejeriförening

 • SE S-HS ACC1993/82
 • Fonds
Egenhändig kopia av brev från Tove Jansson till en svensk mejeriförening ang. osten "lilla My". 1 blad i 1 kuvert.

Tamm och Francke: 2 brev rörande familjerna Tamm och Francke

 • SE S-HS Acc2012/74
 • Fonds
Accessionen innehåller två kort: ett vykort från Fogelvik, Valdemarsvik från Ebba Tamm till "Herr och fru underståthållare V. Tamm", samt ett brevkort från Stärling, Flen från Robert och Ulla-Britta Francke.

Erik Lindegrens papper - tillägg

 • SE S-HS L105a
 • Fonds
 • 1930--1971
Samlingen består i stort sett av samma typer av handlingar (brev, manuskript, anteckningar, biographica, tryck, pressklipp med mera) som huvudsamlingen L105.

Victor Svanbergs arkiv

 • SE S-HS Acc2005/46
 • Fonds
Samlingen innehåller även papper efter Victor Svanbergs bror, docent Nils Svanberg (se Förteckningen låda 28-29).

Jascha Golowanjuks samling

 • SE S-HS Acc1981/56
 • Fonds
 • 1916--1996
Samlingen innehåller bland annat brev till och från Jascha Golowanjuk, samt dennes manuskript

Karl Gerhards samling, tillägg

 • SE S-HS Acc2012/102
 • Fonds
 • 1910-tal--1960-tal
Karl Gerhards manuskript och anteckningar, brev, pressklipp, auktionskataloger, program m.m. Materialet är grovsorterat och förvaras i lådor.

Brev till Julian Zedner

 • SE S-HS ACC1969/100
 • Fonds
 • 1926-1928
Brev till Julian Zedner från Bo Bergman (1 st., 1926) och Erik Axel Karlfeldt (1 st., 1928).

Alf Henriksons arkiv, tillägg

 • SE S-HS Acc2016/1
 • Fonds
Arkivet innehåller brev till och från Alf Henrikson, manuskript inkl. dagsverser, biographica, fotografier samt pressklipp.

Gerhard Hafströms samling

 • SE S-HS Acc2013/15
 • Fonds
 • 1933--1969
* Gerhard Hafströms korrespondens under åren 1933-1969 bla hans korrespondens med Ragnar Furuhjem. Furuhjelm var finsk astronom och professor i Helsingfors. Han var en av förgrundsfigurerna i finlandssvensk politik .
* Brev, manuskript, pressklipp mm avseende svenska språkets ställning i Finland. Underlag till 2 av Gerhard Haftströms böcker: Justiekanslern och Fersenska mordet (1950) samt Forsaringens tolkning (1957).

Lillebror Söderlunds arkiv

 • SE S-HS Acc2015/35
 • Fonds
 • 1938--1957
Brev till Lillebror Söderlund samt dikter, texter och manuskript till filmer från flera upphovsmän.

Herr Ramsells brevsamling

 • SE S-HS Acc2015/28
 • Fonds
 • 1743--1749
Brevsamlingen innehåller främst brev mellan Jacob Ramsell ( herr R) och Eva Wilkens (mademoiselle W) men även breväxling mellan Ramsell och brukspatron Henrik Wilkens. Samtliga brev är avskrifter.

Handlingar efter släkten Lidströmer

 • SE S-HS Acc2016/55
 • Fonds
 • 1785---1997
Samlingen innehåller brev, biographica, ekonomiska och juridiska handlingar, anteckningar, fotografier efter medlemmar i släkten Lidströmer samt noter och en CD med musik komponerad och framförd av Niklas Lidströmer. Till samlingen hör även en pärm i träsnitt och en karttub i trä från 1700-talet.

Camille Selden: 1 brev

 • SE S-HS ACC1993/84
 • Fonds
Odaterat brev från pseudonymen Camille Selden, väninna till Heinrich Heine, rörande resa till Frankrike. Avskrift på maskin av brevet samt sida ur bibliografi. Kopior. 4 blad i 1 kuvert.

Brevsamling

 • SE S-HS Acc2000/72
 • Fonds
 • 1856--1956
Brev, bilder av milstenar vid vägar. Födelsedagsgratulationer.

Knut Hamsun: 1 brev till Ernst Malmberg

 • SE S-HS ACC1993/155
 • Fonds
 • 1944
Elstatkopia av 1 brev 1 jan. 1944 från den norske författaren Knut Hamsun till kapten Ernst Malmberg. Kopior av kuvertet. 3 blad i 1 kuvert.

Brev till Arvid och Agda Gumaelius

 • SE S-HS ACC1996/96
 • Fonds
 • Ca 1900 -- 1930
En låda brev till Arvid och Agda Gumaelius, f. Elgqvist, samt några brev av senare datum till Astrid, Ingrid och Margit Gumaelius. - 1 låda

Hilda Carlings papper

 • SE S-HS ACC1969/116
 • Fonds
 • 1800-tal, 1900-tal
Innehåller dagböcker samt brev till och från Erland Borglund och brev från Ellen Key. Innehåller även tidningsklipp rörande Matilda Widegren. Samt fotografier och en gipsform till Hilda Carlings Ellen Key-relief. Även tryck och pressklipp.

C.M. Carlander: Svenskt författarlif. 30

 • SE S-HS SgKB1999/81
 • Fonds
 • 1800-tal
1 volym 4:o. Sammelband med monterade klipp rörande Strindberg samt ett brev från Strindberg till okänd ca 1 september 1876. Se August Strindbergs Brev I, sid. 357f.

Ellen Keys brev till Karlstadstidningen m.m.

 • SE S-HS Acc2013/46
 • Fonds
 • 1922
Accessionen innehåller ett manuskript till ett öppet brev i Karlstads-tidningen, daterat Strand Alvastra 22/8 1922. (Om föreningen Vita Bandets utfall mot Selma Lagerlöf). Dessutom ett följebrev till tidningens redaktör Mauritz Hellberg och dennes hustru Gerda.

Olof Widgrens samling

 • SE S-HS L277
 • Fonds
 • ca 1905--2000
Samlingen innehåller brev till Olof Widgren från bl.a. skådespelare, författare och konstnärer, vilka bibehållits i den indelning som han själv gjort. Dessutom finns manuskript till pjäser, en mindre mängd biografiska handlingar, kontrakt, rollfoton, samt ett 30-tal pressklippsalbum omfattande åren 1924-1990. Består av accession 2007/26.

Roland Svenssons arkiv, tillägg

 • SE S-HS Acc2010/65
 • Fonds
 • 1920-tal--2004
Arkivet innehåller huvudsakligen brev till och från Roland Svensson, julkort från tiden 1950-2004, biographica, pressklipp, fotografier samt tryck. Förteckning över julkortsavsändare finns på HKB.

Karl-Gunnar Walls samling

 • SE S-HS L267
 • Fonds
Samlingen innehåller brev, biographica, manuskript, reseberättelser, pressklipp, tryck, fotografier, m.m. Består av accession 2006/54.

Släkten Lidströmers handlingar

 • SE S-HS Acc2016/28
 • Fonds
 • 1775--1915
Samlingen innehåller brev, anteckningar, verser, teckningar och pressklipp rörande medlemmar i släkten Lidströmer.

Frans Hedbergs samling

 • SE S-HS L173
 • Fonds
 • 1850--1908

Samlingen innehåller främst brev.

Brev till Frans Hedberg.

Brev mellan andra.

Skissbok med blyertsteckningar och akvareller från huvudsakligen Stockholms skärgård, Tyskland och Schweiz.
1862-1867

Diverse, bl. a. tal av Tor Hellberg 31 januari 1907, ett avskedstal (hektograferat ?) till Frans Hedberg av "Bias" (Per Emanuel Bergstrand, 1834-1890, ingenjör och skriftställare).

Arnold Ljungdals brevsamling

 • SE S-HS L167
 • Fonds
 • 1920--1968
Brevsamling: 1932 st brev till Arnold Ljungdal, 12 brev från Arnold Ljungdal, 20 brev mellan övriga samt 178 oidentifierade brev.

John Granlunds samling

 • SE S-HS ACC1993/267
 • Fonds
Brev, pressklipp, anteckningar, biographica, manuskript, föreläsningar, tryck.

Brev från Signe och Ulf Boye

 • SE S-HS Acc2013/85
 • Fonds
 • 1961--1962
2 brev och 1 kort från Signe Boye samt 1 brev från Ulf Boye till Kerstin Pharmanson.

Nils O:son Gadde: Island 1857

 • SE S-HS ACC1965/81
 • Fonds
 • 1857
Brev och anteckningar. Från originalen ordagrant avskrivna jämte kommentarer med mera av Nils Gadde. Handskrivet (hektografererat) manuskript.

Gustaf Ranft: Teateraffischer

 • SE S-HS SgKB2010/23
 • Fonds
SgKB 2010/23 innehåller 2 brev från August Strindberg till Gustaf Ranft daterade 1907 samt 3 teateraffischer från Ranfts engagemang som skådespelare. Breven och affischerna var inramade när de köptes in till KB 1999. Breven är förda till Ep S 53. Affischerna ligger på foliohyllan.

Klemans släktarkiv

 • SE S-HS Acc2013/74
 • Fonds
 • slutet 1700-tal--1970-tal
Släktarkivet innehåller handlingar rörande släkten Kleman såsom släktutredningar, släkttavlor, brev, manuskript, anteckningar, dagböcker och fotografier m.m.

Släkten Wrangels samling

 • SE S-HS L20
 • Fonds
 • 1709--1925
* Samlingen innehåller brev och diverse handlingar efter följande medlemmar av släkten Wrangel af Sauss:
* Anton Johan Wrangel (1679-1763)
* Anton Johan Wrangel (1724-1798)
* Fredrik Ulrik Wrangel (1760-1853)
* Fredrik Ulrik Wrangel (1820-1858)
* Ulrika Catharina Brahe, född Koskull (1759-1805)
* Fredrik Ulrik Wrangel (1853-1929)
* Anton Magnus Herman Wrangel (1857-1934)
* Caroline Louise Ulrika König, född Wrangel (1852-1925)

Carl Gustav Steckmest: Ansökan om svenskt medborgarskap

 • SE S-HS ACC1993/47
 • Fonds
 • 1887
"Kongl. Maj:ts resolution uppå den af Handelsbokhållaren Carl Gustav Steckmest från Hamburg i underdånighet gjorda ansökan att varda upptagen till svensk medborgare"..."vill vi i nåder upptaga sökanden till svensk medborgare" 1887. Ett blad samt brev från donatorn.

Brev till Osvald Sirén

 • SE S-HS ACC1969/142
 • Fonds
 • 1941, 1957
Två brev till Osvald Sirén, professor i konstvetenskap vid Stockholms högskola från Jan Tschichold, 1 st., 1941 och från Luther Carrington Goodrich, 1 st., 1957.

Hugo Kamras samling

 • SE S-HS ACC1993/313
 • Fonds
Brev, bland annat från Hjalmar Söderberg, ett dikterat brev från Selma Lagerlöf, Elin Lilliehöök, Emilia Uggla, Sven Hedin, Verner von Heidenstam i avskrift. Kopior av brev från Söderberg till Heidenstam, brevavskrifter. Martin Lamms föreläsning om Heidenstam. Katalog över littertur på Övralid. Manuskript. Seminarieuppsats om Heidenstams Ensamhetens tankar. Pressklipp, tryck, Emilia von Heidenstams dagbok i avskrift.

Brev till Ragnar Ljung

 • SE S-HS ACC1967/21
 • Fonds
Brev till Ragnar Ljung från Marika Stiernstedt (2 st), Örnulf Tigerstedt (1 st) och Gerda Lundequist (1 st).

August Strindberg: Brev till Elias Lönnqvist 1911-1912

 • SE S-HS SGKB2005/63
 • Fonds
 • 1911 -- 1912
1 volym i kapsel. 5 brev, 14 blad med anteckningar, 3 lösa kuvert. Brev till Elias Lönnqvist från Strindberg. Även sidor med språkvetenskap rörande finskan som sänts till Lönnqvist separat rekommenderat. Då materialet är bundet i en volym (med kapsel gjord av antikvariatet 1997) förs det till SgKB-sviten. Kopior av breven i Ep S 53.

Alice Trolles papper

 • SE S-HS L92
 • Fonds
 • 1756--1949
Samlingen består av brev till Alice Trolle, brev mellan övriga, brev till Alice Gyldenstolpe född Nieroth; gästbok, handlingar rörande olika släkter, Alice Trolles manuskript och pressklipp, biographica, tryck med mera.

Brev till Hildur Fischer

 • SE S-HS Acc2005/156
 • Fonds
 • 1864--1865
Accessionen innehåller två brev till Hildur Fischer.

Helgo Zettervalls efterlämnade papper

 • SE S-HS L25
 • Fonds
 • 1856--1907
Samlingen innehåller brev, biographica samt handlingar rörande Helgo Zettervalls arbete som arkitekt.

Alfred Jensen: Brev

 • SE S-HS ACC1993/28
 • Fonds
 • 1912
Brev till Svenska Akademiens Nobel-kommitté, Stockholm den 30 januari 1912. 1 brev, elstatkopia. jensen föreslår den bulgariske skalden Penco Slavejkow till litteraturpriset för år 1912.

Tilander, Gunnar: Brev

 • SE S-HS ACC1992/72
 • Fonds
Brev till Gunnar Tilander från Pierre Tucoo-Chala, Throni Dominationes (?), Leif Lindberg. Brev till Margareta Tilander från Bokförlaget Fabel. Kopia av brev till Pierre Tucoo-Chala.

Emilia Fogelklou : kopior av material från Nelly Sachs

 • SE S-HS ACC1993/315
 • Fonds
 • ca 1943 -- 1961
Samlingen innehåller fotokopior av brev och manuskript, skickade till Emilia Fogelklou av Nelly Sachs, som finns i Emilia Fogelklous samling, Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Carl Gustaf Tessins samling

 • SE S-HS L82
 • Fonds
 • 1694--1789
Samlingen består av 211 brev, Carl Gustaf Tessins Åkerödagbok samt Åkeröarkivet (tryck, anteckningar, ekonomiska handlingar m.m.).

Hans Forssells efterlämnade papper

 • SE S-HS Acc2012/86
 • Fonds
 • 1855--1927
Hans Forssells efterlämnade papper, brev mellan familjemedlemmar inom släkten Forssell samt brev mellan andra. Ett urval brevskrivare återfinns nedan under Personnamn.

Carl Vilhelm August Strandbergs papper

 • SE S-HS L110
 • Fonds
 • 1826--1917
Samlingen innehåller brev från C. V. A. Strandberg, brev mellan andra, biographica, anteckningar, operor med mera.

Eli Heckschers efterlämnade papper

 • SE S-HS L67
 • Fonds
 • ca 1880--1952
Samlingen innehåller brev, manuskript, dagboksanteckningar, utredningar, handlingar rörande resor, tryck m.m. Handlingarna efter fadern Isidor Heckscher innehåller brev. Består av accession 1960/69.

Brevsamling, flera personer, 1900-talet

 • SE S-HS ACC1996/76
 • Fonds
 • 1900-talet
Breven till Govert v. Fieandt resp. till Sebastian Lövgren är från c:a 1900-1915, och de två breven från den norske författtaren Olaf Benneche till hans svenska översättare är från 1915. Övriga brev, osorterade, är från skilda år under 1900-talet. - 1 omslag

Lydia Wahlström - tillägg

 • SE S-HS L38a
 • Fonds
 • 1891--1966
Tillägget består av 733 brev till Lydia Wahlström, 28 brev från henne samt 12 övriga brev.

August Stiernstedts brevsamling

 • SE S-HS Acc2012/105
 • Fonds
 • 1862--1878
2 brev till August Stiernstedt, 1 från Carl Snoilsky 1862 samt 1 från Carl David Wirsén 1878.

Sven Delblanc: brev till Gudrun Brinck

 • SE S-HS Acc2013/2
 • Fonds
 • 1952--1991
Accessionen innehåller 110 brev (1952-1991) från författaren Sven Delblanc till systern Gudrun.

Gartnerfonden, Roslags Näsby : kopiebok

 • SE S-HS ACC1991/85
 • Fonds
 • 1926--1927
Kopior av brev från tiden 25/10 1926 - 4/4 1927, 53 st., från Gartnerfonden i Roslags Näsby. Breven är skrivna och undertecknade av trädgårdsarkitekt Axel Olsson.

Stig Bendixon: Brev till greve Adam Lewenhaupt

 • SE S-HS ACC1994/131
 • Fonds
1 odaterat brev, skrivet med blyerts på gulnat papper, från Stig Harald Bendixon, jur. kand. och arkivarie, till greve Adam Ludvig Carl Lewenhaupt (1861-1944), riksheraldiker och historiker, författare till boken Karl XII:s officerare, som utkom 1920-1921. Brevet innehåller rättelse betr. dödsåret för kommendant Hans Wilhelm Anckarcrantz, f. 1642. 1 omslag.

Brev till Edelfelt och Ruben G:son Berg

 • SE S-HS ACC1968/100
 • Fonds
Avskrifter av 4 brev från Snoilsky till Albert Edelfelt och 1 brev från Annie Edelfelt till Ruben G:son Berg.

Regis, Julius: Brev

 • SE S-HS ACC1992/79
 • Fonds
 • 1917--1922
15 brev (varav 3 odaterade) till Axel R. Edengren, journalist vid Nya Dagligt Allehanda.

Regis, Julius: Brev

 • SE S-HS ACC1992/78
 • Fonds
 • 1917--1922
15 brev (varav 2 odaterade) till Axel R. Edengren, journalist vid Nya Dagligt Allehanda.

Karin Smirnoffs samling

 • SE S-HS SgKB_Smirnoff
 • Fonds
Samlingen har kommit till KB i olika omgångar och har donerats av Karin Smirnoff (1880-1973) och hennes dotter Karin Smirnoff Strindberg (1914-1993). Accessionerna är delvis uppdelade i ett dossiesystem där varje dossie rör en familjemedlem. Ur vilken accession materialet kommer framgår under varje post i förteckningen.

Anna Rydstedt: Brev

 • SE S-HS Acc 2010/53
 • Fonds
 • 1961-1995
1. Brev till Anna Rydstedt från "Margit" 1980
2. Brev från Anna Rydstedt till Karin Carsten-Montén 1961-1993, samt visitkort med Carsten-Monténs adress m m
3. Brev från Gustaf Dannstedt till Karin Carsten-Montén 1994-1995

Öyvind Fahlström: Brev m m

 • SE S-HS L181:Acc2001/9
 • Fonds
 • 1933-1939
Brev samt skolrelaterade handlingar från Brasilien.
7 omslag:
1. Brev från Öyvind Fahlström till morfar och moster, skrivna av Karin, 1933
2. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, 1934
3. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1935
4. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1936
5. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1937
6. Brev från Öyvind Fahlström till fadern och modern, 1939
7. Skolrelaterade handlingar från Brasilien, 1935-1937

Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt

 • SE S-HS Acc2005/66
 • Fonds
 • 1960-1993, odaterat
Avskrifter av Karlfeldt brev och andra skrifter, brev till Karl-Ivar Hildeman, m m.
1. Brev till Karl-Ivar Hildeman från Aagot Lidforss, Malin Lindblom, Erik Smas och Kungliga biblioteket, 1960-1988
2. Avskrifter av Karlfeldts brev och andra skrifter, odat.
3. Diverse: Kopior av dikter, "Om Karlfeldt i Svenska Akademien", lista över Karlfeldts boklån, pressklipp m m, 1992-1993, odat.

Brevsamling: Diverse mottagare

 • SE S-HS Acc2001/11
 • Fonds
 • 1910-1940-tal
Brev till diverse personer (Huvudsakligen okända avsändare)
1910-40-tal

Samling av poesialbum m.m.

 • SE S-HS Acc2004/23
 • Fonds
Samlingen innehåller till största delen poesialbum men även anteckningsböcker, brev, teckningar, noter m.m. Materialet har tillhört olika personer utan synliga kopplingar till varandra. Ibland är personerna namngivna. För mer information se volyminnehåll.

Öyvind Fahlström: Tillägg

 • SE S-HS L181:2001/45
 • Fonds
Brev, manuskript och anteckningar, biographica, teckningar, trycksaker av olika slag, pressklipp, samt pärmar med collage och teckningar på ut- och insidor.

Brev från Esaias Tegnér

 • SE S-HS Acc2004/2
 • Fonds
 • 1844
2 st brev från Esaias Tegnér till Lovisa Fredrika Natalia von Platen (f. von Stedingk).

Heidenstam, Verner von: Brev till "Fru Majson" + tryck

 • SE S-HS Acc2004/36
 • Fonds
 • 1934-1937
Brev till "Fru Majson" (troligen Marie-Louise af Frosterus), 1 st från 1934 och 2 st odaterade och tryck "Drag ur en ättesaga" av Boldt, Alexander, H-fors, 1937.
Results 501 to 600 of 1777

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.