Serie - BREVFÖRTECKNING

Identitet

Referenskod

Titel

BREVFÖRTECKNING

Datum

Beskrivningsnivå

Serie

Omfång och medium


Sammanhang

Arkivbildare

(1910-1968)

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll

Brev till Erik Lindegren, (vol. 1-21).
1932 -- 1968, odaterad

Gratulationer till Erik Lindegren i samband med invalet i Svenska Akademien, (vol. 22).
april 1962

Brev till Erik Lindegren från institutioner etc., (vol. 23-24).
1938 -- 1968, odaterad

Brev från Erik Lindegren, (vol.25-25a).
1931 -- 1968, odaterad

Brev till och från andra personer, (vol. 26).
1936 -- 1963, odaterad

Brev till Erik Lindegren från oidentifierade brevskrivare, (vol.27).

Nytillkomna brev från Erik Lindegren, (vol. 28).

Nytillkomna brev till Erik Lindegren; Brev till och från andra personer, (vol 29).

Komplement till brevsamlingen: Camilla Stombergs korrespondens i samband med brevsamlingens katalogisering, (vol. 30).

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss